Het oordeel van Christus over het Russische volk

Vraag: Een vraag over het veroorzaken van karma. Ik wil vragen om een gedetailleerder inzicht in hoe het oordeel van Christus en de Goddelijke Moeder tot stand komt over de mensen die in onze invocaties worden genoemd. En wat zijn de fysieke gevolgen voor hen als ze deze mogelijkheid afwijzen? Bijvoorbeeld, moeten de Russen die zeggen dat ze de militaire acties van Poetin steunen ter verantwoording worden geroepen en zelfs worden onderworpen aan maatschappelijke straffen, zelfs als ze de Oekraïners niet persoonlijk hebben geschaad? Of moeten de aanhangers van de Russische wereld verantwoording afleggen aan God, niet aan mensen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2022 – Webinar voor Oekraïne

Er zijn natuurlijk bepaalde internationale wetten en Rusland heeft vanzelfsprekend een groot aantal daarvan overtreden. Het is ook duidelijk dat er de komende jaren na het einde van de oorlog verschillende rechtszaken bij internationale rechtbanken zullen komen tegen Rusland en het Russische regime.

De mensen die zeggen dat ze Poetin en de oorlog steunen, overtreden geen internationale wet. Je kunt ze wettelijk niet aansprakelijk stellen. Je kunt natuurlijk wel een bepaalde publieke opinie over hen uitspreken, maar je kunt er zeker van zijn dat hun eigen karma naar hen terugkeert en dit zal hen niet alleen in dit leven beïnvloeden, maar ook in toekomstige levens. Dit is weer een van die situaties waarin je, wanneer je niet beschikt over een wettelijk kader in de fysieke wereld, erop moet vertrouwen dat de wet van karma werkt en dat naar deze mensen zal terugkomen wat ze op de wereld projecteren.

In zekere zin kun je zeggen dat men geneigd is te denken dat er, als mensen iets doen wat duidelijk verkeerd is en je het oordeel van Christus of het oordeel van de Goddelijke Moeder oproept, fysiek iets met deze mensen zou moeten gebeuren. Maar dit kan niet altijd het geval zijn vanwege een lange reeks complexe karmische omstandigheden. Met andere woorden, we vragen niet van je, en we moedigen je zeker niet aan, om deze oordelen te vellen en dan te hopen of te denken dat deze mensen letterlijk sterven of dat er iets ergs met hen gebeurt. Je moet niet gehecht zijn aan wat er gebeurt als je het oordeel oproept.

Maar je moet erkennen dat veel mensen zichzelf eigenlijk al straffen omdat ze zich in deze gemoedstoestand bevinden. Ze hebben misschien het gevoel dat ze machtig zijn. Ze hebben misschien het gevoel dat ze aan het winnen zijn. Zoals we al zeiden, moeten er momenten zijn waarop bepaalde mensen die uit balans zijn, in staat zijn om hun onevenwichtigheid op extreme manieren uit te beelden, waardoor ze een tijdlang het gevoel hebben dat ze aan het winnen zijn. Poetin heeft nog steeds zulke waanvoorstellingen, omdat hij denkt dat hij aan het winnen is; dat hij een nieuwe wereldorde kan scheppen. Maar kijk naar hem, kijk naar de mensen in zijn regering, kijk naar de mensen in Rusland die hen steunen, de militante nationalisten die nog strengere of zelfs nóg strengere maatregelen willen in Oekraïne. In welke bewustzijnsstaat bevinden zij zich? Zou jij in die gemoedstoestand willen zijn? Is het op zich al geen straf dat ze in die gemoedstoestand verkeren?

Denk dan eens na over wat we hebben gezegd. De bewustzijnsstaat waarin je verkeert, bepaalt wat er met je gebeurt nadat je fysieke lichaam sterft. Waar ga je heen? En veel van die mensen krijgen geen hulp meer van de geascendeerde meesters en moeten dus naar de niveaus van het astrale vlak, waar verschillende niveaus zijn van een zeer hels bestaan dat zelfs nog beperkter, restrictiever en onrustiger is dan ze op aarde hebben. En daar zullen ze moeten blijven totdat ze de switch maken en zeggen dat ze bereid zijn om naar zichzelf te kijken om uit deze ondraaglijke situatie te komen.

Jij, als student van de geascendeerde meesters, zou je geen zorgen hoeven te maken over wat er fysiek met zulke mensen gebeurt. Je zegt de invocaties op, je bent niet gehecht aan de vruchten van die actie; je staat toe dat de zeer gecompliceerde karmische omstandigheden die door de Karmische Raad worden beheerd, zichzelf uitbeelden. En je hebt het gevoel dat jij je werk hebt gedaan door de Karmische Raad het gezag te geven om dit af te handelen.