Is meditatie de beste manier om God te ervaren?

Vraag: Kim, dank je voor je site. Ik heb jarenlang spirituele leringen bestudeerd en gemediteerd, maar pas toen ik jouw site ontdekte, vielen alle stukjes op hun plek. Ik heb veel rozenkransen en affirmaties opgezegd en ook gebeden en meditaties gedaan. Dit is mijn vraag voor Jezus. Mijn zorg is dat ik, hoewel ik Gods aanwezigheid voel, nog geen ervaring van rechtstreeks contact heb gehad en ik heb de neiging te geloven dat dit het meest waarschijnlijk tijdens een meditatie kan gebeuren. Ik heb ‘Autobiografie van een Yogi’ gelezen en voel me geïnspireerd om Kriya Yoga te bestuderen. De SRF Fellowship geeft aan dat Jezus in deze yogabeoefening werd ingewijd. Hun studieprogramma duurt 3 ½ jaar en houdt ook een initiatie in Kriya Yoga in. Op deze site schijnt Jezus echter het pad van meditatie te ontmoedigen voor mensen uit de westerse cultuur of interpreteer ik dit onjuist? Zou Jezus wat leiding kunnen geven over de waarde van deze vorm van meditatie om zelf contact met onze innerlijke God te leggen. Of zijn er andere spirituele technieken die effectiever zijn? Ik heb gebeden en gemediteerd voor een antwoord op deze vraag, maar tot heden heb ik geen antwoord gekregen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (2 september 2011):

Tijdens mijn 17 zogenaamde ‘verloren jaren’ heb ik door het oosten gereisd en ook geëxperimenteerd met een aantal oosterse spirituele technieken en er een paar geleerd, omdat ik mij natuurlijk voor openstelde om alles te leren wat mij zou kunnen helpen bij mijn missie – die ik destijds niet helemaal begreep of ‘zag’.

Ik heb wel iets geleerd dat vergelijkbaar is met Kriya Yoga, maar om nu te zeggen dat wat ik heb geleerd of onderricht kreeg hetzelfde was als wat de SRF Fellowship tegenwoordig aanbiedt, zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn. Je moet ook onthouden dat ik veel andere oosterse technieken heb geleerd, dus het is nu niet mijn intentie om één techniek speciaal te onderschrijven of aan te bevelen.

Het is de bedoeling dat alles door de tijd heen evolueert, zoals veranderingen inderdaad aan de orde van de dag zijn op deze planeet (vanwege het feit dat het collectieve bewustzijn achterop loopt bij de groei van het universum). Dus hoewel Indiase goeroes geneigd zijn te beweren dat zij een verloren gegane techniek opnieuw hebben ontdekt, is het gewoon niet mogelijk om een spirituele techniek uit de context, wat de samenleving waarin die gebruikt wordt en het niveau van het collectieve bewustzijn in die tijd betekent, te halen. Wat verklaart waarom wij, de geascendeerde meesters, in het algemeen geen oosterse meditatietechnieken aanraden voor westerse studenten.

Nu weet ik dat er mensen zijn die onmiddellijk de gevolgtrekking maken dat deze uitspraak alleen al betekent dat ik niet de echte Jezus ben. Veel SRF studenten zullen bijvoorbeeld zeggen dat, omdat Yogananda met de echte Jezus samenwerkte, alles wat op deze site wordt gezegd, volkomen in overeenstemming moet zijn met wat Yogananda heeft gezegd – en als dat niet zo is, kan dit slechts betekenen dat deze site niet van de echte Jezus is. Natuurlijk doen mensen uit andere bewegingen of goeroes precies hetzelfde.

Maar voor de mensen met een geest die meer onderscheid maakt, zeg ik duidelijk dat ik daadwerkelijk met Yogananda heb samengewerkt. Maar wat ik door Yogananda naar buiten kon brengen, had heel erg te maken met in hoeverre hij in staat was zijn eigen achtergrond te transcenderen, zoals deze website een product is van hoeveel deze boodschapper van zijn eigen achtergrond kan transcenderen.

Een geascendeerd wezen heeft ALLE achtergronden op aarde getranscendeerd en probeert altijd mensen hetzelfde te laten doen, te beginnen met hun eigen huidige wereldbeeld. Zodoende zijn we inderdaad bereid om met de meeste mensen samen te werken die willen transcenderen en we proberen altijd iets naar buiten te brengen dat een bepaalde groep mensen kan helpen hun huidige gedachtesysteem te transcenderen.

