Omgaan met negatieve gedachten om op te houden met de hulpmiddelen

Vraag: Lieve Jezus, mijn vraag is waarschijnlijk nogal persoonlijk. Ik weet dat je gezegd hebt dat je geen persoonlijke vragen beantwoordt, maar ik heb het gevoel dat ik hem toch moet stellen. Zoals je weet, heb ik te maken met depressies en angstproblemen. Ik heb Aartsengel Michaëls Rozenkrans dagelijks opgezegd. In het begin voelt dat goed, maar na een poosje (weken of dagen) voel ik een enorme drang om de rozenkrans en al het andere op de website af te wijzen. Ik begin (in gedachten) te schreeuwen dat alles op deze website rotzooi/onzin/ etc. is. Ik raak in paniek en voel de neiging opkomen om mij tot iets te wenden dat aannemelijker is, maar ik weet niet wat. Ik neem maar aan dat het crises zijn die horen bij het helen, maar ik voel me verward over mijn vooruitgang en mijn relatie tot de website. Ik ben geïnteresseerd in wat jij ervan vindt. En o ja, is het 100% veilig om de rozenkransen op je website te gebruiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik vind persoonlijke vragen niet erg, zolang ze maar zo algemeen zijn dat die op deze website kunnen worden geplaatst en van dien aard dat anderen iets aan de antwoorden hebben. Deze specifieke vraag heeft belangrijke implicaties voor alle spirituele zoekers, omdat het een onderwerp betreft waar iedereen die spirituele hulpmiddelen gebruikt zijn voordeel mee kan doen om ze te begrijpen.

Als je zou stoppen met roken of koffie drinken, verwacht je dat je fysieke lichaam een schoonmaakproces meemaakt dat misschien enigszins onaangenaam kan zijn. De reden is dat je lichaam zich ontdoet van het gif en dit veroorzaakt diverse symptomen. Wanneer je begint met het opzeggen van de rozenkrans van Aartsengel Michaël, roep je spiritueel licht op en dit licht spoelt al het spirituele gif uit jouw energieveld weg. Dit lijkt heel erg op een reinigingsproces dat je lichaam meemaakt, omdat het daadwerkelijk een spirituele reiniging is. Dus is het mogelijk dat mensen diverse symptomen kunnen ervaren tot dit reinigingsproces klaar is.

Ik kan je ervan verzekeren dat het 100% veilig is om alle decreten en rozenkransen op deze website te gebruiken – dat is: het is veilig voor jou, niet voor de krachten die op jouw vooruitgang tegen zijn. Hoewel veel invocaties en rozenkransen meer geleidelijk werken, gaat de Aartsengel Michaëls Rozenkrans direct tot actie over. Voor de meeste mensen zal het reinigingsproces geleidelijk genoeg gaan, maar niet onaangenaam zijn. Voor mensen die diverse psychologische symptomen hebben, zoals een depressie, zal het reinigingsproces misschien meer te merken zijn en bij tijden onaangenaam. De reden is simpel.

Bij verslavingen of mentale problemen, waaronder depressie, zijn altijd duistere krachten betrokken die de situatie verergeren. Deze krachten beïnvloeden je misschien van buitenaf, maar heel waarschijnlijk hebben mensen met een depressie duistere krachten in hun energieveld. De duistere krachten zullen jouw spirituele licht stelen. Ze zullen dronken van dat licht worden en jij blijft depressief achter omdat jij dat licht niet meer hebt.

Wanneer je begint met het opzeggen van Aartsengel Michaëls Rozenkrans, roep je een krachtige actie van het spirituele licht op. Dit licht zal letterlijk jouw energieveld tot een onaangename plek voor de duistere krachten die daar zijn binnengedrongen, maken. Als die duistere krachten daar al een tijdje zitten, gaan die zich erg op hun gemak in jouw energieveld voelen. Wanneer jij de rozenkrans van Aartsengel Michaël gaat opzeggen, is het net of er een krachtig licht in een kelder schijnt die al heel lang donker is. Je weet dat er diverse dingen in die kelder rondkruipen die zich snel uit de voeten maken om aan het licht te ontkomen.

