Wat kunnen we vragen in een invocatie?

Vraag: Aan het begin van iedere rozenkrans staat een deel waar wij een persoonlijk verzoek mogen toevoegen. Ik zou willen weten wat de beperkingen zijn in het kader van persoonlijke verzoeken. En zou je je wijsheid willen delen over hoe wij beter gebruik kunnen maken van de persoonlijke verzoeken.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Korea:

Mijn geliefde, een beetje humor: er is nog nooit een plaatje geweest van een geascendeerde meester die een rode muts heeft met een wit balletje eraan. Met andere woorden: we zijn de kerstman niet. Wanneer je een persoonlijk verzoek doet, hebben we de macht op in te grijpen in het fysieke octaaf en te doen wat je vraagt. Het is niet zo dat wij niets in het fysieke octaaf kunnen doen. Maar wat wij kunnen doen, staat in nauw verband met je persoonlijke karma, het karma van de situatie en de mensen die betrokken zijn bij een bepaalde situatie en zelfs het collectieve karma van jouw natie of de mensheid.

Toen Jezus tweeduizend jaar geleden op aarde was, mocht hij beperkt zogenaamde wonderen verrichten, omdat het collectieve bewustzijn in die tijd heel erg laag was, en tenzij hij bepaalde trucjes deed, had hij niet de aandacht van de mensen op zich kunnen vestigen. Tegenwoordig is het bewustzijn veel hoger en daarom mogen wij veel beperkter dingen op het fysieke vlak doen, omdat de mensen er nu aan toe zijn om te weten dat wij bestaan en dat te accepteren op een andere, hogere, manier.

Wanneer jij een persoonlijk verzoek doet, kunnen we ook niet om het feit heen dat jij een spirituele student bent die het spirituele pad bewandelt. Zoals ik al heb gezegd, zijn er soms tijden dat jij een bepaalde ervaring moet opdoen om een bepaald inzicht te bereiken, omdat je niet het intuïtieve inzicht rechtstreeks van ons kunt ontvangen en jij daarom die situatie moet ervaren. Wanneer je dus een persoonlijk verzoek doet, is het altijd effectiever als jij, in plaats van bijvoorbeeld te vragen om jou te helpen de loterij te winnen, ons vraagt om inzicht in je eigen psychologische problemen te geven of hoe jij met een bepaalde situatie om moet gaan.

Met andere woorden, wij hebben meer vrijheid om veranderingen in jouw drie hogere lichamen aan te brengen dan op het fysieke vlak. Maar zoals je weet, is het fysieke vlak een reflectie van je drie hogere lichamen. Dus wanneer je daadwerkelijk verandert wat er in je drie hogere lichamen gebeurt, dan zal op den duur je fysieke situatie ook veranderen. Het is dus veel effectiever als je ons vraagt om je te helpen met een emotionele situatie, je mentale inzicht, en je identiteitsgevoel, je diepste gevoel over wat er mogelijk is. Dan kunnen wij veel effectiever jou die inzichten geven die veranderingen in je drie hogere lichamen bewerkstelligen en dat leidt natuurlijk tot bepaalde kettingreacties die naar beneden zullen filteren totdat die het fysieke vlak bereiken en dan zullen daar ook veranderingen komen afhankelijk van de andere mensen die betrokken zijn bij die situatie.

Dus we raden je ten zeerste aan om tot het besef te komen dat, als jij wilt dat er specifiek iets op het fysieke vlak verandert, dit het product is van wat er op de drie hogere niveaus gebeurt en daarom oproepen begint te doen voor een verandering op het identiteitsniveau, daarna op het mentale niveau, op het emotionele niveau en als laatste op het fysieke niveau. Nu kunnen er uitzonderingen zijn, omdat er situaties kunnen zijn waarin je emoties je zo overweldigen dat je wilt beginnen met oproepen die je emoties kalmeren en getransformeerd voor je de kalmte bezit om oproepen te doen voor de hogere lichamen.