Het leven is een pad waarop levensstromen zich geleidelijk aan meer bewust worden van hun ware identiteit als spiritueel wezen

Vraag: Zouden we ernaar moeten streven om naar de Innerlijke Gebieden op te stijgen als de methode om je spiritueel te ontwikkelen en als dat zo is, wat is dan een veilige methode? Dit brengt bij mij bij de vraag wat bewustzijn is en welk deel van ons werkelijk naar die innerlijke gebieden ascendeert. Ik ben vooral geïnteresseerd in een veilige methode die ik en anderen zouden kunnen gebruiken om naar het niveau van de IK BEN Aanwezigheid op te klimmen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik overal op de website en in de boeken uitleg, is het leven een pad waarop levensstromen zich geleidelijk aan steeds meer bewust worden van hun ware identiteit als spiritueel wezen. Geen enkele levensstroom kan totaal gelukkig of vredig zijn zolang die gescheiden wordt van het spirituele zelf, de IK BEN Aanwezigheid. Enkel door een te worden met de IK BEN Aanwezigheid kan de levensstroom totale vrede vinden.

Dus is het antwoord dat alle echte spirituele zoekers ernaar zouden moeten streven om naar de innerlijke gebieden te ascenderen. De enige veilige methode is echter door het spirituele pad op te gaan en te streven naar vereniging met jouw Christuszelf. En je zou ernaar moeten streven om die eenheid te krijgen, terwijl je nog in jouw fysieke lichaam bent, zodat je de belichaamde Christus kunt zijn en jouw Christusschap op deze wereld tot uitdrukking kunt brengen. Daardoor kun je helpen om het bewustzijn van alle mensen te verhogen en eraan bijdragen dat het vibratieniveau van de hele planeet wordt verhoogd.

Een belangrijk deel van mijn missie was het pad demonstreren dat leidt tot de ascensie van de levensstroom. Omdat reïncarnatie uit het christendom werd verwijderd, zoals elders wordt uitgelegd, hebben de meeste christenen niet een helder idee van wat het proces is dat tot ascensie leidt. In feite denken vele christenen dat ik de enige was die dit proces kon volbrengen. Dit is een heel gevaarlijke misvatting, waarvan ik graag zou zien dat alle christenen die voor eens en voor altijd loslaten.

De waarheid over die situatie is dat een aantal levensstromen de beslissing nam van de verboden vrucht te eten. Deze vrucht stond symbool voor een bewustzijnsstaat, waarin de levensstroom zich ervan bewust wordt dat goed en kwaad als relatieve begrippen kunnen worden omschreven in plaats van als het absolute goed en kwaad.

Omdat deze levensstromen aan die relatieve bewustzijnsstaat meededen voordat zij zich voldoende met hun IK BEN Aanwezigheid verbonden hadden, raakten ze geleidelijk aan verdwaald in de lagere bewustzijnsstaat en verloren zij het contact met hun IK BEN Aanwezigheid. Dit heeft ervoor gezorgd dat die levensstromen de zuivere energie van God hebben vervormd die de leringen over reïncarnatie als karma beschrijven.

Zolang de levensstroom karma heeft in het materiële universum kan die niet voorgoed naar het spirituele rijk ascenderen. Daarom moet de levensstroom steeds weer reïncarneren totdat die al het karma in evenwicht heeft gebracht en opnieuw alle onzuivere energie heeft gezuiverd. Dit vormt dan het rad van wedergeboorte, zoals oosterse religies het noemen, maar in tegenstelling tot wat veel leringen van oosterse religies zeggen, blijft het wiel niet eeuwig doorgaan. Elke levensstroom heeft bepaalde tijd toegewezen gekregen en als de levensstroom zich niet voor de ascensie plaats voordat de tijd om is, zal die levensstroom een ritueel meemaken dat de tweede dood heet en als individuele levensstroom worden gewist.

