Ik heb alle gebeden gedaan, maar er zijn geen veranderingen zichtbaar

Vraag: Lieve Jezus, Ik heb trouw alle gebeden dit laatste jaar een jaar lang opgezegd, zoveel als een normaal mens op een dag kan doen. Ik merk dat er geen veranderingen zijn gekomen. Daar komt nog bij dat ik mijn vrouw en mijn vrienden met deze gebeden heb laten kennismaken en zij ervaren hetzelfde.
Wordt het tijd om ermee te stoppen? of is ons karma uit het verleden zo zwaar dat wij er nog veel meer tijd aan moeten besteden om onze levensomstandigheden te veranderen. (Ik kom uit Mumbai India).
Als wij deze site opgeven, denk ik dat we nooit meer ergens vertrouwen in krijgen. We zijn dan geen medeschepper, maar zwervers in dit universum.
Geef ons en mensen zoals wij alstublieft een geschikt advies, anders hebben wij niets om naar uit te kijken. We zijn toch katholiek, dus dan moeten wij weer terug naar de oude sleur van op zondag naar de kerk en als wij boven komen, kunnen we elkaar ontmoeten en zeggen dat ik in ieder geval heb geprobeerd mijn best te doen jouw pad te volgen op deze website.
Ik heb eerder vele vragen gesteld, maar Michaels vormt een barrière en als ik jou en deze site opgeef, wordt hij gedeeltelijk verantwoordelijk voor mijn besluit.
Dag

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je stelt een belangrijke vraag, namelijk wanneer je met een spirituele techniek moet ophouden. Het korte antwoord is om nooit op te geven, wat betekent dat jij jezelf nooit in een vacuüm terecht moet laten komen. Je gaat nooit achteruit, als je het gevoel hebt dat je nergens vertrouwen in hebt of niets om naar uit te kijken. Je stopt alleen maar met een techniek, wanneer je een betere gevonden hebt die de vorige vervangt.

Op deze website bied ik een systematisch pad aan dat je geleidelijk bij een hogere staat van bewustzijn brengt. Wanneer je dit pad volledig begrijpt, besef je dat vooruitgang nooit ophoudt. Als jij je helemaal toelegt op voortdurend vorderingen maken, besef je dat jij het nooit opgeeft. Je laat je niet door jouw ego of de krachten die je vooruitgang tegenhouden in een hoekje drukken vanwaar het lijkt alsof je alleen maar achteruit kan gaan.

Wanneer jij je aan groei wijdt, besef je dat je altijd de optie hebt om vooruit te komen, hogerop te komen. Dus als jij het gevoel hebt dat een bepaalde techniek niet voor jou werkt, heb je meer dan één optie hoe je op die situatie moet reageren. Je hoeft niet te denken dat jij alleen maar de optie hebt om het op te geven en niets over te houden. Dit is juist wat jouw ego en de duistere krachten willen dat jij voelt – zij willen jouw vooruitgang stoppen. Niet voor niets zeggen de mensen dat ontmoediging het scherpste gereedschap in de gereedschapskist van de duivel is.

Dus is de regel simpel. Als jij een sterke innerlijke impuls voelt dat het tijd is te stoppen met een spirituele techniek en naar een andere op zoek te gaan, doe dat dan in elk geval. Als jij niet zo’n impuls hebt gekregen – een impuls die zoals jij weet van jouw Christuszelf komt – houd dan niet op met jouw huidige techniek. In plaats daarvan denk je erover na hoe jij de manier waarop jij die techniek gebruikt, kunt verbeteren inclusief jouw benadering of jouw benadering van spirituele technieken in het algemeen.

Hier zijn de belangrijkste redenen waarom een spirituele techniek misschien niet voor jou werkt:

Het is geen deugdelijke techniek. Bijvoorbeeld: hij zou kunnen zijn uitgegeven door de krachten die proberen de mensheid te bedriegen. Een van de belangrijkste lessen op deze website is de noodzaak om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, zodat je intuïtieve inzichten van jouw Christuszelf kunt krijgen. Je kunt dan leren om verkeerde technieken bloot te leggen.

