Waarom geascendeerde meesters geen meditatie in de traditionele vorm onderwijzen

Vraag: Waarom spreken de geascendeerde meesters niet meer over meditatie en meditatietechnieken? Het lijkt alsof ze op dit moment geen meditatie onderrichten, maar is meditatie niet het belangrijkste instrument om eenzijn met God te bereiken? Of worden we op een natuurlijke manier één met God als wij onze psychologische problemen helen, ons bewustzijn verheffen, ons van ons ego bevrijden, enzovoort? Zou je de concepten visualisatie of het afstemmingsproces ook als meditatie kunnen beschouwen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2018 – Kazachstan:

De vraag houdt een specifieke kijk op meditatie in, maar meditatie in de ruimste zin van het woord zou je ook kunnen omschrijven als een woord dat in delen van de wereld als ‘mindfulness’ wordt omschreven. Hoe zeg je een invocatie met het meeste succes op? Door je gedachten erbij te houden in dat hele proces – alles kan een vorm van meditatie zijn. Meditatie betekent niet beslist dat je rustig moet zitten en je concentreren op een mantra of een andere techniek. Zo wordt er in het boeddhisme en hindoeïsme traditioneel naar gekeken, maar dat is een veelte beperkt perspectief.

Wij onderrichten geen meditatie in die vorm, want voor veel mensen op de moderne wereld is het veel beter om actief te zijn en iets te doen in de vorm van decreten en invocaties. Dit extraverte proces is effectiever voor mensen in de moderne tijd, omdat de levensstijl hectischer is. Ik moet echter zeggen dat meditatie niet het belangrijkste hulpmiddel is om eenheid met God te bereiken en dat ook nooit is geweest. Het voornaamste middel is bewustzijn, gewaarzijn, dat alleen maar kan komen als jij je psychologische problemen oplost – hoe mensen dat vroeger ook deden. Tegenwoordig heb je meer mogelijkheden dan ooit om je psychologische problemen op te lossen, zowel door middel van de algemene leringen en je kennis over je psyche, maar ook door middel van de leringen die wij hebben gegeven over het oerzelf en andere gescheiden zelven.

Eenheid met God bereik je niet automatisch als je al die zelven opruimt, maar wanneer je die wel oplost, vooral wanneer je jouw pad depersonaliseert, zoals Master More heeft gezegd, dan is de Bewuste Jij vrij om zichzelf te erkennen als vormloos wezen. Alleen als vormloos wezen kun je eenheid met God bereiken. Het is een heel veel voorkomende en oude misvatting onder spirituele mensen dat het op een of andere manier mogelijk is om de identiteit die je bezit als je aan het pad begint, te perfectioneren, zodat die identiteit één met God kan worden. Dit is nu eenmaal niet mogelijk, het is nooit mogelijk geweest en het zal ook nooit mogelijk worden. De enige echte manier om één met God te worden is de eenwording met jouw IK BEN Aanwezigheid, door systematisch en geleidelijk aan alle zelven op te ruimen die jij in je vier lagere lichamen hebt geschapen, zodat de Bewuste Jij zich niet vereenzelvigd met een van die zelven, maar zijn rechtmatige positie kan innemen in de nexus van het cijfer acht tussen jouw IK BEN Aanwezigheid en je vier lagere lichamen. Dan ben jij de open deur, niets minder, niet meer, en dat is de staat van eenzijn met God. Dit gaat niet automatisch, omdat de Bewuste Jij een keuze moet maken, een beslissing moet nemen, om zich in die positie te plaatsen, maar dat kan pas als alle zelven zijn opgeruimd.