Verkeerd begrijpen hoe spirituele technieken werken

Vraag: Beste Jezus, Ik word in toenemende mate verontrust door de paradox die jij presenteert door jouw boodschapper Kim die een diepgaand inzicht in de aard van het goddelijke en de Christus laat zien, maar hij presenteert ons kinderrijmpjes als de oplossing om een non-duale staat te bereiken. Ik heb ze geprobeerd, maar ik denk niet dat de Elohim erop let. Ik weet dat, omdat ik eerder in een non-duale staat ben geweest en dat lukt niet als ik kinderrijmpjes gebruik. Ligt het aan mij? (Ja natuurlijk, dat weet ik wel).
Mijn echte vraag – Heeft iemand wel eens gezegd, dat hij een echte non-duale eenheid met de Universele Christus heeft gekregen sinds jouw site in de lucht is?
Nogmaals, met het meeste respect en liefde,

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan wel begrijpen dat iemand de decreten en rozenkransen als louter kinderrijmpjes die wij presenteren, kan bekijken. Ik kan wel begrijpen dat iemand onze technieken zou willen gebruiken in de verwachting dat je dan een spirituele ervaring krijgt. Ik kan echter niet begrijpen dat iemand de technieken kan opzeggen met een houding dat het niets anders zijn dan kinderrijmpjes en tegelijkertijd verwachten dat jij dan wel een spirituele ervaring krijgt. Dat is een misvatting over hoe spirituele technieken werken.

Iemand kan een hekel aan auto’s hebben en denken dat die er verantwoordelijk voor zijn dat er mensen door worden gedood, het landschap bederven en opwarming van de aarde veroorzaken. Maar zodra iemand in een auto stapt en de sleutel omdraait, gaat de motor waarschijnlijk wel draaien. De reden is dat de technologie een mechanisch gebeuren is die werkt wat je er ook van denkt. In tegenstelling tot een spirituele techniek die NIET een mechanisch gebeuren is.

Wat jij in het opzeggen van een spirituele techniek legt, heeft direct invloed op wat je ervoor terug krijgt. Als jij een heilige ervaring wilt, benader de techniek dan met een houding van eerbied en heiligheid. Als jij dat niet kunt, geef dat dan gewoon toe en gebruik de techniek niet. Ga op zoek naar een andere techniek die je met een constructievere houding kunt benaderen. En houd op jouw eigen innerlijke paradox op iets buiten jou te projecteren. Pak het probleem bij de basis aan. Luister naar je eigen woorden: “Ik word in toenemende mate verontrust…” en wees bereid toe te geven dat jij niet in harmonie bent, jij hebt een probleem dat je moet oplossen.

Decreten en rozenkransen zijn niet specifiek ontworpen om non-duale ervaringen te krijgen. Een non-duale ervaring is een innerlijke ervaring. Zo’n ervaring is mogelijk, omdat de Bewuste Jij uit Gods eigen wezen en bewustzijn werd gemaakt. Daarom kan de Bewuste Jij nooit het vermogen verliezen om op een niveau van de werkelijkheid af te stemmen die boven de dualistische wereld van de geest van de antichrist en de fysieke zintuigen staat.

De Bewuste Jij kan veel verschillende soorten non-duale ervaringen hebben en bijna iedereen die decreten of rozenkransen opzegt met de juiste houding, krijgt wel een of andere vorm van spirituele ervaring, hetzij als de techniek wordt toegepast of naderhand bij het mediteren.

Rozenkransen en decreten zijn echter zeer actieve en naar buiten gerichte technieken, in tegenstelling tot de meditatieve en naar binnen kerende technieken. Zo zijn ze niet ontworpen om jou een non-duale ervaring te geven, maar als werktuig om dualistische overtuigingen op te ruimen en spirituele energie op te roepen en te richten.

Het spreekt voor zich dat jij, naarmate jij de vier lagen in jouw geest zuivert, meer helderheid verwerft en dit effent de weg voor spirituele ervaringen van allerlei soort. Toch kan dit jaren duren, afhankelijk van de hoeveelheid afval die op de zolder wordt bewaard. Dus is het verstandig om elke spirituele techniek niet alleen met geduld, maar ook met totale onthechting aan welke soort ervaring ook die jij krijgt als je de techniek gebruikt, te benaderen.