Wat ervoor zorgt dat veel, in andere opzichten, oprechte studenten onze instructies missen, zijn twee dingen:

De overtuiging dat wij, de geascendeerde meesters, een universeel vaststaande of absolute waarheid hierboven hebben die wij naar voren proberen te brengen in de volledige niet verwaterde vorm ervan.
De overtuiging dat wij al delen van die waarheid naar voren hebben gebracht en alles wat een bepaalde goeroe of beweging zegt, MOET dan voldoen aan wat er al eerder gezegd is.

Juist die overtuigingen zorgen ervoor dat mensen vast komen te zitten in misleide loyaliteit aan een lering, goeroe of beweging in de buitenwereld. Wat er niet alleen voor zorgt dat hun persoonlijke groei tot staan wordt gebracht, maar er ook voor zorgt dat het universele werk om het bewustzijn van de mensheid te verhogen, wordt vertraagd.

Dit zorgt ook voor een duidelijk patroon in spirituele bewegingen, dat elke eerlijke student kan inzien, namelijk wat we het ‘uitbreiden en leeglopen’-syndroom zouden kunnen noemen. Je ziet dat een aantal spirituele bewegingen een snelle groei hebben meegemaakt om daarna te stagneren en langzaamaan leeg te lopen. De leegloop begint vaak met de dood of het terugtrekken van de leider, maar soms begint dat al eerder.

De reden voor die leegloop is dat óf de leider, óf de meerderheid van de studenten van een beweging, niet de talenten kan of zal vermenigvuldigen in de vorm van de leringen of de technieken die gegeven zijn. Er bestaat een spirituele wet die ELKE WILLEKEURIGE spirituele beweging leidt.

In tegenstelling tot wat vele studenten van geascendeerde meesters denken, werken wij NIET samen met één of een paar bewegingen. We werken met studenten samen, waar ook maar, en proberen de groei van de studenten te accelereren – we hebben geen vaststaande loyaliteit aan een lering of beweging in de buitenwereld. Wat inhoudt dat wij, als een beweging inderdaad mensen helpt om hun oude gedachtepatronen te transcenderen, een bepaalde vermenigvuldigingsfactor aan die beweging zullen geven – en onze vermenigvuldigingsfactor zorgde voor groei.

Let erop dat dit niet betekent dat wij alles wat in een beweging wordt gedaan of onderwezen, onderschrijven of het ermee eens zijn. Er zijn veel bewegingen die een lering hadden die bijna niets met de werkelijkheid te maken had, maar de beweging hielp de mensen wel hun oude bewustzijnsniveau te transcenderen en daardoor ontving die wel de vermenigvuldigingsfactor die voor de groei zorgde.

Maar wat vaak gebeurt, is dat een beweging de mate van groei niet kan bijhouden en de reden is dat te veel studenten niet verder transcenderen. In plaats daarvan gebruiken ze de leringen en de hulpmiddelen om het wereldbeeld van hun ego te versterken, wat betekent dat ze zich dan superieur voelen aan anderen en het gevoel hebben dat ze ‘gered’ zullen worden zonder hun ego te moeten blootleggen.

Wanneer dit gebeurt, zal een echte leraar de beweging verlaten en in veel gevallen zelfs zijn lichaam. Een niet-zo-echte goeroe blijft, maar de beweging wordt dan onderworpen aan de kracht van de tweede wet van de thermodynamica waardoor de chaos vergroot, tot de beweging instort of langzaam aftakelt.

Dus mijn punt voor deze lange verhandeling is om te tonen waarom bepaalde oosterse goeroes met succes een beweging in het westen vormen en waarom ze meestal na een poosje aftakelen. De reden is dat oosterse goeroes in de meeste gevallen niet voldoende hun achtergrond kunnen transcenderen en hun leringen en technieken aan de westerse denkwijze aanpassen.

In de meeste gevallen komt een oosterse goeroe naar het westen met het subtiele gevoel dat de spirituele traditie van het oosten superieur is. De goeroe denkt dat hij hier iets superieurs komt brengen en hij dus niet iets hoeft te leren. Daardoor zie je dat oosterse goeroes zich meestal niet erg graag aan de westerse denkwijze aan willen passen.

Maar wanneer een oosterse goeroe naar het westen komt, wordt die goeroe streng getest op zijn of haar bekwaamheid om flexibel te zijn. Je helpt de voorwaartse beweging van de mensheid niet door westerse spirituele studenten in klonen van oosterse spirituele studenten te veranderen. Je zult groei ENKEL bevorderen als je de echt universele elementen van jouw spirituele traditie kunt distilleren en dan in een westerse context tot uitdrukking te brengen. Eén van de weinige oosterse technieken die met succes naar het westen is gebracht, is yoga, en de reden is dat die niet onder gecentraliseerde controle staat, maar dat die divers mag zijn.

