Wekken de hulpmiddelen onvolmaakte dingen tot leven door je op het kwaad te richten?

Vraag: Lieve Jezus, Ik heb begrepen, misschien abusievelijk, dat wij, wanneer wij onze aandacht richten op de onvolmaakte dingen op deze wereld de illusies die niet echt of permanent zijn in feite tot leven wekken. Als dat waar is, dan lijkt het alsof alle aandacht dient om het bestaan van die onvolkomenheden te verlengen, wat de intentie van die aandacht ook is. Als wij bijvoorbeeld protesteren tegen oorlog of om vrede bidden, vestigen wij dan onze aandacht niet op die oorlog en verlengen we op den duur het bestaan ervan niet? Als we geld geven om een bepaalde ziekte uit te roeien, bevestigen we dan niet het bestaan van die ziekte en wekken we die dan niet tot leven? In de boodschap van de Aanwezigheid van Eenzijn, zegt de Aanwezigheid: “Op het moment dat alle bewuste aandacht wordt teruggetrokken uit die beelden, beginnen ze af te breken en uiteindelijk houden die op te bestaan.” Als dat zo is, lijkt het een goede tactiek die we zouden kunnen gebruiken om het koninkrijk van God op aarde te manifesteren als wij alle onvolkomenheden negeren en zo ervoor zorgen dat ze van de aarde verdwijnen. Natuurlijk besef ik wel dat iedereen afzonderlijk, of in ieder geval de grote meerderheid, dit samen zou moeten doen en dan dat gebeurt waarschijnlijk niet zo gauw, maar zelfs als één persoon met zijn of haar aandacht een onvolmaaktheid zou negeren, zou dat dan niet alvast een kleine maatregel zijn die het begin is van het eind van die onvolmaaktheid?

Dit brengt mij op een andere vraag. Wanneer ik de rozenkransen van Moeder Maria opzeg, merk ik dat ik het bestaan van instituties bevestig waarvoor eigenlijk geen plaats is in het koninkrijk van God dat ik voor me zie. Bijvoorbeeld: in de Wonderrozenkrans van Aanvaarding, accepteren wij dat alle gewapende strijdkrachten eraan werken om de vrede te waarborgen, enz. Volgens mijn mening zijn er in het koninkrijk geen legers en is er ook geen noodzaak tot legers. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg. In de Rozenkrans aanvaarden we dat gezondheidszorginstellingen de gezondheid en een lang leven bevorderen. Volgens mij is er geen behoefte aan gezondheidszorg, omdat kwalen, ziekte, ongelukken en zelfs veroudering niet bestaan. Is dat gewoon onrealistisch? Ik geloof wel dat met God alles mogelijk is. Hoe gaan we om met verschillende visies van Gods koninkrijk op aarde? Deelt iedereen precies dezelfde mening wanneer we het volledige Christusbewustzijn bereiken? Wanneer ik denk aan de grote diversiteit die we bezitten, lijkt het alsof er wel een miljoen verschillende versies van de hemel op aarde kunnen zijn. Dank je, dat je mij helpt deze ideeën helderder te begrijpen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank dat je een paar vragen aandraagt waarvan ik weet dat die veel van de mensen die ik probeer te bereiken met deze website, verwarren. Ik zie vaak dat de mensen deze site vinden en eerst denken dat de leringen er goed uit lijken te zien. Maar wanneer ze een lering tegenkomen die het heeft over duistere krachten en het bestaan van het kwaad, worden ze bang en dan willen ze dat niet meer lezen. Ik zie ook veel mensen, vooral new age mensen, die zichzelf als Lichtwerkers beschouwen, aan wie het begrip dat jij beschrijft, is onderricht. Ze denken dat de enige manier om het kwaad te bestrijden, is door het te negeren, dus weigeren zij er iets over te lezen of een rozenkrans op te zeggen die onvolmaakte situaties benoemt. Deze reactie is begrijpelijk, maar laat me je wat ideeën geven die je zouden kunnen helpen om hier beter inzicht in te krijgen.

