2017

Hoe Oost-Europa zich kan bevrijden van Rusland
Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 3 december 2017 – Tallinn, Estland

ONDERWERPEN: Alcohol en andere vormen van verslaving – Het communisme als een kans beschouwen – Een contemplatief leven proberen te leiden – De nationale demonen uit het communistische tijdperk binden – De nationale demonen van de angst voor Rusland – Rusland vergeven ten behoeve van jezelf – Rusland wordt niet weer zo agressief – De enige manier om je van Rusland te bevrijden – De visie voor jouw natie vasthouden

 

Een Goed Gevoel over dat je op Aarde bent
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 3 december 2017 – Tallinn, Estland

ONDERWERPEN: De wens om paranormale vermogens te hebben – Twijfelen aan het bestaan van God – Hoe zou het zijn als je buitengewone vermogens bezat? – De bedoeling van planeet met dichte materie – Het alternatief demonstreren – Het hoe en wat – Een egocentrisch altruïstisch verlangen – Een goed gevoel hebben over wie jij bent – De initiatie in het gebruik van buitengewone vermogens

 

Vrij zijn van je Oerzelf
Geascendeerde Meester Jezus, 3 december 2017 – Tallinn, Estland

ONDERWERPEN: Jouw zelven zitten vast in een specifieke perceptie – Het scheppen van jouw eerste gescheiden zelf – Je moet andere zelven loslaten – Het zelf dat je had toen je voor de eerste keer incarneerde – Het diepere zelf loslaten – Het gevoel van het oerzelf – De gevallen wezens breken jouw missie af – De schok om weerstand tegen veranderingen tegen te komen – Opnieuw in Christus geboren worden – Wanneer het abnormale normaal wordt – De verandering in identificatie – Wanneer de dood je bondgenoot wordt De ware wederostanding – De dood omarmen – Doen wat de reden was waarom je naar de aarde kwam

 

Onmogelijke Verlangens loslaten
Geascendeerde Meester Jezus, 3 december 2017, Tallinn, Estland

ONDERWERPEN: Relatief zelfrespect – Zelfrespect en status – De tegenspraak in het woord zelfrespect – Een spirituele vorm van zelfrespect – Een negatief gevoel van zelfrespect – Goedkeuring zoeken van de gevallen wezens – De onmogelijke zoektocht – Gevallen wezens zullen avatars nooit goedvinden – Jouw onrealistische verwachtingen over de aarde – De hoop die je had om naar de aarde te komen – Verwachtingen die je ascenderen blokkeren – Zelfrespect komt voort uit wie jij bent – Hoe je een verlangen vervult

 

De Vrouwen van binnenuit bevrijden
Geascendeerde Meester Portia, 2 december 2017 – Tallinn, Estland

ONDERWERPEN: Het communisme en zelfrespect – Verwarring in de collectieve psyche – Het gebrek aan zelfrespect overwinnen – Wat voor wezens zijn wij? – Een universele benadering van het leven – Oost-Europa op een kruispunt – Vrouwen en het communisme – Mannen houden van absolute systemen – Discussies over de rol van vrouwen – Vrouwen van binnenuit bevrijden – Een nieuwe vorm van democratische beweging

 

De Onderdrukking van Creativiteit transcenderen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 2 december 2017 – Tallinn, Estland

ONDERWERPEN: Het communisme werd aan de Russen opgedrongen – Het communisme doet geen beroep op de menselijke natuur – Hoe de elite domineert – Wat het psychologisch kost om je te onderwerpen – De onderdrukking van creativiteit – De creatieve elite – Waarom het communisme mislukt is – De natuurlijke creativiteit herstellen – Creativiteit en het zakenleven – Creativiteit en basale menselijkheid – Christusonderscheid onderdrukken – Het einde van het tijdperk van ideologieën

 

De Boosheid op jezelf loslaten
Geascendeerde Meester Master More, 1 december 2017 – Tallinn, Estland

ONDERWERPEN: De boosheid van de gevallen wezens – Boosheid begint in het identiteitslichaam – De berekende boosheid van de gevallen wezens – Boosheid op het Moederrijk – Verwoorden wie je bent – Voelen en medescheppen – Wat vat jij serieus op? – Hard tegen jezelf zijn – De neerwaartse spiraal stoppen – Boosheid kan niet op zich bestaan – Oefening om boosheid op te lossen – Het zendelingssyndroom – Nergens spijt van hebben – Er gaat nooit een kans verloren – Master More neemt zichzelf niet al te serieus

