Je afstemmen op de Christus in jou

Jezus: Ik ben me er volledig van bewust dat deze site niet je persoonlijke vragen kan beantwoorden. Ik wil je echter niet zonder troost achterlaten. Je hebt het vermogen om rechtstreeks met mij in nauw contact te staan. Het tot stand brengen van deze verbondenheid kan enige tijd en inspanning vergen. Als je echter de volgende oefening wilt gebruiken, zal het proces veel gemakkelijker verlopen. De volgende oefening is een visualisatie die gemaakt is om je te helpen persoonlijke antwoorden te krijgen op elke vraag die je zou kunnen hebben. Voordat je deze oefening uitvoert, raad ik je met klem aan een geschikte techniek toe te passen om je voor de energieën van het massabewustzijn af te sluiten (een dergelijke techniek wordt beschreven op de bladzij voor Spirituele Bescherming). Je moet begrijpen dat er vele krachten op deze wereld zijn die proberen te voorkomen dat jij de juiste antwoorden krijgt. Als deze krachten je niet kunnen verhinderen om in een rechtstreekse verbondenheid met mij te komen, zullen ze proberen je foute ideeën en antwoorden te geven. Je moet ook beseffen dat er krachten binnen je eigen geest zijn (de vijand in je of het menselijke denken) die zullen proberen deze verbondenheid te belemmeren (meer informatie over het menselijke denken vind je in de sectie Leringen op deze website). Deze krachten zullen trachten jou de antwoorden te geven waarvan ze willen dat jij die krijgt. Het is een algemeen menselijke neiging dat mensen horen wat ze willen horen. Je moet je van deze neiging bewust zijn, zodat je geleidelijk aan het onderscheid opbouwt dat je onvolkomen antwoorden laat doorzien en laat weten welke antwoorden rechtstreeks van mij komen.

 

Een bruikbare techniek

De volgende oefening kan je heel goed helpen bij het opbouwen van onderscheidingsvermogen en verbondenheid.

1. Neem een rustige kamer waarin je gedurende enige tijd ongestoord kunt zitten (tenminste 10-15 minuten). Ga in een gemakkelijke stoel zitten, zodat je niet gestoord wordt door ongemakken in je fysieke lichaam.

2. Neem 5-10 minuten om je af te sluiten voor onvolmaakte energieën (gebruik de techniek zoals beschreven op de pagina van Spirituele Bescherming).

3. Visualiseer dat de engelen van Aartsengel Michaël je persoonlijke energieveld omringen. Er zijn vier engelen, één aan elke kant. Deze engelen zijn 3.60 meter lang en zij dragen een zwaard dat brandt met een helder blauwe vlam. Zij zijn vol vuur en in staat je tegen de machten van deze wereld te beschermen.

4. Richt je aandacht op je Hogere zelf die zich recht boven je hoofd bevindt. Geef stilzwijgend de volgende affirmatie:

In naam van Jezus Christus roep ik een muur van schitterend wit licht om mijn lichaam, geest en energieveld aan. Ik erken dat deze energie mij van de dingen van deze wereld afsluit. Ik roep nu het violette licht aan om binnen de muur van licht te branden en alle onvolmaakte energieën in mijn eigen wezen te verteren.

(Geef je zelf een paar minuten om te voelen dat je volledig van de energieën van deze wereld wordt afgesloten.)

5. Wanneer jij je vredig voelt, richt je jouw aandacht op het centrum van je borstkas ter hoogte van je fysieke hart. Visualiseer dat er in je borstkas een spirituele vlam brandt. Deze spirituele vlam heeft geen brandstof nodig om te branden. Het is de eeuwige vlam.

6. Richt je aandacht op deze vlam en laat je aandacht de vlam zelf ingaan. Achter de vlam zie je een deuropening. Loop erdoor. Als je door de deuropening gaat, ga je een tunnel in. Als je doorloopt, zie je het spreekwoordelijke licht aan het eind van de tunnel.

7. Blijf doorlopen totdat je uit de tunnel tevoorschijn komt en het licht inloopt.

8. Je ziet nu dat je een buitengewoon schitterende tuin bent binnengegaan. De tuin is omringd door hoge hagen. Hij heeft prachtige bloembedden en wandelgangen. In het midden van de tuin is een fontein die zachtjes ruist. Overal in de tuin zijn vogels die vrolijk aan het zingen zijn.

9. Naarmate je meer de tuin inloopt, voel je dat de zorgen van deze wereld gewoon van je afvallen. Hoe verder je de tuin in wandelt, hoe meer jij je licht en vredig voelt.

