Hoe werken de invocaties op psychologisch niveau?

Vraag: Hoe werken de invocaties op psychologisch niveau? Je hebt het gehad over hogere energie oproepen en dat de golven met de lagere energie in wisselwerking treden. Maar kun je ook uitleggen hoe de invocaties op psychologisch niveau werken? Kan de betekenis van de woorden door herhaling en door je erop te concentreren ons onderbewuste binnengaan en voor verandering zorgen op een dieper niveau of gebeurt er iets anders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

In eerdere dispensaties richtten wij ons voornamelijk op decreten omdat daar in die tijd behoefte aan was, vooral in het collectieve bewustzijn. En decreten roepen op een heel geconcentreerde manier energie op. Maar er wordt energie opgeroepen. De vraag is dus wat de mensen ermee doen? En toen hebben wij gezien dat studenten die zich heel erg richtten op het opzeggen van decreten, niet aan hun psychologische problemen werkten. Daarom hebben wij van oorsprong de rozenkransen ontwikkeld, die nu invocaties heten, omdat ze een combinatie bevatten van de decreten die licht oproepen en de uitspraken ertussen in die proberen om de manier waarop mensen naar dingen kijken te veranderen.

En ja, het is dus zo dat als jij je openstelt en je op de woorden concentreert en ze niet mechanisch herhaalt, die het effect kunnen hebben dat de uitspraken in de invocaties een soort zelf zullen uitdagen dat jij hebt. En dit zal de overtuiging van dat zelf uitdagen. En dit kan je geleidelijk aan zover brengen dat je in staat bent om dat zelf te zien, de illusie te zien en je ervan af te scheiden. Wij hadden het gevoel dat wij dit eerst moesten ontwikkelen voordat wij eraan toe waren om leringen over het gescheiden zelf uit te brengen, maar het hielp de mensen wel om aan die gescheiden zelven en de overtuigingen van die zelven te werken. Wat betreft de invocaties voor de wereldomstandigheden, omdat jij bent geïncarneerd, projecteer je die op het collectieve bewustzijn. En zij kunnen de illusies die de mensen hebben aanvechten, maar niet van iedereen omdat er mensen zijn die daar te bekrompen voor zijn. Maar de mensen die daar wel voor openstaan, zullen ineens iets in hun geest voelen wat wij opschudding zouden kunnen noemen. En als zij dat willen, kan dit na een tijdje doorsijpelen naar het bewuste niveau. En ineens begrijpen ze een illusie. Het is, zoals we hebben beschreven, of mensen ineens wakker worden en iets zien wat ze daarvoor nog niet zagen. En dan zeggen ze: “O, maar natuurlijk, dat spreekt vanzelf. Waarom hebben we dat niet veel eerder gezien?”

Gebeuren er nog andere dingen als je invocaties opzegt? Ja, natuurlijk in die zin dat alle menselijke wezens met elkaar verbonden zijn. In plaats van te zeggen, zoals in de vorige vraag werd gezegd, dat wij allemaal één zijn, zeg ik liever dat alle mensen met elkaar verbonden zijn, omdat dit aangeeft dat het effect heeft op het geheel, op het collectief, doordat dit hogerop wordt getrokken. Met andere woorden, je verhoogt jouw persoonlijke bewustzijn en zonder dat jij agressief iets doet aan het bewustzijn van andere mensen, verhoog je wel het collectieve bewustzijn omdat jij daar deel van uitmaakt. En je zou kunnen zeggen: “Wat voor effect heeft het dan, want ik ben maar één op de zeven miljoen mensen op de planeet?” Maar het heeft effect. En hoe meer mensen dat doen, hoe groter het effect zal zijn. En nogmaals, kijk naar de geschiedenis, hoe zijn er veranderingen gekomen? Hoe zijn er democratieën ontstaan? Omdat de mensen hun bewustzijn hebben verhoogd en het collectieve bewustzijn hebben opgetrokken naar het breekpunt, waardoor het mogelijk werd om een democratische natie te vormen. En dat geldt ook voor alle andere positieve veranderingen in de geschiedenis. Het begint bij personen die hun bewustzijn verhogen en geleidelijk aan wordt dat uitgebreid tot een cruciaal aantal mensen die effect hebben op het collectieve niveau, zelfs op fysiek niveau.