Het subtiele Onderscheid tussen Christus en de Antichrist

Onderwerpen: De ergste uitdrukkingsvorm van de antichrist – Mensen die niet in beweging zijn – Zelfs de antichrist kan tot groei leiden – De bolsjewistische revolutie en Stalin – De opheffing van de Sovjet-Unie – De oligarchen – De vroege kapitalisten – Het principe van Christus als verandering – Studenten van geascendeerde meesters en Christusschap – Spirituele studenten die niet op één lijn zijn met Christus – Christuswezens die door de antichrist worden bedrogen – Naar organisaties van geascendeerde meesters kijken – Christusschap en de illusie van perfectie – De verafgoding en de hiërarchie in spirituele organisaties

Geascendeerde Meester Jezus, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Ik kom jullie een lering geven die maar zelden op deze planeet wordt gegeven, die maar zelden door studenten van diverse spirituele of religieuze bewegingen wordt begrepen. Ik geef hem, omdat er studenten zijn die wereldwijd het bewustzijnsniveau hebben bereikt waarop ze in staat zijn om dit onderwerp in gedachten te verwerken, misschien er met elkaar over te spreken op grond van je ervaringen met diverse spirituele leringen en bewegingen.

De ergste uitdrukkingsvorm van de antichrist
Nu mijn geliefden, laat ik beginnen jou te vragen erover na te denken wat jij als de meest dichte, ernstigste, meest extreme uitdrukkingsvorm van de antichrist beschouwt. Natuurlijk zullen velen van jullie op diverse manifestaties van het kwaad wijzen, zoals het doden op grote schaal of een gruweldaad die je door menselijke wezens op aarde hebt zien plegen. Natuurlijk is dit een openbaring, een uitdrukkingsvorm, van de geest van de antichrist, maar het is niet de ergste uitdrukkingsvorm van de geest van de antichrist.

Veel mensen die over het concept Christus of Christusschap, of het Christusbewustzijn horen, doen iets waar wij nu al heel vaak over hebben gesproken: Zij projecteren hun huidige bewustzijnsstaat op dat concept. Zij nemen het Christusschap door het filter van hun huidige begrip waar. Dit spreekt vanzelf, je kunt niet anders. Degenen van jullie die eraan toe zijn, kunnen beginnen te herkennen dat Christusschap een principe is dat maar één bedoeling heeft en dat is ervoor te zorgen dat je nooit permanent of op een absolute manier gescheiden kunt zijn van je bron, van je Schepper.

Christusschap is nodig, omdat je vrije wil hebt gekregen. Zoals Lanello zo mooi heeft gezegd: “Wat een geniaal idee van onze Schepper!” Omdat je vrije wil hebt gekregen, heb je de kans om ervoor te kiezen om niet het pad van Eenzijn te bewandelen. Daardoor zit er eigenlijk geen limiet aan hoever je van dat Eenzijn af kunt gaan. Als je eenmaal de gescheidenheid ingaat en je eigen wereldbeeld schept, waarvan jij gelooft dat het absoluut is, nu dan blijf je in een neerwaartse spiraal naar beneden gaan en raak je steeds meer geworteld in dat wereldbeeld. Christus is het principe dat ervoor zorgt dat jij, wanneer je genoeg krijgt van die ervaring, wanneer je eraan toe bent en bereid bent om in de andere richting op te gaan (terug naar Eenzijn) dat Christus er dan zal zijn in wat voor gedaante ook die jij met het bewustzijnsniveau kunt bevatten dat je hebt wanneer jij je eindelijk omdraait en terug wilt keren naar Eenzijn.

Dit betekent dat Christusschap het principe van groei is, voortdurende groei. Zoals wij diverse malen hebben gezegd, is er niets op aarde, definitief. Christus en het Christusbewustzijn is een voortdurend proces dat uiteindelijk tot de ascensie leidt, maar je kunt natuurlijk ook in het geascendeerde rijk blijven groeien. Dit is het belangrijkste punt wat je over het Christusbewustzijn moet begrijpen: het gaat altijd door. Het trekt constant, voortdurend, en voortschrijdend aan jou om jouw bewustzijnsniveau te transcenderen, omdat de volgende transcendentie je weer een stap hoger brengt.

Dit principe begrijpen maar heel weinig mensen, de overgrote meerderheid van spirituele studenten, zelfs studenten van geascendeerde meesters, zijn er niet aan toe om dat te bevatten. Veel van jullie zijn er wel aan toe om dit te begrijpen en daarom krijgen jullie deze lering. Ook omdat jullie het vermogen hebben om bij wijze van spreken het evenwicht te bewaren, de elektroden te zijn die dit naar het collectieve bewustzijn zenden. Je herinnert je misschien het verhaal van de boze menigte die een vrouw wilde stenigen en dat ik toen een stok pakte en een streep in het zand trok. Met dit dictaat teken ik in zekere zin ook een streep in het zand en zeg: “Het wordt nu tijd om over die lijn heen te stappen en een hoger inzicht te krijgen in waar het bij Christusschap om gaat.”

En laten we om te illustreren wat ik daarmee bedoel, eens teruggaan naar het idee over wat de ergste manifestatie van de antichrist op aarde is, en wanneer ik zeg ‘de ergste manifestatie van de antichrist’, dan kun je begrijpen dat dit eigenlijk betekent: “Wat weerhoudt mensen ervan om te groeien, om te blijven groeien?”