10. Blijf gewoon doorwandelen en sta je zelf toe te voelen hoe de vrede en rust van de tuin al je zorgen en beslommeringen absorberen. Wanneer jij je opgetogen voelt en vredig, neem dan even de tijd om rond te kijken.

11. Terwijl je rondkijkt, zie je twee uit steen gehouwen zitplaatsen. Sta jezelf toe om op één ervan plaats te nemen en het jezelf gemakkelijk te maken. Vervolgens richt jij je aandacht op je hart en sluit je jouw ogen. Sta jezelf toe te voelen dat je in deze prachtige tuin helemaal tot rust gekomen bent. In feite voel je op de een of andere manier dat dit thuis is.

12. Stel je nu voor dat jij je ogen opent en naar de zitplaats voor je kijkt. Tot je verwondering merk je dat er nu iemand op die plaats zit. Wanneer je beter kijkt, besef je dat ik het inderdaad ben, jouw Jezus, die voor je zit.

13. Laat je in mijn aanwezigheid op je gemak voelen.

14. Richt nu je aandacht op mijn hart en sta jezelf toe te voelen dat mijn hart een onvoorwaardelijke liefde voor jou uitstraalt. Geef jezelf wat tijd om te accepteren dat ik je onvoorwaardelijk liefheb.

15. Sta jezelf dan toe mijn onvoorwaardelijke liefde voor jou geheel in je op te nemen en voel hoe ze alles verteert wat niet volmaakt en onecht is. Dit is voorzeker de volmaakte liefde die alle angst en alle andere onvolmaakte emoties verdrijft.

16. Terwijl je voor mij zit en volledig in beslag genomen wordt door mijn liefde, sta jij jezelf toe terug te denken aan je situatie op aarde. Laat jezelf door geen enkel aspect van die situatie verontrusten. Breng gewoon enkele ogenblikken je situatie in je bewuste gewaarzijn. Kijk dan opnieuw naar mij en formuleer in gedachten een stille vraag. Vraag mij niet wat ik aan je situatie moet doen, want jij moet je vrije wil gebruiken om te kiezen wat jij wilt. Vraag mij je meer begrip voor de situatie te tonen, zodat jij weet wat het beste is.

7. Nadat je jouw vraag geformuleerd heb, stuur je hem naar mij.

18. Sluit dan je ogen en vestig je aandacht op mijn liefde. Laat zo in beslag nemen door die liefde dat je alle wereldse zorgen vergeet.

19. Nadat je enige tijd geheel door mijn liefde in beslag genomen bent, kan je aandacht uiteraard naar de vraag teruggaan. Vestig je aandacht gewoon op mijn hart en luister naar een antwoord. Als je niet direct een antwoord ontvangt, laat dat je dan niet verontrusten. Richt je enkel op mijn onvoorwaardelijke liefde en laat je, net zo lang als je wilt, in die liefde verzonken blijven.

20. Wanneer je voelt dat je hebt opgezogen wat je kon; wanneer je voelt dat je hart de beker geworden is die overstroomt van mijn liefde, visualiseer dan dat je heel rustig de mooie tuin verlaat en terugloopt door de tunnel.

21. Je zit nu in de stoel in je kamer. Geef je zelf wat tijd om naar je gewone staat van bewustzijn terug te keren.

Aanvankelijk zou je door deze oefening misschien niet direct antwoord kunnen krijgen. Het zou even kunnen duren voor het antwoord je bewuste geest bereikt. Wees er gewoon alert op en probeer elke dag een paar ogenblikken vrij te maken om van binnen te luisteren. Na een poosje, hetzij uren, dagen of zelfs weken, zal het antwoord tot je komen.

Herhaal deze oefening zo vaak je wilt. Als je echt antwoorden op een bepaalde situatie wilt hebben, herhaal dan de oefening eens per dag tot je voldoende innerlijke leiding ontvangen hebt. Ik raad je echt aan altijd een schrift en pen bij de hand te hebben wanneer je deze oefening doet. Neem na de visualisatie enkele ogenblikken de tijd om welke gedachten of inzichten ook op te schrijven die in je opkomen. Als je dit tot onderdeel van de oefening maakt, zul je verbaasd staan over de aanwijzingen die je zult ontvangen.

De bedoeling van deze oefening is jou te helpen je bewustzijn op mij af te stemmen. Nadat je enige tijd deze oefening gedaan hebt, zou je kunnen voelen dat je deze afstemming zelfs gedurende je dagelijkse bezigheden kunt vasthouden. Dit is goed. Ik wens je graag een voortdurende verbondenheid met mij toe op elk moment dat jij dat wilt.