Gedachte 1

Kun je kanker weghalen door er niet meer aan te denken? Of geef je het gewoon de kans zich te verspreiden tot hij je hele lichaam doodt? Het is gewoon een feit dat het kwaad bestaat (als tijdelijk fenomeen) en het bestaan ervan stelt alle mensen op aarde voor een onontkoombaar dilemma. Ik geef elders een paar leringen over dit dilemma, maar dit is een korte beschrijving van het probleem:

Als je het kwaad negeert, zal het zich verspreiden, omdat de basis van het kwaad onwetendheid is. De eenvoudigste definitie van het kwaad is dat het het proces van zelfvernietiging is. En aangezien alle van zichzelf bewuste wezens een overlevingsinstinct hebben, zal geen enkel wezen zichzelf willens en wetens vernietigen. Zelfs het meest kwaadaardige wezen in het universum is zich er niet van bewust dat hij in een zelfvernietigende spiraal is gekomen. Hij zit gevangen in een illusie, waardoor hij denkt dat wat hij doet, juist is (omdat hij het beter weet dan God) of dat hij kan wegkomen met wat hij doet (om diverse redenen). Dus het kwaad bestaat vanwege spirituele blindheid en onwetendheid maakt mensen spiritueel blind. Daarom zal het kwaad zich verspreiden als je dat negeert tot het je geheel de baas is en jou dan in een zelfvernietigende spiraal zuigt. Dus je kunt het kwaad eenvoudig niet negeren.

Als je het kwaad bestrijdt, geef je het macht. De bewering dat iets waar je weerstand aan biedt, hardnekkig blijft bestaan, klopt enigszins. Zoals je zegt, wanneer je aandacht aan iets schenkt, versterk je het. Als je fanatiek wordt en het kwaad begint te bestrijden, belichaam je uiteindelijk zelf het kwaad dat je probeert te verdelgen. Met andere woorden, als je het kwaad bestrijdt, word je er deel van, je wordt erdoor geabsorbeerd. Daarom zei ik: “En ik zeg tegen jullie je niet te verzetten tegen die kwaad doet.” (Matteüs 5:39). Dus je kunt het kwaad gewoon niet bestrijden.

Nu zou je kunnen zeggen dat vanuit een gewoon perspectief dit een klassieke catch-22 is waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Je bent vervloekt als je het doet en ook als je het niet doet – en dit is precies wat de duistere machten willen dat je denkt. Ze willen dat je op één van de volgende manieren reageert:

Je negeert het kwaad, waardoor je hem de vrije teugel geeft om jouw leven en de maatschappij achter de schermen over te nemen.

Je denkt dat het kwaad permanent bestaat, onvermijdelijk is of de polaire tegenstelling van het goede, waardoor je het opgeeft en geen poging doet om het kwaad te verdelgen. Met andere woorden, je bent onverschillig, waardoor het kwaad zich ook kan verspreiden.

Je erkent dat het kwaad bestaat, maar je wordt zo bang dat je er bijna alles aan doet om te vermijden dat je het kwaad onder ogen ziet. Dit geeft de duistere machten de kans om jou door jouw angst in hun macht te hebben, wat betekent dat zij je zo bang kunnen maken dat je het kwaad negeert of zonder het te weten meewerkt aan de verspreiding ervan.

Je begint het kwaad met religieuze hartstocht te bestrijden, wat er onvermijdelijk voor zorgt dat je het kwaad versterkt, hetzij door Gods energie te vervormen, hetzij door de filosofie van het kwaad te gebruiken (dat het doel de middelen heiligt) om het kwaad te bestrijden.

Nogmaals, er lijkt geen uitweg mogelijk. Toch bestaat dit dilemma alleen maar als je er door het filter van jouw ego naar kijkt. Deze geest wordt gebaseerd op dualiteit en daarom denk je dat er maar twee opties zijn. Je moet óf het kwaad negeren óf bestrijden, maar beide acties leiden tot ongewenste resultaten.