Als jij de rozenkrans blijft opzeggen, zullen de duistere krachten snel het teken aan de wand gaan zien. Ze beseffen dat zij, als jij licht blijft oproepen, gewoon niet in jouw energieveld kunnen blijven en jou niet meer in hun macht kunnen houden. Bepaalde krachten zullen onmiddellijk vertrekken en anderen zullen gebonden worden door jouw oproepen, maar anderen verdwijnen niet zonder slag of stoot. Ze zullen hun invloed op jou gebruiken om jou zover te krijgen dat je ophoudt met de rozenkransen. Dit houdt ook in dat zij gedachten en gevoelens op jouw geest projecteren, waaronder gevoelens van angst en twijfel.

Je hebt misschien wel eens van het gezegde gehoord dat ontmoediging het scherpste werktuig in de gereedschapskist van de duivel is. De duistere krachten zijn experts in het zaaien van twijfel en angst in de geest van de mensen. Ze kunnen dit binnenin jouw energieveld of van buitenaf doen. Er zijn inderdaad mensen die deze website vinden en onmiddellijk zo door angst en twijfel worden overmand, of het verstandelijk gaan beredeneren, dat ze de website afwijzen zonder er een grondig onderzoek aan te wijden.

In jouw geval werd je geest vanzelfsprekend niet totaal overgenomen door de duistere krachten, anders zou je niet de moed om de website te bestuderen of de vastberadenheid om de rozenkrans op te zeggen, hebben gehad. Dit is het bewijs dat jij je al bent gaan afscheiden van de duistere krachten die jouw leven beïnvloeden. Je moet deze positieve trend vasthouden en er munt uit slaan. Je zegt:

“Ik voel een enorme drang om de rozenkrans en al het andere op de website af te wijzen. Ik begin te schreeuwen (in gedachten) dat alles op deze website rotzooi/onzin/ etc. is.”

Ik zou je willen aanmoedigen om na te denken of jij echt die gedachten hebt of dat het de duistere krachten zijn die deze gedachten op jouw bewuste geest projecteren, hetzij binnen jouw energieveld of van buitenaf. Zou het ook kunnen dat de duistere krachten het uitschreeuwen in een wanhopige poging om jou ervan te weerhouden het licht op te roepen dat hen dwingt te vertrekken of te laten binden?

Ik kan je ervan verzekeren dat jij je voor niets hoeft te schamen als je toegeeft dat je door duistere krachten wordt beïnvloed. Ongeveer 98% van de mensen wordt in meerdere of mindere mate door duistere krachten beïnvloed. Dus het is veel beter om dit toe te geven en efficiënte maatregelen te nemen om die bemoeienis te overwinnen dan onwetend of in de ontkenning te blijven. Er zijn talloze spirituele zoekers die het gevoel hebben dat het spirituele pad bewandelen, lijkt op het beklimmen van een heuvel. Ze doen twee stappen vooruit en glijden dan weer één of meer stappen naar beneden. In veel gevallen is de reden gewoon dat deze mensen zich nog niet bewust zijn van de duistere krachten die hun leven beïnvloeden en die proberen te verhinderen dat ze vooruitgang op het pad boeken, hebben afgescheiden.

Het is dus heel erg belangrijk om aan aftstemming op je Christuszelf te werken. Dit zal je het onderscheidingsvermogen geven om te weten dat een gedachte of gevoel niet bij jou wegkomt. In plaats daarvan komt de gedachte of het gevoel van jouw menselijke denken, of jouw ego, of van een vreemde spirituele entiteit die dat op jouw geest projecteert. Als je eenmaal begint zulke vreemde gedachten en gevoelens te herkennen, vallen die jou snel op en vermijd je dat je die uitvergroot of erdoor wordt overmand. Je kunt op den duur leren om die meteen weg te sturen, maar in het begin is het misschien wel handig om een eenvoudige oproep te doen (in stilte of zachtjes), zoals:

In naam van Jezus Christus, Aartsengel Michaël bind en verteer mijn menselijke denken, mijn ego en alle duistere krachten die deze gedachten en gevoelens op mijn geest projecteren. Ik accepteer dat het nu met volle kracht gebeurt. Amen.