 

Het Gebrek aan Voeding overwinnen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 december 2017 – Tallinn, Estland

ONDERWERPEN: Communisme en voeding – Gebrek zit in het systeem ingebouwd – Het verlangen om een beloning te ontvangen voor een prestatie – De gevallen wezens herkennen – Het marxisme berust op de gevallen aard – Gevallen wezens voelen zich niet gevoed – De essentie van gecentraliseerde systemen – Het menselijke verlangen dat de basis vormt – De schok als je op aarde komt als avatar – De noodzaak om je onder te dompelen – Een middel om je gebrek aan voeding te helen – Waarom je hier bent – Een oefening om je gevoed te voelen

 

Accepteren dat de Gouden Eeuw iets normaals is
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 12 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: De meesters hebben geen op angst gebaseerde denkwijze – Het gevoel over wat normaal is – Accepteren dat de Gouden Eeuw iets normaals is

 

Een Boodschap aan ieder die op een Reddingsmissie naar de Aarde is gekomen
Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 12 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: Het wordt tijd dat je weet waarom je hier bent – Bedrogen door het nazisme – Jezelf of het geheel verheffen – Superioriteit vermijden – Een valse hiërarchie – De uitdaging van het Vissentijdperk – Een hogere motivatie krijgen – Denken dat de wetten niet op jou van toepassing zijn – Hoe je de dualiteit ontstijgt – Een betere, hogere, motivatie om het pad te bewandelen – Oneindig en onvoorwaardelijk geduld

 

Op Angst Gebaseerde Samenlevingen transcenderen
Geascendeerde Meester Saint Germain, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: Het wilde paard dat het Christusbewustzijn is – Een op angst gebaseerde samenleving achterlaten – Wanneer regeringen hun eigen volk wantrouwen – Een nieuw perspectief op 9/11 – Een samenleving waarin niets verborgen is – Het recht op privacy misbruiken – Is iets verbergen een recht? – Het verlangen om aan aansprakelijkheid te ontkomen – De autoritaire manier van denken achterlaten – Transparant leiderschap – Heb je een leger nodig?

 

Waarom Rusland zich niet van haar Verleden kan bevrijden
Geascendeerde Meester Maitreya, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: Het gevaar van jezelf te serieus nemen – Opnieuw contact leggen met jouw basale menselijkheid – De neerwaartse spiraal van de Sovjet-Unie – Waarom Rusland niet in beweging kan komen – Basale menselijkheid en Christus – Olie zorgt ervoor dat Rusland zichzelf isoleert

 

Het Subtiele Onderscheid tussen Christus en de Antichrist
Geascendeerde Meester Jezus, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: De ergste uitdrukkingsvorm van de antichrist – Mensen die niet in beweging zijn – Zelfs de antichrist kan tot groei leiden – De bolsjewistische revolutie en Stalin – De opheffing van de Sovjet-Unie – De oligarchen – De vroege kapitalisten – Het principe van Christus als verandering – Studenten van geascendeerde meesters en Christusschap – Spirituele studenten die niet op één lijn zijn met Christus – Christuswezens die door de antichrist worden bedrogen – Naar organisaties van geascendeerde meesters kijken – Christusschap en de illusie van perfectie – De verafgoding en de hiërarchie in spirituele organisaties

 

De Bureaucratie en Regering in de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: Corruptie en elitarisme – Bureaucratie in de Gouden Eeuw – Een positieve kijk op het leven krijgen – Geen gewelddadige revoluties nodig – Hoe regeringen zullen veranderen – De kloof tussen de bevolking en politici – Alcohol- en drugsmisbruik houdt de mensen rustig – Alle mensen willen hun leven verbeteren – Onpeilbare groei

 

De Exploitatie van Vrouwen in het Oude en Moderne Rusland
Geascendeerde Meester Portia, 10 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: De historische rol van vrouwen in Rusland – Vrouwen in de Sovjet-Unie – Stalin had geen respect voor vrouwen – Waarom mannen vrouwen onderdrukken – Waarom Rusland nog steeds vrouwen onderdrukt – De bijdrage van vrouwen aan de maatschappij – De discussie over de relatie tussen mannen en vrouwen – De seksuele exploitatie van vrouwen – Alles een politieke kwestie noemen – De vrouwen moeten de Gouden Eeuw medescheppen – De burgers in de Sovjet-Unie hebben geen goed gevoel over zichzelf

