Uitstralen naar het collectieve bewustzijn versus psychische projecties

 

Vraag: Kunnen de meesters iets zeggen over het verschil tussen uitstralen naar het collectieve bewustzijn en psychische projecties?

Antwoord van de Geascendeerde Meester Moeder Maria – Webinar 2023: Een spiritueel persoon zijn in een chaotische wereld

Er zijn verschillende manieren om dit te beschrijven. Een psychische projectie kun je beschouwen als een projectie die probeert de gedachten van andere mensen te verstoren om hun vrije wil te beïnvloeden. Mensen, en dat kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn, projecteren bepaalde emoties, bepaalde gedachten of zelfs een identiteitsgevoel op je gedachten om ervoor te zorgen dat jij je identificeert met een groep of bij de groep blijft. Dit is een psychische projectie omdat het de bedoeling is om je gedachten te beïnvloeden, je vrije wil te beperken en je in een bepaalde gemoedstoestand te houden.

Wanneer we het hebben over het uitstralen naar het collectieve bewustzijn, dan hebben we het niet over het beïnvloeden van de keuzes die mensen maken. We hebben het erover dat zij een keuze krijgen, hen de vrijheid geven om een keuze te maken die ze niet kunnen maken omdat ze bepaalde dingen niet kunnen zien. Wanneer we een idee uitstralen en wanneer je invocaties en decreten opzegt of naar een dictaat luistert, proberen we mensen niet te dwingen tot een bepaalde keuze. We proberen een idee uit te stralen dat mensen laat zien dat ze bepaalde opties hebben die ze voorheen niet konden zien. Dit betekent niet dat we beïnvloeden wat ze kiezen, maar we breiden de opties die ze wel kunnen zien uit, waardoor ze een vrijere keuze krijgen. Dit is de eenvoudigste manier om het uit te leggen.