De situatie wordt nog complexer, omdat tegenwoordig veel spirituele studenten ervoor kiezen in het westen te incarneren om bij het spirituele ontwaken van het westen te helpen. Maar verscheidene levens voor dit leven waren ze in het oosten geïncarneerd en daardoor hebben zij zelf de oosterse spirituele traditie niet getranscendeerd. Ze voelen zich aangetrokken tot oosterse goeroes en als die er eenmaal zijn, denken ze dat de oosterse traditie niet alleen bij hen bekend is, maar ook superieur en dus niet veranderd hoeft te worden.

Dus je begrijpt dat hetzelfde hetzelfde aantrekt. De goeroe die spirituele hoogmoed in de oosterse traditie heeft, trekt studenten aan met dezelfde hoogmoed en samen versterken ze elkaar door een gesloten systeem te creëren dat op den duur zal aftakelen.

Waar je hier eigenlijk mee te maken hebt, is de eeuwige uitdaging om het evenwicht te bewaren van de twee basiskrachten van het scheppen, namelijk de expansieve en samentrekkende kracht. De uitbreidende kracht zegt dat je het oude moet transcenderen en de samentrekkende kracht zegt dat je trouw moet blijven aan die traditie.

Als je uit het evenwicht raakt door de expansieve kracht, raak jij natuurlijk je oriëntatie kwijt en alles zal opgeblazen worden door de ongebreidelde expansie. Maar als je uit het evenwicht raakt door de samentrekkende kracht, trekt alles samen en implodeert van binnenuit.

Dus de sleutel is het Christusperspectief dat zich altijd probeert uit te breiden, maar NIET probeert om iedereen één superieure waarheid te laten accepteren. De Christus komt de mensen tegemoet waar zij op dat moment zijn en probeert hen dan te helpen om verder te groeien. En als de mensen het oude niet willen transcenderen, trekt de Christus zich terug (als ze hem niet eerst doden).

Dit verklaart waarom ik mijn studenten na drie jaar heb verlaten en waarom Yogananda zijn studenten verliet toen hij zag dat SRF de grenzen om te transcenderen had bereikt. De Levende Christus is aan niets op aarde loyaal, maar kijkt altijd naar het volgende niveau van transcendentie.

Nu we een beter fundament hebben, zal ik de oorspronkelijke vragen bespreken:

Op deze site schijnt Jezus echter het pad van meditatie te ontmoedigen voor mensen uit de westerse cultuur of interpreteer ik dit onjuist?

Ik ontmoedig mensen om zich op een meditatie te werpen zoals die vaak door oosterse goeroes wordt gepresenteerd, namelijk als ‘één oplossing voor alle problemen’ en als hun enige spirituele techniek. Het westen is een erg drukke, intense en chaotische omgeving wanneer het de paranormale energie betreft waar je dagelijks aan wordt blootgesteld. Ik raad je NIET aan om een techniek te gebruiken om de geest te stillen of leeg te maken zonder spirituele bescherming op te roepen, zoals met onze decreten en invocaties.

Denk erom dat we altijd de mensen aanmoedigen om hun eigen ingevingen te volgen. Als jij je bijvoorbeeld heel erg aangetrokken voelt tot Kriya Yoga, is de reden dat jij iets van die ervaring moet leren. In sommige gevallen moet je leren dat dit niets voor jou is, maar de meeste mensen kunnen dit nog steeds niet leren als iemand dat tegen hen zegt. Dus als jij een sterke aantrekkingskracht voelt, luister daar dan naar en doe het – maar wees er alert op dat de echte spirituele les misschien meer is dan jouw dagelijkse denkgeest op dit moment kan bevatten.

Zou Jezus wat leiding kunnen geven over de waarde van deze vorm van meditatie om zelf contact met onze innerlijke God te leggen. Of zijn er andere spirituele technieken die effectiever zijn?

We hebben het hier over twee verschillende dingen, namelijk een systematische techniek en een ervaring van de vormloze God. Let op wat er gezegd wordt in de vraag:

Mijn zorg is dat ik, hoewel ik Gods aanwezigheid voel, nog geen ervaring van rechtstreeks contact heb gehad en ik heb de neiging te geloven dat dit het meest waarschijnlijk tijdens een meditatie kan gebeuren.

Het probleem is dat veel mensen een ervaring van God zoeken, maar ze denken dat ze het systematisch moeten aanpakken om die ervaring teweeg te brengen of zelfs te ‘forceren’. Dat kan gewoonweg niet. Het vormloze zal zich NOOIT in EEN BEPAALDE vorm laten dwingen, dus je moet elk beeld van hoe God eruitziet onderzoeken en hoe een mystieke ervaring eruit moet zien.