Het is geen efficiënte techniek voor jou. Opnieuw, dit kun je het best bepalen met een intuïtief inzicht dat je van jouw Christuszelf krijgt.

Je bent de techniek ontgroeid en je moet een betere zoeken, maar je dagelijkse denkgeest staat er niet voor open. Nogmaals, je Christuszelf is de enige manier om dat te weten te komen, maar heel weinig mensen ontgroeien een techniek binnen een jaar.

De techniek was ooit deugdelijk – wat betekent dat die werd gesponsord door de geascendeerde meesters – maar nu niet meer. Nogmaals, je Christuszelf is de beste gids hoewel we in het algemeen wel een manier weten te vinden om dit over te brengen.

De techniek is deugdelijk voor jou, maar je hebt de techniek nog niet lang genoeg beoefend om resultaten te zien.
De techniek is deugdelijk voor jou, maar je hebt niet de juiste benadering gekozen om hem te beoefenen.

De technieken op deze website – en vooral de rozenkransen van Moeder Maria – zijn beide deugdelijk en heel efficiënt. Geen enkele techniek kan dezelfde resultaten voor alle mensen opleveren, maar denk eens na over het volgende gezegde: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Er bestaat een reden waarom jij je in de eerste instantie aangetrokken voelde tot deze website en de innerlijke drang voelde om de aangeboden technieken te gebruiken. Daarom is het verstandig om te bedenken dat die technieken wel voor jou werken. Ik moedig je sterk aan om het niet op te geven, maar in plaats daarvan na te denken over hoe jij je benadering van het gebruik van deze technieken kunt verbeteren. Om je hierbij te helpen, gebruik ik jouw brief om een paar suggesties te doen.

Idee 1

Je zegt: “Lieve Jezus, Ik heb trouw alle gebeden dit laatste jaar een jaar lang opgezegd, zoveel als een normaal mens op een dag kan doen. Ik merk dat er geen veranderingen zijn gekomen.”

Er is een reden waarom ik zei: “In uw geduld, bezit gij uw ziel.” Hoewel ik je prijs, omdat je de gebeden op deze website een heel jaar lang hebt gedaan, moet ik zeggen dat het voor de meeste mensen niet genoeg is om veranderingen in hun dagelijkse situatie te merken. Veel mensen hebben tientallen jaren deugdelijke spirituele technieken beoefend zonder zichtbare resultaten te zien (maar voelen innerlijk wel veel voordelen).

Idee 2

Je zegt: “Ik merk dat er geen veranderingen zijn gekomen.”

Zoals boven opgemerkt, moet je altijd op je hoede zijn voor jouw ego dat jou in een hoekje duwt, waarin het lijkt dat je een zwart-wit- of een ‘óf-óf-beslissing moet nemen. Jouw ego wil niet dat je een deugdelijke spirituele techniek blijft gebruiken, dus wanneer je met een techniek begint, probeert hij jou zover te krijgen dat je ontmoedigd raakt.

Een manier om dat te doen is door in je geest de verwachting te scheppen dat een spirituele techniek fysiek resultaat moeten opleveren en dat dit binnen bepaalde tijd moet. Dus, als de tijd voorbij is en de resultaten zich niet openbaren, zegt jouw ego tegen jou dat het maar de enige conclusie kan zijn dat de techniek niet werkt en jij het dus moet opgeven. Dit is een eeuwenoude truc en veel mensen zijn er ingetuind. Laat het bij jou niet zover komen.

Idee 3

Je zegt: “Ik merk dat er geen veranderingen zijn gekomen.”

Er is geen goede reden om aan te nemen dat een spirituele techniek fysiek resultaat zou moeten en moet opleveren. Dit is een verwachting gecreëerd door jouw ego en duistere krachten en het heeft ervoor gezorgd dat miljoenen religieuze mensen het gevoel hebben dat hun gebeden niet beantwoord werden – het zorgde er zelfs voor dat velen hun geloof in hun religie of in alle religies verloren.

