Spirituele hulpmiddelen

 

Uitstralen naar het collectieve bewustzijn versus psychische projecties

Universelere decreten?

Ongemak tijdens de meditatie van Moeder Maria

Het natuurkundige proces van decreten opzeggen

Het oordeel van Christus over het Russische volk

De intentie achter de oproepen tot het oordeel van Christus

Het probleem met de visualisatie van het geboortetrauma

Wat zijn de resultaten van onze decreten en invocaties geweest?

Soetra’s en bijzondere gaven

Hoe je visualisatie-oefeningen doet

Decreten: momentum versus flow

De resultaten van de geboortetraumavisualisatie

Psychedelica versus spiritueel pad

Momentum op het spirituele pad

Hoe je jouw gedachten tot zwijgen brengt

Hoe je de werkelijkheid achter de uiterlijke schijn kunt zien

Kun je karma maken als je invocaties opzegt om andere mensen te veranderen?

Decreten combineren met lichaamsbewegingen

Wat moet ik doen: de aanbevelingen opvolgen of mijn intuïtie volgen?

Het Sanskriet en de taal in de Gouden Eeuw

Spierpijn na het opzeggen van decreten

Nachtmerries krijgen nadat je spirituele bescherming hebt opgeroepen

Meditatie met zuiver gewaarzijn versus afstemming op de meesters

Innerlijke-familiesysteemtherapie

De coupletten herhalen in een invocatie

Technieken om iets te manifesteren

Het volume van de decreten

De gedachtevormen van Gautama Boeddha

Bidden voor overleden zielen

De wake van Moeder Maria door 500 mensen

Verkeerd begrijpen hoe spirituele technieken werken

Ik heb alle gebeden opgezegd, maar er is niets veranderd

Wekken de hulpmiddelen onvolmaakte dingen tot leven door  je op het kwaad te richten?

Hulpmiddelen kunnen jouw drievoudige vlam activeren

Omgaan met gevoelens uit het verleden

Hoe oordeelt God de duistere krachten?

Hoor ik mijn hogere zelf of mijn ego?

Omgaan met negatieve gedachten om op te houden met de hulpmiddelen

Waarom moeten wij de invocaties hardop lezen?

Bepaalde channelers zeggen dat wij geen bescherming nodig hebben

Hoe kan ik mij op Jezus afstemmen?

Hoe kan een zwangere vrouw zich het best beschermen tegen lagere energie?

Stuwkracht opbouwen door een techniek voor bescherming     te gebruiken

De bedoeling van het opzeggen van mantra’s, affirmaties of decreten is het oproepen van spiritueel licht

 De Wet van Vrije Wil en voor anderen bidden

Beter in contact komen met jouw Christuszelf

Het leven is een pad waarop levensstromen zich geleidelijk aan steeds meer bewust worden van hun ware identiteit als spiritueel wezen

De Heilige Geest is meer dan de Violette Vlam

De Violette Vlam is een heel efficiënte techniek om onvolmaakte energie te verteren of te transformeren

Is meditatie de beste manier om God te ervaren?

Over heen en weer schommelen als je decreten opzegt

Kinderen en positieve affirmaties

Zoek uit wat voor jou een belangrijk onderwerp is en richt je daarop

Hoe jij je afstemt op Christus in jou

Vraag over hypnotherapie

Het wensen vervullende juweel en de Dhyani Boeddha’s

Hoe visualisaties en affirmaties werken

De beste positie om invocaties en decreten op te zeggen

Doen wat nodig is bij een spirituele oefening

Hoe je de beste resultaten boekt bij een visualisatie

Hoe jij jezelf bevrijdt van angst

Je slaperig voelen en doezelen tijdens spirituele oefeningen

Oproepen doen om ruimte weg te halen

Eén persoon kan het verschil maken en doet dat ook

Over de invocaties voor de Goddelijke Moeder

Heeft Kriya Yoga tegenwoordig nog effect?

Virtual reality als hulpmiddel op het spirituele pad

Hebben we therapie nodig om af te rekenen met onze gescheiden zelven?

Hoe je de kracht van het gesproken woord gebruikt

Hypnotherapie en andere vormen van therapie

De leringen die via Kim Michaels worden gegeven en bewustzijnsniveaus

Vraag over moldaviet en kristallen

Chanten en affirmaties gebruiken tijdens het helingsproces

Deelname aan de wake van Moeder Maria door vijfhonderd mensen

Hoe je invocaties opzegt als je een moeder bent die het druk heeft

Over OM, Amen en I AM

Hoe je moeilijkheden overwint om je af te stemmen op de meesters

De resultaten zien van het doen van oproepen

Oproepen doen die gaan over pedofilie, satanisme, ritueel misbruik en mind control in elitekringen

Vraag over brieven schrijven aan de Karmische Raad

Het effect van de oproepen en vrije wil

Hoe je naar je hart gaat

Vraag over de aanbevelingen van de meesters voor groepsactiviteiten

Vraag over de wake van 500 mensen

Hoe werken de invocaties op psychologisch niveau?

Hoe je spirituele hulpmiddelen de prioriteit geeft

Hoe je oproepen doet voor andere mensen

Hoe kunnen mensen die zich niet openstellen voor de geascendeerde meesters, negatieve energie transformeren?

De spirituele oefeningen van gehandicapte mensen

Hoe je de oefening moet doen over het geboortetrauma

Problemen met visualiseren

Licht oproepen en pijn voelen  in het lichaam

Oproepen doen gedurende de dag

De term invocatie is neutraler dan de term rozenkrans

De oproepen doen, vrije wil en vier niveaus van het materiële rijk

Voel welke invocatie jou aanspreekt

Kinderen en de aanwezigheid van geascendeerde meesters

Kinderen en het gebruik van spirituele hulpmiddelen

Hoe je decreten en invocaties vertaalt

Een evenwichtige aanpak bij het gebruik van spirituele hulpmiddelen

Waarom geascendeerde meesters geen meditatie in de traditionele vorm onderwijzen

Implementatie van de oproepen uit de invocatie aan Astrea

Hoeveel deelnemers zijn er aan de wake van Moeder Maria?

Invocaties opzeggen tijdens een oefening

Wat kunnen we vragen in een invocatie?

Energielast na het opzeggen van invocaties

Zijn kristallen nuttig?

Onderscheidingsvermogen kweken door spirituele technieken en leringen

Vermenigvuldiging van de decreten

Wat vinden de geascendeerde meesters van fysieke oefeningen?

Spontane oproepen

Hoe Shiva je los snijdt van negatieve energie

De decreten in het verleden

Hoe je de garantie krijgt dat je GEEN resultaat uit spirituele hulpmiddelen haalt

Hoe je moet reageren wanneer je spirituele werk niet de fysieke resultaten oplevert die je wenst

Voel je niet schuldig over gevoelens die een invocatie je moet helpen oplossen

Spirituele bescherming, het ego binden

Het geschenk van zelfbewustzijn en de violette vlam

Het correcte gebruik van paranormale vermogens en astrologie