Veel mensen denken dat zij een ervaring van God hebben gekregen, omdat zij een of andere techniek gebruikten of zelfs door drugs te nemen. Maar zij hebben hun brein en zenuwstelsel een ervaring laten produceren die hun gewone ervaring zover ontstijgt dat ze dachten dat het God was.

Begrijp je het subtiele onderscheid? ELKE ervaring die jij afdwingt, wordt door jouw geest bedacht en dat zal zich BINNEN jouw geest voltrekken – en daardoor KAN DIE NIET JOUW GEEST ONTSTIJGEN. Maar een echte ervaring van God ontstijgt jouw geest volledig en gaat veel verder dan jouw geest.

Zie je het onmogelijke ervan in om je geest te gebruiken als middel om je geest te transcenderen – dat kan NOOIT. Hoe meer jij je richt op het gebruiken van je geest, hoe meer jij je ware zelf aan jouw geest bindt. Omdat jouw aandacht juist een band van energie vormt die ervoor zorgt dat JIJ door je geest wordt gevangengehouden, die alleen maar het middel hoeft te zijn om iets met de materiële wereld te kunnen uitwisselen. Hoe kun je dit werktuig dan gebruiken om de materiële wereld te ontstijgen?

Dus is de sleutel om een ervaring van God te krijgen, is het besef dat je niets kunt DOEN om dat voor elkaar te krijgen.

Dit wil niet zeggen dat je geen techniek mag gebruiken. Een geschikte techniek kan je groei bevorderen om je geest te zuiveren en je chakra’s in evenwicht brengen, zodat het gemakkelijker wordt om een ervaring van God te krijgen. Hoe meer jij de chaos in jouw geest vermindert, hoe gemakkelijker het voor JOU wordt om je bewustzijn te bevrijden van de identificatie met de geest.

Eén van de meest efficiënte technieken die op dit moment beschikbaar is, zijn de decreten aan de Elohim. Hoewel we die (met opzet) niet met veel ophef hebben aangekondigd, vormen ze een belangrijke dispensatie om al je chakra’s te zuiveren en in evenwicht te brengen. Maar opnieuw, dit wil niet zeggen dat je gegarandeerd een ervaring van God krijgt.

Een mystieke ervaring kan niet voorspeld worden, omdat die de vorm overstijgt. Daardoor kun je niet betekenisvol definiëren hoe een mystieke ervaring eruit moet zien – die zal verschillende vormen aannemen voor verschillende mensen.

Dus de sleutel is dat jij je concentreert op een techniek die jou aanspreekt, maar er nooit een routine van maakt. Sta jezelf nooit toe tot een patroon te vervallen dat je bij heel veel bewegingen ziet, omdat de mensen denken dat ze de rest van hun leven een techniek moeten blijven gebruiken en dat dit een bepaald resultaat garandeert. Je moet er heel erg alert op zijn wanneer je hogere zelf jou aangeeft dat jij naar een nieuwe techniek of een beter gebruik van je huidige techniek op zoek moet.

Je moet ook jezelf van de denkwijze ontdoen dat je naar een mystieke ervaring op zoek moet of die zelfs maar te willen. Als je iets wilt, komt het omdat je een mentaal beeld hebt van hoe die ervaring eruit moet zien en dan lijkt het of je God wilt dwingen in een bepaalde vorm aan jou te verschijnen. Dat is een gesneden beeld dat bijna zeker jouw ervaring van de vormloze God blokkeert.

Concentreer je in plaats daarvan op jouw bewustzijn, zodat jij beter van dienst kunt zijn voor de universele zaak om al het leven te verheffen. Met andere woorden, veel goed bedoelende zoekers zijn zo op zichzelf en het krijgen van een piekervaring gericht dat ze een gesloten systeem zijn geworden. Je moet je aan die narcistische denkwijze onttrekken en de enige manier is door je te concentreren op het dienen van anderen of een grotere zaak – maar dit onbaatzuchtig te doen en niet om je ego te verheffen.

Dus je moet streven naar een staat van totaal niet gehecht zijn aan welke vorm van mystieke ervaring je zou moeten krijgen – en zelfs dat je zo’n ervaring moeten krijgen. Als je dit kunt bereiken, zou je misschien de dagelijkse denkgeest kunnen transcenderen en SPONTAAN een ervaring krijgen. Maar dan opnieuw, je kunt misschien ook wel niet een mystieke ervaring krijgen, omdat veel mensen vooruitgang kunnen boeken zonder er één, of slechts één, te krijgen.

Je bent hier op aarde om een missie uit te voeren en je voor je ascensie te classificeren. De aarde is een verre van ideale omgeving om eenzijn met God te ervaren. Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd om je voor je ascensie te plaatsen, maar als je eenmaal ascendeert, heb je ongelimiteerd de tijd om eenzijn met God te ervaren. Stel je prioriteiten daarop af.