Zoals ik overal op de website uitleg, is het universum een spiegel. De fysieke omstandigheden die je tegenkomt, zijn eenvoudig de spiegelbeelden van jouw eigen bewustzijnsstaat. Met andere woorden, de oorzaak van jouw bewustzijnsstaat en de situaties in de buitenwereld zijn slechts de gevolgen. Ik vertrouw erop dat het jou duidelijk is dat jij, als jij iets wilt veranderen de oorzaak moet veranderen in plaats van op het niveau van de gevolgen proberen te werken. Als je de film op een scherm wilt veranderen, probeer dan niet het scherm te veranderen. Ga naar de projectiekamer en verander de filmstrook in de projector.

Mijn punt is dat jij jouw omstandigheden in de buitenwereld alleen maar kunt veranderen door je bewustzijn te veranderen. Dus als je bidt of een spirituele techniek beoefent met de verwachting dat die – uit zichzelf en automatisch – jouw omstandigheden in de buitenwereld verandert, probeer je iets te doen wat onmogelijk is. ALLE deugdelijke spirituele technieken worden ontworpen om jou te helpen je bewustzijnsstaat te veranderen. En wanneer je dat doet, veranderen jouw omstandigheden in de buitenwereld – te zijner tijd ook, terwijl ze door de vier lagen van het materiële universum heen filteren.

Idee 4

Je zegt: “Ik merk dat er geen veranderingen zijn gekomen.”

Het maakt fundamenteel verschil wanneer je een techniek gaat beoefenen met het directe doel om jouw bewustzijnsstaat te transformeren of resultaten in de buitenwereld te verwachten. Je krijgt veel betere resultaten. Het zullen innerlijke resultaten zijn, maar ze hebben zo veel betekenis dat je niet eens overweegt om de techniek op te geven zolang die jouw gemoedstoestand verbetert.

In feite is het beter een techniek te beoefenen zonder fysiek resultaten te verwachten. Pas als je niet-gehecht bent aan of je wel of niet fysiek resultaten krijgt, zal de techniek volledig effectief zijn. Daarom zouden wij kunnen zeggen dat je alleen de maximale fysieke resultaten krijgt als je niet langer naar zulke resultaten op zoek gaat – je beoefent de techniek met als beloning dat je bewustzijn wordt verhoogd.

Ik ben me er heel goed van bewust dat veel mensen vooral beginnen te bidden of een techniek te beoefenen, omdat ze lijden aan fysieke beperkingen en hun motivatie is om die omstandigheden te veranderen. Ik probeer niet om het lijden van mensen licht op te nemen of hun motivatie te kleineren – je moet beginnen met de motivatie die voor jou relevant is. Maar als je echt resultaat wilt bereiken met een techniek, moet je bereid zijn om je motivatie te verfijnen naarmate jij bewuster wordt.

Daarom zijn hier een paar betere motieven om een spirituele techniek te beoefenen:

Je beseft de waarheid dat jouw bewustzijn moet veranderen, voordat je omstandigheden in de buitenwereld kunt veranderen. Daarom maak je het tot je belangrijkste doel om de techniek te gebruiken om jouw bewustzijn te verhogen.

Je voelt meer rust, meer helderheid of meer energie nadat je een techniek hebt beoefend, en dit is een beloning op zich.

Wanneer je een rozenkrans opzegt, voel je het licht van God, van jouw hogere zelf, door jouw wezen stromen en dit is al meer dan genoeg motivatie om door te gaan.

Je beseft dat het licht geleidelijk jouw situatie in de buitenwereld zal veranderen.

Je beseft dat het licht dat jij oproept ook planetaire omstandigheden zal veranderen en voelt liefde om de mensen en de aarde zelf te helpen.

Je voelt zoveel liefde voor Moeder Maria en de zaak van de geascendeerde meesters dat je het niet kunt nalaten om een rozenkrans op te zeggen.

Misschien snap je dat ik een geleidelijke transformatie beschrijf, zonder egoïstische motieven en naar motieven toega die gericht zijn op de verbetering van de omstandigheden voor al het leven. Dit is een essentiële sleutel om maximale resultaten te bereiken met een spirituele techniek. Een deugdelijke spirituele techniek versterkt gewoonweg niet de wensen van jouw ego. Die werkt alleen maar als jij afscheid neemt van de wensen van jouw ego en je opnieuw verbindt met de hogere wensen van jouw spirituele zelf.

