Technieken om iets te manifesteren

Vraag: Hoe concentreer ik me op het manifesteren van iets wat ik vanbinnen wil opdat ik het fysiek kan manifesteren? Ik merk dat ik, naar de buitenwereld kijk wanneer ik iets wil. Ik lees dat je moet doen alsof je het al hebt om in die staat van dankbaarheid te blijven omdat je al hebt wat je graag wilt voordat het zich kan manifesteren. Kunnen de geascendeerde meesters iets meer vertellen over die techniek en ons leren om te krijgen wat we graag willen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar voor Rusland

Dit komt natuurlijk overeen met de vorige vraag en ja, je kunt de hulpmiddelen gebruiken of de technieken die je beschrijft om je in een gemoedstoestand te brengen waarin je het gevoel hebt dat je iets al hebt en dit kan vaak de laatste stap zijn om iets vanuit het emotionele rijk naar het fysieke vlak te brengen.

Een van de echte blokkades om te manifesteren wat de mensen willen, is dat ze er al een bepaald beeld van hebben op het identiteitsniveau of het mentale niveau. Maar ze hebben tegenstrijdige emoties die verhinderen dat het fysiek wordt, omdat het natuurlijk nog door het emotionele lichaam heen moet om fysiek te worden.

Door aan je emoties te werken en het gevoel te creëren dat je het al hebt, kun je die blokkade doorbreken in het emotionele lichaam opdat iets zich fysiek kan manifesteren. Er zijn technieken die kunnen werken, maar de vraag is wat ze echt willen. Hoe komt dit overeen met je Goddelijke plan en je spirituele groei? Dan moet je doen wat ik in het vorige antwoord heb gezegd, de zelven blootleggen die je afleiden, of je wegvoeren, van je pad.