Je herinnert je misschien dat er zogenaamd een quote van mij in de Bijbel staat, dat ik zei: “Ik wilde dat je of heet of koud was, maar omdat jullie lauw zijn, spuw ik jullie uit.” Welnu, er zijn dus mensen die één richting opgaan en die keren zich af van het Eenzijn. Er zijn mensen die de tegenovergestelde kant opgaan en die gaan in de richting van het Eenzijn, maar de meeste mensen op aarde gaan niet een van die richtingen op. Zij zijn eenvoudig niet in beweging en dit is de ernstigste manifestatie van de antichrist op aarde, wanneer je bedenkt wat de groei van mensen stopt.

Mensen die niet in beweging zijn
Nu heeft Guru Ma gesproken over de mogelijkheid om bepaalde gefixeerde punten in je gedachten te hebben, zodat je geest misschien wel in beweging is en jij altijd bezig bent met het opnemen van nieuwe informatie, maar dat je eigenlijk niet naar een hoger niveau gaat, omdat je geest bij wijze van spreken net een tredmolen is, die wel in beweging is (misschien wel snel beweegt), maar nergens heen gaat. Die gaat niet van die ene plaats af en veel mensen op aarde zitten net zo vast op dit punt, omdat zij niet echt in beweging zijn. Zo zit het als je er wereldwijd naar kijkt. Er zijn natuurlijk veel gebieden op de wereld waar de meerderheid van de bevolking wel op een bepaalde manier in beweging is. Het betekent niet dat zij bewust het pad naar Christusschap bewandelen, maar zij komen wel in beweging.

De reden dat ik zei dat het zelfs beter was om je van het Eenzijn af te begeven dan stil te staan, is dat de mogelijkheid altijd bestaat om van richting te veranderen zolang jij maar in beweging blijft. Als je weggaat, maar voldoende van richting verandert, begin je terug te gaan. Als jij stilstaat, kunt je niet van richting veranderen, omdat je niet in een bepaalde richting gaat – er is geen richting.

Wanneer je naar planeet aarde kijkt, zie je dat in veel naties overal ter wereld grote groepen mensen in een bewustzijnsstaat zijn, waarin zij gewoonweg niet in beweging zijn. Een manier om dit te begrijpen, om dit te herkennen, is te zien dat er mensen die geboren zijn bij een bepaalde levensstijl, een bepaalde cultuur, een bepaalde natie, leven en opgroeien, een baan vinden (vaak een tamelijk mechanische baan) en die alleen maar de rest van hun leven die baan willen houden. Zij wonen vaak in hetzelfde huis, hetzelfde appartement, zij doen heel weinig om hun omgeving ter veranderen. Zij zitten in een impasse met hun leven. Zij willen een vorm van stabiliteit, zij willen zich op hun gemakkelijk blijven voelen en steeds opnieuw, en maar weer opnieuw, hetzelfde doen.

Nu, mijn geliefden, een leven is een kostbare kans. Het is een kans om je ervan te verzekeren dat je een hoger bewustzijn krijgt wanneer je het fysieke octaaf verlaat dan toen je kwam. Zij zeggen populair dat je niets kunt meenemen, wat betekent dat je naakt op de wereld komt en je de wereld naakt verlaat en dat je geen enkele materiële bezitting kunt meenemen. Het is niet waar, omdat jij wel je groei in bewustzijn kunt meenemen. Je neemt die mee naar je volgende leven en daarom kun je in betere omstandigheden worden geboren waarin je betere kansen krijgt om te groeien en als je die benut, kun je sneller opwaarts blijven gaan.

Omdat wij in Rusland zijn, maar dit dictaat is niet beslist op Rusland gericht, zal ik dit als voorbeeld nemen. Als je teruggaat naar de tijd van zelfs voor de communistische revolutie, de bolsjewistische revolutie, dan zie je, zoals we hebben besproken, dat Peter de Grote heeft geprobeerd om Rusland op een hoger niveau te brengen. Nu waren er veel edelen die hier weerstand tegen boden, maar er waren ook veel mensen die niet actief weerstand boden – zij bewogen zich niet. Zij wilden niet in beweging komen. Je begrijpt wel dat dit een van de grootste hindernissen was om te groeien. Lanello heeft een welsprekende verhandeling over de laatste tsaar gegeven en dat hij er niet in geslaagd is om zijn kansen te grijpen, maar je moet zeggen dat hij voor een heel moeilijke situatie stond, omdat veel mensen niet in beweging wilden komen. Het was alsof zij, omdat ze in hun leven in een bepaalde stand waren opgevoed, dachten dat zij net als hun ouders moesten zijn, naar een bepaalde baan moesten streven, in een bepaalde woning moesten leven en als ze dat eenmaal bereikt hadden, dan zouden ze dat de rest van hun leven moeten blijven doen.