Idee 5

Je zegt: “Wordt het tijd om ermee te stoppen? of is ons karma uit het verleden zo zwaar dat wij er nog veel meer tijd aan moeten besteden om onze levensomstandigheden te veranderen. (Ik kom uit Mumbai India).”

Je moet je altijd bedenken dat je, wanneer je in een bepaalde streek woont, niet alleen persoonlijk karma hebt, maar ook het collectieve karma van die streek. Er is een reden waarom jij ervoor koos om in die streek te reïncarneren en voor veel spirituele mensen is een deel van de reden dat je wilde helpen om de omstandigheden voor alle mensen in dat gebied te verbeteren. Met andere woorden, je zou je vrijwillig aangemeld kunnen hebben om de last van het collectieve karma te helpen dragen. Je hebt een portie van dat karma op je genomen naast jouw persoonlijke karma (als je dat hebt) en alleen wanneer dat wordt getransmuteerd, kun jij jouw omstandigheden in de buitenwereld verbeteren.

Daarom kan het wel enige tijd duren, voordat deze last getransmuteerd is. Je kunt er ook voor gekozen hebben om niet al te ver boven de andere mensen in jouw streek te komen, omdat een deel van jouw spirituele missie eruit bestaat hen te helpen de volgende stap te nemen. Dit kan jou enkel worden duidelijk gemaakt als jij je innerlijk afstemt op jouw Christuszelf, zodat jij je jouw goddelijke plan begint te herinneren.

Idee 6

Je zegt: “Als wij deze site opgeven, denk ik dat we nooit meer ergens vertrouwen in krijgen.”

Dit kan alleen maar je ego zijn die aan het woord is. Jouw Christuszelf zou nooit zo’n uitspraak doen. Dit is precies de intrige van je ego die ik net beschreef. Zie wat het is en verwerp het als een regelrechte leugen.

Wanneer jij je echt aan je spirituele pad wijdt, zul je geleidelijk vertrouwen in het proces van groei zelf kweken. Dit innerlijke vertrouwen staat boven jouw ervaringen met een leraar, organisatie, lering of techniek in de buitenwereld.

Met andere woorden, welke teleurstelling je ook in de buitenwereld ervaart, niets kan je geloof in het innerlijke proces van groei aan het wankelen brengen. Veel mensen zijn teleurgesteld door een organisatie in de buitenwereld en ze hebben dit door hun ego’s als excuus laten gebruiken om het pad zelf op te geven. Maar de waarheid is dat alleen de keuzes die jij maak, kunnen voorkomen dat jij vooruitgaat op het pad en niets anders. Andere mensen, duistere krachten of je ego kunnen jouw keuzes beïnvloeden, maar niemand kan keuzes voor jou maken.

Idee 7

Je zegt: “We zijn dan geen medeschepper, maar zwervers in dit universum.”

Een interessante uitspraak die het lot van veel mensen weerspiegelt die een spirituele lering of techniek hebben gevonden en zich door hun ego lieten ontmoedigden. Er zijn inderdaad veel zielen die – om praktische redenen – zwerver zijn en weigeren om hun geplande rol als medeschepper uit te voeren.

Maar dit is een keus die zij hebben gemaakt en het is een keus die ontstaat uit de onwil om een verbinding aan te gaan – een absolute verbinding waar het ego niet aan kan komen – om innerlijk te groeien onafhankelijk van de omstandigheden in de buitenwereld. En voorbeeld hiervan is de onwil om iemands benadering van een spirituele techniek te verfijnen, waardoor je een gemakkelijk excuus krijgt om niet verder te gaan met de beoefening totdat je bewustzijn echt getransformeerd is en jouw ego verslagen – op zijn minst onttroond als de opperkoning in jouw leven.

Idee 8

Je zegt: “We zijn toch katholiek, dus dan moeten wij weer terug naar de oude sleur van op zondag naar de kerk en als wij boven komen, kunnen we elkaar ontmoeten en zeggen dat ik in ieder geval heb geprobeerd mijn best te doen jouw pad te volgen op deze website.”

