De Wet van Vrije Wil en voor anderen bidden

Vraag: Hoe moeten wij voor anderen bidden? Mijn dochter heeft een uiterst explosief huwelijk waarin veel misbruik voorkomt. Ik wil weten hoe ik op een correcte manier voor haar veiligheid en die van haar pasgeboren zoontje kan bidden!

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In situaties als deze is het heel erg belangrijk dat je de Wet van Vrije Wil begrijpt. Ik leg het belang van vrije wil overal op deze website uit, maar vooral in mijn leringen over het pad van Christusschap. De essentie van deze wet is dat God ieder menselijk wezen vrije wil heeft gegeven. Daarom zal geen enkel hemels wezen de vrije wil van iemand op aarde schenden. In dit verband is het belangrijk dat wij, de geascendeerde meesters, als jij voor anderen bidt, de vrije wil niet kunnen schenden van de mensen voor wie jij bidt.

Met andere woorden, zelfs als je bidt dat ik bemiddel in jouw dochters situatie, kan ik niet tussenbeide komen als dit tegen de vrije wil van jouw dochter en haar man ingaat. Daarom kun je in zulke situaties het beste bidden om voorlichting voor hen te vragen, zodat de mensen meer inzicht krijgen waardoor zij hun situatie kunnen verbeteren.

Voor ik verder ga, wil ik zeggen dat het in situaties als deze heel erg belangrijk is om niet alleen te bidden. Vanwege de Wet van Vrije wil moet je fysiek actie ondernemen om te helpen de situatie te veranderen, vooral om je dochter en haar pasgeboren zoontje te beschermen. Je moet contact opnemen met de juiste instanties en om leiding vragen voor hoe zij jou kunnen helpen. Dit is erg belangrijk en je kunt dit beter begrijpen als je over het gezegde, dat God degenen helpt die zichzelf helpen, nadenkt.

Ik zal jou wat praktisch advies geven over hoe je voor een situatie zoals deze bidt.

In de eerste plaats moet je erkennen dat de meeste mensen, hoewel ieder menselijk wezen vrije wil bezit, hun vrije wil niet gebruiken. Je kunt eenvoudig pas een vrije keus maken, als je een helder beeld van de situatie, de opties en de mogelijke consequenties van die opties hebt. Wanneer mensen in een crisissituatie zitten, worden ze zo belast met de energie van die situatie dat ze niet de helderheid van geest bezitten om echt vrije keuzes te maken. Daarom moet je in de allereerste plaats ervoor zorgen dat je de barrières wegneemt die mensen van vrije keuzes weerhouden.

Gebruik decreten en invocaties om Aartsengel Michaël op te roepen jou of andere mensen te beschermen. Ik stel voor dat je die gebeden gebruikt voor je dochter, haar zoon en ook haar man. Roep bescherming voor hen op tegen alle negatieve energie die ervoor zorgt dat zij geen helder beeld van de situatie hebben en op wat voor manier zij zichzelf schade toebrengen.

In situaties met misbruik moet je (h)erkennen dat iemand die misbruik maakt dit niet geheel uit vrije wil doet. Mensen die misbruik maken van anderen worden altijd beïnvloed door de duistere krachten en mogelijk zelfs demonen. Daarom moet je Aartsengel Michaël en mij oproepen om alle kwade krachten te binden die je dochter en haar zoon door middel van haar man aanvallen. Je hebt het recht om Aartsengel Michaël op te roepen om het menselijke ego te binden dat ervoor zorgt dat hij niet ziet wat hij aan het doen is. Je hebt zelfs het recht om het oordeel aan te roepen over alle duistere krachten, waaronder het menselijke ego, die door jouw schoonzoon aan het werk zijn. Je moet ook een oproep doen om het ego van jouw dochter te binden opdat zij ook elke gehechtheid kan overwinnen die verhindert dat zij aan deze situatie ontsnapt.

Je moet erkennen dat elk menselijk wezen een Christuszelf heeft en dat elk menselijk wezen een beschermengel heeft die de taak heeft gekregen om de persoon te beschermen en voor te lichten. Je kunt daarom in een stil of uitgesproken gebed direct het Christuszelf aanroepen en de beschermengel van iemand samen te vragen die persoon te beschermen en voor te lichten, zodat hij of zij de juiste actie in de situatie kan ondernemen.

Je kunt de situatie helpen te verbeteren door de juiste technieken te gebruiken om de negatieve energie te verteren die zich met die situatie bemoeit en verhindert dat de mensen de juiste uitweg zien. De noodzaak om giftige energie te transformeren wordt elders tot in detail uitgelegd. Gebruik decreten en invocaties om die energie te transformeren.

Het zou ook heel erg nuttig kunnen zijn om met je dochter te praten. Help haar om de mogelijke gevaren in te zien, zodat ze een duidelijker en evenwichtiger keus kan maken of zij wel in deze situatie wil blijven of zich zo snel mogelijk uit de voeten wil maken. Ten slotte moet jij erkennen dat jij geen keuzes voor haar kunt maken. Het moet een keuze worden die van binnenuit komt bij haar.

Je zou haar echter wel over deze website kunnen vertellen en over het idee, dat zij een Christuszelf heeft die haar kan helpen om zulke beslissingen te nemen. Je zou haar kunnen vertellen over de techniek om je af te stemmen op haar Christuszelf en haar te vragen die te gebruiken. Als zij dat niet doet, dan kun jij die voor haar doen en visualiseren dat ik en haar Christuszelf haar de antwoorden geven die zij nodig heeft, zelfs als ze ’s nachts slaapt.

Je kunt ook bidden dat je dochters ziel ’s nachts naar de spirituele retraites wordt gebracht, zoals elders wordt beschreven.
Je zou zelfs kunnen overwegen om een wake voor je dochter te doen, zoals ook elders wordt beschreven.

Ik kan jou beloven dat jij, als je gebruik maakt van deze suggesties, zult zien dat je dochter in staat gesteld wordt om een betere beslissing te nemen. Omdat ik echter de Wet van Vrije Wil respecteer, kan ik niet beloven welke keuzes jouw dochter zal maken. Dat is iets waar ik helemaal niets over te zeggen heb.

Ik begrijp volledig dat het erg moeilijk en frustrerend voor jou kan zijn om toe te kijken in zo’n situatie en je hulpeloos te voelen. Ik kan je zeggen dat zowel ik als mijn collega’s de geascendeerde meesters ons vaak hulpeloos voelen wanneer wij zien hoe mensen zichzelf en anderen schade blijven berokkenen door keuzes te maken waarvan iedereen kan zien dat die niet in het belang van iemand zijn.

Omdat ik echter een spirituele leraar ben, ben ik in staat om een groter overzicht te hebben en te zien dat in bepaalde gevallen levensstromen zich in zo veel foute overtuigingen hebben gevangengezet, dat zij bepaalde situaties moeten meemaken om op den duur tot de conclusie te komen dat die overtuigingen zelf hen schade toebrengen. Daarom kunnen zelfs heel erg moeilijke situaties iemand goed helpen om de lessen te leren en op weg te gaan naar betere dingen.

Laat ik jou echter nogmaals waarschuwen om niet alleen maar op je gebed te vertrouwen, maar de gepaste fysieke actie te ondernemen om de bescherming en het advies dat zij nodig heeft door de juiste instanties voor je dochter te regelen.