Hoe kan een zwangere vrouw zich het best beschermen tegen lagere energie?

Vraag: Geliefde Jezus, wanneer een vrouw zwanger is, is ze dan kwetsbaarder voor duistere krachten en emotionele beproevingen? En als dit zo is, hoe komt dat dan? En wat kan ze doen om zich zowel psychologisch als spiritueel te beschermen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wanneer een vrouw een ongeboren kind in haar lichaam draagt, moet ze haar energieveld openstellen voor die levensstroom om het energieveld van het kind geleidelijk met de foetus te verweven. Om dat te doen, moet de vrouw energie accepteren die van buitenaf komt en haar energieveld in laten gaan. Omdat veel van dit proces onder het niveau van bewust gewaarzijn plaats heeft, is het heel goed mogelijk dat een vrouw haar energieveld openstelt voor energie die niet deel uitmaakt van het energieveld van het kind, maar een andere invloed – die van buitenaf komt en niet beslist welwillend hoeft te zijn. Dan is er ook nog het feit dat het lichaam van een vrouw onder stress staat en dit kan er de oorzaak van zijn dat zij zwakker en eerder uitgeput is. Dit alles bij elkaar opgeteld maakt het mogelijk dat de vrouw, als zij niet in evenwicht blijft, kwetsbaarder is voor de duistere krachten dan anders. Dit is een reden dat bepaalde vrouwen belangrijke emotionele aanpassingen moeten doen tijdens de zwangerschap.

Een andere factor is dat er echt duistere krachten zijn die iedereen van het pad van Christusschap proberen af te houden. Die krachten proberen het kind aan te vallen, zelfs als het pas in de baarmoeder is. De duistere krachten redeneren dat hoe eerder zij een of andere psychische haak in het bewustzijn van het kind kunnen aanbrengen, des te gemakkelijker zij het kind kunnen manipuleren als het opgroeit. Sommige zielen zouden die haken al in vorige levens kunnen hebben opgelopen.

Het is de verantwoordelijkheid van zowel de vader als de moeder om voor de spirituele bescherming van de indalende ziel te zorgen, en ook om het kind te beschermen totdat het volwassen is en zichzelf kan beschermen. Vanzelfsprekend onderwijst de huidige cultuur de mensen niet over de spirituele aspecten van het leven en daarom zijn de meeste mensen zich er niet van bewust dat zij zichzelf spiritueel moeten beschermen, laat staan hun kinderen.

De waarheid is helaas dat de duistere krachten zich op geen enkele manier laten afschrikken door dit gebrek aan kennis bij de mensen. Je weet dat de mensen voordat zij het bestaan van bacteriën erkenden, steeds het slachtoffer werden van besmettelijke ziekten. Hoewel de meeste mensen niet het bestaan van duistere krachten of dat zij spirituele bescherming moeten oproepen, erkennen, worden zij op dezelfde manier steeds het slachtoffer van de aanvallen van dergelijke krachten.

Als extra complicatie bestaat er al een poosje een goddelijke wet dat ouders kinderen kunnen krijgen die op spiritueel gebied al meer bereikt hebben dan zij. Dit werd gedaan om de groei van het hele menselijke ras te versnellen om de neerwaartse spiraal te doorbreken die tot de zelfvernietiging van de mensheid zou hebben geleid. Door deze wet hebben veel vrouwen (de laatste decennia) zielen geboren laten worden met erg hoge spirituele verworvenheden. Hoewel een vrouw zich hier misschien niet bewust van gewaar is, zijn de duistere krachten zich er wel scherp van bewust dat deze hoog ontwikkelde zielen een bedreiging voor hen vormen. Daarom vallen ze die zielen, en hun ouders, aan met alle kracht die ze maar kunnen opbrengen.

Begrijp deze opmerkingen alsjeblieft niet verkeerd. Ik probeer jou of iemand anders helemaal niet bang te maken om kinderen te krijgen. Er is werkelijk geen invloed van de duistere krachten die niet kan worden opgeheven door het licht van God en door jouw verstandige keuzes om de subtiele leugens van duistere krachten uit de weg te gaan. Veel vrouwen hebben voor voldoende spirituele bescherming voor zichzelf en hun kinderen gezorgd, alleen al door in balans te blijven en trouw te zijn aan tijdloze principes en ideeën, vooral door het praktiseren van hun religie. Als zij geen negatief gedrag vertonen en geen giftige substanties in hun lichaam opnemen, zullen veel vrouwen voldoende beschermd zijn tijdens de zwangerschap.

Als je echter een spiritueel gewaar mens bent, kun je vanzelfsprekend meer doen om je bescherming op te voeren. Je kunt het kind ook losmaken van alle negatieve invloeden uit vorige levens. Ik raad de mensen zeer aan om de decreten aan de Elohim tijdens de zwangerschap op te zeggen, omdat die voor een goed evenwicht zorgen. De rozenkrans van Aartsengel Michaël is heel efficiënt als jij je hevig voelt aangevallen. Dit kan een groot voordeel zijn en het kind een veel betere start in het leven meegeven. Ook de invocaties van Moeder Maria zullen voor zowel bescherming als het transformeren van energie zorgen. Deze kunnen ook helpen om psychologische zaken voor je indalende kind op te lossen.

Terwijl je het kind in je baarmoeder draagt, geeft de nabijheid van jouw energievelden jou een unieke kans om het kind te helpen psychische kwesties op te lossen die het al vele levens lang belast kan hebben. Veel vrouwen zijn zo gevoelig dat ze die dingen aanvoelen tijdens hun zwangerschap. Een uiterlijk aspect kan het verlangen naar bepaald voedsel zijn die in werkelijkheid verlangens van de ziel van het kind zijn. Maar op dieper niveau kan het zijn dat de vrouw aanvoelt dat deze problemen niet van haar zijn, omdat zij die nog nooit eerder bij zichzelf had opgemerkt. De reden is dat die niet van haar zijn, maar van de ziel van haar aanstaande kind. Toch kan de vrouw, omdat ze dat aanvoelt, haar kind enorm helpen als zij ze probeert op te lossen alsof ze van haar zijn.

Vanwege de grotere volwassenheid van de vrouw en omdat zij niet aan die dingen is gehecht zoals de ziel van het kind, kan zij die oplossen terwijl het kind nog niet eens geboren is. Daardoor krijgt het kind de mogelijkheid op te groeien zonder door die dingen belast te worden. Als de problemen niet worden opgelost, kan het kind die waarschijnlijk pas oplossen als het volwassen is en tegen die tijd zouden de problemen versterkt kunnen zijn door diverse ervaringen en zo versterkt dat ze veel moeilijker op te lossen zijn. Tussen twee haakjes, er is grote behoefte aan gevoelige therapeuten om heel nieuwe tak van prenatale therapie te ontwikkelen. Dit kan vrouwen ook helpen om gemakkelijker zwanger te zijn.