Hoe je decreten en invocaties vertaalt

Vraag: Wat is het creatieve proces voor decreten en invocaties? Worden ze geschreven door één meester of is het een groep meesters die samen om de tafel gaat zit en beslist wat er wordt opgeschreven? Is dat ook met vallen en opstaan wat betreft het vinden van de perfecte woorden die rijmen of komt het allemaal in één enkel ogenblik bij elkaar voor de meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Kazachstan:

Het is soms een gezamenlijke inspanning, maar in de meeste gevallen werkt de meester samen met de boodschapper aan het decreet als die voor één meester bestemd is. Wij hebben in het geascendeerde rijk geen decreet in het Engels dat dan eenvoudig naar de gedachten van de boodschapper wordt gedownload. Het gaat op dezelfde manier als bij een dictaat. Wij zenden een veel complexere matrix en die wordt in woorden omgezet in de gedachten van de boodschapper. Het is mogelijk om een boodschapper te zijn die dictaten kan ontvangen zonder dat je ook in staat bent om decreten te ontvangen die rijmen. In staat zijn om te rijmen is een vaardigheid die je door de tijd heen moet leren. Daarom is het een veel moeilijker proces om de decreten te vertalen: om in de tweede taal de woorden te vinden die met de Engelse woorden corresponderen.

In het ideale geval bezit de vertaler enige afstemming en kan hij werken met de meester die dat decreet heeft gegeven. Je hoeft geen letterlijke vertaling te geven van het decreet en soms gebeurt het dat je de betekenis te veel verandert als je probeert in de tweede taal te rijmen.

Dus als je niet kunt rijmen, is het beter om een decreet te vertalen zonder dat het in de tweede taal rijmt. Het is natuurlijk ideaal als je voldoende afgestemd kunt zijn om te begrijpen of dit voor een specifiek decreet mogelijk is.

Wij begrijpen dat dit een moeilijk proces is, maar je moet ook begrijpen dat het belang van het feit dat een decreet wordt vertaald naar woorden in de gedachten van de boodschapper, is dat het decreet de complexere energie en de bewustzijnsmatrix van de meester moet overbrengen. Dit kan op verschillende manieren of in ieder geval in andere woorden.

Je hoeft dus niet een perfectionistische houding aan te nemen wat betreft het vertalen van decreten en dan te denken dat er maar één manier is om dat juist te doen. Het is heel goed mogelijk om een decreet te vertalen zelfs als het niet rijmt op een manier waardoor er nog wel een soort basis van rijm overblijft. Dan kun je die diepere energiematrix die de meester wil overbrengen, nog steeds overbrengen.