Energielast na het opzeggen van invocaties

Vraag: Soms lijkt de energielast buitengewoon zwaar nadat ik een rozenkrans of invocatie voor de mensen of de gemeenschap heb opgezegd. Dan geeft het mij het gevoel dat die een specifieke situatie reflecteert of iets anders wat in onze samenleving aanwezig is. Als we beslissen dat wij als open deur willen dienen voor de geascendeerde meesters, is het dan ook mogelijk dat de geascendeerde meesters bepaalde energie door ons heen laten werken ten behoeve van andere mensen of een samenleving?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Korea:

Mijn geliefde, er is een bepaalde dynamiek waar jij je van bewust moet zijn wanneer je spiritueel werk verricht. Je moet inzien dat de reden dat jij de open deur bent voor de spirituele kant van het leven en voor een spirituele lering en het gebruiken van een spirituele techniek, is dat jij gevoeliger bent dan de gemiddelde mens. Daarom moet je altijd persoonlijk nagaan of je licht op zo’n manier oproept dat het te veel wordt voor jouw gevoeligheid. Het is natuurlijk altijd zo, dat jij, wanneer je een invocatie of een decreet opzegt, je chakra’s gebruikt om licht naar een specifieke situatie te brengen. Dus ja, wij voeren altijd energiewerk uit wanneer je een invocatie opzegt dat niet voor jouw persoonlijke groei is maar voor een situatie in je samenleving. Maar wij passen die energie altijd aan of wij beoordelen wat jij aankunt.

Het kan echter gebeuren dat wanneer wij inderdaad licht uitgeven, jouw gevoeligheid bijna een tegenovergestelde stroom kan krijgen, waardoor er licht door jouw chakra’s van ons naar het collectieve bewustzijn kan stromen. Vanwege die gevoeligheid kun je soms een tegenovergestelde stroom krijgen, waardoor je wat van de energie waarvoor je decreten opzegt, opneemt en die komen uit het massabewustzijn en gaan je chakra’s in. Als je dit voelt, moet je meerdere dingen doen, omdat wij niet willen dat jij in die situatie terechtkomt. Als je een extreem zware energielast voelt, dan moet je die specifieke invocatie niet opzeggen of geen invocaties opzeggen voor de gemeenschap tot je meer spirituele bescherming hebt en jij je chakra’s en vier lagere lichamen meer gezuiverd hebt. Omdat er alleen maar iets uit het massabewustzijn naar binnen kan komen wat jij ook hebt – een bepaalde hoeveelheid energie in jouw eigen energieveld.

Daarom zit je aan het massabewustzijn vast en dit veroorzaakt die stroom. Als je dit dus voelt, dan moet je inzien dat je aan iets moet werken om je eigen energieveld te zuiveren voor je weer invocaties voor de gemeenschap kunt opzeggen. Je kunt natuurlijk ook proberen om meer spirituele bescherming te vragen en misschien persoonlijke bescherming van Aartsengel Michaël of Astrea oproepen voor je een invocatie voor de gemeenschap opzegt. De meesten van jullie hebben dit probleem niet omdat jullie al snel doorhebben dat je die tegenovergestelde energiestroom niet moet toelaten. En jullie kunnen allemaal leren om dit niet toe te staan; jullie kunnen je allemaal realiseren dat je wanneer je een invocatie opzegt, wel iets het collectieve bewustzijn instraalt, maar niet verplicht bent om iets van het massabewustzijn op te nemen.

Het is niet zo dat we, wanneer wij licht uitgeven, ook jouw chakra’s gebruiken om energie aan te trekken, om lagere energie door je chakra’s naar binnen te trekken naar ons octaaf. Zo gaan wij nooit te werk. Wij laten alleen licht door jou naar buiten komen en wij hoeven geen licht van de andere kant aan te trekken. Als je dit soort tegenovergestelde energie voelt stromen, dan komt dat omdat er iets in jouw bewustzijn is wat jou daar kwetsbaar voor maakt. Zoals gezegd kan dit verzamelde energie zijn. Het is altijd gedeeltelijk een verzameling energie, maar daarnaast kan het ook zijn dat jij een bepaalde verplichting voelt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je sympathie of empathie voelt voor andere mensen. Je wilt je solidair voelen met andere mensen of een ander mechanisme dat hierop lijkt omdat jij, wanneer je voor de lasten van andere mensen een decreet opzegt, een bepaald gevoel van binnen nodig hebt. Maar mijn geliefde, je hoeft die gevoelens niet te hebben, je bent niet verplicht om de lasten van andere mensen over te nemen en ze te dragen. Wij vragen je om het licht op te roepen uit onze octaven die deze energetische lasten kunnen transformeren.

Ik weet dat wij vaak het concept hebben gegeven dat er mensen zijn die het spirituele evenwicht bewaren, maar dit is net even anders. Omdat sommige mensen hebben beloofd dat zij een bepaalde last op zich zullen nemen die zich zelfs als een ziekte of als andere situaties kan manifesteren om het evenwicht te handhaven en die er hun hele leven langzaam aan werken om die last te transmuteren. Maar wanneer je een invocatie opzegt en dan een bepaalde last voelt nadat je die invocatie hebt gedaan, dan moet je de maatregelen nemen die ik hier heb uitgelegd. Als je beloofd hebt dat je op langere termijn het spirituele evenwicht zult bewaren, dan voel je geen speciale last na de invocatie, niet anders dan wat je normaal voelt.