 

Wie is als Guru Ma geascendeerd?
Geascendeerde Meester Guru Ma, 10 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: Dictaten opnemen is geen gemakkelijk proces – Bij een dictaat is het net of je twee kanten opkijkt – Je gedachten neutraliseren – Vaste punten in je gedachten – Een vastomlijnd beeld van Guru Ma – Nooit eindigende voortgang – De noodzaak van een vast punt – Hoe kan Guru Ma geascendeerd zijn? Het enigma van de ascensie – Wie heeft het beste aanbod voor je op aarde?

 

Het Onbegrijpelijk Definitieve van de Ascensie
Geascendeerde Meester Lanello, 9 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: Een ideaalbeeld van Mark Prophet – De genialiteit van vrije wil – Voorkom dat je wordt ontmoedigd door gebrek aan resultaten – Wanneer het feit dat je constant een chela bent, niet genoeg is – Wanneer een leraar ascendeert – Het meest definitieve op aarde – Lanello en Guru Ma-terlicht boven het Titicacameer

 

Hoe je iets op Aarde verandert
Geascendeerde Meester Master More, 9 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: Je afstemmen op Master More – De wet van progressieve openbaringen – Het concept Rusland – De illusie dat er een ras bestaat – De illusie dat er naties zijn – Menselijke wezens en andere menselijke wezens – Waarom die bereidheid om te doden in Rusland? – Waarom natiestaten zullen verdwijnen – Je basale menselijkheid delen – Contact maken met het méér in jou

 

Het Bewustzijn van Mislukking in Rusland uitbannen
Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 8 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Onderwerpen: De geest van mislukking uitbannen – Vraag jezelf af wat je angst is – De meesters accepteren jou al – De demonen van mislukking uitwerpen – Rusland op een kantelpunt – Wat is er mogelijk voor Rusland? – Het collectieve bewustzijn van Rusland

 

Tevreden zijn op het Spirituele Pad
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 4 juni 2017 – Nederland

Onderwerpen: Waarom religies je beleving van het leven verslechteren – Jouw beleving van het leven en de tijd – Jouw beleving van het leven en jouw wereldbeeld – Betere materiële omstandigheden, slechtere mentale omstandigheden – Hogere niveaus van Christusschap en Boeddhaschap – Wat is gemoedsrust? – Geen allerhoogste niveau van bewustzijn – Het pad hoeft niet moeilijk te zijn

 

Waarom een paar Mensen de Gebeurtenissen op de Wereld kunnen veranderen
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 4 juni 2017 – Nederland

Onderwerpen: Geometrische patronen achter fysieke gebeurtenissen – Een kantelpunt voor Europa – De EU verlaten om te vermijden dat je zelf moet veranderen – Het doel van bijeenkomen – Een opwaartse spiraal in kritieke situaties scheppen – Triggergebeurtenissen begrijpen – Over negatieve profetieën

 

Jouw Spirituele Modus Operandi
Geascendeerde Meester Jezus, 4 juni 2017 – Nederland

Onderwerpen: Waarom zo weinig christenen tegenwoordig naar Jezus luisteren – Omgaan met twijfel op het pad naar Christusschap – Leringen voor verschillende bewustzijnsniveaus – Je psychologische modus operandi – De invloed van duistere krachten – Jouw relatie tot de meesters – Het Pad van Eenzijn – Waarom je bang bent voor de meesters – Jouw positieve verwachtingen – Hoe de Heilige Geest door jou heen kan stromen – Christusschap en wonderen – Welke meester staat het dichtst bij jou? – Wat zou je moeten opgeven? – Accepteren dat je hier bent voor je kunt vertrekken – Hoe je dit dictaat moet gebruiken – Neutraal zijn zorgt ervoor dat de Geest kan stromen – Moet je meningen hebben?