Zelfs de antichrist kan tot groei leiden
Je begrijpt dat er overal ter wereld grote segmenten van de bevolking zijn die niet in beweging zijn en ook niet in beweging willen komen. Nu, moet je goed opletten om een hoger inzicht te krijgen in wat ik je vertel. Wanneer een bevolking bevroren is, in de tijd bevroren, wat haalt hen dan uit die coma, die winterslaap? Wat mijn geliefden? Welnu, de geascendeerde meesters en degenen die ons vertegenwoordigen, kunnen dat niet, omdat wij de vrije wil respecteren. Wij willen de mensen niet tot iets dwingen, wij zullen hen niet schenden. Natuurlijk hebben wij jullie laten begrijpen dat wij de bolsjewistische revolutie geen positieve ontwikkeling vinden, en zeker niet wat daarna is gevolgd. Maar luister goed. Wanneer een bevolking in de tijd bevroren is, dan kan zelfs een gewelddadige verandering die door de gevallen wezens in het leven is geroepen, korte tijd dienen om de bevolking dichter bij Christusschap te brengen of hen in ieder geval de kans daartoe te geven.

Je begrijpt wel dat er niets kan gebeuren, wanneer een bevolking niet in beweging is. Zij komen niet dichter bij iets. Elke verandering die hen dwingt om een nieuwe situatie het hoofd te bieden, die hen losschudt uit de oude manier van denken, die hen zelfs dwingt om hun manier van leven te veranderen, is eigenlijk een kans voor die mensen.

Nu zeg ik niet dat Lenin en de bolsjewisten Christusschap vertegenwoordigden. Ik zeg alleen dat zij wel de functie hadden om de Russische bevolking meer op te schudden dan de tsaar had gedaan, omdat de tsaar niet zoveel mensen van zijn eigen volk wilde doden als de bolsjewisten. Ik keur het doden niet goed. Het is geen excuus voor mij. Ik wijs er alleen maar op dat de mensen in een gesloten systeem iets zullen aantrekken dat het systeem zal afbreken – waardoor zij de kans krijgen om verder te gaan, omdat zij dat niet zelf wilden doen.

Je moet nu een heel belangrijk principe erkennen: stilstand is de ergste vijand van Christus, omdat dit het tegenovergestelde van groei is. Dit betekent dat er mensen kunnen zijn die zich erop hebben afgestemd dat er iets moet gebeuren, en dat die daarmee aan de slag gaan op grond van hun eigen bewustzijn en het collectieve bewustzijn van een natie. Bij die afstemmening – let nu op – vertegenwoordigen zij Christus niet, maar zij zitten wel op één lijn met de Christusgeest die ook veranderingen wil doorvoeren. Die wil dat natuurlijk niet met dwang en geweld doen, maar wanneer de mensen niet reageren, dat moet de Christusgeest zich terugtrekken en degenen die in het bewustzijn van de antichrist gevangenzitten, laten doen wat zij altijd willen: of de controle krijgen, chaos creëren, of vernietiging veroorzaken.

Dit komt niet omdat de Christusgeest wil dat dit gebeurt, maar omdat de Christusgeest in feite de vrije wil van de mensen respecteert. Wanneer je niet in beweging wilt komen op grond van jouw eigen keuzes, dan moet de Christusgeest zich terugtrekken en de tweede wet van de thermodynamica of van karma, haar werk laten doen. De mensen worden geconfronteerd met een situatie die hen dwingt om uit hun mentale kader te stappen, om hen uit hun traagheid, inertie, uit hun onwil om te veranderen, te halen.

De bolsjewistische revolutie en Stalin
Er was een tijd dat de mensen die de bolsjewistische revolutie in het leven riepen op een bepaalde manier op één lijn met de Christusgeest zaten. Ik weet dat dit veel mensen, veel studenten van geascendeerde meesters, zal verbazen. Let nu weer goed op: Ik zeg niet dat zij Christus vertegenwoordigden, maar zij zaten op één lijn met de bedoeling van Christus, namelijk de mensen in een situatie brengen, waarin zij gedwongen werden om te groeien wanneer zij dat niet uit eigen wil doen. Je moet nu gaan herkennen dat deze periode (waarin zij op één lijn zaten met de Christusgeest) niet heel lang heeft geduurd. Als je de bolsjewistische revolutie bestudeert, dan kun je duidelijk zien, dat zij al snel vervielen tot de bereidheid om steeds meer geweld te gebruiken, het volk steeds meer wilden onderdrukken, afwijkende meningen onderdrukken, elke vorm van discussie smoren. Zij deden wat de gevallen wezens altijd doen: zij werden ongevoelig voor de mensen. Dit leidde tot de situatie dat Lenin in zijn eigen neerwaartse spiraal belandde die een slechte gezondheid en zijn dood opriep en Stalin het toen overnam.

Nu moet je een groot onderscheid maken: Stalin heeft nooit op één lijn met de Christusgeest gezeten. Hij dwong de mensen niet om een situatie onder ogen te zien, waardoor zij opnieuw over de manier waarop zij leefden of over hun aanpak van het leven moesten nadenken. Hij consolideerde eenvoudig de neerwaartse spiraal waar anderen de natie in hadden gebracht, stelde zichzelf als de hoogste dictator aan en vanaf dat moment was er geen groei meer. Het potentieel tot groei was weg, omdat hij zo’n terreur uitoefende dat elk verlangen dat de mensen hadden om opnieuw na te denken, kritisch na te denken, om dingen beter te doen, werd onderdrukt.

