De wake van Moeder Maria door 500 mensen

Vraag: Wanneer we invocaties opzeggen tijdens de Wake van Moeder Maria door 500 mensen, moeten we dan het openingsgebed en de verzegeling elke keer geven of kan dat ook aan het begin en eind van de wake?

Antwoord van Kim Michaels, 2021 – Webinar voor Rusland

Gewoonlijk zeg je het openingsgebed en de verzegeling bij elke invocatie op. Bij decreten is het een beetje anders, omdat je bijvoorbeeld meerdere verschillende decreten voor de violette vlam opzegt en dan kun je het openingsgebed van de invocatie doen en daarna verschillende decreten en daarna verzegel je alles pas.

Maar het is absoluut niet de goede manier of de beste manier om te doen wanneer je een invocatie hebt en het openingsgebed en de verzegeling doet. Dat duurt niet heel lang, maar in het opengingsgebed geef je die specifieke invocatie een bepaalde richting; je wijdt die aan het oplossen van specifieke omstandigheden.