Licht oproepen en pijn voelen in het lichaam

Vraag: Is het normaal om meerdere vormen van pijn in je lichaam te voelen nadat je licht hebt opgeroepen door middel van invocaties en decreten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland

Het is niet beslist gewoon, maar zeker niet ongewoon. Er zijn mensen die dit in ieder geval een tijdlang kunnen voelen en dat komt nogmaals omdat er geen scheiding bestaat tussen het fysieke lichaam en bijvoorbeeld het emotionele/mentale lichaam. Zij zijn onderling met elkaar verbonden in een geheel. Wanneer je begint met decreten en invocaties opzeggen, roep je bijvoorbeeld licht op in je emotionele lichaam en wanneer daar energie van verkeerde kwaliteit wordt aangeraakt, kan dit invloed hebben op het fysieke lichaam dat je als pijn kunt ervaren. Het kan ook zijn dat je fysieke lichaam op meerdere manieren uit evenwicht is waardoor dit een tijdje erger worden vanwege de onrust in je emotionele lichaam, wanneer er bijvoorbeeld een proces gaande is om entiteiten eruit te trekken, maar ze nog niet helemaal verwijderd zijn of wanneer er nog energie zit die niet volledig is getransmuteerd. Er bestaat natuurlijk een connectie tussen de vier lagere lichamen en daarom kan de energie op het fysieke vlak terechtkomen en bij jou een gevoel van pijn veroorzaken, of zelfs medische symptomen.