De resultaten van de geboortetraumavisualisatie

 

Vraag: Lieve Moeder Maria. Onze groep deed de visualisatie-oefening met betrekking tot het geboortetrauma. Een paar leden van onze groep zagen verschillende dingen en ervoeren elke dag andere beelden, sensaties, perspectieven. Is dat goed? Een flink aantal van onze leden voelde of zag niets op het podium. Leg ons alstublieft uit waarom sommigen van ons niets op het podium hebben gezien, gevoeld of ervaren. Toen we een zogenaamd gruwelijke gebeurtenis zagen, zoals vastgebonden worden aan een paal met mensen die stenen naar ons gooiden, voelden we geen angst of fysieke pijn. Heeft we het geboortetrauma dan de oorspronkelijke angst onderdrukt? Of kwam het omdat we die angst hebben verwerkt en overwonnen? Ik ben je dankbaar voor je antwoord.

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria. Webinar voor Amerika, 2022 – De Wederopstanding van de Democratie

In de eerste plaats klopt het natuurlijk dat je iedere dag andere dingen ziet. Je werkt niet iedere dag aan dezelfde incarnatie. Maar je kunt natuurlijk alle negen dagen of zelfs meer aan dezelfde incarnatie werken. Dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat er mensen zijn die niets zien en soms kan het komen omdat je een bepaald vorig leven daadwerkelijk hebt verwerkt of dat jij je geboortetrauma hebt overwonnen. Maar bij de meeste mensen blokkeert iets hun zicht.

Je moet beseffen dat je geduld met jezelf moet hebben. Je kunt de oefeningen doen zonder een bepaald resultaat te verwachten. Wanneer je iets doet, of het nu een spirituele oefening is of iets anders, kun je de verwachting hebben dat er iets moet gebeuren en dat er iets mis met jou is als dat niet het geval is. Dat is niet zo. Je kunt gewoon tot het besef komen dat je baat zult hebben bij de oefening, zelfs als jij geen bewuste gewaarwordingen hebt of geen specifiek vorig leven ziet. Het doel van deze oefening is dat die oefening je helpt om iets op te lossen. Sommige mensen moeten het zien om iets op te ruimen. Andere mensen hoeven de details niet te weten. Maar als je in een neutrale gemoedstoestand blijft, dan krijg je misschien nog wel wat gewaarwordingen, wat gevoelens, wat gedachten.

Een speciaal geval, voor mensen die geen ervaringen hebben, is dat je een zeer actieve geest hebt die jou constant observeert, evalueert en analyseert in de verwachting dat er iets moet gebeuren, in de hoop dat er iets gaat gebeuren, je hoopt op specifieke dingen. Je zit vast in je analytische geest. En je stelt je niet open, je bent niet in een neutrale gemoedstoestand om de impulsen te kunnen ontvangen. Dit is ook iets om over na te denken, zelfs oproepen aan mij doen om je te helpen om uit die intellectuele analytische geest te stappen.

Als je een bepaalde gebeurtenis ziet en er geen sterke reactie op hebt, dan kan het heel goed zijn dat je veel van die energie al hebt opgelost. Dit is een onderdeel van dit hele proces van invocaties en decreten opzeggen, zodat je de energie in je drie hogere lichamen transmuteert, zodat jij wanneer je daadwerkelijk bewust in contact komt met een bepaalde gebeurtenis, niet overweldigd wordt door de energie omdat die er niet meer is. Daardoor wordt het gemakkelijker om ernaar te kijken en het op te ruimen. Het gebeurt maar zelden dat iemand een werkelijk gruwelijke gebeurtenis ziet en in staat is om zijn gevoelens te onderdrukken. Ik zeg niet dat het niet kan, maar als je al een tijdje decreten en invocaties hebt gegeven, is het waarschijnlijker dat je de energie hebt getransmuteerd en dan krijg je geen sterke reactie als je in contact komt met die gebeurtenis.

Zoals we hebben gezegd, wordt een gescheiden zelf duidelijk in het leven geroepen om de gebeurtenis in je bewuste geest te onderdrukken. Er is duidelijk een onderdrukkingsmechanisme, maar in de meeste gevallen hebben de mensen de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, daadwerkelijk onderdrukt. Maar er zijn nog steeds situaties waarin ze de gevoelens ervaren die verband hielden met die gebeurtenis. Ze weten niet waar een gevoel vandaan komt. Die zijn misschien niet zo sterk als de oorspronkelijke gebeurtenis, maar ze ervoeren die gevoelens wel.

Deze boodschapper heeft beschreven dat hij in zijn jeugd in situaties is geweest waarin hij zich erg beschaamd voelde. En hij realiseert zich natuurlijk dat dit afkomstig is van oorspronkelijke zelven, zelfs zijn oerzelf. En de bijzonderheden, het besef van de bijzonderheden, werden natuurlijk onderdrukt tijdens het eerste deel van zijn leven. Hij werd zich daar pas meer van bewust toen hij de hulpmiddelen begon te gebruiken die we in de boeken hebben gegeven. En hetzelfde geldt voor veel van jullie die zich hebben gerealiseerd dat die jij je hele leven bepaalde gevoelens hebt gehad. Ze kunnen in een bepaalde situatie worden geactiveerd, maar wanneer die gevoelens gewoon te sterk zijn voor de situatie, dan weet je dat het door iets anders komt.

Ik zeg dus dat het meest voorkomende scenario is dat je een gebeurtenis niet volledig hebt onderdrukt. Je hebt de feitelijke gebeurtenis onbewust onderdrukt, maar de gevoelens zijn er nog steeds. Er kunnen zelfs gedachten en overtuigingen zijn die je op dat moment had, waaraan je kunt zien dat ze bijna op de achtergrond van je geest meedoen, zoals: “Hier ben ik niet goed in. Ik ben dit niet waard. Ik kan dit niet”, of wat het ook voor ieder persoonlijk kan zijn. Hier is een bijna oneindige variatie van.