Kun je karma maken als je invocaties opzegt om andere mensen te veranderen?

door Kim Michaels

Nadat de nieuwe invocaties over Oekraïne zijn uitgekomen, hebben een aantal mensen mij gevraagd hoe je die moet begrijpen in verband met het boek van Nada ‘De Mystieke Initiaties van Vrede’, waarin ze zegt: “De gevallen wezens zijn op een niveau waarop zij opzettelijk en op een kwaadaardige manier proberen anderen in hun macht te krijgen. Dit is niet alleen om te krijgen wat ze willen, maar om andere mensen daadwerkelijk te vernietigen door allerlei delingen en tegenstrijdigheden in hun vier lagere lichamen te vormen, door hen te veranderen in een huis dat tegen zichzelf verdeeld is.”

Ze hebben een bepaald punt, omdat het verschil tussen die twee subtiel is. Ik zeg dit om je te helpen om het contrast te zien. Ik bedoel ermee dat je de ernstigste vorm van karma maakt wanneer jij je bemoeit met de drie hogere lichamen van iemand anders en de keuzes beïnvloedt die iemand maakt. Zelfs als je denkt dat dit voor iemands bestwil is, dan maak je nog heel erg karma als je dat doet.

De mensen vragen zich af of ze karma maken door invocaties op te zeggen en dit zijn een paar punten die je kunt overwegen:

1. Wanneer we een invocatie opzeggen, proberen we niet zelf iets te doen. Wij roepen de geascendeerde meesters op om iets te doen. Wij zijn fysiek geïncarneerd en we hebben dus het gezag om te beslissen wat wij hier op aarde acceptabel vinden en we gebruiken ons gezag om de meesters toestemming te geven om te handelen en dat houdt in dat we iets doen in het emotionele, mentale en identiteitsoctaaf. De geascendeerde meesters hebben een hoger bewustzijnsniveau dan wij en zij kennen dus de kosmische wet en zullen die niet overtreden, waar wij ook om vragen of wat wij ook willen dat er gebeurt. Zij worden niet beïnvloed door onze gevoelens en meningen.
Dit betekent dat wij geen karma maken als we een invocatie opzeggen omdat de meesters niets zullen doen wat niet zuiver is. Als we echter boos zijn, dan kunnen we paranormale energie uitzenden en als dat iemand anders beïnvloedt, dan zullen we daar karma door maken. We kunnen dus beter geen invocatie opzeggen over de omstandigheden op de wereld als wij boos of bang zijn. Dan moeten we andere invocaties doen om eerst onze eigen psyche te helen.
2. De meeste invocaties beginnen met: “In naam van IK BEN die IK BEN, Jezus Christus”. Dit is een veiligheidsmechanisme waardoor onze persoonlijke wil of intentie wordt tegengehouden en je in wezen zegt: In overeenstemming met de wil van God en de visie van Christus doe ik deze oproepen. We zeggen de invocatie dus niet op met onze menselijke wil en visie.
3. Het oordeel van Christus is géén menselijk oordeel. Wij roepen op dat dit oordeel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de visie van Christus.
Het oordeel van Christus is geen menselijk oordeel omdat het in de eerste plaats een kans is voor de persoon om te gaan inzien wat hij of zij niet kan of wil zien. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat Poetin zich er niet helemaal van bewust is wat er in Oekraïne gebeurt en daardoor ziet hij de consequenties van zijn daden ook niet volledig. Dit komt omdat hij zelven heeft geschapen in zijn drie hogere lichamen en wordt beïnvloed door duistere krachten die zijn bewuste visie blokkeren. Door het oordeel van Christus op te roepen – en nogmaals degenen die geïncarneerd zijn, hebben dat recht – kunnen de meester die krachten verwijderen, zodat hij bewust de consequenties kan zien. Hij kan ze natuurlijk ontkennen en weigeren ze te zien, maar hij heeft dan wel de kans gekregen.
Als iemand het oordeel van Christus een aantal malen negeert, kan hij zijn recht verliezen om geïncarneerd te zijn en dan kan de Karmische Raad de levenskracht terugtrekken. Nogmaals, die zal volgens hun visie gebeuren en niet omdat wij dat van mening zijn.
4. Gevallen wezens doen willens en wetens kwaad, maar veel mensen doen dat zonder dat ze het te weten. Dit kan komen omdat die mensen wonden hebben in hun drie hogere lichamen die hen openstellen voor duistere krachten, waaronder beesten in het collectieve bewustzijn. of het kan ook komen omdat de mensen in illusies geloven, en dat komt ook door duistere krachten.
Wanneer wij oproepen: “vernietig en verteer de collectieve beesten die voorkomen dat mensen erkennen…”, dan roepen we niet op dat de vrije wil van mensen wordt geschonden. De duistere krachten schenden de vrije wil van mensen en wij vragen of ze mogen worden bevrijd opdat ze een bewuste keuze kunnen maken. Dan vraag je eigenlijk of de vrije wil van mensen mag worden bevrijd. Natuurlijk kunnen mensen die kans negeren en wij zijn er dan niet aan gehecht.
Dit geldt ook wanneer we oproepen dat mensen gewekt mogen worden of dat ze iets gaan inzien. Wij roepen dat op om hen een kans te geven om vrij hun keuze te maken, wij zijn er niet aan gehecht.
5. De invocatie voor kosmische gerechtigheid aan de Grote Karmische Raad is een nieuw type invocatie, omdat wij de Karmische Raad oproepen om karma dat mensen zelf gemaakt hebben naar bepaalde mensen terug te laten keren. We zeggen bijvoorbeeld:

