De leringen die via Kim Michaels worden gegeven en bewustzijnsniveaus

Vraag: Op welk niveau helpen de leringen op de website en de boeken die je hebt gepubliceerd, ons te komen? Helpen ze ons bijvoorbeeld om op het zesennegentigste bewustzijnsniveau te komen en moeten we daarna leiding zoeken bij ons hogere zelf om op het honderdvierenveertigste te komen?

Antwoord van Kim Michaels, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Er is een serie boeken die ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ heet. Het zijn boeken die beginnen met een paar boeken van de Maha Chohan over innerlijke geesten, maar er is een boek voor elk van de zeven stralen die je geleidelijk aan meenemen in een proces van het achtenveertigste naar het zesennegentigste bewustzijnsniveau. Het is geen mechanisch pad, maar de meeste mensen die zich daar echt op toeleggen, zullen op het zesennegentigste niveau komen als ze die boeken volgen.

Wanneer je op het zesennegentigste niveau bent, dan zijn er andere boeken, bijvoorbeeld ‘Master Keys to Personal Christhood’, ‘Master Keys to Personal Freedom’, en de boeken van Moeder Maria over overvloed. En dat zijn er nog de boeken ‘Mijn Levens met’, Healing Your Spiritual Trauma’s’ en andere boeken in die serie. Die helpen je om verder te komen. Die kunnen je helpen om veel verder te komen dan het zesennegentigste niveau. Als je op het zesennegentigste niveau komt, dan krijg je natuurlijk veel meer intuïtie en dan begin je meer leiding te ontvangen van je hogere zelf en de geascendeerde meesters, maar de boeken kunnen je wel heel goed verder helpen. Ik zou je speciaal het boek over ‘Het Helen van je Spirituele trauma’s’ aanbevelen, omdat dat echt heel erg belangrijk is. Als je de leringen nog maar net kent, als je net begint, dan zou je afhankelijk van je achtergrond kunnen overwegen om te beginnen met de cursus Het Pad naar Zelfmeesterschap en de zeven stralen te doorlopen en daarna verder te gaan met andere boeken.