Zoals ik zei, als jij echt op groei toelegt, ga je nooit terug. Je bent geen katholiek, omdat geen enkel aards label kan bepalen wie jij bent. Je bent een zoon van God en het is de bedoeling dat je alle labels in de buitenwereld loslaat die ervoor zorgen dat je jouw Christuspotentieel ontkent.

Als je denkt dat ik je bewering accepteer dat “ik tenminste geprobeerd heb mijn best te doen jouw pad te volgen op deze website”, weet jij niet wie ik ben als spirituele leraar. Waarom denk je dat ik zei dat slechts degenen die bereid zijn hun leven te verliezen om mijnentwil, het waard zijn mijn discipelen te zijn?

Je hebt het potentieel mijn discipel te worden in dit leven. Maar om aan dat potentieel te voldoen moet je alle illusies opgeven die je ego probeert te gebruiken om jou in de val te laten lopen om jouw Christuspotentieel te ontkennen. Totdat je de allerlaatste illusie hebt opgegeven, heb je niet je best gedaan.

Bestudeer de situatie van de rijke man die zijn bezittingen niet wilde opgeven om mij te volgen (Matteüs 19: 20-23). Dit heeft niet alleen betrekking op degenen die materiële bezittingen hebben. Het gaat ook op voor iedereen die ‘bezittingen’ in de geest heeft – in de betekenis van gehechtheden – die zij niet willen opgeven. En dit betekent in de allereerste plaats de dualistische ego-illusies die ervoor zorgen dat de mensen hun Christuspotentieel ontkennen of hun potentieel om te transcenderen door het innerlijke pad helemaal tot aan het eind af te lopen. Moeder Theresa zei eens: “Geef, totdat het pijn doet.” Ik zeg: “Geef het op, totdat er niets menselijks meer op te geven valt – en geef dan zelfs de leegheid op en word gevuld met het Licht van God.”

Idee 9

Je zegt: “Ik heb eerder vele vragen gesteld, maar Michaels vormt een barrière en als ik jou en deze site opgeef, wordt hij gedeeltelijk verantwoordelijk voor mijn besluit.”

Een van de belangrijkste ideeën die op deze website probeer over te brengen, is dat iedereen een Christuszelf heeft die de open deur is tussen je bewuste geest en het spirituele rijk – waaronder jouw IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meester die jouw persoonlijke leraar is. Als je echt intuïtief contact met je Christuszelf begint te leggen, zie je dat er niemand tussen jou en God kan staan. Daarom zei ik dat het koninkrijk van God binnenin jou is.

Naarmate jij groeit op het spirituele pad, moet jij de aannames die een product zijn van je religieuze opvoeding, onderzoeken. In jouw geval moet je, omdat je een katholieke achtergrond hebt, het idee overwinnen dat maar één persoon met het spirituele rijk kan communiceren.

Ik doe op deze website heel veel moeite om duidelijk te maken dat de mensen Kim niet zien als een vervanger van de Paus. Dus vormt hij geen barrière tussen jou en mij en hij kan niet voorkomen dat jij binnenin jou naar antwoorden zoekt op je vragen. Op deze website geef ik je leringen en praktische middelen om je innerlijke contact te vergroten – als jij niet al enig innerlijk contact had, zou je nooit iets dat de moeite waard is op deze site hebben gezien. Dus richt je op het krijgen van antwoorden van binnenuit in plaats van iemand anders te gebruiken als excuus om het pad op te geven.

Het is een feit dat het pad een innerlijk pad is – het is allemaal tussen jou en God. De sleutel om het pad te bewandelen is je te realiseren dat jij volledig verantwoordelijk bent voor jouw innerlijke omstandigheden, jouw bewustzijnsstaat. Alles is het gevolg van keuzes die jij hebt gemaakt. Niemand kan je dwingen tot bepaalde keuzes, wat betekent dat niemand ervoor kan zorgen dat jij je vergissingen in het verleden verbetert door betere keuzes te maken die jouw oude keuzes vervangen.