Daarom zag je ook dat de bevolking al heel snel nadat Stalin de macht had overgenomen terugviel in haar staat van inertie, logheid. In zekere zin werd die inertie nog heviger, omdat zij allemaal redeneerden dat het geen zin had om bezwaar te maken tegen het systeem, omdat je gewoon gedood zou worden. Toen namen ze ook (onbewust natuurlijk) het besluit: het heeft geen zin om iets te verbeteren, omdat hun leven simpelweg niet zou veranderen. Zij waren nu de Sovjet-Unie en een gewone burger kon alleen maar proberen om het leven zo draaglijk mogelijk te maken.

Je ziet dat Stalin de mensen toen zelfs nog dieper in het coma bracht van inertie, van niet willen veranderen, geen verbeteringen willen aanbrengen. Je ziet dat er tegenwoordig in Rusland nog steeds veel mensen die houding hebben. Als je naar streken in Rusland gaat waar flatgebouwen staan of huizen die niet goed onderhouden zijn en dat waar mensen leven die het duidelijk hebben opgegeven. Zij proberen niet eens de omgeving schoon te houden, zij proberen niets mooier te maken of te verbeteren. Zij hebben geaccepteerd dat zij een heel statische manier van leven hebben, hun inkomen blijft totaal statisch en zij kunnen er niets aan doen – of dat denken zij in ieder geval. Dit is een voorbeeld van die hele, heel dichte, heel erg zware logheid, zodat elke poging om Rusland te veranderen, blijft hangen, wordt afgebroken door de inertie van de mensen.

De opheffing van de Sovjet-Unie
Laten we nu vooruitgaan naar het moment dat de Sovjet-Unie werd opgeheven. Dit was opnieuw een schokkende ervaring. Gelukkig was er dit keer geen geweld en bloedvergieten op grote schaal. Het was misschien nog wel schokkender dan de bolsjewistische revolutie voor veel mensen, omdat er mensen waren die echt dachten dat de Sovjet-Unie eeuwig zou blijven bestaan, in ieder geval wel de rest van hun leven. Dus was er niets wat zij zouden kunnen doen om hun levenslot te veranderen en het had zelfs geen zin om dit te proberen – je kon alleen maar proberen om een comfortabel leven binnen dat systeem te leiden.

Nu hebben vorige dispensaties van geascendeerde meesters natuurlijk verklaard dat Gorbatsjov een gevallen wezen was. Er was desondanks een tijd dat hij, nogmaals, op één lijn zat met de Christusgeest, omdat hij inzag dat er veranderingen moesten komen en hij probeerde die tot stand te brengen. Ik zeg niet dat hij Christus vertegenwoordigde, maar hij zat op één lijn met de Christusgeest. Boris Jeltsin zat ook op één lijn met de Christusgeest, toen hij de Sovjet-Unie ontbond. Nogmaals, ik zeg niet dat hij een bepaald niveau van Christusbewustzijn had of Christus vertegenwoordigde. Ik zeg alleen dat hij op één lijn zat met de Christusgeest, omdat hij inzag dat er veranderingen noodzakelijk waren die de mensen uit hun coma zou halen.

Jeltsin realiseerde zich iets wat Gorbatsjov zich nooit heeft gerealiseerd, namelijk dat de mensen in coma waren en dat het effect van het communisme er eigenlijk op neer kwam dat het de mensen in dat coma bracht, waardoor zij niet doen wat de gemiddelde persoon in de meeste westerse landen deden. Zij probeerden hun materiële leven te verbeteren door harder te werken, door hun levensomstandigheden, hun huizen, hun flatgebouwen, te verbeteren, grotere auto’s te kopen en wat dies meer zij. In zekere zin was dit op één lijn met de Christusgeest, omdat die mensen wel inzagen dat er veranderingen moesten komen.

De oligarchen
Kijk nu eens naar de situatie in de jaren meteen na de opheffing van de Sovjet-Unie. Een groot deel van de bevolking, het grootste deel van de bevolking, verkeerde nog steeds in coma, hadden in het Sovjettijdperk in coma gelegen. Zij waren hun hele leven in die staat geweest. Zij waren toen in een shocktoestand. Zij moesten opnieuw nadenken over dingen, maar zij verkeerden nog zo in shock dat zij niet echt in beweging kwamen en wisten niet wat zij met die nieuwe situatie aan moesten. Nu, wat zag je toen? Je zag dat bepaalde mensen hun kans zagen en die grepen en zij begonnen bedrijven te vormen en namen de leiding over de olie-industrie en vormden steeds grotere bedrijven, en zij werden bekend als wat jullie ‘oligarchen’ noemen.

