De Heilige Geest is meer dan de Violette Vlam

Vraag: Meester Jezus: Zijn de Heilige Geest en de Violette Vlam één en dezelfde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De Violette Vlam is een aspect van de Heilige Geest, maar de Heilige Geest is meer dan de Violette Vlam. Met andere woorden, de Heilige Geest kan meerdere eigenschappen van God aannemen. De zeven belangrijkste eigenschappen van God, ook bekend als de zeven stralen worden elders beschreven.

Laat ik je een visuele illustratie geven van de relatie tussen God de Vader, God de Moeder, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ik doe dit door de schepping te vergelijken met een filmprojector.

Het belangrijkste element van de filmprojector is de lamp die wit licht uitstraalt. De lamp zelf kan vergeleken worden met God de Vader. Hij is de bron van al het licht. Maar als het licht uit de lamp komt, krijgt het de kwaliteit van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest – het onpersoonlijke en universele aspect ervan – is het licht dat door alle niveaus van de schepping stroomt en dat het leven, in beweging zet en voorwaartse impulsen geeft. Zoals ik elders uitleg, is het Christusbewustzijn een bewustzijnsstaat die de matrix, of blauwdruk, vormt voor de vorm die geschapen moet worden. Dit is dus de filmstrook waarop je de beelden ziet. De materie (ma-ter) substantie van de goddelijke Moeder kun je vergelijken met het beeldscherm.

Dus nu hebben we God de Vader, die als de lamp fungeert die het licht produceert dat alles motiveert om iets te scheppen. Het licht van de Heilige Geest gaat door de filmstrook en wordt gekleurd door de beelden op de filmstrook, wat inhoudt de beelden in de geest van alle zonen en dochters van God, inclusief menselijke wezens.

Wanneer het gekleurde licht van de Heilige Geest het beeldscherm raakt, wat inhoudt de energie van de goddelijke Moeder, projecteert dit een beeld op dat scherm. De goddelijke Moeder weerspiegelt liefdevol wat er op haar geprojecteerd wordt door de kracht van de Heilige Geest en door de geest van de zonen en dochters van God.

Menselijke wezens scheppen altijd hun eigen werkelijkheid op aarde mee. Dit gebeurt wanneer het licht van de Heilige Geest door hun onderbewuste en bewuste geest heengaat, waar het gekleurd wordt door de volmaakte en onvolmaakte beelden die mensen hebben. Mensen scheppen deze beelden door een combinatie van de eigenschappen/vlammen/stralen van God of een vervorming van die eigenschappen te gebruiken.

De zeven belangrijkste eigenschappen zijn:

Godkracht
Godwijsheid
Godliefde
Godzuiverheid
Godwaarheid
Godvrede
Godvrijheid

Die eigenschappen worden vervormd, wanneer mensen naar een lagere bewustzijnsstaat afdalen en daarom beginnen mensen onvolmaakte beelden te scheppen, die macht, onwetendheid, haat, onzuiverheid, bedrog, agressie en slavernij weerspiegelen.

De Heilige Geest heeft ook een persoonlijk en specifiek aspect dat wordt gevormd wanneer de levensstromen in een niet geascendeerde sfeer hun medescheppende vermogens gebruiken om al het leven te verheffen. Het principe in een niet geascendeerde sfeer is dat na de allereerste uitgave van de Heilige Geest, steeds meer licht wordt uitgebracht wanneer medescheppers vermenigvuldigen wat zij daarvoor hebben gekregen. Ik heb dit uitgelegd in mijn parabel over de drie dienaren die talenten van hun meester kregen.

Dus in een niet geascendeerde sfeer is de Heilige Geest de gecombineerde kracht van alle levensstromen die constructieve keuzes hebben gemaakt. Elke onbaatzuchtige keuze voegt kracht toe aan de Heilige Geest en dat vormt een opwaartse spiraal die een niet geascendeerde sfeer – of planeet – bij het moment van ascensie brengt. Je kunt jezelf van die opwaartse spiraal uitsluiten – waardoor het leven constant een strijd wordt – of je kunt je erop afstemmen en met de Rivier van Leven meegaan.