Momentum op het spirituele pad

 

Vraag: De meesters gebruiken vaak het woord ‘momentum’. In de natuurkunde, de relativiteitstheorie en de kwantummechanica bestaat het concept dat licht dat geen massa heeft, momentum kan hebben. De wiskundige berekeningen laten zien dat E=mc2 een speciaal geval is voor een object in rust, maar het wiskundig op een andere manier kan beschrijven: massa/object is gelijk aan momentum van de algemenere vergelijking, E2=(pc)2+(m0c2 )2, die alle situaties beschrijft. Is het zo dat een individueel collectief met een toenemend momentum, meer energie uit het geascendeerde rijk tot zijn beschikking heeft en in toenemende mate creativiteit?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, Webinar van 2022 – Democratie en Christusschap:

Als we het hebben over een momentum, dan hebben we het bijvoorbeeld over momentum van een decreet. Veel van jullie zullen gemerkt hebben, wanneer je erover nadenkt, dat het moeilijker voor je was, toen je voor het eerst decreten en invocaties begon op te zeggen. Het leek bijna wel of er weerstand in je stembanden was, in je gedachten, om ze op te zeggen. Je vond het bijvoorbeeld moeilijker om het snel te doen. Je vond het moeilijker om het met kracht te doen. Als je het blijft doen, overwin je een bepaalde hobbel en dan stroomt het gemakkelijker. Dit betekent dat je momentum hebt opgebouwd.

En het is ook correct dat er in het begin, wanneer je meer aarzelt, niet heel veel energie uit het spirituele rijk door de invocaties en decreten naar je vier lagere lichamen stroomt, maar naarmate je meer momentum krijgt, kan er meer energie stromen. “Aan hem die heeft, zal meer worden gegeven.” En dit verhoogt natuurlijk je momentum. In zekere zin vind je het gemakkelijker om de decreten en invocaties op te zeggen, je komt op een punt waarop je gewoon begint en dan stroomt het ook. En als je niet te moe bent, dan stroomt het en krijg je er in feite meer energie van, ook al is het een fysieke activiteit die ook bepaalde fysieke energie kost.

Het is juist, zonder vergelijkingen te maken, dat hoe meer je iets doet, wanneer het een positieve activiteit is die de talenten vermenigvuldigt, hoe groter de vermenigvuldigingsfactor van de energie die je uit het spirituele rijk zult ontvangen, wat het gemakkelijker voor jou maakt om meer te doen.