Hoor ik mijn hoger Zelf of mijn ego?

Vraag: Hoe weet ik of de stem die ik hoor echt mijn innerlijke leraar is? Soms ben ik bang dat het mijn ego is dat mij om de tuin probeert te leiden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een heel goede vraag, waarop je geen zwart-witantwoord kunt geven. Het is gewoon een feit dat de meeste mensen nog steeds zo in de dualistische bewustzijnsstaat gehuld zijn dat ze veel ‘stemmen’ horen die proberen hen om de tuin te leiden. Die kunnen van hun ego of duistere krachten van buitenaf zijn die proberen hen van het spirituele pad te halen.

Het is gewoon een feit dat er geen absolute of mechanische manier is om vast te stellen of de leiding die je krijgt echt van je Christuszelf en de geascendeerde meesters komt of van lagere krachten. Je kunt de deugdelijkheid van je aanwijzingen alleen maar vaststellen door geleidelijk aan jouw eigen gevoel van onderscheidingsvermogen op te bouwen, zodat je het verschil te weten komt door gewoon de vibratie van de boodschap of de bron te voelen.

Wanneer je dit pas doet, is het veilig om aan te nemen dat je een mengeling van stemmen zult horen. Daarom moet je een gedachte of aanwijzing die je krijgt niet zomaar opvolgen. Hij moet altijd op waarde geschat worden door je gezonde verstand. Laat ik een paar hints geven die mensen kunnen helpen om te leren het kaf van het koren van hun innerlijke aanwijzingen te scheiden.

Begin te beseffen dat er duistere krachten zijn die je het liefst een foute aanwijzing geven die je een doodlopende weg op je spirituele pad laten inslaan. Om het risico te minimaliseren dat je zo’n instructie ontvangt, doe je een vastbesloten poging om spirituele bescherming te gebruiken. Aartsengel Michaëls Rozenkrans is rechtstreeks ontworpen om je tegen zulke bronnen te beschermen.

Bestudeer spirituele leringen en voel wat waar is en hoe de geascendeerde meesters de mensen door de eeuwen heen hebben geleid. Dit helpt jou om te evalueren of een innerlijke aanwijzing op één lijn ligt met onze tijdloze instructies of dat die veel verder gaat dan die instructies.

Span je in om je intuïtie te verscherpen en stem je af op je Christuszelf, bijvoorbeeld door de techniek voor afstemming te gebruiken.

Gebruik altijd je gezonde verstand om elke aanwijzing op waarde te schatten. Wees vooral alert op een aanwijzing die de twee belangrijkste valkuilen op het pad vergroten, namelijk angst en arrogantie. Als de aanwijzing je angsten tegen elkaar uitspeelt en probeert om jou uit angst over te halen tot bepaalde acties, dan komen die niet van de geascendeerde meesters of je Christuszelf. Als de aanwijzing op dezelfde manier je arrogantie bespeelt en vertelt hoe geweldig en fantastisch jij wel niet bent en dat de verlossing van het hele universum ervan afhangt of jij een bepaalde actie onderneemt, dan komt het niet uit een hogere bron.

Wees je er ook van bewust dat duistere krachten jou op een agressieve manier proberen te manipuleren om bepaalde handelingen te verrichten en dit openbaart zich vaak als een gevoel van dwang, waardoor je het gevoel krijgt dat je iets gewoon móet doen. Je Christuszelf of de geascendeerde meesters proberen jou nooit te manipuleren, maar proberen alleen jou iets te laten begrijpen dat helpt om zelf de beste keuzes maken. De duistere krachten zullen graag jouw leven voor je regelen. De geascendeerde meesters bepalen niet hoe je moet leven, omdat wij weten dat je slechts door jouw bekwaamheid om de juiste keuzes te maken te verfijnen, in het koninkrijk der hemelen komt.

Als je een aanwijzing krijgt die niet helemaal goed lijkt, vanwege de inhoud of de vibratie van die aanwijzing, doe het dan niet. Leg hem aan de kant en wees er totaal niet aan gehecht of die aanwijzing klopt. Blijf jouw spirituele werk doen en wacht op verdere aanwijzingen of bevestigingen.

In bepaalde gevallen zou je zeer volhardende aanwijzingen kunnen krijgen die jou proberen over te halen tot een bepaalde actie. Als zulke aanwijzingen agressief of indringend zijn, komen ze niet uit een hogere bron. Toch kun je in het algemeen aannemen dat de aanwijzing die je aan de kant hebt gelegd, juist was, van een hogere bron kwam als je na een poosje een innerlijke of uiterlijke bevestiging daarvan krijgt. In het geval van belangrijke beslissingen die jouw leven veranderen, zou je een aanwijzing misschien wel een aantal malen negeren, voordat je er gehoor aan geeft.

Laat ik nogmaals zeggen dat er echt geen mechanische of absolute manier is om te weten te komen of een aanwijzing uit een hogere of lagere bron komt. Je kunt dit niet simpelweg met je analytische geest of je emoties doen, want die zeggen alleen maar wat je wilt horen. Uiteindelijk kun je dit alleen maar doen door de vibratie ervan en dat vereist dat je een bepaalde graad van afstemming hebt op je Christuszelf en de geascendeerde meesters.

Wanneer je die afstemming bezit, heb je een idee van de vibratie van jouw Christuszelf of een geascendeerde meester en daardoor heb je een referentiekader dat jou in staat stelt om de vibratie van een bepaalde aanwijzing daarmee te vergelijken en zo te weten te komen uit welke bron hij komt. Dit is geen mechanisch, maar artistiek proces. Het zal niet van de een op de andere dag gebeuren, maar als je de hulpmiddelen die ik op deze website geef, steeds weer gebruikt, vergroot je geleidelijk je vermogen om dit onderscheid te maken.

Ik weet dat bepaalde mensen het gevoel zullen krijgen dat ik niet een erg duidelijke aanwijzing heb gegeven, maar de reden hiervoor is dat er geen mechanisch pad naar Christusschap is. Het pad naar Christusschap eist dat je keuzes maakt door jouw eigen inzichten, onderscheidingsvermogen en visie te gebruiken. In de meeste situaties is er meer dan één juiste keuze mogelijk, dus de keuze die voor jou goed is, is de keus die het best jouw unieke individualiteit tot uitdrukking brengt.

De duistere machten zullen proberen de individualiteit die je van God hebt gekregen te ontkennen. De krachten van het licht zullen proberen jou te helpen die individualiteit tot uitdrukking te brengen. De duistere krachten willen dat jij de identiteit aanvaardt die jouw menselijke ego voor jou heeft bedacht. De krachten van het licht zullen proberen jou te helpen de pseudo-identiteit van jouw ego achter te laten en je ware identiteit als uniek spiritueel wezen te aanvaarden.