Het effect van de oproepen en vrije wil

Vraag: Als wij de oproepen doen voor andere landen, schenden we dan de vrije wil van andere mensen niet? Elke geascendeerde meester is in staat om alle duisternis van de aarde weg te vagen en daarvoor is het alleen maar nodig dat wij onze oproepen doen. Maar wij doen oproepen aan veel meesters, niet slechts één of twee; ik heb het gevoel dat onze oproepen voor andere landen niet zozeer gericht zijn op het verwijderen van duisternis in die landen, maar om iets te verwijderen wat onecht is in ons, aangezien het licht niet de duisternis wegneemt die wordt blootgelegd, en die iedereen kan zien. Ja, onze oproepen zijn juist gewijd aan het verwijderen van de duisternis en die doen we vaak voor een langere periode. Betekent dit dat de demonen waarvoor wij de oproepen doen, niet worden verwijderd, zelfs niet na onze talloze oproepen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Wanneer jij de oproepen doet, welke oproepen ook, schend je de vrije wil van anderen niet, tenzij je die oproepen doet met een heel sterke emotionele inslag. Als je boos bent, bijvoorbeeld, of als je jouw oproepen laadt met de heel grote wens dat er dingen gebeuren, dan kun je wel energie op andere mensen richten die hun vrije wil kan schenden en zelf karma maken. Daarom staat altijd in de inleiding dat de energie in overeenstemming moet zijn met de visie van Christus. Maar je kunt nog steeds de vrije wil van anderen schenden, als jij je oproepen laadt met heel sterke energie en dat is de reden dat wij mensen aanmoedigen om neutraal te blijven, wanneer je oproepen doet. Wanneer je een bepaalde oproep doet, dan bekijken wij de situatie bijvoorbeeld voor een bepaald land en beoordelen we waar de hoeveelheid energie die is uitgekomen door de oproep, volgens ons het best kan worden ingezet. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat wij niet specifiek de duistere krachten verwijderen waar jij oproepen voor doet, omdat er andere krachten zijn die we beter eerst kunnen verwijderen of die gemakkelijker verwijderd kunnen worden in een specifieke situatie. Wij beoordelen dat altijd eerst. Het is heel complex en niet iets wat ik tot in detail wil uitleggen, omdat woorden dit niet zo goed kunnen verklaren.

Wat je wel mag weten, is dat jullie oproepen altijd effect hebben. In sommige gevallen is het effect dat bepaalde mensen bevrijd worden van bepaalde duistere krachten. Maar zij kunnen ervoor kiezen om die kans niet aan te grijpen en roepen de krachten die werden weggehaald, opnieuw tot leven. Daarom kan het soms lijken dat jouw oproepen geen effect hebben. Je moet ook begrijpen dat wij een wankel evenwicht moeten bewaren: aan de ene kant is het belangrijk dat er mensen zijn die de oproepen doen. En we hebben al heel vaak gezien dat als de mensen gebeden doen of decreten en invocaties opzeggen die niet het resultaat behalen dat zij verwachten, zij dan ontmoedigd raken. Dus aan de ene kant zie je dat wij je de indruk willen geven dat jullie oproepen verschil maken, zodat je de oproepen daadwerkelijk doet, maar aan de andere kant beseffen wij dat er mensen zijn die al heel lang decreten en invocaties opzeggen, die ontmoedigd raken wanneer je niet de resultaten behaalt die je verwacht. En daarom moet je een erboven gaan staan en beseffen dat er veel duistere energie moet worden opgeruimd. En de hoeveelheid mensen die dat doet, bepaalt hoe lang dat duurt. Als miljoenen mensen invocaties opzeiden, dan zou je onmiddellijk meer effect zien, maar zoals we al vaker hebben gezegd, moet je begrijpen dat de oproepen inderdaad verschil maken.

Je hebt gezien dat er in Korea een relatief klein aantal mensen decreten en invocaties aan het opzeggen zijn en daardoor is de situatie ontstaan dat de president in staat van beschuldiging werd gesteld. Dit was niet de enige oorzaak, ook de bereidheid van de mensen om beter hun best te doen en de bereidheid van de bevolking om veranderingen te eisen. Maar zoals wij al vaker hebben gezegd: in vorige dispensaties zeiden de studenten urenlang decreten op gedurende een heel lange tijd. Een aantal had het gevoel dat het geen effect had, maar dat was wel zo. In zekere zin betekende dit de instorting van de Sovjet-Unie. En er is geen derde wereldoorlog gekomen. Het evenwicht is wankel.

