Hoe visualisaties en affirmaties werken

Vraag: Als ik een zelfgemaakte affirmatie gebruik van maar twee regels zonder het licht op te roepen, zoals: “Ik gebruik mijn talenten voor mijn hoogste potentieel voor het gezamenlijk profijt van mijzelf en de mensen op de planeet”, zal dit dan een gescheiden zelf scheppen? Hoe zit het als ik die affirmatie honderden keren per dag op zou zeggen? Zal dit in staat zijn om de gescheiden zelven te overwinnen die onze vooruitgang blokkeren? Of maakt het alles nog ingewikkelder?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over het vergroten van je Christusonderscheid

Het antwoord is ja en nee. Jullie hebben een heel lange traditie op deze planeet om een positieve mentale houding te bereiken met bepaalde visualisatietechnieken zoals schatkaarten maken en positieve affirmaties opzeggen. En het is waardevol omdat het in zekere zin een poosje een positief effect kan hebben om een aantal zelven te overwinnen die jij hebt die bijvoorbeeld blokkeren dat jij overvloed hebt.

Maar als je dit te lang doet, dan klopt het dat je eenvoudig een gescheiden zelf zult scheppen. Helaas zijn er veel mensen die deze affirmaties, visualisaties hebben gedaan en een positieve mentale houding hebben geschapen, die daardoor ook gescheiden zelven hebben geschapen die voortdurend met elkaar strijden en die jouw overvloed blokkeren. Dan krijg je twee groepen van gescheiden zelven die tegen elkaar strijden en dit houdt je energie, jouw aandacht, en zelfs je onderbewuste energie vast, waardoor je minder energie over hebt om die overvloed ook echt te manifesteren.

Dat wil niet zeggen dat de bewegingen die die positieve mentale houding aankweken, niet belangrijk zijn. In die tijd was er niets anders, omdat men zich niet van psychologie bewust was. Het was dus niet mogelijk om de leringen uit te brengen die jullie tegenwoordig hebben over gescheiden zelven. De mensen moesten dus iets doen en dit was de enige manier om in ieder geval iets in beweging te zetten.

Voor sommige mensen heeft dit relatief gunstig uitgepakt. Maar dat kwam meestal omdat zij in vorige levens al een zekere vastberadenheid hadden ontwikkeld, zodat dit hen kon helpen. Maar als je naar die bewegingen kijkt, dan zie je ook dat heel veel mensen dat hebben gedaan en teleurgesteld zijn geraakt, omdat dit geen resultaat opleverde. Dit komt eenvoudig omdat zij niet die vastberadenheid in hun psyche hadden om dit te laten werken. Het is duidelijk dat je beter naar je psyche kunt kijken en de gescheiden zelven opruimen die je vooruitgang tegenhouden, of het nu overvloed is of iets anders, in plaats van anders gescheiden zelven vormen die ze onderdrukken. Op die manier kun jij je energie vrijmaken en hoe meer energie je bevrijd uit die structuren in je onderbewuste geest, hoe mee energie je over hebt om je doelen te bereiken.