Het correcte gebruik van je paranormale vermogens en astrologie

ONDERWERPEN: Alles is door het Christusbewustzijn met elkaar verbonden – vaardigheid om je geest op andere rijken af te stemmen – onderscheidingsvermogen is essentieel – vermijd een fatalistische aanpak – jouw astrologie kan je niet beperken – je kunt elke voorspelling ontstijgen – de beperkingen van astrologie die op de computer wordt gebaseerd

Vraag: Hoe is onze relatie tot het universum en de aarde, zoals bij astrologie en toekomstvoorspellingen, zoals (sommige van ons) paranormale vermogens hebben, (de bekwaamheid om toekomstvoorspellingen te doen) passen die in onze spirituele groei en relatie tot jou en God?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus:

Zoals uitgelegd in het antwoord op een andere vraag, wordt alles gemaakt uit het universele Christusbewustzijn. Daarom is alles op diepere niveaus met elkaar verbonden. Omdat mensen naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald, hebben ze het gewaarzijn van de diepere verbondenheid met zichzelf en de stof van het leven verloren. Ze beseffen niet meer dat ze onderdeel vormen van een groter geheel.

Vanwege de diepe verbindingen tussen alle delen van het leven is het heel goed mogelijk dat de geest van iemand zich verbindt met iets wat verder gaat dan zijn beperkte identiteit en gewaarzijn. Het is mogelijk aan de wijzer van het bewustzijn te draaien en op een niveau af te stemmen dat buiten het materiële rijk ligt. Dit zie je bij diverse vormen van paranormale vermogens.

Een oprecht paranormaal vermogen helpt je om je met een groter deel van jezelf te verbinden, zoals je Christuszelf of een spiritueel wezen die als leraar van jouw levensstroom fungeert. De lagere paranormale vermogens kunnen je echter laten afstemmen op lagere wezens die proberen je spirituele vooruitgang te dwarsbomen. Daarom is het belangrijk om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, zoals ik heb uitgelegd in mijn verhandeling over channeling.

Vanwege de diepe verbondenheid tussen alle delen van het leven, bestaat er inderdaad verband tussen je huidige leven en de astrologische configuratie bij je geboorte. Het is echter uiterst belangrijk om de juiste benadering te hebben van zowel paranormale vormen van communicatie als astrologische interpretaties. Veel mensen hebben astrologie en paranormale readings gebruikt om een beeld van een gebeurtenis in de toekomst te ontwikkelen of een beeld te ontwikkelen over wat ze in dat leven wel of niet kunnen. Met andere woorden, deze mensen hebben zulke slechte voortekenen op een fatalistische manier gebruikt door grenzen te stellen aan hun potentieel in dit leven. Dit is altijd verkeerd gebruik maken van die vaardigheden.

De globale bedoeling van het leven is spiritueel te groeien, wat inhoudt dat jij je huidige bewustzijnsstaat en jouw huidige beperkingen moet ontstijgen en transcenderen. Jouw persoonlijke astrologie kan gebruikt worden om veel deugdelijke aanwijzingen te vinden over de psychologische opmaak die je in dit leven hebt. Dit kan helpen bij het bepalen waar je aan moet werken, wat inhoudt de limieten die je te boven moet komen in dit leven en het positieve potentieel dat je moet uitvergroten en ontwikkelen.

Het probleem begint wanneer mensen naar hun astrologie kijken en bepalen dat ‘Ik kan dit niet’ of ‘ik ben daar niet goed in’. Daarom besluiten ze hun astrologie te gebruiken als excuus om de uitdagingen te negeren die hun levensstroom wilde overwinnen in het huidige leven. Met andere woorden, in plaats van het leven als kans te zien om bepaalde beperkingen te overwinnen, accepteren ze grenzen voor hun groei. Dit is trouwens schadelijk geweest voor de spirituele groei van veel zielen en het is duidelijk een verkeerd gebruik van de astrologiewetenschap.

Op dezelfde manier hebben mensen paranormale voorgevoelens of voorspellingen gebruikt om een fatalistische benadering van het leven te ontwikkelen. Opnieuw, dit is een volledig verkeerd gebruik van die gaven, en dat verkeerde gebruik is vooral tragisch als de paranormale reading om te beginnen al niet accuraat was.

In plaats van een fatalistische benadering, zouden levensstromen astrologie en paranormale voorspellingen moeten gebruiken als aanwijzingen die hen misschien kunnen helpen om de uitdagingen in kaart te brengen die ze moeten overwinnen en het positieve potentieel dat ze moeten uitvergroten. Daarna kunnen levensstromen de spirituele hulpmiddelen gebruiken die op deze website staan of een paar van de vele andere spirituele middelen die beschikbaar zijn, om de limieten te boven te komen en hun potentieel uit te vergroten. Ik zou mensen vooral willen aanraden om de decreten en invocaties te gebruiken om alle negatieve voortekenen in hun persoonlijke astrologie te overwinnen, of zelfs in de wereldastrologie, evenals alle negatieve paranormale voorgevoelens of voorspellingen die ze tegengekomen zijn.

Laat me ook nog noemen dat de enige manier om astrologie juist te interpreteren is met je intuïtieve vermogens, wat innerlijke leiding van jouw Christuszelf inhoudt. Een computer kan je astrologie gewoon niet juist interpreteren. Een intuïtief persoon die geschoold is in de astrologie, kan je veel waardevolle inzichten geven. Toch moet je uiteindelijk nooit iets buiten jou een vervanger of vervanging laten worden voor intuïtieve inzichten die rechtstreeks van je Christuszelf komen. Daarom is het uiterst belangrijk om aan je persoonlijke onderscheid te werken. Dit houdt in dat jij jezelf spiritueel beschermt tegen invloeden van buitenaf en het beste contact met je Christuszelf onderhoudt.