De uitweg uit dit dilemma is door boven de dualiteit te gaan staan en de verenigde visie van de Christusgeest te omarmen. Dit zal je in staat stellen om te zien dat er een alternatieve manier is om met het kwaad om te gaan, waarbij je het kwaad niet negeert noch het bestrijdt. De sleutel tot inzicht is mijn uitspraak: “Wees daarom wijs als slangen, en onschuldig als duiven.” Ik leg het belang van deze verklaring elders uit en ik raad je aan om mijn uitleg te bestuderen.

Gedachte 2

Twee mensen komen een donkere kamer in. De ene zegt: “Ik wil het kwaad niet versterken, dus doe ik mijn ogen dicht dan zie ik de duisternis niet.” De ander geeft toe dat de kamer donker is, tast om zich heen tot hij het lichtknopje vindt en doet het licht aan. Wie is er het best in geslaagd om de duisternis te verwijderen?

Gedachte 3

Hoewel het waar is dat je versterkt waar jij je op richt, is het mogelijk om het bestaan van het kwaad te erkennen zonder de aandacht erop te richten. Denk eens aan het feit dat je dagelijks maatregelen neemt om bacteriële infecties te voorkomen, toch doe je dit zonder al te veel aandacht aan die bacteriën te besteden.

Sommige mensen raken geobsedeerd door reinheid en wassen hun handen talloze malen per dag of maken hun huis fanatiek schoon. Dit wordt zo alles overheersend dat ze niet normaal kunnen functioneren. Maar de meeste mensen vinden een gezond evenwicht om zich beschermen tegen schadelijke bacteriën zonder er veel aandacht aan te schenken. Je kunt hetzelfde doen met het kwaad. Maar als je het bestaan van schadelijke bacteriën negeert, doden ze jou waarschijnlijk wel.

Je kunt ook zeggen het kwaad dat als jij je erop richt – zelfs onbewust – door angst wordt versterkt. Maar als jij je op het kwaad richt met onvoorwaardelijke liefde (angst ontstaat door voorwaarden), versterk je het niet.

Gedachte 4

Een dokter versterkt een ziekte niet door het bestaan ervan te erkennen en er een geneesmiddel voor te zoeken. De dokter ziet de ziekte niet als ongeneeslijk. Hij probeert de oorzaak van de ziekte te begrijpen, zodat hij die kan uitroeien. Zoals ik zei, is de basis voor het bestaan van het kwaad onwetendheid. Dus hieruit volgt dat de sleutel om het kwaad uit te roeien, kennis en inzicht is. De eerste stap om een probleem te verwijderen, is door te erkennen dat het probleem bestaat. De volgende stap is de oorzaak ervan te begrijpen, zodat je de oorzaak kunt verwijderen.

Kennis geeft je macht over een probleem en het kwaad begrijpen maakt het mogelijk je tegen diens invloed te beschermen zonder meegezogen te worden in die zelfvernietigende spiraal. Je kunt die kennis niet verwerven door het bestaan van het kwaad te negeren. In de medicijnen is de eerste stap tot genezing de ziekte diagnosticeren.

Je kunt niet onschuldig als een duif zijn, tenzij je wijs als een slang bent. Natuurlijk is het belangrijk om te vermijden dat jij door de kennis die je van het kwaad hebt, negatieve emoties, zoals angst, boosheid of haat, laat vrijkomen. Dus je zou kunnen zeggen dat onschuldig als een duif zijn, betekent dat je alle negatieve gevoelens vermijdt. Dit maakt het mogelijk om het bestaan van het kwaad te erkennen zonder er energie aan te geven. Je komt vanuit liefde en liefde die echt onvoorwaardelijk is – de volmaakte liefde die alle angst uitbant – voedt het kwaad niet, want het kwaad kan de hoge vibraties daar niet van absorberen. Pas wanneer liefde vervormd is doordat er voorwaarden zijn gesteld, kunnen de lagere vibraties het kwaad voeden.

