Hoe je spirituele hulpmiddelen de prioriteit geeft

Vraag: Gerelateerd aan het dictaat van de Divine Director, waarin hij sprak over het opzeggen van decreten – ik zeg graag invocaties op – maar ik heb maar een bepaalde hoeveelheid tijd om dat te kunnen doen. Hoe geef ik mijn dagelijkse behoefte aan decreten aan Aartsengel Michaël en Astrea voor bescherming voorrang om mij te verzegelen op het astrale vlak. De boeken over de cursus in Zelfmeesterschap van de Chohans die ik momenteel lees, het nieuwe boek over het helen van je spirituele trauma’s, de wereldinvocaties, hoe geef ik gestadige groei voorrang zonder te overdrijven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

Welnu, je zou kunnen zeggen dat dit de grootste uitdaging is voor studenten van geascendeerde meesters. Wij zijn ons heel bewust van het feit dat wij heel veel leringen en hulpmiddelen hebben gegeven waardoor het je kan overweldigen. Maar zoals de Great Divine Director heeft gezegd, is het niet de bedoeling dat jullie je op alles concentreren, of om het allemaal te doen. Dus je doet wat je kunt binnen de praktische beperkingen van je dagelijkse leven.

In vorige dispensaties hebben we gezien dat mensen heel enthousiast werden om bijvoorbeeld decreten op te zeggen en dat zij hun dagelijkse leven opzijzetten of hun dagelijkse leven hierop afstemden, vaak in zo’n mate dat zij bepaalde praktische aspecten in hun dagelijkse leven begonnen te negeren. En het klopt dat elke spirituele lering of hulpmiddel kan worden gebruikt als een vorm van escapisme, omdat je bepaalde omstandigheden in je dagelijkse leven niet wilt zien. En dan heb je een volmaakt excuus door te zeggen: “Ik moet decreten opzeggen, ik kan dus niet aan de slag met dit probleem.” En dat vragen wij niet van jullie. Jullie moeten elk je eigen persoonlijke evenwicht daarin vinden. En je kunt zien dat jullie allemaal individuen zijn – jullie hebben verschillende achtergronden, jullie hebben bepaalde psychologische problemen. Ik kan je geen algemeen antwoord geven op hoe je het pad moet aanpakken. Je moet je daar persoonlijk op afstemmen. Dat is jullie verantwoordelijkheid.

Je moet erkennen dat alles wat wij hebben gegeven, bestemd is voor mensen die in een bepaalde fase van het pad zijn en dat dit niet beslist voor iedereen is. Het ‘Mijn Levens met’ boek is in de eerste plaats voor avatars, hoewel de oorspronkelijke bewoners van de aarde ervan kunnen profiteren als ze het ook lezen, omdat je er zoveel uit kunt halen. Maar het is zeker een boek dat wij belangrijk vinden om naar te kijken en dat het ook belangrijk is om verder te gaan met de daaropvolgende boeken: de werkboeken die daarop worden gebaseerd, zodat je kunt gaan werken aan de gescheiden zelven en je hopelijk bewust te worden van je oerzelf. Want wanneer je hieraan kunt beginnen te werken en zelfs het oerzelf op te ruimen, wordt alles veel gemakkelijker. Je kunt zeggen dat de rest alleen maar opruimwerk is. Maar zodra de dam van het oerzelf is gebroken, lijkt het bijna wel of de rest van het water gemakkelijker wegspoelt dat achter die dam lag opgehoopt.

Maar nogmaals, ik wil niet zeggen dat je het allemaal moet doen, je moet je persoonlijk afstemmen. En eerlijk gezegd vragen we je niet om het te overdrijven. En daarom hebben we deze maatregel genomen. Als je het met liefde kunt doen, doe het dan. Als het stress wordt, dwing jezelf dan niet om het te doen. Aan de andere kant is het ook nodig om te zeggen dat veel mensen een bepaald momentum hebben, bijvoorbeeld opeenhopingen van bepaalde energie in hun emotionele lichaam die hen tegenhouden. Maar er bestaat bepaalde weerstand tegen van je ego, of de treuzelaar, of hoe je het maar wilt noemen, om je daarvan te bevrijden. Wat ik nu zeg, kan door je ego worden gebruikt als excuus om niet genoeg decreten op te zeggen om iets te doorbreken. Je moet gevoelig zijn, zoals velen van jullie al doen. Je vindt de leringen; je wordt enthousiast om de decreten en invocaties op te zeggen. En je geeft die een tijdlang op een heel geconcentreerde manier. En de reden is dat je voelt dat er een bepaald momentum zit waar jij je van moet bevrijden. En daar is een geconcentreerde inspanning voor nodig. En het zal veel sneller gaan als je die geconcentreerde inspanning blijft doen tot er een doorbraak komt in plaats van dit een tijdlang te doen, dan weer te minderen, tot er zich weer energie begint te verzamelen. En dan moet je bijna helemaal overnieuw beginnen. Dus in plaats van voortdurend te zigzaggen is het gemakkelijker om het momentum in beweging te houden tot er een doorbraak komt.

Maar nogmaals, alleen jij kunt natuurlijk beslissen of je dit de rest van je leven wilt doen. Deze boodschapper is jarenlang bezig geweest heel geconcentreerd, decreten op te zeggen. Maar er kwam een moment waarop hij zich realiseerde dat de decreten bijna een excuus werden om niet aan zijn psychologische problemen te werken en dat hij zich daar meer op moest richten. Dat betekende niet dat hij er helemaal mee stopte. Maar hij heeft een ander niveau gevonden en een andere aanpak. Je moet dus goed blijven opletten tijdens de cycli die je doorloopt. En velen van jullie zullen merken dat jij wanneer je het pad vindt, een geconcentreerde poging moet doen om je ergens van te bevrijden. En zodra dat gebeurd is, kun je hier een beetje relaxter mee omgaan.