Meditatie met zuiver gewaarzijn versus afstemming op de meesters

Vraag: Beschouwen de meesters meditatie, vooral naakt gewaarzijn, als een effectief hulpmiddel om je af te stemmen op de IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters? Zouden studenten die pas de leringen en meditaties van de geascendeerde meesters hebben gevonden, meditatie moeten leren als middel om je af te stemmen? Zouden studenten die al aan meditatie doen, het als een middel moeten gebruiken om zich af te stemmen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Er zijn veel verschillende soorten meditatie. Er zijn meditaties die bedoeld zijn om je naakt gewaarzijn te geven, zoals je het kunt noemen, waardoor je in een gemoedsgesteldheid komt waarin je ervaart waar wij het over hebben gehad wanneer we zeggen dat de Bewuste Jij uit zijn normale waarnemingsfilter kan stappen en zichzelf als zuiver gewaarzijn kan ervaren en dit is voor de meeste mensen een waardevol hulpmiddel. Er zijn ook mensen die dat niet moeten doen, omdat zij er nog niet aan toe zijn. Maar voor veel mensen kan het een waardevol hulpmiddel zijn.

Ik zeg niet dat alle studenten van geascendeerde meesters dit moeten doen, maar omdat de vraag echter zo geformuleerd is, zou ik niet willen zeggen dat dit een meditatie is om je af te stemmen. De bedoeling van een meditatie is jou te helpen om zuiver gewaarzijn te ervaren, naakt gewaarzijn, gewaarzijn zonder gedachten, zonder enige structuur. En het is waardevol om je te realiseren dat er een alternatief is voor je dagelijkse bewustzijn dat zo vol gedachten en structuren zit.

Om je af te stemmen op de geascendeerde meesters hoef jij geen naakt gewaarzijn, een leeg bewustzijn, te hebben; je moet je afstemmen op de vibratie van de geascendeerde meesters. En daarvoor zou ik je aanbevelen om onze decreten en invocaties te gebruiken, vooral nieuwe mensen.

Vaak zie je dat veel mensen die de leringen pas hebben, een periode moeten doormaken waarin ze spirituele bescherming moeten installeren; ze transformeren de energie die niet in harmonie is in hun vier lagere lichamen en zij gebruiken Astrea om losgesneden te worden van alle banden met het collectieve bewustzijn of lagere wezens. Tijdens deze periode kan het moeilijk zijn om je af te stemmen, het kan ook moeilijk zijn om zuiver gewaarzijn te ervaren.

Maar als die periode voorbij is, kun je invocaties en decreten blijven gebruiken, maar wees af en toe even stil. Ga zitten en probeer in een open en neutrale gemoedstoestand te komen. Dit betekent niet dat je geen gedachten hebt en je hoeft zeker geen moeite te doen om gedachten te onderdrukken, maar je kunt ernaar streven om zo open en neutraal mogelijk te zijn. Nadat je decreten hebt opgezegd, nadat je naar een dictaat hebt geluisterd, blijf je even een paar minuten zitten en stem jij je af op de aanwezigheid van de meester.

Je kunt natuurlijk ook een novene doen. We hebben een novene aan de Grote Goddelijke Leider. Je zegt het decreet aan de Goddelijke Leider negen keer op en dan schrijf je op wat er in je opkomt zonder er een oordeel over te hebben en zonder het te analyseren. Je kunt hetzelfde doen bij een meester aan wie het decreet is. Als je dat liever doet, kun je deze oefening ook doen nadat je naar een dictaat hebt geluisterd of gewoon ergens zit met je aantekenboekje, en opschrijven wat er opkomt zonder daarover te oordelen en het te analyseren.