Als je de situatie bekijkt, zie je dat die mensen ongelooflijk veel rijkdom hebben vergaard, zij hebben in grote mate de slechte situatie van de mensen genegeerd, zij proberen om helemaal geen belasting te betalen, zij gebruiken corruptie wanneer ze maar willen en vestigen zich als minitsaren die altijd met iets wegkomen. Als je naar die begindagen kijkt, zie je dat de meerderheid van de mensen niet eraan toe waren om een initiatief te nemen dat de economie op gang zou kunnen brengen. De mensen in het regeringsapparaat waren ook niet in staat om dat te doen, omdat (zoals de economie van de Sovjet-Unie bewijst door in verval te raken) de staat en de mensen die het staatsapparaat vormden, waren niet in staat om de economie te hervormen en weer op het juiste spoor opwaarts te zetten. Zij hadden allemaal de macht om dat te doen, maar zij konden het niet. Gorbatsjov zag dit wel, probeerde het te veranderen in de hoop dat hij de Sovjet-Unie een stabiele economische ondergrond kon geven zonder de Sovjet-Unie op te heffen, iets wat nooit had gekund. Niettemin bewoog het zich wel in een bepaalde richting, het was een poging om de wielen weer te laten draaien, maar hij kon het niet voor elkaar krijgen, hij kon de weerstand van het apparaat niet overwinnen en hen zover krijgen dat ze initiatieven namen.

Hoe was de situatie? De mensen konden geen initiatieven nemen. De staat kon geen initiatieven nemen. Iemand moest het initiatief nemen en bepaalde mensen konden dat. Zelfs de oligarchen, waren enige tijd op één lijn met de Christusgeest, omdat zij veranderingen teweegbrachten. Wanneer de bevolking in zo’n staat van coma verkeerde, is elke verandering beter dan geen verandering. Je kunt later altijd de situatie analyseren en zeggen: “Was de bolsjewistische verandering een goede verandering?” Nu korte tijd wel, in die zin dat het vernieuwing bracht en de mensen dwong om opnieuw na te denken. Daarna begon die zichzelf in de staart te bijten en toen was het geen goede verandering meer. Hetzelfde gebeurde met de oligarchen.

Er was een tijd dat zij de economie op gang hielpen. Toen kwam er een tijd dat zij het stadium bereikten dat zij dachten dat zij de macht over de economie bezaten. Gevallen wezens of de mensen die gevangen worden gehouden door de gevallen wezens, proberen dan hun macht te consolideren. In plaats van hun rijkdom met de mensen te delen, proberen zij hun greep op de economie te consolideren. Dan zitten ze niet meer op één lijn met de Christusgeest en helpen ze niet om mee om het land te laten groeien.

Gelukkig waren toen veel mensen zover dat zij in staat en bereid waren om initiatieven te ontplooien. Er is beweging in de Russische economie ontstaan doordat er nieuwe bedrijven ontstonden, kleinere bedrijven werden opgezet en zo voort. Toch is het een veel langzamere beweging dat het had kunnen zijn als die twee factoren er niet waren geweest, de inertie bij grote delen van de bevolking en de invloed van de oligarchen die na een periode van groei, weer terugvielen door te proberen de economie in hun macht te krijgen en die nu in feite de economische groei tegenhouden.

De vroege kapitalisten
In de 19e eeuw gebeurde hetzelfde in de Verenigde Staten toen de industriële revolutie en de technische vooruitgang en uitvindingen voor nieuwe kansen zorgde om de economie op een hoger niveau te brengen. De meeste mensen die op boerderijen waren opgegroeid, waren niet in staat om dit initiatief te nemen. De staat kon dat niet, omdat het systeem in de Verenigde Staten niet de macht heeft om dat te doen. Iemand moest dat initiatief nemen en dat staat bekend als de vroege kapitalisten.

Jullie kennen allemaal de namen. Jullie weten waarschijnlijk wel dat het gevallen wezens waren. Er was een tijd dat zij op één lijn waren met de Christusgeest zonder de Christusgeest te vertegenwoordigen. Zij brachten veranderingen op de manier die in die tijd alleen maar mogelijk was. Er kwam natuurlijk opnieuw een tijd dat die kapitalisten (net als de oligarchen in Rusland) de staat bereikten dat zij de macht over de economie wilden. Zij wilden monopolies vormen en vanaf dat moment tot op heden is dat de kracht die de economische groei heeft belemmerd en tegengehouden. Nu waren er in de Verenigde Staten veel mensen die al gauw bereid waren om initiatieven te ontplooien en een eigen bedrijf te beginnen en dit heeft in feite verhinderd dat de economie daar is ingestort. Dit heeft de economische groei die je daar ziet, in stand gehouden.

Het principe van Christus als verandering
Ik probeer je nu een principe van het Christusbewustzijn duidelijk te maken dat de meeste mensen niet zien zoals het is, waaronder ook de meeste studenten van geascendeerde meesters. Het Christusbewustzijn is datgene wat op een bepaald niveau verandering brengt. Dit is het Christusbewustzijn. Het brengt verandering, omdat verandering de mensen de kans geeft om te kiezen: Gaan ze in de opwaartse spiraal of vallen zij weer in hun coma terug en moeten ze dit daardoor consolideren, dus in een neerwaartse spiraal gaan? Het Christusbewustzijn brengt dit tot stand en soms zit de bevolking in zo’n impasse dat het Christusbewustzijn dit niet kan met mensen die het Christusbewustzijn vertegenwoordigen, omdat zij de vrije wil niet mogen schenden. Alleen mensen die de Christusgeest hebben en ook bereid zij om de vrije wil te schenden, kunnen dit.

