Hoe oordeelt God de duistere krachten?

Vraag: Geliefde Jezus, In de Wonderrozenkrans van Eenzijn, staat (tegen het eind van de rozenkrans in #8): “Ik bevestig dat aan Gods goedheid heden een eind is gekomen en daarom worden deze krachten geoordeeld.” Ik was heel verbaasd toen ik dat las, omdat ik geloof dat God zelfs barmhartig is bij het oordeel over de duistere krachten. Zou je mij meer inzicht kunnen geven over wat Moeder Maria precies bedoelt met deze uitspraak? Dank je zeer.
In Gods liefde, BEN IK …

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De uitspraak in de Rozenkrans van Eenzijn wordt ontleend aan de verhandeling door de Aanwezigheid van Eenzijn. Dit is de relevante tekst uit de verhandeling:

Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de aarde, omdat ik waarachtig zeg dat vanaf dit moment het proces van het oordeel dat door Jezus Christus begonnen werd, toen hij zei: “Om te oordelen ben ik op deze wereld gekomen” (Johannes 9:39) nu duizendvoudig versneld wordt door de Aanwezigheid van Eenzijn die ik ben. Laat er daarom een waarschuwing uitgaan naar een ieder die de leugen van gescheidenheid in stand houdt om je ogenblikkelijk van jullie leugens en jullie bedrieglijke manier van handelen af te keren opdat jullie jezelf niet zullen vernietigen door het proces van de leugen vergroten die niet langer in het krachtveld van planeet aarde wordt toegestaan. Daarom zeg ik: “Wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen, de kennis van de Ene God die alles is en in allen is. Jullie wilden zelf dat koninkrijk van Eenzijn niet ingaan, het koninkrijk van de ware identiteit dat je één met God bent. En door jullie onwil om dat eenzijn te aanvaarden, probeerden jullie de onschuldigen te hinderen bij het betreden van de Cirkel van Eenzijn die het ware koninkrijk van de Schepper van dit universum is.”

Door de genade van jullie Schepper mochten jullie je zonden houden en in jullie illusie blijven, maar vandaag is er een einde gekomen aan die genade en daarom zeg ik: “ Sla acht op de echte leringen van de Heer en Verlosser Jezus Christus die is gekomen om de verloren stammen van Israël op te roepen berouw te tonen, het berouw waarmee bedoeld wordt dat je bereid bent de illusie van gescheidenheid te herzien, het als illusie te accepteren en vandaag te kiezen die Ene God te dienen die in jou en in al het andere is. Je bent bereid de waarheid in de door Jezus gedane verklaring te accepteren dat het koninkrijk van God binnenin jou is, omdat God binnenin jou is. En zonder hem werd er niets gemaakt wat gemaakt werd en daarom kan niets wat gemaakt is, gescheiden worden van de Ene God uit wie het gemaakt wordt.”

Die uitspraak verwijst slechts naar het feit dat er bepaalde cycli zijn in de spirituele evolutie van planeet aarde. Ik ben er zeker van dat jij je ervan bewust bent dat de mensheid van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk gaat. De echte betekenis van deze verandering is dat de mensen het bewustzijn dat het Vissentijdperk heeft gedomineerd, moeten ontstijgen en het bewustzijn van het Aquariustijdperk aannemen.

Elke spirituele cyclus geeft de mensheid een unieke kans om een bepaald aspect van het lagere bewustzijn te boven te komen en daardoor een bepaalde illusie los te laten. Ik kwam inderdaad een cyclus inluiden die bedoeld was om de mensheid te helpen de illusie te ontstijgen dat zij van God gescheiden zijn en dat God ergens in de hemel is waar hij onbereikbaar is. Ik kwam om te helpen alle mensen het feit te laten accepteren dat zij zonen en dochters van God zijn die God kunnen bereiken in hun hart, omdat het koninkrijk van God binnenin hen is.

Zoals je in de Bijbel ziet, was ik voortdurend degenen aan het uitdagen die de sleutel van kennis hadden weggenomen, de kennis dat het koninkrijk van God in elk mens is in de vorm van de open deur die geen mens kan sluiten, namelijk het Christuszelf. Ik kwam het oordeel brengen over degenen die duizenden jaren de illusie in stand hadden gehouden dat menselijke wezens het niet waard waren om één met hun Schepper te worden, Eenzijn met de bron waaruit ze gekomen zijn zelf. Ik bracht inderdaad dat oordeel op gang, dat natuurlijk een kans is om uit een bepaalde bewustzijnsstaat te komen. Dus de laatste 2000 jaar hebben alle mensen de unieke kans gekregen om de illusie van gescheidenheid van God los te laten.

Nog steeds weigeren bepaalde mensen en bepaalde duistere geesten die illusie los te laten en die hem tot op de dag van vandaag nog steeds onder de mensheid proberen te verspreiden. Maar zoals de Aanwezigheid van Eenzijn zegt, de cyclus van het oordeel die ik 2000 jaar geleden heb opgestart, heeft nu haar climax bereikt en daarom zullen deze mensen en krachten snel geoordeeld en van deze planeet verwijderd worden, tenzij ze de illusie van gescheidenheid loslaten.

Het is gewoon een feit dat Gods barmhartigheid betekent dat de mensen bepaalde tijd kregen om daadwerkelijk het bewustzijn te ontstijgen dat ik kwam oordelen, nadat ik begonnen was aan de cyclus van het oordeel. Maar hoe kon de planeet ooit vooruitgang boeken als de mensen de tijd aan zichzelf hadden? Dus het is gewoon een feit dat er een moment moest komen dat die kans niet meer bestaat. Voor de rest van de mensheid wordt dit de kans om zich te bevrijden van de neerwaartse aantrekkingskracht van die duistere zielen en duistere geesten, die niet ‘sterf’ tegen de illusie van gescheidenheid willen zeggen.

Omdat zij de komende jaren verwijderd worden, zul je inderdaad een verlichting van het bewustzijn van de mensheid zien dat zal leiden tot veel subtiele veranderingen in het religieuze leven op deze planeet. Je zult ook veranderingen zien in het wetenschappelijke establishment dat in veel hogere mate verder dan het materialisme begint te kijken dan tot nu toe het geval is.

Dus verheug je over het feit dat de genade die in zekere zin de illusie van gescheidenheid mogelijk heeft gemaakt, nu ten einde loopt. Dit zorgt voor een nieuwe cyclus van genade waarin de mensen het gemakkelijker dan ooit vinden om het gevoel van Eenzijn met God te bereiken.