Hoe kunnen mensen die zich niet openstellen voor de geascendeerde meesters, negatieve energie transformeren?

Vraag: Deze vraag gaat over het transformeren van negatieve energie. De geascendeerde meesters hebben een aantal technieken uitgebracht die negatieve energie in ons kan zuiveren. Is het mogelijk dat mensen die zich niet openstellen voor de geascendeerde meesters en de decreten of invocaties niet kennen, negatieve energie transformeren door technieken die niet door de meesters zijn uitgegeven om het proces van psychologische genezing te versnellen? Als dat zo is, kan de cliënt dan zijn eigen negatieve energie transformeren, wanneer hij dat probeert te doen of als iemand, zoals een psychotherapeut of raadgevende psycholoog, zijn cliënt probeert te helpen bij het transformeren van negatieve energie? Kan de therapeut zijn cliënt helpen om de negatieve energie te transformeren als hij zich maar op zijn hart kan afstemmen en het begrijpt wanneer hij een techniek gebruikt? En als dat niet het geval is, kunnen jullie dan andere criteria aanbevelen om efficiënte technieken uit te kiezen voor degenen die zich niet openstellen voor de leringen van de geascendeerde meesters en hun technieken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Begrijp je de ironie wel dat je een geascendeerde meester vraagt om tegen de mensen die niet openstaan voor geascendeerde meesters, te zeggen hoe ze energie moeten transformeren. Wanneer wij het hebben over het transformeren van energie, moeten we begrijpen dat de enige manier om energie te transformeren is dat je energie die een lagere vibratie, een op angst gebaseerde vibratie, heeft gekregen weer in een hogere vibratie brengt. En waar kan deze energie vandaan komen? Alleen maar uit het geascendeerde rijk.

Nu betekent dit niet dat mensen de geascendeerde meesters moeten kennen of in geascendeerde meesters moeten geloven om die energie te ontvangen, maar zij moeten die energie wel uit een hoger rijk ontvangen. Dit moet een vibratie zijn die op liefde berust, die de op angst gebaseerde energie kan transformeren. Dus door de tijd heen hebben mensen natuurlijk manieren gevonden op zich te verbinden met de spirituele energie die wij uitbrengen. Zij kenden de geascendeerde meesters niet, zij geloofden misschien niet in geascendeerde meesters, maar op een of andere manier hebben zij kanalen in hun wezen kunnen vinden, waardoor zij die energie konden ontvangen en er een richting aan geven. En de manier waarop ze dat doen, is natuurlijk een goede aanpak zolang ze maar energie die op liefde berust, gebruiken. Je kunt gebeden doen, invocaties, chanten, het chanten van Om. Maar er zijn ook mensen die diverse technieken hebben geleerd zoals Reiki; er zijn mensen die zich alleen maar op hun hart hoeven af te stemmen en hun intuïtie te gebruiken om zich op die hogere energiestroom af te stemmen. En daarom kunnen zij daar andere mensen mee helpen.

Als je het specifiek over een therapeut hebt, dan moet de therapeut in ieder geval openstaan om zijn of haar intuïtie te benutten en het vermogen hebben op zich af te stemmen of een stroom van hoger frequente energie. Anders heeft de therapeut geen toegang tot die hogere energie. In therapiesessies neemt de genezer of de therapeut, die oprecht de wens heeft om de cliënt of de patiënt te helpen, vaak de negatieve energie van de cliënt over. En dit verlicht de situatie van de client omdat zij niet meer overlast zijn door die energie. Maar het betekent wel dat de therapeut die moest overnemen en daar dan op een of andere manier vanaf te komen. En er zijn mensen die een bepaalde spirituele afstemming hadden, die zich gevestigd hebben als helers, die bereid waren om energie van andere mensen over te nemen. En dit werkte wel een tijdlang vanwege hun spirituele afstemming in vorige levens. Maar er kan een moment komen waarop zij heel veel energie hebben overgenomen en niet weten hoe ze die efficiënt moeten transmuteren waardoor die hen gaat belasten. En zij kunnen diverse psychische aandoeningen krijgen of zelfs ziekten, omdat zij die energie hebben overgenomen. Dit raden we niet aan vanuit het geascendeerde rijk. Wij raden niet eens aan dat een therapeut of genezer energie overneemt van de cliënten. Wij raden aan dat de therapeut de cliënten helpt om die energie te transformeren. En daarom hebben we natuurlijk onze decreten en invocaties gegeven, omdat dit de meest efficiënte manier is die we tot nu toe hebben uitgegeven, om dat te doen.