Je zegt nu misschien: “Hoe kan dit de Christusgeest zijn die deze verandering teweegbrengt?” Welnu, zoals ik zei, is het niet echt de Christusgeest, maar de Christusgeest trekt zich terug en laat het mechanisme dat wij de wet van karma hebben genoemd of de tweede wet van de thermodynamica gewoon haar werk doen. Dit is het veiligheidsmechanisme dat in het materiële universum zit gebouwd om te voorkomen dat de mensen zich in een situatie manoeuvreren dat zij zich zo comfortabel voelen dat zij daar tot in het oneindige blijven zitten zonder te groeien.

Studenten van geascendeerde meesters en Christusschap
Je moet nu herkennen dat er bij studenten van geascendeerde meesters een bepaald mechanisme mee gaat spelen. Vanaf de tijd dat wij over geascendeerde meesters en vooral het pad van Christusschap hebben gesproken, hebben wij gesproken tegen studenten die een hoger bewustzijnsniveau hadden dan de gemiddelde bevolking. Onze studenten zaten niet in een coma, zij hebben niet die logheid gehad waardoor zij niet wilden groeien. Maar dit betekent niet dat je een hoog bewustzijnsniveau hoeft te hebben om een lering van de geascendeerde meesters te herkennen. Je moet een hoger bewustzijnsniveau hebben dan gemiddeld, maar dit betekent niet dat je ook maar in de buurt komt van het volledige Christusschap. Nogmaals, studenten bekijken het concept Christusschap door het filter van hun huidige bewustzijnsniveau en zij begrijpen alleen maar wat zij kunnen begrijpen en vormen beelden en projecteren dan die beelden erop.

Een van die beelden die vele, vele studenten er al decennialang op projecteren, is dat het Christusbewustzijn een of andere perfecte staat is. Dit komt natuurlijk gedeeltelijk door de katholieke kerk, zoals ik al heel vaak heb uitgelegd, die heeft verklaard dat ik de enige Zoon van Christus ben en vanaf het begin al volmaakt en daarom hoog op een voetstuk sta buiten het bereik van andere menselijke wezens. Veel studenten van geascendeerde meesters hebben dit concept overgenomen, dat overduidelijk door de gevallen wezens werd gemaakt en hebben dat op de staat van Christusschap geprojecteerd. Zij denken dat Christusschap een kwestie van of, of, is. Dat je geen Christusschap bezit, of wel – en als je het hebt, dan ben jij volmaakt.

Dit idee is niet erg constructief, omdat het idee dat het meest op aarde voorkomt, is dat perfectie inhoudt dat iets niet hoeft te veranderen. Waarom zou iets wat perfect is, moeten veranderen? Dit betekent dat perfectie een staat van stilstand is en daarom zeg ik tegen je: Perfectie vanuit dit perspectief heeft totaal niets te maken met Christusschap. Christusschap is voortdurende zelftranscendentie, altijd voortschrijdende zelftranscendentie. Dit kan nooit stilstaan. De Christusgeest staat nooit stil en daarom kan het niet overeenkomen met het huidige concept van perfectie.

Nu, je kunt een ander idee hebben over perfectie, namelijk de perfectie die dynamisch is, omdat je perfect bent in die zin dat je constant bereid bent naar jezelf te kijken en je bewustzijnsstaat te transcenderen. Dan kun je, zoals Paulus heeft gezegd: “Volmaakt gemaakt worden in Christus.” Het belangrijke punt hierbij is dat Christusschap nooit stilstand kan zijn, stilstand zal kunnen worden. Er bestaat geen absolute staat van Christusschap.

Spirituele studenten die niet op één lijn zijn met Christus
Nu, waarom is het zo belangrijk dat je dit begrijpt? Welnu, omdat ik jullie – in ieder geval een aantal van jullie – een enigszins schokkend besef hebt gegeven dat degenen die jullie als gevallen wezens beschouwen, in sommige gevangen in werkelijkheid wel op één lijn kunnen zijn met de Christusgeest. Wij moeten nu de tegenovergestelde kant van het spectrum bekijken en naar het feit kijken dat veel van de mensen die eigenlijk wel een bepaald niveau van spiritueel bewustzijn hebben bereikt, misschien wel een bepaald niveau van Christusschap hebben bereikt, in sommige gevallen op een totaal andere lijn zitten dan de Christusgeest.

Als je eerlijk bent, kun je naar het feit kijken dat veel organisaties, spirituele organisaties, een aantal nogal ernstige gruweldaden hebben gepleegd. Nogmaals, we kunnen naar de katholieke kerk kijken, omdat die het belangrijkste voorbeeld hiervan is. Dit is zo overduidelijk dat je er moeilijk omheen kunt. Was er ook een tijd dat de christelijke beweging op één lijn zat met de Christusgeest? Ja, dat was zo. Was er een tijd dat de katholieke kerk op één lijn zat met de Christusgeest? Wel, dat is een subtielere vraag. We kunnen wel zeggen dat er zeker een tijd was dat de katholieke kerk de massamoord op de katharen, de inquisitie, de kruisvaarders en zo voort, heeft voortgebracht. Die acties waren duidelijk niet op één lijn met de Christusgeest. Hoe is het mogelijk dat een beweging die ik ben begonnen en in het begin op één lijn was met de Christusgeest, zo kon verslechteren dat er gruweldaden werden gepleegd die overduidelijk uitdrukkingsvormen zijn van de geest van de antichrist?

