Beter in contact komen met jouw Christuszelf

Vraag: Ik heb een wake van 33 dagen gedaan, zoals je geadviseerd hebt. Het verhoogde de sensatie van de interne volheid. Iedere keer als ik een bepaalde vraag stelde, maar in de meeste gevallen waren de antwoorden vaag en alleen door ze op te schrijven. Kan tijdens die wakes het menselijke denken de boodschap van de Christus vervormen? De gedachte hieraan dwingt me ertoe om de waarheid van de boodschap te wantrouwen. Als het mogelijk is op deze website, stip je dan aan of ik alles correct deed? Ik weet dat je verbonden kunt zijn met mijn bewustzijn. Mogelijk kwam er ook zo’n vraag naast vele andere. Vertel alstublieft ook waarin het automatisch schrift verschilt van wat ik deed tijdens de wake?
Heel erg bedankt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik prijs je dat je dit ritueel hebt gedaan en ik moedig je aan om deze middelen te blijven gebruiken, waaronder de hulpmiddelen voor spirituele bescherming en transformatie van negatieve energie.

Mijn oefening is ontworpen om jou te helpen je intuïtieve vermogens te versterken en rechtstreeks contact met je Christuszelf te krijgen. Deze omgang bestaat tussen jouw bewuste geest, die hier in het materiële universum verblijft, en je Christuszelf, dat in een hoger spiritueler rijk verblijft. Tussen het materiële universum en het niveau van je Christuszelf zitten verscheidene lagen in vibratie, waaronder je emotionele en mentale lichaam. Deze andere rijken kunnen als storing of storingsvrij overkomen net zoals een radio-ontvanger stoort of storingsvrij kan zijn. Dus dit kan de boodschappen beïnvloeden en vervormen die je krijgt van je Christuszelf.

Bij mijn instructies voor de oefening, zal het je wel opgevallen zijn dat ik de mensen aanmoedig om geen vragen te stellen over wat ze moeten doen, maar in plaats daarvan om meer inzicht te vragen over een probleem.

Ik moedig mensen aan om de antwoorden die je krijgt niet als absoluut of onfeilbaar te beschouwen. Je moet nog steeds je bewuste geest en je gezonde verstand gebruiken om beslissingen te nemen gebaseerd op de antwoorden die je krijgt.

Wanneer je deze techniek nog maar even doet, bestaat de mogelijkheid dat de antwoorden die je van je Christuszelf krijgt, worden beïnvloed door je emotionele en mentale lichaam of zelfs door krachten van buitenaf. Je kunt het contact verbeteren door te oefenen, waardoor je de antwoorden beter herkent die als waar op jou overkomen en de antwoorden die beïnvloed worden door ruis. Dit gebeurt als je de techniek blijft beoefenen.

De ruis of de stabiliteit (niet-ruis) waar ik het over heb, is in feite laag frequente energie die, óf in je mentale en emotionele lichaam opgeslagen ligt, óf op je wordt gericht door krachten van buitenaf. Dus door je persoonlijke energieveld te beschermen tegen negatieve energie uit je omgeving en door de negatieve energie te transformeren die al in jouw veld ligt opgeslagen, kun je geleidelijk aan de hoeveelheid ruis reduceren en een helderder verbinding maken. Gebruik de decreten en invocaties voor dit doel.

Dus niet alle antwoorden die je kreeg, waren accuraat, maar dat is in principe bij iedereen het geval die pas met deze techniek begint. Laat dit je echter niet ontmoedigen. In de moderne maatschappij bestaat bij de mensen de neiging om onmiddellijk resultaten te verwachten van spirituele technieken. Ze denken dat het moet lijken op het omdraaien van een schakelaar om het licht aan te doen. Zo werkt het niet op het spirituele pad. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en je verleden zou het wel eens wat moeite kunnen kosten om een heldere verbinding met je Christuszelf te krijgen. Ik kan je echter verzekeren dat het kan en dat het zeker de moeite waard is.

Wanneer je de antwoorden opschrijft die in je opkomen na de oefening, schrijf je gedachten op die door je bewuste geest gaan. Je bent niet in trance zoals de mensen vaak doen als ze automatisch schrijven. Je schrijft de ideeën op; het is niet een bepaalde kracht van buitenaf die door jou heen schrijft. Als je voelt dat een kracht van buitenaf door jou heen schrijft, raad ik je sterk aan om je spirituele bescherming te verhogen of zelfs te stoppen met de oefening.

Omdat het schrijven door je geest gaat, bestaat er altijd de mogelijkheid tot inmenging. Toch is het nooit mijn doel geweest om mensen in mediums te veranderen die in trance schrijven. Het is mijn doel om mensen te veranderen in Christuswezens die geleidelijk een sterk contact met hun Christuszelf opbouwen, zodat zij aanwijzingen van boven kunnen ontvangen, terwijl ze volledig bewust zijn en midden in hun dagelijkse activiteiten.

Ik moedig je aan om door te gaan met de wake, zelfs als je niet de tijd hebt om die iedere dag te doen. Zet gewoon regelmatig wat tijd opzij om de oefening te doen, inclusief die voor spirituele bescherming. Ik moedig je ook aan om niet al te gehecht te zijn aan specifieke antwoorden. Hoe meer je eraan gehecht bent om antwoorden te krijgen, of antwoorden te krijgen op bepaalde vragen, hoe hoger het risico wordt dat je emotionele en mentale lichaam zich bemoeien met de antwoorden die je krijgt. In feite moet je, om echt accurate antwoorden te krijgen, totaal niet aan ze gehecht zijn. Je moet wat ik de geest van het kleine kind noem, of wat de Zen boeddhisten de beginnersgeest noemen, hebben.

Daarom zou je kunnen overwegen om de oefening te doen zonder specifieke vragen te stellen, maar simpelweg de gedachten op te schrijven die later bij je opkomen. Het belangrijke punt van deze oefening is niet zozeer dat je specifieke antwoorden krijgt, maar dat je contact maakt met jouw hogere Zelf. Nadat je dit contact begint te krijgen, zul je vaak na de oefening de antwoorden krijgen die je zoekt, op een moment dat je dit het minst verwacht.

Laat het proces gewoon zijn eigen koers volgen. Verschillende mensen zullen op een iets andere manier met hun Christuszelf communiceren. Als je blijft experimenteren zonder gehecht te zijn aan een specifieke uitkomst, zul je langzamerhand jouw persoonlijke vorm van communicatie vinden.