Vraag over brieven schrijven aan de Karmische Raad

Vraag: In de laatste dispensatie schreven we brieven aan de geascendeerde meesters van de Karmische Raad. Is het tegenwoordig nog relevant om dat te doen en als dat zo is aan wie moeten we dan schrijven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Dit is weer een persoonlijke afweging. Als jij het gevoel hebt dat dit relevant is voor jou, doe het dan in elk geval. Je kunt dit altijd doen. Je kunt de brief of een verzoek opschrijven en die verbranden. Je kunt ieder jaar een brief schrijven op nieuwjaarsdag, zoals de traditie was in een eerdere dispensatie, waarin je vroeg om diverse dingen die te maken hadden met het jaar daarvoor en om hulp te vragen voor het jaar daarna. Voor sommige mensen is het relevant om dat te doen. Voor anderen is het niet meer relevant, omdat als je meer innerlijk contact hebben met ons en dus geen brief hoeft te schrijven. Het is niet zo dat wij iets op schrift moeten hebben voor we kunnen snappen wat jij wilt, wat je aan ons wilt vragen. Het is genoeg als jij je aandacht op ons vestigt en in gedachten een vraag stelt, of dat je ons in gedachten om hulp vraagt en wij zijn in staat om ons op jou af te stemmen. Ik wil eigenlijk zeggen dat het een onderdeel van progressieve openbaringen is, zoals wij al eerder hebben gezegd, om op een bepaald niveau te beginnen. In de dertiger jaren van de vorige eeuw waren er bijvoorbeeld mensen die een bepaald bewustzijnsniveau hadden, die ons bestaan wel konden accepteren, maar beelden op ons projecteerden die zij hadden ontwikkeld als onderdeel van hun cultuur of als onderdeel van vorige levens. Veel mensen projecteerden op ons dat wij leken op het beeld dat de mensen bijvoorbeeld in de katholieke kerk hebben, waarbij ze een kaars aansteken of naar Moeder Maria bidden, alsof ik iemand ben die wonderen verricht en die al hun problemen komt oplossen.

Zoals ik heb gezegd, zijn we niet de kerstman, wij zijn geen God die wensen vervuld. Wij helpen jullie om je eigen problemen op te lossen door jullie inzichten te geven op het niveau waarop je bent en die je kunt ontvangen. Dat komt erop neer dat je neutraal moet zijn en wij hopen dat dit je lukt in deze tijd, zodat je een andere relatie tot ons kunt ontwikkelen, waarbij je ons niet daarboven of daarginds ziet, afgezonderd of ver verwijderd, als een godheid waar je naar moet bidden of die je moet oproepen of voor wie jij een bepaald ritueel moet uitvoeren, zodat je in zekere zin ‘onze gunsten verwerft’. Je moet ons als een voortdurende gids beschouwen, die jou de inzichten proberen te geven die jij nodig hebt, zodat je samen met ons een beter leven voor jezelf kunt creëren, zodat je de psychische blokkades die je in de weg staan, kunt opheffen.

In traditionele religies, zoals de vele katholieken die dagelijks tot mij bidden of kaarsen aansteken, vragen ze of ik als externe godheid hun problemen oplos, zodat zij niet naar zichzelf en hun eigen psychologische problemen hoeven te kijken. Zij hoeven dan niet naar de balk in hun eigen oog te kijken. Ik erken dat er mensen een niveau van spirituele ontwikkeling (of gebrek eraan, zo je wilt) hebben waarop dit alles is wat zij kunnen. Dit is de enige manier om met mij om te gaan. Van veel van die mensen worden hun gebeden niet verhoord, zoals je ook weet. Jullie die ons beter kennen, hebben het potentieel om een stap harder te doen en een directere innerlijke relatie met ons aan te gaan. Dit moedigen wij natuurlijk aan en we hebben jullie hulpmiddelen gegeven om dit te bereiken door je psychologische blokkades, je gescheiden zelven, enzovoort, op te ruimen.