Hoe is het mogelijk dat bijvoorbeeld bij bepaalde goeroes, die ineens bekendheid krijgen, een grote groep volgelingen verzamelen, hun beweging opeens in verval begint te raken en er diverse vormen van misbruik aan het licht komen? Een hele beweging die een paar jaar tevoren nog gezond was en bloeide, raakt in verval en verdwijnt zelfs totaal. Waarom is het mogelijk dat een organisatie van geascendeerde meesters nadat die gesponsord is geweest door de geascendeerde meesters, die studenten had die enthousiast het pad van Christusschap bewandelden, op een punt kan komen dat wij die organisatie niet meer kunnen sponsoren en dat wij ons moeten terugtrekken en toekijken hoe die organisatie in verval raakt, steeds geslotener wordt, steeds rigider, steeds meer gefocust op het uiterlijke pad, steeds meer gefocust op rituelen, regels en regelingen en wel zodanig dat de meerderheid van de leden van die organisatie niet in Christusschap groeit? Zij voelen zich comfortabel, maar zij groeien niet. Zij voelen zich misschien heiliger dan anderen en hebben het gevoel dat zij beter zijn dan niet-geascendeerde studenten, maar zij groeien niet in Christusschap. Zij stagneren, zij staan stil.

Hoe is het mogelijk dat iemand die zich enigszins op één lijn met de Christusgeest bevindt en bijvoorbeeld ziet dat er veranderingen moeten komen, na een poosje bereid wordt om geweld te gebruiken om die veranderingen tot stand te brengen? Door de hele geschiedenis heen heb je veel leiders gezien die de noodzaak ervan inzagen dat er veranderingen moesten komen, die aan die veranderingen hebben gewerkt, maar dat er op een bepaald moment een omslag kwam. Nu leek het of zij bereid waren om geweld en hun macht te gebruiken om hun positie te consolideren en alles verslechterde opnieuw in een neerwaartse geweldscyclus.

De vraag is hier eigenlijk: “Is het mogelijk dat iemand een bepaald niveau van Christusschap kan bereiken en er toch voor kiezen om achteruit te gaan, een neerwaartse spiraal te beginnen die hen ver beneden het bewustzijnsniveau brengt dat zij voorheen hadden?” En het antwoord is: “Ja.” Totdat jij ascendeert, is het mogelijk om achteruit te gaan.

Christuswezens die door de antichrist worden bedrogen
Nu, ik heb het feit besproken dat er een fase is waarin je het 96e niveau bereikt en je het heel belangrijke besluit moet nemen om echt zover te komen dat je erkent: “Het gaat niet om mij.” Je begint onbaatzuchtig voor het Geheel te werken. Of dat jij je nog meer op jezelf richt en probeert jouw eigen groei te vergroten om wat voor reden ook, of het nu is omdat jij iets belangrijks hebt gedaan of omdat jij dan nog ontwikkelder bent dan anderen, of wat ook maar. Als je dat besluit eenmaal hebt genomen en begrepen hebt dat Christusschap gaat over het overwinnen van het zelf dat je op de wereld hebt, dan is het moeilijker voor jou om achteruit te gaan. Zoals ik zowel in Korea als in Nederland heb gezegd, bestaat er een punt tussen het 48e en 96e niveau waarop je al enig Christusschap hebt, maar dat het nog steeds mogelijk is om op elk van die niveaus ineens zover te komen dat jij om persoonlijke redenen niet bereid bent te groeien, jij wilt niet verder. Er bestaat een gefixeerd punt in jouw bewustzijn waar jij niet naar wilt kijken en het onderzoeken en dan stagneer je dus. Je kunt zelfs achteruitgaan.

Dit verklaart ook het fenomeen dat je in de geschiedenis bepaalde leiders ziet die vaak charismatische leiders worden genoemd, waar veel mensen tegenop kijken en van denken: “Maar die persoon heeft iets. Die persoon heeft wat Licht! Er zit iets in de uitstraling van die persoon wat ons echt lijkt.” Zij worden erdoor ingenomen, omdat zij iets oprechts in herkenden. Vervolgens zie je dat er later een punt kwam waarop die leider een afslag naar beneden nam en zijn of haar volgelingen naar de afgrond leidde. Veel mensen hebben gevraagd en veel meer zouden moeten vragen: Hoe is dat mogelijk? Welnu, dat is mogelijk omdat het Christusschap voortdurend verder gaat, maar er kan een moment komen waarop je een bepaald niveau van Christusschap hebt en dat je wat je bereikt hebt, op dat niveau gebruikt om een bepaalde situatie op de wereld te bereiken die overeenkomt met de visie die je voor ogen had, bijvoorbeeld leider worden van een land of spirituele beweging. Vervolgens wil jij niet verder, omdat jij die positie nu hebt, je wilt niet meer verder groeien. Er zit een gefixeerd punt in jouw bewustzijn waar je niet naar wilt kijken. De aarde wordt natuurlijk steeds hoger verheven door de acceleratie van het hele universum, het collectieve bewustzijn wordt verhoogd.

