Het Sanskriet en de taal in de Gouden Eeuw

Vraag: De Veda’s hebben iets wat ervoor zorgt dat mensen efficiënter zijn dan de gemiddelde persoon. Samen mantra’s doen, zorgt voor een bepaalde kalmte van geest en opent de geest meer en stelt hen meer open voor een dynamische manier van denken. Ik heb het gevoel dat dit niet komt door de filosofie van de Veda’s of God, maar vanwege de taal die wordt gebruikt. Ik heb het gevoel dat het Sanskriet werd ontworpen rondom de honderdtwaalf chakra’s in het menselijke lichaam en mantra’s leveren een bijdrage om die in een bepaalde volgorde te stimuleren. Ik zou graag willen dat de geascendeerde meesters hun inzichten daarover met ons delen. Het Sanskriet krijgt de laatste jaren ook meer aandacht, vooral in de wetenschap. Is er een toekomst voor het Sanskriet weggelegd in de visie van Saint Germain voor de Gouden Eeuw? Iemand die lijdt aan amnesie vergeet een taal niet, maar die wordt wel vergeten in volgende incarnaties. Is het de keuzes van de geest om zich die niet te herinneren? Of is het ons eigen onvermogen om dat deel van ons talent op te roepen? Hoe zal het zijn als mensen geen behoefte meer hebben aan een taal om te kunnen communiceren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2021 – Webinar voor Amerika

Het Sanskriet heeft bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld dat er meer klanken zijn dan in de meeste andere talen en dat het daarom gemakkelijker is om aan de geschreven taal te zien hoe je de woorden moet uitspreken. Dit is natuurlijk een groot voordeel. Naarmate we verder in de Gouden Eeuw komen, zal taal zich verder evolueren totdat er meer overeenkomst is tussen de geschreven en de gesproken taal. Met andere woorden, op grond van een bepaalde spelling zal er maar één uitspraak mogelijk zijn. Dit betekent nog niet dat het Vedisch of Sanskriet hier de basis voor is.

Het klopt dat er een bepaalde spirituele achtergrond is voor het Sanskriet, maar er zijn ook redenen waarom het niet de taal op aarde is geworden, en dit komt gedeeltelijk doordat elke taal een bepaalde tijdsduur heeft. Enkele principes van het Sanskriet zullen worden gebruikt in de Gouden Eeuw, maar die zijn niet helemaal hetzelfde.

Het is natuurlijk juist dat samen mantra’s of decreten of invocaties opzeggen een heel krachtig effect oplevert. En niet zoals veel hindoes geloven omdat je specifieke goden van de hindoes oproept en dat zij dan hun magische kracht gebruiken om te versterken wat je doet. Het komt omdat je energie oproept en bepaalde geometrische, energetische matrices gebruikt die de chants of decreten vormen. Wanneer je dat doet met heel veel mensen samen, heeft dat een vermenigvuldigend of accelererend effect. En dat kun je voelen. Het verhoogt het bewustzijn van de mensen, zoals de meesten van jullie kunnen voelen wanneer jullie zelf decreten en invocaties opzeggen.

Wat betreft taal, je vergeet een taal wanneer je in je volgende incarnatie komt, omdat je in een specifieke situatie terechtkomt waarin ze een specifieke taal spreken en het zou erg onpraktisch zijn als jij als baby in staat zou zijn om een andere taal te spreken dan de taal waarmee je opgroeit. Het zou alleen maar voor enorme verwarring zorgen in het hoofd van de baby.

Wat betreft het loslaten van taal en zonder taal kunnen communiceren, dit is iets wat heel ver weg in de toekomst ligt. Natuurlijk kan zich bepaalde telepathie beginne te ontwikkelen, maar tot heel ver in de Gouden Eeuw zal er geschreven en gesproken taal bestaan als belangrijkste vorm van communicatie. Er zullen mensen zijn die intuïtievere of andere vormen van communicatie ontwikkelen, maar dit zal niet de belangrijkste vorm van communicatie zijn.

Je kunt natuurlijk via beelden communiceren. Er zijn mensen die al een bepaald vermogen hebben om dit te doen. Maar wat je in sciencefictionfilms ziet over telepathie is eigenlijk niet realistisch. Vaak zie je dat mensen denken dat je telepathisch boodschappen in woorden naar mensen kunt zenden. Telepathie is voornamelijk een functie van het mentale lichaam en hoewel het mentale lichaam wordt uitgedrukt in woorden, in intellectuele theorieën, werkt het mentale lichaam meer met bepaalde beelden of bepaalde geometrische vormen.