Hoe je moeilijkheden overwint om je af te stemmen op de meesters

Vraag: Ik heb ontdekt dat het soms heel moeilijk is om je op een bepaalde meester af te stemmen. Bijvoorbeeld, de techniek die Guru Ma heeft gegeven over een eindeloos veld met madeliefjes en je dan te concentreren op de oneindigheid om op haar af te stemmen, was heel erg behulpzaam. Zouden de meesters nog wat meer op dit onderwerp kunnen ingaan namelijk hoe jij je op de geest van de meesters kunt afstemmen en zouden nog meer technieken hierbij kunnen helpen?

Kim: Die lering wordt gegeven in het boek ‘Don’t drink your own Kool Aid’ als ik het me goed herinner, waarin over madeliefjes wordt gesproken en dat was speciaal voor Guru Ma.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Estland:

In de eerste plaats hebben we een standaardantwoord. Zoek het gescheiden zelf dat jouw afstemming blokkeert om dat gescheiden zelf los te laten. Heel veel spirituele mensen, en dit houdt verband met iets waar we het net over hebben gehad, namelijk de afgoderij van het spirituele pad en hoe geascendeerde meesters zijn; zij verafgoden geascendeerde meesters; wij zijn helemaal perfect. Daarom staan we zo ver boven jullie dat jullie om je op ons af te stemmen een bijna bovenmenselijke inspanning moeten leveren om het bewustzijn op het allerhoogste niveau af te stemmen. Maar in mijn antwoord over Christusschap heb ik gezegd dat er voor elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus een uitdrukkingsvorm van Christusschap is. Wie Ben Ik? Ik ben de vertegenwoordiger van het Christusbewustzijn voor de aarde. Dat houdt in dat ik in staat ben om mij op elk van de honderdvierenveertig bewustzijnsniveaus te uiten. Dus op welk bewustzijn jij ook zit, ik ben in staat om mij naar jouw niveau te verplaatsen, als je dat beeld wilt gebruiken, en daarom hoef jij je alleen maar boven jouw huidige bewustzijnsniveau te verheffen en dat is iets wat jij wel kunt. De vraag is of jij een gescheiden zelf hebt dat je blokkeert. Dit kan een gescheiden zelf zijn dat denkt dat je jouw bewustzijn heel veel moet verhogen, maar dit kan ook een ander gescheiden zelf zijn dat te maken heeft met hoe jij geascendeerde meesters beziet, of een bepaalde geascendeerde meester. Er kan een gescheiden zelf zijn dat niet wil dat jij contact maakt, omdat hij bang is dat er een meester komt die jouw ego blootlegt. In een eerdere organisatie van geascendeerde meesters waren heel veel mensen er bang voor dat hun ‘treuzelaar op de drempel’ zou worden blootgelegd, omdat zij dachten dat geascendeerde meesters dit altijd doen. Maar wij doen dat niet altijd. Wij brengen onszelf op veel verschillende manieren tot uiting, afhankelijk van veel verschillende mensen, afhankelijk van wat je helpt om naar het volgende bewustzijnsniveau toe te groeien. Wij zijn er nooit op uit om je te straffen. Wij willen je nooit beschaamd maken. Wij willen nooit dat jij je slecht voelt. Wij willen je graag helpen om naar het volgende, hogere niveau te groeien. Ik zou dus willen zeggen dat je moet kijken naar je relatie tot de geascendeerde meesters. Of je weerstand voelt, of je het gevoel hebt dat je niet de moeite waard bent en dan aan dat gescheiden zelf werken en dan wordt het gemakkelijker voor jou.

Nu is er nog een ander type gescheiden zelf dat veel mensen hebben wanneer het over spirituele wezens gaat. En dit is het hele bewustzijn dat rondom veel religies is opgebouwd, dat elk spiritueel wezen, elke vorm van godheid, een versie moet zijn van de Kerstman; met andere woorden, de wensen vervullende God die veel mensen totaal negeren bij hun dagelijkse activiteiten, maar wanneer ze een probleem hebben, dan bidden ze ineens tot God of Moeder Maria of gaan ze naar de kerk en steken een kaarsje aan. En dan denken ze dat Moeder Maria hun probleem wel op een magische manier zal oplossen en dat zij haar daarna opnieuw kunnen negeren. Dat is niet de juiste manier om je op de geascendeerde meesters af te stemmen. Als je dat soort zelven hebt of zelfs in zo’n omgeving bent opgegroeid, dan kun je daar ook aan werken.

