Decreten combineren met lichaamsbewegingen

Vraag: Ik ben een expert in martial arts en Qi Gong. Wanneer ik decreten opzeg, doe ik dat op mijn eigen manier en gebruik daarbij lichaamsbewegingen. Ik kwam er op die manier achter dat bepaalde decreten gecombineerd met een bepaalde lichaamsbeweging effectief zijn om een bepaalde chakra te activeren, maar af en toe twijfel ik of dit wel mijn eigen manier is, of het juist is of niet. Mijn vraag luidt: Wanneer we spiritueel licht oproepen met decreten, hoe gaat dit samen met het systeem van het fysieke lichaam? Is het oké om decreten op te zeggen samen met bepaalde lichaamsbeweging?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 Webinar – De Open Deur zijn voor Planeet Aarde

Op diverse spirituele terreinen bestaat natuurlijk een lange traditie om het lichaam daarbij te gebruiken. Je hebt yoga, Qi Gong, martial arts die gebruik maken van het fysieke lichaam en natuurlijk heeft dit een bepaalde effectiviteit, ze hebben een bepaald gevolg, een bepaalde waarde. Je kunt decreten combineren met diverse lichaamsbewegingen als je ervaring hebt op dat gebied. Daar is in principe niets mis mee, maar je ziet dat we dit niet rechtstreeks onderrichten. We moedigen andere mensen ook niet aan om hiermee te beginnen als ze eerder geen ervaring hebben opgedaan met bepaalde lichaamsbewegingen.

Het klopt absoluut dat bepaalde lichaamsbewegingen chakra’s kunnen activeren, zelfs de beweging van het lichaam zelf en dat kun je met decreten combineren. Je moet wel heel erg voorzichtig zijn dat je niet probeert iets te forceren zoals bepaalde tradities wel doen. Er zijn diverse tradities waaronder martial arts, waarin mensen duidelijk het doel hebben om een bepaalde fysieke prestatie te leveren. En zij zijn bereid om hun fijnere energie te gebruiken om fysiek iets te doen. En vaak maken ze zich niet zo heel erg druk over de subtiele consequenties, de spirituele consequenties, hiervan.

Op dat gebied zijn er, vooral in martial arts, mensen die zich daar wel heel erg op toeleggen, omdat zij denken dat het niet alleen legitiem maar zelf goed voor hen is om dat te doen; of dat dit bewijst dat zij daartoe in staat zijn en het kunnen presteren. En dat moedigen wij niet aan bij onze studenten, omdat macht altijd een tegenmacht oproept en dus altijd een tegenkracht opwekt. Uiteindelijk heb je dan al je energie nodig om een bepaalde tegenstand te overwinnen, maar als je die overwonnen hebt, komt er weer een nieuw niveau van tegenstand en het vreet aan je energie. Je moet hier heel voorzichtig mee zijn. Dat is de reden dat wij mensen in het algemeen aanraden om in een gemakkelijke positie te gaan zitten met hun ogen gesloten en je lichaam gewoon rustig te houden of in ieder geval in een betrekkelijk gemakkelijke positie.

Als je expertise hebt op diverse terreinen, dan is het heel legitiem om ermee te experimenteren zolang je maar onthoudt dat je niets probeert te forceren, je probeert geen fysiek resultaat te bereiken, maar een transformatie in bewustzijn. Enkelen van jullie hebben een achtergrond op diverse terreinen, omdat dit er deel van uitmaakt dat je de leringen en de hulpmiddelen van de geascendeerde meesters met jullie terrein combineert. Je kunt het anderen leren en dat kan zorgen voor vernieuwing op die terreinen. Nogmaals, probeer niet mensen te bekeren tot een leer van de geascendeerde meesters. Je pakt de ideeën die te maken hebben met je specifieke terrein en je integreert die en onderricht ze.