Hoe jij jezelf bevrijdt van angst

Vraag: Hoe bescherm jij jezelf en je gezin financieel en spiritueel, om niet in angst te leven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar Kiezen hoe de toekomst van Amerika eruit ziet

Dit begint natuurlijk met jouw gedachten en je manier van denken. Het begint met spirituele hulpmiddelen gebruiken om je vier lagere lichamen te beschermen om niet te worden beïnvloed door collectieve entiteiten, die willen dat mensen bang worden. Je kunt iets van die op angst gebaseerde energie opruimen in je vier lagere lichamen en dit kan je enige helderheid verschaffen, totdat je op het punt komt dat je een bewuste beslissing kunt nemen: “Ik besluit dat ik niet meer in angst wil leven.”

Om dit te kunnen, moet je een periode vasten door je niet meer bezig te houden met al die theorieën die in veel gevallen verzonnen zijn om angst te bevorderen. Veel samenzweringstheorieën, veel theorieën over het einde van de wereld, veel angstaanjagende profetieën zijn speciaal bedacht om de mensen bang te maken.

Hoe jij je financieel moet beschermen? Dat doe je gedeeltelijk door decreten op te zeggen, maar ook door de praktische maatregelen te nemen die je in een bepaalde situatie moet nemen. Dit is te specifiek om antwoord op te geven, omdat dit van persoon tot persoon erg verschilt.