De reden is dat een non-duale ervaring niet naar willekeur ‘geproduceerd’ kan worden. Het is geen mechanisch product door het gebruik van een magische techniek en dit voorproefje van de hemel kun je niet met geweld nemen. Een non-duale ervaring moet je als een geschenk bekijken dat je wel of niet krijgt. Je kunt de ervaring niet forceren, dus kun jij alleen maar jouw geest zo ontvankelijk mogelijk maken voor die ervaring. En pas als je totaal niet-gehecht eraan bent of je wel of niet dat geschenk krijgt, ontstaat de maximale ontvankelijkheid bij jou. Daarom spreken Zenboeddhisten over de beginnersgeest die openstaat voor spontane ervaringen in plaats van ze op te eisen. Daarom zei ik:

Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan! (Lucas 18:17)

Als jij met jouw analytische geest voorwaarden stelt voor hoe jij denkt dat die ervaring eruit zou moeten zien, duw je die ervaring alleen maar verder van jou af. En als je jouw emoties gebruikt om verwachtingen te scheppen, waardoor je denkt dat je zo’n ervaring zou moeten krijgen – programmeer jij je zo, dat jij wordt teleurgesteld of dat jij je bedrogen voelt als je hem niet krijgt – en dan heb je de ervaring al geblokkeerd voordat hij er kan komen.

Veel spirituele zoekers hebben spontaan non-duale ervaringen gehad, toen ze het spirituele pad pas ontdekt hadden of zelfs daarvoor. Enkelen van hen raakten geobsedeerd door die ervaringen, omdat ze dachten dat ze die de hele tijd zouden moeten hebben. Dit heeft ertoe geleid dat sommige zoekers eindeloos gingen streven naar ‘piekervaringen’, altijd een doel najagend dat buiten hun bereik lijkt. En wanneer ze wel een bepaalde ervaring krijgen, hebben ze het gevoel dat het niet genoeg is en beginnen onmiddellijk naar de volgende te verlangen. Enkelen raken zelfs zo gefixeerd om zulke ervaringen ervaringen te krijgen dat ze drugs gebruiken waar zij van denken dat die ze produceren.

Het is verstandig om spirituele ervaringen te beschouwen als iets wat er maar voor één doel is, namelijk aantonen dat er een staat van bewustzijn BESTAAT die de gewone menselijke ervaring ontstijgt. Dit zou je moeten aantonen dat het spirituele pad echt bestaat en dat er een beloning aan het eind van het pad staat te wachten. Zo zou een spirituele ervaring – ook al heb je er maar één in je leven gehad – voldoende bemoediging moeten zijn om het spirituele pad – een heel leven lang – te volgen.

Enkele zoekers zijn door bepaalde valse goeroes – en sommige zelfs door overigens echte goeroes – misleid door de verwachting te kweken dat het doel van spirituele oefeningen is dat jij voortdurend non-duale ervaringen krijgt. Ze hebben een visioen gecreëerd van iemand die mediteert, in een grot in de Himalaya zit en voortdurend gelukzaligheid ervaart. Er zijn inderdaad een paar mensen die als spirituele missie hebben om het evenwicht voor de planeet aarde te bewaren, terwijl ze geïncarneerd en voortdurend in meditatie te zijn.

Toch is dit voor de meerderheid van spirituele zoekers – en de woorden die belangrijk zijn, zijn ‘de meerderheid’ – is dit niet hun Goddelijke plan. Ze zijn hier niet om zich aan spirituele ervaringen over te geven. Je bent hier om je Christusschap uit te drukken door voor andere mensen te zorgen en hen te helpen spiritueel te groeien. Iets doen om het bewustzijn van andere mensen te verhogen en de planeet te zuiveren is veel belangrijker dan piekervaringen krijgen.

Neem goede nota van wat ik hier zeg. Het is een algemene misvatting dat het hebben van piekervaringen leidt tot spirituele groei en permanent je bewustzijn verhoogt. Maar veel mensen hebben zulke ervaringen en vinden het moeilijk om die te integreren in hun dagelijkse leven en normale bewustzijnsstaat. Enkelen fluctueren heen en weer tussen een normaal leven en fanatiek op zoek gaan naar piekervaringen en daardoor ongelukkig worden van beide uitersten.