De echte sleutel tot vooruitgang is NOOIT een omstandigheid in de buitenwereld als excuus te gebruiken om niet het pad te bewandelen – je moet de volledige verantwoordelijkheid voor jouw eigen situatie en jouw eigen groei dragen. Als jij je ego de kans geeft om jou te laten denken dat iemand anders gedeeltelijk verantwoordelijk is voor JOUW beslissingen, toon je aan dat je nog geen VOLLEDIGE verantwoording voor jouw eigen pad draagt. Dit wordt vervolgens de belangrijkste horde die jij moet overwinnen om een benadering te krijgen die jou de resultaten geeft die je wenst.

Denken dat iemand anders verantwoordelijk is voor jouw verlossing is nog een voorbeeld van de katholieke bagage en ik geef uitgebreide leringen op deze website om deze last die jij niet langer hoeft te dragen, los te laten.

Laat je netten achter, volg mij en ik zal je tot visser van mensen maken.

Want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt. (Hebreeën 12:6).

Idee 10

Zoals ik op deze hele website probeer uit te leggen, is er geen mechanisch, automatisch gegarandeerd pad naar verlossing. De reden hiervoor is dat verlossing – het eeuwige leven – een bewustzijnsstaat is die je alleen maar kunt krijgen wanneer je stopt je te vereenzelvigen met het ego en het spirituele Wezen herkent dat jij echt bent. Daarom hangen de resultaten op het pad geheel af van de keuzes die jij alleen maar kunt maken – wat betekent dat geen enkele kracht die voor jou kan maken en geen enkele kracht kan jou ervan weerhouden om die keuzes te maken.

De droom van dit valse pad naar verlossing – waarbij je een techniek in de buitenwereld beoefent en resultaten bereikt zonder zelf te veranderen – is zeer doordringend en wordt zwaar versterkt door het ego van de mensen en de duistere krachten die proberen te voorkomen dat de mensheid ascendeert. Het is bevorderd door veel leringen en religies in de buitenwereld, waaronder de katholieke kerk.

Vanuit het perspectief van een spirituele leraar, is het altijd triest te zien dat mensen die oprechte zoekers zijn in de val geluisd worden door naar een gegarandeerd resultaat op zoek te gaan en ontmoedigd raken als dit niet gebeurt. Ik wilde wel dat ik iedereen kon helpen die openstaat voor deze website om te begrijpen dat achter de dagelijkse wensen en verwachtingen het echte pad bestaat en dat het wordt gevuld met vreugde en de oneindige vrede die voortkomt uit de wetenschap dat jij met de Rivier van Leven zelf meegaat.

Zolang jij nog naar een resultaat zoekt dat kan worden ontkend of afhangt van omstandigheden in de buitenwereld, heb je het innerlijke pad nog niet echt ontdekt. Op het innerlijke pad volgen de resultaten niet automatisch, maar worden gegarandeerd – zolang jij bereid bent om te transcenderen. De werkelijke sleutel is dus de bereidheid om al jouw beperkingen te ontdekken en de bereidheid om iedere beperking die je ontdekt, te overwinnen. Wanneer je deze benadering van het pad krijgt, ZUL je zelfs resultaten in de buitenwereld zien. Wanneer je bereid bent om eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken, wordt al het andere er echt aan toegevoegd – als je dat nog steeds wilt.

We zouden kunnen zeggen dat jij, zolang jij denkt dat je iets nodig hebt op deze wereld om heel te zijn, het niet kunt krijgen. Maar zodra je volledig weet dat heelheid slechts van binnenuit komt, kun je krijgen wat je maar wilt – omdat iets hebben of niet hebben jou er niet langer van weerhoudt om heel te zijn. Het belangrijkste resultaat als je naar een spirituele lering luistert, is het besef dat niets ter wereld jou ervan kan weerhouden om te zijn wie jij bent.

Zijn hangt niet af van hebben of niet hebben. Het IS gewoon. Maar om te ZIJN, moet je ophouden met te bepalen wie jij bent door iets wat je hebt of niet hebt.

WEES dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is (Matteüs 5:48).

Volmaaktheid betekent niet stilstand – het betekent dat je meegaat met de Rivier van Leven, die voortdurend transcendeert in een nooit eindigende kosmische dans die niet in cirkels verloopt, maar een ascenderende spiraal is. Probeer altijd te ascenderen en dan vergeet je alle gedachten van opgeven. Geef gewoon de wens om het op te geven OP.