Innerlijke-familiesysteemtherapie

Vraag: Er is een vorm van therapie die bekend staat als innerlijke-familiesysteemtherapie (IFS). Het lijkt heel erg op de leringen over gescheiden zelven, maar de focus ligt op het idee dat je kunt communiceren met jouw gescheiden zelven om ze te laten weggaan of dat ze een kleiner rol hebben. Hebben de geascendeerde meesters ook suggesties om die vorm van therapie effectiever te gebruiken naast wat er nu over wordt onderricht? Zijn er bijvoorbeeld fouten die meestal gemaakt worden wanneer mensen met een gescheiden zelf proberen te communiceren? Kun je andere vormen van therapie combineren om een gescheiden zelf gemakkelijk te kunnen zien terwijl je de leringen van de geascendeerde meesters tijdens dat proces integreert.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2021 – Webinar Een Einde maken aan het Tijdperk van Ideologie

Zoals we al vele malen hebben gezegd, werken we met veel verschillende mensen in diverse hoedanigheden omdat zij zich op ons en de ideeën die wij uitbrengen kunnen afstemmen. Wij proberen niet een monopolie te vormen en wij hopen in feite dat veel van de therapeuten zich op een bepaald moment openstellen voor een alternatieve vorm van therapie, de leringen van de geascendeerde meesters vinden en bekijken of bepaalde ideeën die wij uitbrengen de specifieke vorm van therapie kunnen versterken die zij hebben ontwikkeld of besloten hebben te gebruiken.

Met betrekking tot innerlijke geesten zijn er verschillende therapieën die deze techniek gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld met je innerlijke kind communiceren, met de innerlijke criticus, enzovoort. Het is niet zo dat dit niet werkt, maar je moet wel voorzichtig zijn omdat jij, zodra je die entiteiten hebt gemaakt – of hoe je ze maar noemen wilt: je innerlijke familie, je innerlijke kind, je innerlijke criticus, je gescheiden zelven – ze een overlevingsinstinct krijgen, zij zullen dus willen overleven en om te kunnen overleven, zijn ze vaak bereid om zich om te vormen tot een andere vorm die daarna acceptabel voor je wordt.

Er zijn mensen die met zulke innerlijke zelven communiceren en ervoor gezorgd hebben dat ze in een acceptabele vorm veranderden, maar die hen nog steeds beperkt. Met andere woorden, zij hebben dat nog niet losgelaten, niet getranscendeerd, ze zijn er niet vanaf gekomen. En op lange termijn moet je ze allemaal kwijtraken, hoe je ze ook noemt.

Hoe raak je ze kwijt? Niet door ermee te praten, omdat het net computerprogramma’s zijn, zoals we gezegd hebben over gescheiden zelven, je kunt niet zolang met hen praten dat ze hun bestaan opgeven. Zij zullen voor hun leven vechten, zij kunnen zichzelf een andere vorm geven, maar je kunt ze niet tot rede brengen en laten inzien dat zij rustig moeten sterven. Zij sterven alleen wanneer jij, die ze hebt geschapen, ze transcendeert en de beslissing neutraliseert die ervoor heeft gezorgd dat jij hen schiep. En je moet dit bewust doen door bereid te zijn om een gescheiden zelf als een entiteit in je geest te beschouwen die gewoon weg moet.

Je moet hem laten sterven, bereid zijn om hem te laten sterven. En wanneer jij dat wilt, dan zal het gebeuren, misschien pas na een poosje, wanneer je hem geen energie meer geeft. En je kunt dat proces versnellen door invocaties en decreten op te zeggen die natuurlijk ook hulpmiddelen zijn waar veel therapeuten profijt van kunnen hebben. Het komt gewoon neer op: Wil je het grootst mogelijke effect voor je cliënten?