Deze eenvoudige oproep – of een oproep die je zelf uitkiest en die erop lijkt – kan je helpen om deze geprojecteerde gedachten en gevoelens uit je geest weg te sturen zonder ze bij jouw mentale en emotionele lichaam te betrekken. Het is altijd gemakkelijker om een vuur uit te doen voor het aanwakkert en om zich heen grijpt.

Wanneer je begint met een spiritueel hulpmiddel, is het belangrijk om te onthouden dat er een paar ups en down zullen komen. Er zullen periodes zijn waarin jij je goed voelt en dan zal er wat giftige energie naar boven komt die misschien je geest en emoties verduistert tot het overgaat. Dus het is belangrijk om hierop voorbereid te zijn en gewoon te beseffen dat je door een reiniging heen gaat. Het is natuurlijk en het is maar tijdelijk, dus wees er alert op en vermijd dat jij die energie verergert of door die gedachten en gevoelens verzwolgen wordt.

Dit is één van de redenen dat ik tegen de mensen heb gezegd dat ze door hun geduld hun ziel zouden bezitten. Zoals het populaire gezegde zegt, vlak voor zonsopgang is het altijd het donkerst. Ik kan je ervan verzekeren dat veel spirituele zoekers begonnen aan spirituele hulpmiddelen en op het moment dat ze aan een belangrijke doorbraak toe waren, stopten ze ermee of trokken zich terug.

Kijk eens naar de situatie vanuit het perspectief van de duistere krachten. Ze zijn eraan gewend om al heel lang de baas over jou te zijn. Ze hebben er alles aan gedaan om te verhinderen dat je deze website zou ontdekken en de leringen erop accepteren. Ze hebben alles gedaan wat ze maar konden om te voorkomen dat je actief de middelen op deze website gaat gebruiken. Zij weten met absolute zekerheid dat zij, als jij deze hulpmiddelen blijft gebruiken, niet meer de baas over jou zijn. Dus doen ze wat ze maar kunnen om jou te ontmoedigen vlak voor je een belangrijke doorbraak krijgt die ervoor zorgt dat zij hun grip op jou verliezen.

Wanneer je begrijpt wat er gebeurt, kun jij je op die mogelijke gebeurtenis voorbereiden en vermijden dat je valt voor de ontmoediging die echt één van de oudste trucjes is van de duistere krachten. Ze zullen proberen jou het gevoel te geven dat er niets bij jou verandert of dat het niet de moeite waard is. Of ze zullen je laten betwijfelen of het de moeite waard is wat je aan het doen bent, zodat je begint te denken dat het niet kan werken.

In zo’n situatie moet jij je vasthouden aan de positieve ervaringen die je kreeg bij het opzeggen van de rozenkrans en vasthouden aan de inzichten die je hebt gekregen bij het bestuderen van deze website. Houd vast aan de intuïtieve bevestigingen die je van je Christuszelf hebt gekregen. De kracht binnenin jou zal je door de uitdagingen op het pad heen halen.

Ik zou je aanraden om toe te geven dat negatieve gedachten en gevoelens projecties van duistere krachten zijn. Je (h)erkent dan dat zij jouw vooruitgang op het pad proberen te laten ontsporen en jij beslist dat jij je hen hier niet mee laat wegkomen. Dus besluit je dat, hoe harder zij het proberen, hoe meer jij hun pogingen zult gebruiken als stapsteen naar vooruitgang.

