De Violette Vlam is een heel efficiënte techniek om onvolmaakte energie te verteren of te transformeren

Vraag: Bij de Summit Lighthouse heb ik gehoord dat de wetenschap van het gesproken woord en het gebruik van de Violette Vlam de snelste manier is om onze ascensie te bereiken in dit leven. Wat vind jij hiervan?
En hoe zit het met andere dingen die mensen kunnen doen met geluid, zoals genezen. Ik ben erg geïnteresseerd in het genezen door geluid, maar ik wil niet betrokken raken bij paranormaal begaafden in mijn zoektocht. Wat stel jij voor? Dank voor je welwillendheid.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat je hebt gehoord, is juist. Wij, de geascendeerde meesters, hebben diverse organisaties gebruikt om spirituele technieken uit te geven die gebruik maken van het gesproken woord. Het gesproken woord is zeer effectief, omdat God toen hij het universum schiep, zei: “Laat er licht zijn”.

Daarom werd het hele materiële universum geschapen door de kracht van het geluid. Een gedachte heeft kracht, maar het gesproken woord brengt die kracht in het materiële universum. De Violette Vlam is een zeer efficiënte techniek om onvolmaakte energie, waaronder karma, te verteren en transformeren.

Je moet echter altijd onthouden dat elke levensstroom een uniek pad heeft dat terugleidt naar God. Hoewel een spirituele techniek dus uiterst effectief kan zijn, moet je niet redeneren dat ieder menselijk wezen die techniek moet gebruiken. Mensen zijn individuen en sommige mensen zouden wel eens andere technieken nodig kunnen hebben om thuis te komen. Bovendien hangt er veel af van waar een bepaalde levensstroom zich op het persoonlijke pad bevindt. Op sommige niveaus is een levensstroom er misschien niet aan toe zijn om het gesproken woord te gebruiken en als dat zo is, heeft die techniek geen effect op die specifieke persoon.

Ik wil echter zeggen dat een heel groot aantal mensen heel veel profijt ervan kunnen hebben als zij de techniek van de Violette Vlam gebruiken.

Genezen door middel van geluid
Aangezien geluid de scheppende kracht is die God heeft gebruikt om het hele universum te scheppen, spreekt het vanzelf dat geluid een krachtig middel voor genezing is. Daarom hebben wij heel veel hulpmiddelen gegeven – decreten, affirmaties en invocaties – die gebruik maken van het gesproken woord. Alle hulpmiddelen die geluid maken, zijn een vorm van heling door geluid.

Iedere levensstroom heeft een uniek geluid dat je kunt beschrijven als de innerlijke naam van die levensstroom. Deze innerlijke naam is een ‘geluidloos geluid’ en dat kan niet worden uitgesproken door de menselijke tong of met de fysieke oren worden gehoord. Als een levensstroom echter een bepaald niveau van Christusbewustzijn bereikt, kan de levensstroom, door een bewuste poging daartoe te doen, zijn innerlijke naam te weten komen. Die innerlijke naam is een zeer krachtige sleutel om de levensstroom te helen. Vanwege de aard van de innerlijke naam kan ik je niet een uiterlijke lering hierover geven. Dit is iets wat iedereen met innerlijke kennis moet krijgen. Weten dat die innerlijke naam bestaat, is echter een goed uitgangspunt.

Er zijn vanzelfsprekend vele manieren om geluid te gebruiken met de bedoeling om te genezen. Ik ben er zeker van dat jij je bewust bent van het effect van klassieke muziek dat door enkele wetenschappers gedocumenteerd is. De boodschapper die ik voor deze website gebruik, is geen expert in genezing. Daarom zijn wij, de geascendeerde meesters, altijd op zoek naar boodschappers die nieuwe ideeën en leringen over genezing naar voren kunnen brengen. Je zou eens kunnen overwegen of jij de open deur zou willen worden om zulke nieuwe ideeën naar buiten te brengen.

Wat betreft paranormaal begaafden
Ik begrijp je zorg over paranormaal begaafden. Als je echter de leringen die de geascendeerde meesters naar voren hebben gebracht bij diverse organisaties herkent, heb je al een maatstaf om andere leringen en mensen te evalueren. Met andere woorden, je kunt de waarheid in onze leringen alleen maar herkennen als je een bepaalde mate van Christusschap bezit.

Het Christusschap geeft je het onderscheidingsvermogen om te weten wat van God is en wat niet. Je moet simpelweg erkennen dat jij een bepaald niveau van Christusschap hebt en vervolgens moet je een bewuste poging doen om je onderscheidingsvermogen te vergroten. Dit onderscheidingsvermogen kan je zeggen of de vibratie van iemand paranormaal of spiritueel is.

Ik moet eerlijk zeggen dat er geen onfeilbare manier is om je voor paranormaal begaafden te hoeden. Om in ieder aspect van je leven te groeien, moet je bereid zijn om iets uit te proberen, je moet bereid zijn om je geest open te stellen voor nieuwe ideeën. Als jij je geest afsluit, kun je niet groeien, zoals zoveel religieuze mensen, onder wie christenen, al hebben aangetoond.

Wanneer jij besluit je geest open te stellen voor nieuwe ideeën, zou je misschien onvolmaakte keuzes kunnen maken, maar in plaats van bang te zijn om verkeerde keuzes te maken, moedig ik je aan om ze als een kans te beschouwen om iets te leren.

Vanzelfsprekend wil je nooit je ziel aan iemand geven, inclusief genezers. Als je de nodige voorzichtigheid betracht, kun je altijd iets leren door nieuwe ideeën of technieken te onderzoeken. Besef gewoon dat je alles kunt gebruiken om je onderscheidingsvermogen te vergroten. Als je van een ervaring leert, is het nooit verspilde moeite. Dan is het zelfs geen mislukking, maar de volgende stap op je pad naar meer inzicht.

Gebruik de geschikte middelen om je pad naar Christusschap te vervolgen. Streef altijd naar balans en gebruik je gezonde verstand om de extremen aan beide kanten te vermijden. Als je in evenwicht blijft en je intuïtie gebruikt om ieder nieuw idee te evalueren, krijg je wel ideeën die deugdelijk en nuttig voor je zijn op het huidige niveau van jouw persoonlijke pad.