Gedachte 5

Wanneer ik zeg dat je het bestaan van het kwaad moet erkennen, zeg ik niet dat je het moet zien als iets onvermijdelijks of iets wat permanent bestaat. Integendeel wanneer je het kwaad echt begrijpt, zie je dat het maar een tijdelijk fenomeen is. Het is gewoon een onvolmaakt beeld – gecreëerd in de geest van van zichzelf bewuste wezens – dat op het levensscherm wordt geprojecteerd. En achter die tijdelijke verschijning zit het zuivere licht van God, het Ma-terlicht. Dat wordt uitgelegd door zowel de Aanwezigheid van Eenzijn als de Aanwezigheid van Oneindig Licht.

Wanneer je dit begrijpt, kun je erkennen dat onvolmaaktheden bestaan zonder er kracht aan te geven. Je ziet ze gewoon als tijdelijke en denkbeeldige fenomenen. Daardoor kun je een perfectere visie formuleren en je aandacht gebruiken om die visie op het levensscherm te projecteren. Maar totdat jij erkent dat sommige verschijnselen onvolmaakt zijn, ben je niet in staat om jouw visie op deze beelden te zuiveren. Er zijn veel onvolkomenheden op deze planeet die gewoonweg blijven bestaan, omdat mensen die niet als onvolmaakt en tijdelijk zien. Zij beschouwen die als gewoon, natuurlijk en onvermijdelijk.

Gedachte 6

De basiswet van dit universum is de Wet van de Vrije Wil. Dus blijft het kwaad op aarde bestaan vanwege de keuzes die menselijke wezens maken. Daarom is de sleutel om het kwaad te verwijderen de mensen te informeren, zodat ze kunnen kiezen om het bewustzijn van het kwaad, het dualiteitsbewustzijn, achter te laten.

Daarom kan één persoon niet de meest efficiënte bijdrage leveren om het kwaad te verwijderen door het te negeren. Je moet beginnen met je boven het dualiteitsbewustzijn uit te tillen dat je gevoelig maakt voor het kwaad. En dan kun je meehelpen om ervoor te zorgen dat andere mensen hetzelfde doen. Enkel wanneer een cruciaal aantal mensen het bewustzijn dat een bepaalde vorm van kwaad in het leven heeft geroepen, ontstijgt, wordt die onvolmaaktheid uitgeroeid. Dus je hebt gelijk dat alle aandacht terugtrekken uit een bepaalde onvolkomenheid alleen maar werkt als een cruciaal aantal mensen hun krachten bundelen. En om dat cruciale aantal te bereiken, moet je de mensen voorlichten over het bestaan van onvolkomenheden en hen een volmaaktere visie geven. Nogmaals, je moet onwetendheid vervangen door inzicht en blindheid door visie.

Gedachte 7

Het is niet nodig dat iedereen op aarde een bepaalde vorm van kwaad ontstegen moet zijn voordat het kwaad kan worden verdelgd. Zoals ik zei, draait alles om vrije wil. Aartsengel Michaël heeft de kracht om al het kwaad in een oogwenk van de aarde te verwijderen. Toch kan hij zijn kracht niet gebruiken zolang er mensen voor kiezen om verstrikt te blijven in het bewustzijn van het kwaad. Dit wordt uitgelegd in mijn parabel over het onkruid en de tarwe (Matteüs 13:24).

Om God het kwaad te laten verwijderen, moeten mensen dit autoriseren door zich af te scheiden van het bewustzijn van het kwaad. Als een cruciaal aantal mensen dat doet, kan Aartsengel Michaël zijn macht gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat jij, tot je het Christusbewustzijn bereikt, nooit een poging moet doen om het kwaad rechtstreeks te bestrijden, omdat je er waarschijnlijk in verstrikt raakt. Maar je kunt wel Aartsengel Michaël en de geascendeerde meesters het gezag geven om het kwaad namens jou te bestrijden. Dat is precies wat je doet wanneer je een rozenkrans opzegt waarin jij bewust bevestigt dat jij je afscheidt van het bewustzijn van het kwaad.

