Hoe je de kracht van het gesproken woord gebruikt

Vraag: Hoe kunnen wij de kracht van het woord beter benutten? Wij zijn studenten van geascendeerde meesters en wij gebruiken elke dag woorden zonder na te denken over de consequenties ervan. Zouden de meesters ons wat advies kunnen geven over hoe we dit krachtige instrument kunnen verbeteren bij onze pogingen om onszelf en de uitkomst van onze communicatie te verbeteren. En wat voor waarde heeft stilte als houding voor studenten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

We hebben jullie natuurlijk hulpmiddelen gegeven die invocaties en decreten heten, want die zijn een uitdrukkingsvorm van het gesproken woord. Er ligt geweldig veel kracht in je stem, want wanneer je iets zegt, maak je iets meer fysiek dan wanneer je het denkt of voelt. Wanneer je dit proces overdraagt op je dagelijkse communicatie, dan kun je vanzelfsprekend ook iets denken, je kunt bepaalde gevoelens hebben, maar wanneer je iets zegt, dan maak je het veel meer fysiek.

En wanneer je iets zegt, dan richt je natuurlijk door de woorden bepaalde energie op andere mensen. Als student van geascendeerde meesters wil je natuurlijk bekijken hoe je communiceert en je wilt voorkomen dat je spreekt met een lading van hevige op angst gebaseerde emoties zoals boosheid, schuld of irritatie, of een andere lagere emotie. Je wilt dat ten koste van alles vermijden. Daar zit echter een verschil tussen wat we jullie in deze dispensatie hebben gegeven en de meeste andere spirituele leringen.

Veel spirituele leringen zeggen dat je niet met boosheid mag spreken. Maar hoe moet je stoppen met boos spreken? Er zijn mensen die enig succes hebben geboekt door hun boosheid te onderdrukken en heel vastberaden te besluiten dat ze nooit iets zullen zeggen wanneer ze boos zijn. Maar als die boosheid er nog is, dan bestaat altijd het risico dat die naar boven komt. In deze dispensatie hebben we jullie leringen gegeven over de gescheiden zelven. En als je het gevoel hebt dat jij je mening wel eens op een niet harmonieuze manier geeft, dan kun je die lering benutten om die gescheiden zelven te ontdekken, om te zien wat erachter zit, en het zelf te laten sterven, zodat je het oplost. Dat is dan een betere manier om te vermijden dat je de kracht van het gesproken woord misbruikt, er karma door maakt.

Wanneer je die zelven opruimt, kun je zover komen dat jij je leven hebt gedepersonaliseerd, zoals we al eens hebben gezegd, zodat je situaties niet persoonlijk opvat, je vat het niet persoonlijk op als andere mensen iets zeggen. En dan kun je voorkomen dat je met boosheid of negativiteit reageert en dan kun je natuurlijk ook op een constructieve manier iets zeggen. Nu zie je dat er bepaalde spirituele bewegingen zijn waarin mensen heel erg de gewoonte hebben om rustig en zacht te spreken, nooit hun stem te verheffen, maar altijd op dezelfde toon te spreken. Ik weet dat ik hier een beetje de gek mee steek, maar je begrijpt wat ik bedoel. Er zijn bepaalde mensen die op een bepaalde manier spreken en zij vinden dat spiritueel.

Maar dat moedig ik niet aan. Spreek op een natuurlijke manier, laat het stromen. Laat er emotie in je stem te horen zijn, maar niet een op angst gebaseerde emotie, je spreekt om mensen te bemoedigen. Je bemoedigt mensen niet op een gelijkmatige toon. Je bemoedigt mensen als er enthousiasme in je stem, een bepaalde vreugde in je stem, een bepaalde opgewektheid in je stem, te horen is.

De lering is in principe, zoals meestal het geval is, ruim de zelven op en dan los je het probleem op. Je leert dan om op een neutralere, positievere manier te spreken, en naarmate je hoger op het pad komt, kan je IK BEN Aanwezigheid of zelfs de geascendeerde meesters en de Heilige Geest door je spreken heen stromen en dan heb je meer impact om mensen opgewekter te maken.