“In overeenstemming met de visie van Christus roep ik op dat er zoveel mogelijk karma naar die mensen terugkeert opdat zij niet in staat zullen zijn om de consequenties van hun daden te ontkennen en daardoor nog een kans krijgen om hun egoïsme los te laten. Als zij zich niet bedenken, dan roep ik op dat hun karma ogenblikkelijk versneld naar hen terugkeert, zodat zij niet in staat zullen zijn om de Wet van Vrije Wil nog meer te schenden. Ik roep ook op dat jullie hun licht tegenhouden om hun macht nog meer te verkleinen om andere mensen pijn te doen.”

Nogmaals, we roepen de Karmische Raad op in overeenstemming met de visie van Christus. Wat doet het terugkerende karma? Zoals de meesters hebben uitgelegd, maak je karma wanneer je een fysieke handeling pleegt, maar het karma loopt eerst door de hogere octaven voor het naar het fysieke vlak terugkeert. Dit gebeurt om mensen de kans te geven om hun bewustzijn te veranderen voor het karma terugkeert, vaak in een toekomstig leven.
Maar als iemand heel erg in een bepaalde gemoedstoestand ingegraven zit en heel erg slechte dingen doet, dan kan de Karmische Raad het karma versneld naar iemand laten terugkeren. Dit kan de drie hogere lichamen van iemand beïnvloeden waardoor hij geen kwaad kan uitrichten. Of er kan ook een fysieke consequentie volgen die voorkomt dat iemand fysiek kwaad doet. Dit gebeurt gedeeltelijk om andere mensen te beschermen en gedeeltelijk om iemand niet zulk erg karma te laten maken dat het evenwicht niet kan worden bewaard.
Nogmaals, we zijn fysiek geïncarneerd, en we kunnen dus fysiek beïnvloed worden door wat andere mensen doen. Daarom hebben we het gezag om de Karmische Raad op te roepen om het karma versneld te laten terugkeren om te voorkomen dat mensen anderen pijn doen. Dit gebeurt alleen in overeenstemming met de visie van de Karmische Raad en zij zien heel veel complexe factoren die wij onmogelijk kunnen begrijpen. Dus zoals altijd roepen we de meesters op, maar we zijn niet gehecht aan de fysieke uitkomst. Wij roepen kosmische, niet menselijke, gerechtigheid op.
6. Wij zijn fysiek geïncarneerd, en wanneer we iets doen wat ons beïnvloedt, dan hebben we het recht om hen aan te vallen, inclusief hen ervan bewust maken hoe dit ons aantast en wat wij ervan vinden en hoe wij ons voelen. Dit doet de Christus die is geïncarneerd ook, zoals je ziet bij Jezus die de Schriftgeleerden en farizeeërs vaak aanviel.
Dan schend je niet de vrije wil van anderen, omdat niemand het recht heeft om iets te doen wat anderen aantast zonder dat je wordt aangevallen en bewust gemaakt wordt van de consequenties. Wij hebben niet het recht om mensen te dwingen om een specifieke keuze te maken, maar wij hebben wel het recht om hen te dwingen de keuze te maken of zij willen accepteren of afwijzen wat we zeggen. Ons respect voor de vrije wil van mensen onthoudt ons niet van recht om te zeggen wat we willen.

Conclusie
Als je ernaar streeft om een neutrale gemoedstoestand te krijgen, maak je geen karma als je een invocatie opzegt. Als je emotioneel over iets bent, kun je beter geen wereldinvocatie opzeggen.