Universelere decreten?

 

Vraag: Meesters, is het mogelijk om de decreten een beetje te veranderen om ze universeler te maken? Dit betekent dat je niet de namen van geascendeerde meesters noemt, maar woorden gebruikt zoals ‘het leven’. Zouden die decreten dan nog wel het licht van de geascendeerde meesters oproepen of moet je de geascendeerde meesters of aartsengelen bij hun naam noemen?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – Webinar 2023: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Je kunt decreten maken die universeler zijn en wel wat effect zullen hebben, maar niet hetzelfde effect als wanneer je een specifieke meester bij naam roept. Er is een reden waarom we in onze decreten de naam van geascendeerde meesters noemen, want als de mensen er niet voor openstaan om rechtstreeks de geascendeerde meesters op te roepen, bevinden ze zich niet echt op een bewustzijnsniveau waarop ze maximaal gebruik kunnen maken van decreten en invocaties.

Je zou gemakkelijk invocaties kunnen maken die universeler zijn en die nog steeds effect kunnen hebben omdat veel daarvan psychische aandoeningen aanpakken. Je zou ook invocaties die met psychologische problemen te maken hebben, universeler kunnen maken.