Dan is het een kwestie van zeggen: “Waarom probeer ik mij af te stemmen op een geascendeerde meester? Wat voor intentie heb ik daarmee? Wat wil ik bereiken?” En dan kun je iets leren van de boodschapper toen hij het had over dictaten opnemen. Hij heeft verscheidene keren verteld dat hij om een dictaat op te nemen een neutrale gemoedsgesteldheid aanneemt. Hij heeft niet de intentie dat wij iets moeten doen of iets in het bijzonder moeten zeggen. Hij verwacht niet dat wij iets voor hem zullen doen, of iets in het bijzonder zeggen. Hij verwacht niet dat wij iets voor hem doen, hem prijzen, hem verheffen, en dergelijke. Hij wordt alleen neutraal. Als jij je echt op een geascendeerde meester wilt afstemmen, moeten we aan je intentie werken, wat probeer je te bereiken? Er kan een gescheiden zelf zijn dat het gevoel heeft dat jij een bepaalde status krijgt, dat jij een schouderklopje krijgt als wij aan jou zouden verschijnen of als jij contact met ons kunt maken. Je zou dat kunnen gebruiken om op te scheppen bij andere mensen. Wij hebben studenten van geascendeerde meesters dit steeds opnieuw zien doen. Dit kan je misschien het gevoel geven dat jij belangrijk bent, dat jij belangrijker bent dan de mensen die geen ervaringen met de geascendeerde meesters hebben gehad. Als je die intentie hebt, dan zullen die jouw ervaring van onze aanwezigheid blokkeren, want als wij je wel die ervaring zouden geven, dan zou dat toch alleen maar je gescheiden zelf versterken? Er zijn natuurlijk studenten die die intentie wel hebben of het gevoel hebben dat zij een ervaring met een geascendeerde meester hebben gehad, maar in werkelijkheid was dit de valse hiërarchie van bedriegers. Je kunt geen contact met ons maken als je een hoogmoedige bedoeling hebt, omdat dit je alleen maar jouw groei zou hinderen, als we jouw onze aanwezigheid lieten voelen. Er zijn momenten waarop wij ons meteen van een student terugtrekken, omdat dit de enige manier is om die student te helpen met groeien. Dit is dus iets waar je ook altijd naar moet kijken. Maar als je zover kunt komen dat je niet wilt dat wij iets doen, als je niet een antwoord op een vraag wilt, dan kun je neutraal blijven. Het idee dat jij een persoonlijk antwoord wilt op jouw vraag, vooral wat je moet doen in een bepaalde situatie, is ook iets wat je afstemming blokkeert. En het is niet zo dat wij je niet willen helpen in bepaalde situaties, maar vaak zijn we niet bereid om je te vertellen wat je moet doen, omdat het jouw verantwoordelijkheid is om te beslissen wat je doet.

Dit is ook iets wat de boodschapper al heel vroeg op het pad leerde, omdat hij zich realiseerde dat er een situatie in zijn leven was waarin het zijn verantwoordelijkheid was om iets te beslissen. Wij zullen je niet vertellen wat jij moet doen. Wij kunnen je misschien een referentiekader geven opdat je op een andere manier naar de situatie kunt kijken. Maar wij kunnen dat alleen maar doen wanneer jij in een neutrale gemoedstoestand bent. Dus kijk hiernaar, laat het zelf los dat zich laat vertellen wat hij moet doen, omdat hij vaak bang is om fouten te maken. Je denkt dan dat wanneer er een meester bij je verschijnt en zegt dat jij iets moet doen, zoals een mes pakken en de keel van je zoon doorsnijden, zoals bij Abraham is gebeurd, jou dan geen blaam treft omdat een spiritueel wezen je hier per slot van rekening de opdracht toe gaf. Als er één les in het verhaal van Abraham zit, dan is dit, zoals het niet op de juiste manier in de Bijbel staat, dat God hem niet zei wat hij moest doen, maar een bedrieger uit de valse hiërarchie. En zijn Christuszelf, of zijn IK BEN Aanwezigheid zou je kunnen zeggen, was degene die hem zei dat hij het niet moest doen. Maar hij hoorde dit alleen maar omdat hij bereid was om verder te kijken dan zijn eerste aanwijzing.

Dus nogmaals, als er een donderende stem uit de hemel komt om je te zeggen wat je moet doen, omdat je bang bent om een fout te maken, kunnen wij niet aan jou verschijnen, omdat dit dat bewustzijn zou versterken. Als je dus zover kunt komen dat je eenvoudig zegt dat je de aanwezigheid van een geascendeerde meester wilt ervaren, of misschien een bepaalde geascendeerde meester, dan zou je misschien wat decreten kunnen opzeggen aan die meester. Maar nadat je dat gedaan hebt, word je neutraal, je gaat liggen, sluit je ogen, ontspant, en blijft neutraal – een neutrale gemoedstoestand en hoe neutraler je kunt blijven, hoe waarschijnlijker het is dat je iets ervaart wat buiten jouw huidige bewustzijnsniveau valt. Dit zal niet de allerhoogste verschijning van die geascendeerde meester zijn. Dit zal iets zijn wat jij aankunt op jouw bewustzijnsniveau, omdat wij ons niet in onze hoogste verschijningsvorm tonen, omdat de mensen dit niet aankunnen. Als ik mijn volledige Aanwezigheid hier beneden manifesteerde, dan zouden al je chakra’s verbranden, inclusief die van de boodschapper. Wij verlagen onze Aanwezigheid altijd naar het niveau dat de mensen aankunnen. En dat is een andere valkuil voor mensen die spirituele ervaringen willen – zij willen altijd piekervaringen, de allerhoogste ervaring, die je ook blokkeert of ons blokkeert om echt aan jou te verschijnen. Het blokkeert niet zozeer onze verschijning, maar dit blokkeert jou wel om je te realiseren dat wij er zijn omdat je onze Aanwezigheid niet kunt voelen, je zoekt iets anders. Als al het andere mislukt, word dan neutraal, blijf neutraal en dan zul je iets ervaren wat buiten jouw huidige bewustzijnsniveau valt.