Maar de waarheid is dat een piekervaring nadelig kan zijn voor jouw spirituele vooruitgang als je hem niet benadert zoals hierboven wordt beschreven. Zoals ik zei, sommige mensen concentreren zich heel erg op zichzelf en gaan voortdurend op zoek naar de volgende piekervaring. Anderen worden hoogmoedig en denken dat zij spiritueel wel heel erg ver moeten zijn, omdat zij zo’n hoge ervaring in het verleden hebben gehad. Ze hebben het gevoel dat zij recht op meer ervaringen hebben en worden boos als die niet komen. Zo’n houding houdt je groei alleen maar tegen.

De waarheid is dat alle spirituele zoekers alléén na een bepaald punt vooruitgaan wanneer zij de egocentriciteit, die uit hun ego voorkomt, overwinnen en onbaatzuchtig gaan proberen iets voor andere mensen of de planeet te doen. Het spreekt vanzelf dat veel mensen dagelijks hun eigen verantwoordelijkheden hebben, dus zijn de rozenkransen van Moeder Maria ontworpen om jullie te helpen iets te doen om het planetaire bewustzijn te verhogen, terwijl je gewoon in jouw eigen huiskamer zit.

Ik en Moeder Maria hebben ons als doel gesteld om de mensen werktuigen te geven om systematisch hun bewustzijn te verhogen zodat zij permanent vooruitgang boeken. Onze technieken zijn ontworpen om eerder geleidelijk je bewustzijn te verhogen dan een ervaring te krijgen die zo ver van jouw dagelijkse bewustzijn afstaat dat je hem niet kunt integreren. Vanzelfsprekend kun je een spirituele ervaring krijgen als je onze middelen gebruikt, maar het is verstandig om er niet op te rekenen.

Het echte doel is jouw bewustzijn voorgoed te verhogen, zodat jouw hele wakkere gemoedsgesteldheid een non-duale ervaring wordt. Let er echter goed op dat wanneer dit begint te gebeuren, het misschien lijkt of jij geen piekervaringen meer krijgt. Een piekervaring is per definitie iets wat jouw normale ervaring te boven gaat. Zodoende is het in feite mogelijk om permanent een hogere bewustzijnsstaat te krijgen zonder dat jij volledig beseft wat er aan de hand is. Je raakt eenvoudig zo gewend aan die hogere bewustzijnsstaat, die eens een piekervaring was, dat die nu normaal is geworden en het lijkt dan alsof jij geen piekervaringen meer krijgt. Daardoor is het goed om af en toe eens terug te kijken en te beseffen dat je significante vooruitgang hebt geboekt vergeleken met waar je eerst in bewustzijn was.

Het komt erop neer dat een non-duale ervaring de dualiteit ontstijgt. Een of andere spirituele techniek begrijpen terwijl je een non-duale ervaring verwacht of eist – er zelfs naar verlangt – behoort tot het rijk der dualiteit. Hoe kun je ooit je dualistische geest gebruiken om een non-duale ervaring te produceren? Dus hoe meer jij een non-duale ervaring wilt, hoe minder kans dat het gebeurt. Pas wanneer jij een manier vindt om jouw dualistische verwachtingen en eisen opzij te zetten, word jij ontvankelijker voor een non-duale ervaring. Op spiritueel gebied wordt alles door jouw houding bepaald. Wat je naar de kosmische spiegel zendt, wordt naar jou gereflecteerd.

Noot van Kim: Persoonlijk heb ik veel non-duale ervaringen gehad na het opzeggen van decreten en rozenkransen. Ik heb die technieken meer dan twintig jaar gebruikt en die hebben mij vele malen hoge ervaringen gegeven, vooral als ik mediteerde nadat ik spirituele energie had opgeroepen. Persoonlijk heb ik ontdekt dat de rozenkransen en invocaties van Moeder Maria heel efficiënt zijn om mij ontvankelijk te maken voor een spirituele ervaring, vooral als ik die langzaam opzeg en op de woorden mediteer.