Het belangrijke punt is dat je een rozenkrans niet opzegt met angst voor het kwaad of dat je boos op het kwaad bent. Je zegt een rozenkrans met liefde op en je ziet de tekortkomingen die je noemt als tijdelijk en kortstondig. Het valt je misschien op dat alle rozenkransen en invocaties op deze website positieve affirmaties bevatten die het erg moeilijk maken om ze met negatieve gevoelens op te zeggen. Dit zijn veiligheidsmechanismen die ontworpen zijn om de mensen te helpen negatieve gevoelens te ontstijgen, zodat ze niet de tekortkomingen versterken die in de rozenkransen worden genoemd. Vanzelfsprekend kan geen enkel veiligheidsmechanisme de vrije wil van de mensen tenietdoen. Maar als mensen de rozenkransen blijven opzeggen, zullen de affirmaties de mensen geleidelijk helpen hun negativiteit te overwinnen.

Gedachte 8

Je hebt gelijk dat jij, als je oproept dat het leger of de gezondheidszorg wordt gezuiverd, situaties bevestigt die beslist niet bestaan wanneer het koninkrijk van God op aarde wordt geopenbaard. Maar het probleem is dat de aarde momenteel zo ver van het koninkrijk van God afstaat dat het onmogelijk is om het koninkrijk in één klap te manifesteren. Je moet het gewoon op een geleidelijke manier aanpakken.

Het ligt niet in de bedoeling van Moeder Maria om haar rozenkransen lang onveranderd te laten. Ze hoopt dat een cruciaal aantal mensen de rozenkransen gebruikt om de onvolmaaktheden te verwijderen die in de rozenkransen worden beschreven. En als dit gebeurt, zal ze bijgewerkte versies van de rozenkransen uitgeven.

Wanneer je al heel lang met de mensheid werkt, ben je geneigd een praktisch realist te worden. Je beseft dat je moet beginnen op het huidige niveau van bewustzijn van de mensen en van daaruit kleine stapjes te doen. Dus jouw visie van een maatschappij zonder leger of gezondheidszorg is niet onrealistisch, je moet alleen beseffen dat we, voordat het zover is een paar tussenstappen moeten doen. En dit vereist dat we beginnen het bestaande leger en de stelsels in de gezondheidszorg te verfijnen. Alleen zo kunnen we de vrede en goede gezondheid bevorderen die ons in staat stelt om de noodzaak van legers met soldaten en dokters te transcenderen.

Gedachte 9

Je hebt gelijk als je zegt dat veel mensen verschillende visies hebben op het koninkrijk van God. Naarmate de mensen het Christusbewustzijn manifesteren, zullen ze niet allemaal dezelfde visie krijgen, want er is plaats voor veel verscheidenheid in het koninkrijk van God. De visie van de mensen komt geleidelijk aan overeen met de wetten van God. Daardoor kunnen verschillende groepen mensen verschillende visies manifesteren zonder met elkaar in conflict te komen.

Met andere woorden, het Christusbewustzijn creëert geen harmonie door verscheidenheid uit te bannen en eentonigheid te creëren. Het creëert harmonie door mensen in staat te stellen in te zien dat iedereen uit dezelfde bron voortkomt en dat zij dan elkaars individualiteit kunnen respecteren in plaats van zich bedreigd te voelen door verschillen.

Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling van de geascendeerde meesters om alle religies te vervangen door één geloof. Het is onze intentie om de mensen te helpen het spirituele pad te zien dat achter alle religies zit. Dit zal helpen om de mensen te laten inzien dat alle spirituele zoekers naar hetzelfde doel wandelen, ze volgen gewoon verschillende wegen om dat doel te bereiken. En dat erkennen zal vrede op aarde brengen en welwillendheid onder de mensen zonder hun individualiteit te vernietigen of hun creatieve uitdrukkingsvorm de kop in te drukken.