Met andere woorden, wanneer je angst, twijfel, of andere onvolmaakte gedachten en emoties voelt, gebruik je die onmiddellijk als aanmoediging om de oproep te doen die ik net heb gegeven of zeg je Aartsengel Michaëls Rozenkrans of een deel ervan op. Je gebruikt hun poging om jou te ontmoedigen om dat tegen hen te gebruiken en jezelf in feite aan te moedigen om de middelen te gebruiken. Je zou moeten beseffen dat hoe meer jij het probeert, hoe wanhopiger zij worden, dus je overwinning komt steeds dichter bij. De duistere krachten zouden jou niet aanvallen als jij deed wat zij willen. Dus het feit dat je aangevallen wordt, toont aan dat je vooruitgaat.

Ik zou willen zeggen dat de mensen die aan een mentale ziekte of een ernstige depressie lijden, beter op een langzame en geleidelijke manier door het reinigingsproces heen kunnen gaan. Als jij je heel erg ongemakkelijk gaat voelen, houd dan een paar dagen op en zeg slechts een deel van de Rozenkrans van Aartsengel Michaël op. In plaats van de rest van de rozenkrans op te zeggen, zeg je één van Moeder Maria’s rozenkransen op of een invocatie die specifieke problemen aanpakt die jij in jouw bewustzijn voelt opkomen.

Maar ik wil ook nog duidelijk zeggen dat het voor sommige mensen nodig kan zijn om juist het tegenovergestelde te doen en er  een grote duw aan te geven om een bepaald obstakel te overwinnen en zich te bevrijden van de duistere krachten die hen in hun macht hadden. Met andere woorden, als je tamelijk evenwichtig bent, kan het heilzaam zijn om een geconcentreerde wake te doen waarbij je de rozenkrans van Michael een paar keer per dag en ook één van de andere rozenkransen opzegt.

Wees je ervan bewust dat Aartsengel Michaëls Rozenkrans een bepaalde vorm van spiritueel licht oproept dat de Blauwe Vlam heet. Dat is heel krachtig voor bescherming en dat is heel akelig voor duistere krachten. Maar toch kan het ook het effect hebben dat die onvolmaakte energie uit jouw energieveld spoelt. Daarom raad ik je aan de rozenkrans van Michael met de rozenkransen van Moeder Maria te combineren. Haar rozenkransen roepen de Violette Vlam op, die ontworpen is om giftige energie te transmuteren. Door de rozenkransen te combineren, zal het proces gemakkelijker verlopen.

Tot slot, vergeet niet dat je aan het begin van de rozenkrans van Michael een specifieke oproep kunt doen om alle duistere krachten te binden en te verteren die jou aanvallen en onvolmaakte gedachten, angst en twijfel, op je geest projecteren. Je kunt je Christuszelf vragen om de specifieke namen van de krachten te noemen die jou aanvallen en dan Aartsengel Michaël vragen ze te binden.

Ik kan je ervan verzekeren dat je, als jij daarin volhardt, een keerpunt bereikt waarop in ieder geval een aantal duistere krachten die je hebben aangevallen niet meer in staat zijn om dat te doen. En als je doorgaat met het beklimmen van het pad, slinger je geleidelijk alle duistere krachten eruit die jouw levensstroom ooit hebben beïnvloed. Je kunt letterlijk de duistere krachten ontstijgen door de hulpmiddelen op deze website te gebruiken.

Ik zeg niet dat het gemakkelijk zal zijn voor alle mensen, omdat het wel enige inspanning vergt. En voor sommige mensen is er meer inspanning nodig omdat zij langer onder de invloed van de duistere krachten hebben gezeten. Niettemin, als je eenmaal een doorbraak naar een nieuw gevoel van vrijheid en zelfcontrole hebt, dan besef je dat het echt wel de moeite waard was. De uittocht naar boven is altijd het ongemak waard. Als je eenmaal je hoofd boven de wolken van het menselijke denken en de duistere krachten uitsteekt, kan ik je ervan verzekeren dat het uitzicht de moeite waard is. Het uitzicht hierboven is zoveel beter.