 

Een Positieve Visie op de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Saint Germain, 3 juni 2017 – Nederland

Onderwerpen: Waarom we naar kwesties moeten kijken – Ook tegenwoordig zijn we onwetend – De noodzaak van een gevoel van zingeving – Het bewustzijn kan worden uitgebreid – De creativiteit van de mensen bevrijden – De vermenigvuldiging van financiële middelen en rijkdom – Het onderwijs in de Gouden Eeuw – De religie in de Gouden Eeuw – De psychologische wetenschap in de Gouden Eeuw – De misdaad in de Gouden Eeuw – Het zakendoen in de Gouden Eeuw – Het geldstelsel in de Gouden Eeuw – Onpeilbare economische groei – Gelijkheid tussen naties onderling – Oorlogen en conflicten in de Gouden Eeuw – Je richten op mogelijkheden in plaats van problemen – De Gouden Eeuw moet geleidelijk aan komen

 

De Democratie snel naar een Hoger Niveau voeren
Geascendeerde Meester Astrea, 3 juni 2017 – Nederland

Onderwerpen: De verantwoordelijkheid van een democratische samenleving – Democratieën moeten in de behoeften van het volk voorzien – Psychologisch welzijn als volgende stap – De mensen helpen om een goed gevoel over zichzelf te hebben – Het geheel is niet iets fysieks – Van fysieke naar psychologische behoeften – Het materialisme is een uitbuitende ideologie – De verborgen superstructuur – Je openstellen voor wetenschappelijke vooruitgang – De tijd van ideologie is voorbij – Het niet herkende potentieel van het bewustzijn – Het belang van een conferentie – De beslissing op het pad

 

Weten wat de Ware Bedoeling is van Democratie
Geascendeerde Meester Saint Germain, 2 juni 2017 – Nederland

Onderwerpen: Wanneer mensen denken dat hun regering goed genoeg is – De verantwoordelijkheid om de mensen te beschermen – Het recht op vrijheid van exploitatie – Democratie en machtselites – Een goedgunstige machtselite – Wat is de bedoeling van democratie? – Exploitatie door onjuiste informatie – Een openbaar debat over exploitatie – Geprogrammeerd om beperkingen te accepteren – Hoe kunnen mensen de Gouden Eeuw accepteren? – Het ware doel van democratie – Waarom elites niet kunnen regeren – Wat voor wezens zijn wij? – Universele spiritualiteit die de mensen verenigt – De ergste vorm van exploitatie

 

Jezelf de Gouden Eeuw inpraten
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juni 2017 – Nederland

Onderwerpen: Vrije communicatie – Communiceren zonder iets te verwachten – Gevallen wezens beperken de communicatie – Je kunt de programmering overwinnen – De stroom van de Geest herkennen – Mensen veranderen door de stroom – Vanuit je hart spreken is altijd veilig – Een omslag in de media – Zijn ideeën belangrijker dan individuen? – Ideeën blokkeren de oprechte communicatie – De oorzaak van de Brexit – Je kunt mensen niet door middel van ideeën verenigen – Het kostbaarste menselijke bezit

 

De Enigma’s op het Pad naar Boeddhaschap oplossen
Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 6 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Tegenstellingen zien of verder kijken – Onthechting verkeerd begrijpen – De beperkingen van de lineaire geest begrijpen – Wanneer verlichting verlichting blokkeert – De beperkingen van inzicht – Verlichting is geen concept – Geest boven materie – Mentaal bevrijd zijn van het verleden – Alles is schijn – De leringen te serieus opvatten – De valkuil bij elke fase van het pad – Verlichting is geen doel

 

Jullie hebben onze Dankbaarheid verdiend
Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 6 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Een nieuwe invocatie – De conferentie was een succes – Het doel van de geascendeerde meesters

 

Het Leger bezien vanuit het Boeddhische Standpunt
Geascendeerde Meester Maraytaii, 6 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: De demonen die achter het militair-industriële complex zitten – Waarom oorlog nooit geoorloofd is – Oorlogen vernietigen het potentieel van mensen – Oorlogen hebben nog nooit een goed doel gehad – Duistere krachten achter het leger – Krachten die tegen hereniging zijn – Het potentieel tot dramatische veranderingen – De agenda om menselijke wezens te vernietigen – Het leger wordt gebaseerd op haat voor de Moeder – Een evenwichtige kijk op het leger

 