Aan de andere kant is het belangrijk om ook niet rigide te worden over het opzeggen van invocaties. Zoals in de vraag werd genoemd, is het ook de bedoeling dat we jullie oproepen laten doen om bepaalde veranderingen in jullie eigen vier lagere lichamen en psyche aan te brengen. Er kan dan een moment komen waarop je bepaalde tijd besteed hebt aan de wereldomstandigheden of aan andere naties, en dat het nu voor jou persoonlijk tijd wordt om daarmee op te houden en op een ander niveau je diensten te verlenen. Er zijn veel mensen die een fase nodig hebben waarin zij zich intensiever richten op het oplossen van hun eigen psychologische problemen, inclusief de gescheiden zelven, en een rigide beslissing om uren lang de oproepen te doen of urenlang decreten op te zeggen, kan je vooruitgang vertragen, omdat je niet de moeite neemt om je eigen psychologische problemen op te lossen, omdat je denkt dat het belangrijker is om aan de wereldomstandigheden te werken.

Maar dit is iets heel persoonlijks. Zoals ik zie moet je een zekere intuïtie hebben en de bereidheid om te onderzoeken: “Heb ik genoeg invocaties gegeven zodat ik in ieder geval een tijdlang mijn aandacht op iets anders kan richten?” Misschien aan je psychologische problemen werken, misschien andere spirituele technieken gebruiken? Je moet je op een bepaald moment openstellen en vermijden dat je gedachten te veel invloed uitoefenen, omdat die willen zeggen: “Als ik drie uur lang decreten aan de violette vlam opzeg in de rest van mijn leven, dan ascendeer ik gegarandeerd.” Het is voor de uiterlijke geest heel verleidelijk om met dat soort doelen aan te komen. En we hebben mensen gezien die rigide werden en dit misschien wel decennia lang bleven doen, maar die maar heel erg weinig spirituele vooruitgang hebben geboekt, omdat hun psychologische problemen niet werden opgeruimd. En zoals wij al eerder hebben gezegd, is de ascensie geen automatisch proces. Het vereist dat jij je psychologische problemen hebt opgelost zodat je vrij bent om de keuze te maken of je de aarde voorgoed achter wilt laten.

Ik weet heel goed mijn geliefde, dat het soms kan lijken alsof je invocaties en decreten voor de wereldomstandigheden slechts energie naar een zwart gat zenden en dat er niets terugkomt; er gebeurt niets. Maar je moet inzien dat, hoewel we jullie oproepen laten doen voor specifieke fysieke omstandigheden, die fysieke situaties worden veroorzaakt door iets in de drie hogere rijken, op het emotionele, mentale en identiteitsniveau. En een fysieke situatie kan relatief eenvoudig lijken op fysiek niveau, maar de oorzaken zitten op de drie hogere niveaus en zijn altijd complexer en soms veel complexer.

In het boeddhisme bestaat het concept ‘wederzijds afhankelijk ontstaan’. Met andere woorden, het idee is dat het een illusie van het gezonde verstand is dat er fenomenen zijn die niet van elkaar afhankelijk zijn. Niets op de wereld bestaat onafhankelijk, omdat alles met elkaar verbonden is; alles is wederzijds afhankelijk. Zelfs als je een specifieke fysieke situatie die misschien tamelijk eenvoudig lijkt verandert, dan kan dit betekenen dat er ook heel complexe verbindingen in de drie hogere rijken veranderen. Jullie hebben allemaal beelden gezien van het brein dat een heel erg complex neuraal netwerk is van verbindingen door het hele brein. Maar als je zou kunnen zien wat er echt in de drie hogere rijken gebeurt, dan zou je zien dat die verbindingen daar nog oneindig veel complexer zijn dan in het menselijke brein. En daarom kan het zijn dat jullie decreten niet onmiddellijk effect of zichtbaar effect hebben, maar ik kan je ervan verzekeren dat er altijd effect optreedt in de drie hogere rijken.

Er zullen veranderingen optreden, maar vanwege dit hele complexe netwerk van verbindingen, is het niet altijd mogelijk om in korte tijd letterlijk veranderingen op te leveren. Maar wees ervan verzekerd dat jullie invocaties en decreten wel effect hebben zelfs als je het fysieke effect ervan niet kunt zien. Er bestaat niet altijd een lineair verband tussen jullie oproepen en het fysieke gevolg, omdat die door de drie hogere rijken heen moeten sijpelen. Ik geef je deze visie om je het gevoel te geven dat jullie oproepen effect hebben, zodat je niet ontmoedigd raakt. Ik probeer het ook minder gecompliceerd te laten lijken, omdat dit op zich al ontmoedigend werkt. Maar alles heeft echt iets positiefs tot gevolg, zelfs al zie je het resultaat niet onmiddellijk.