Vermenigvuldiging van de decreten

Vraag: Er wordt ons geleerd om decreten 3  of 9 keer op te zeggen. Heeft dat een betekenis of is er een reden om een bepaald aantal decreten op te zeggen?

Antwoord van Geascendeerde meester Moeder Maria, 2016 – conferentie in Zuid-Korea

Wanneer je decreten meer dan eens opzegt, mogen wij het decreet vermenigvuldigen met een grotere factor dan het aantal keer dan jij het opzegt. Dus wanneer je een decreet 3 keer opzegt, kun wij dat met meer dan 3 vermenigvuldigen. Dat is hetzelfde als je hem 9 keer opzegt en ook wanneer je hem bijvoorbeeld 33 of 144 keer opzegt.

Wij zeggen niet dat je de langere decreten 144 keer moet opzeggen, maar als je een mantra zoals Om Man Padme Hum 144 keer opzegt, dan wordt die een bepaald aantal keer vermenigvuldigd. Dat komt omdat bepaalde getalalen belangrijk zijn bij het manifesteren van fysieke materie. 3 bijvoorbeeld, symboliseert de drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

9 keer is ook een heilig getal enzovoort, je ziet dat er veel getallen zijn die belangrijker zijn. Hier geven wij niet veel leringen over, maar het is alleen nodig om te weten dat iets dan wordt vermenigvuldigd.