Een Openlijker Discussie over de Rol van Mannen en Vrouwen
Geascendeerde Meester Venus, 5 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Fanatisme en de relatie tussen mannen en vrouwen – De rol van mannen en vrouwen veranderen – Een nieuwe discussie over gelijkheid – Over seks praten – Het hoogste potentieel voor liefdesrelaties – Initiatieven van de jeugd zonder rebellie – De prijs die je moet betalen voor de traditionele benadering – Hoe demonen relaties gebruiken om energie te stelen – De bedoeling van een natie – De behoefte aan seksuele bevrediging

 

Begrijpen waarom je Christusschap niet kunt begrijpen
Geascendeerde Meester Jezus, 5 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: De grootste bedreiging voor de duistere krachten – Er bestaat geen allerhoogste staat – Je kunt Christusschap niet begrijpen – Het begin van Christusschap – Leren om de vibratie te herkennen – De initiatie op het 96e niveau – Progressieve meningen over Christusschap – Christusschap ervaren – Christusschap erkennen – Voortdurend jezelf observeren – Voortdurend sterven – Betoverende beelden van Christusschap – Anderen verheffen in plaats van jezelf

 

De Relatie tussen Ouders en Kinderen in Korea en Azië
Geascendeerde Meester Liberty, 4 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Een spirituele vlam dragen – Opnieuw nadenken over de familiestructuur– Conflicten tussen jongeren en ouderen – Het onderwijs hervormen – De angst om de familiestructuur te veranderen – Willen dat je kinderen tevreden zijn – Betere communicatie met ouders – Korea kan de weg wijzen – Het slotakkoord van het communisme

 

De Impeachment van de President was een Grote Stap vooruit voor Korea
Geascendeerde Meester Parvati, 4 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: De duistere krachten die achter de president zitten – De angst voor het communisme

 

Het Rechtssysteem in de Gouden Eeuw
Geascendeerde Meester Nada, 4 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Wetgeving voor de bevoorrechte elite – Onnodig ingewikkelde wetten – Alleen de elite kan de tarieven van de juristen betalen – Moeilijkheden bij het opstarten van nieuwe bedrijven – De elite kan geen nieuwe technologie ontvangen – Oproepen doen voor de multinationale corporaties – Het probleem met onrechtvaardige beslissingen van de gerechtshoven – Het rechtssysteem tegen andere mensen gebruiken – Een nieuwe vorm van wetgeving

 

De Manier van Denken in Azië transcenderen en openlijk communiceren
Geascendeerde Meester Portia, 4 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Wanneer de mensen de problemen niet willen aanpakken – De gruweldaden van Japan in Korea – Stagnatie vermijden – Je afkeren van het elitarisme – Niet praten beïnvloedt jullie persoonlijke leven – Jezelf als besluitnemer zien – Directere relaties – Je generen om je gevoelens te delen – Hoe het collectieve bewustzijn kan worden verhoogd – Je gevoelens openlijk uiten

 

De Hereniging van Korea is van wereldbelang
Geascendeerde Meester Kuan Yin, 3 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Waarom China op hereniging tegen is – De dood van de Noord-Koreaanse leider – Eindeloze onderhandelingen – Het bewustzijn in Zuid-Korea veranderen – Hereniging kan niet op superioriteit worden gebaseerd – Zakelijke conglomeraten beperken – Een nieuwe opzet van het leger – Een wereldwijd probleem – Een vreedzame hereniging is mogelijk

 

De Directe Weg naar Directe Democratie
Geascendeerde Meester Saint Germain, 3 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Het ware doel van een democratische regering – Weet iemand het beter dan het volk? – De pers moet het volk dienen, niet de elite – Een democratie met volksvertegenwoordigers is een tijdelijke fase – Waarom het volk het het best weet – Waarom elitarisme chaos veroorzaakt – De volgende fase na welvaart – De beperkingen van intelligentie – Twee wegen naar democratie – Het potentieel om het volk te wekken – De bevolking is niet machteloos

 

De Economie van de Gouden Eeuw accepteren
Geascendeerde Meester Moeder Maria, 3 mei 2017 – Seoel, Korea

ONDERWERPEN: Hoe een paar mensen een natie kunnen veranderen – Het belang van vreedzame protesten – Het hogere potentieel voor Korea – Corruptie is niet nodig – Eerlijkheid is het nieuwe zakelijke principe – Een nieuwe economie voor het volk – De uitdaging om de Gouden Eeuw te accepteren