Eigenlijk spreekt elke religieuze leer op deze planeet over hoe je het lagere bewustzijn kunt ontstijgen en kunt ascenderen naar het spirituele rijk. Vele christenen noemen dit het proces van verlossing. Helaas hebben veel christenen een passieve benadering van verlossing, gedeeltelijk vanwege het verloren gaan van de leringen over reïncarnatie en die denken dat ik al het werk voor hen zal doen.

Er zijn veel veilige manieren waardoor de levensstroom kan opklimmen om zich met zijn spirituele zelf te verenigen. Gedurende de laatste eeuw hebben de geascendeerde meesters diverse organisaties die nieuwe leringen en technieken naar voren gebracht hebben die speciaal ontworpen zijn om spirituele zoekers in deze tijd te helpen, gesponsord. Je kunt echter je pad ook op oudere religies baseren.

Om effectief te zijn, moet een spirituele leer jou de volgende hulpmiddelen geven:

Een manier om de vervormde energie, of karma, die je aan de stoffelijke wereld gebonden houdt, opnieuw in kwaliteit te verhogen.
Leringen en technieken die jou helpen om alle verkeerde overtuigingen over jezelf, over God en over jouw relatie tot God op te lossen, zodat jij vrijwillig kunt kiezen of je naar het spirituele rijk terug wilt ascenderen.

Alle hulpmiddelen op deze website zijn bedacht om jou te helpen het proces te voltooien dat tot de ascensie leidt. Samen met de leringen vormen zij een pad dat veilig en effectief is. Elke levensstroom is een individu. Er zijn ook bepaalde andere goede leringen/hulpmiddelen die je kunnen helpen vorderingen te maken en je moet jouw eigen innerlijke aanwijzingen volgen en gebruiken wat bij jou past.

Wat is bewustzijn? In essentie is Bewustzijn Gods substantie en Wezen. Het niet gemanifesteerde aspect van God, wat ik de staat van puur Zijn noem, is een staat van puur bewustzijn. De schepper is een individualisatie van de staat van puur Zijn en hij is zich bewust van zijn eigen bestaan en zijn vermogen om iets te scheppen. Een individuele levensvorm is een individualisatie van de schepper.

Een nieuwe levensvorm wordt niet geschapen met het volledige bewustzijn dat hij/zij één is met God. Het is de bedoeling dat de levensvorm groeit en volwassen wordt en langzamerhand naar hogere niveaus van bewustzijn opklimt, totdat die zich volledig als een individualisatie van God en als medeschepper met God herkent.

De unieke individualiteit van elke levensvorm wordt verankerd in de IK BEN Aanwezigheid, of het spirituele zelf. Op een bepaald moment in het verleden besloot een aantal levensvormen om het leven in het materiële universum te ervaren. Voor dit doel creëerde een levensvorm, of IK BEN Aanwezigheid, een individualisatie van zichzelf. Die levensstroom noemen wij de Bewuste Jij.

Je zou kunnen zeggen dat de schepper een individualisatie is van de staat van puur Zijn; de IK BEN Aanwezigheid van elke levensvorm is een individualisatie van de Schepper en de Bewuste Jij is een individualisatie van de IK BEN Aanwezigheid.

De ziel is gewoon een voertuig dat een levensvorm in staat stelt naar het materiële universum af te dalen om dit niveau van Gods schepping van binnenuit te ervaren. Vanzelfsprekend maakt juist het feit dat de levensstroom uit lagere energie wordt gevormd dan de IK BEN Aanwezigheid, het mogelijk dat de Bewuste Jij in dit universum de weg kwijt kan raken, omdat hij zich als een menselijk wezen beschouwt in plaats van een spiritueel wezen dat in een menselijk lichaam verblijft.

Omdat de Bewuste Jij het deel is dat kan handelen in het materiële universum, is het ook de zetel van jouw vrije wil. Daarom kan het spirituele pad worden beschreven als een proces waarin de levensstroom geleidelijk zijn inzicht moet vergroten, zodat hij de juiste keuzes gaat maken. Constructieve keuzes zijn beslissingen die de levensstroom dichter bij God brengen in tegenstelling tot destructieve beslissingen, of zonden, die de levensstroom het eenzijn met God laten verliezen.