Op het moment dat jij stilstaat, kom jij deze kracht tegen die aan jou trekt om te veranderen en als jij niet wilt veranderen, dan moet jij weerstand bieden tegen die verandering. Dit betekent dat jij dan een gesloten systeem wordt in plaats van een bepaald niveau van Christusschap bezitten en dat tot uiting brengen. Dan verlies je dat Christusschap weer, omdat Christusschap een verbinding met het Geheel heeft en het Geheel accelereert steeds sneller. Op het moment dat jij weigert te accelereren, moet jij wel het contact met de Christusgeest verliezen, en dan kom je in die spiraal dat je aan de macht wilt blijven, steeds extremer wordt en dat verwoeder doet. Het is slechts een kwestie van tijd voor dit tot verval leidt. Er zullen mensen zijn die dit voelen en zij vertrekken. Anderen zullen er tegenin gaan en dan kunnen er diverse dingen gebeuren. Je ziet dit vaak bij spirituele bewegingen. Je hebt het zelfs in de recente eeuw bij veel bewegingen gezien, zelfs bij een aantal bewegingen van geascendeerde meesters, waar die eerste groeicyclus kan zijn. Dan vertraagt die groei op een of andere manier, heel subtiel, en al gauw zet die traagheid, die inertie, in. Nu inertie is een ander woord voor de dood.

Naar organisaties van geascendeerde meesters kijken
Voor iedereen die op het spirituele pad is, is dit een belangrijke lering. Vooral voor degenen die betrokken zijn of zijn geweest bij een organisatie van geascendeerde meesters. Je kunt hem gebruiken om al die organisaties te bekijken en te verwerken wat er in feite is gebeurd, jouw eigen ervaring te verwerken, een hoger perspectief te krijgen. Je kunt hem gebruiken om jezelf te laten groeien door je om te draaien, naar jezelf te kijken en te zeggen: “Welke punten liggen er in mijn bewustzijn vast? Heb ik een lering van geascendeerde meesters gebruikt om die gefixeerde punten te verharden?”

Zoals ik in Nederland heb gezegd: “Heb ik een lering van de geascendeerde meesters gebruikt om mijn beeld van geascendeerde meesters te verharden, mijn spirituele MO en zit ik er nu in vast?” Dan kun je naar de voorbeelden van die organisaties en hun verschillende leiders kijken en dan kun je zeggen: “Ik zie nu wat er gebeurd is en ik wil zelf niet in die val lopen, ik wil blijven groeien, en wat moet ik dan doen? Nu, continu bereid zijn om naar mezelf te kijken, naar die gefixeerde punten te kijken, te zien waar ik vastzit en ophouden te projecteren dat dit de schuld van iemand anders is. Ik neem de verantwoordelijkheid en ik erken dat mijn spirituele groei, mijn Christusschap, mijn persoonlijke verantwoordelijkheid is.”

Ik kan een goeroe hebben, ik kan een leraar hebben, maar de leraar kan mijn bewustzijn niet voor mij veranderen – alleen ik kan dat doen en dus word ik niet beperkt door een leraar, een goeroe, een lering, een organisatie op de wereld. Als ik voel dat ik niet groei, is het niet de verantwoordelijkheid van iemand anders dat ik niet groei, in plaats van dat wel zo te projecteren. Ik kan die verandering doorvoeren en de verantwoordelijkheid nemen en zeggen: “Maar ik word niet beperkt door iemand of iets op aarde! Niets buiten mij kan verhinderen dat ik mijn bewustzijn verander, als ik maar naar mijzelf wil kijken.”

Christusschap en de illusie van perfectie
Dit betekent dat jij nu je kijk op Christusschap kunt gaan veranderen, zodat je er niet naar streeft om een staat van volmaaktheid te bereiken. Mijn geliefden, laat mij een heel, heel duidelijke uitspraak doen. Er zijn vele studenten van geascendeerde meesters die heel oprecht, heel serieus met het bewandelen van het pad omgaan, ze zeggen decreten en invocaties op, doen stappen op de wereld, zijn erg gefocust en heel serieus bezig. Nogmaals, je moet dit een bepaalde tijd doen, omdat dit precies op één lijn is met de Christusgeest, omdat je dat moet doen om je uit het collectieve bewustzijn en de neerwaartse aantrekkingskracht ervan, los te maken. Er komt ook een moment dat die concentratie op de uiterlijke dingen je ervan weerhoudt om naar binnen te gaan, naar je psyche te kijken en te zeggen: “Wat in mij moet er veranderen?”

Je kunt je trouwens ook zo concentreren op het veranderen van de wereld dat jij niet naar jezelf kijkt. Denk erom dat jij je realiseert dat er veel studenten zijn die het idee hebben dat er een hogere bewustzijnsstaat is en zij streven daar heel serieus naar, maar die het idee niet hebben losgelaten dat Christusschap betekent dat je in een staat van volmaaktheid verkeert.

De verafgoding en de hiërarchie in spirituele organisaties
Veel van hen – zoals in diverse organisaties van geascendeerde meesters is gebeurd – hebben de boodschapper geïdealiseerd en dachten dat je om boodschapper te kunnen worden, een bepaalde mate van Christusschap moest bereiken en dat je dan wel ‘in elk opzicht praktisch volmaakt’ moet zijn. Nu, mijn geliefden, alleen Mary Poppins is in elk opzicht praktisch volmaakt. Geen enkel menselijk wezen is dat of zal dat ooit worden. Je moet toegeven dat het echte probleem van de boodschapper of de goeroe, of zelfs Jezus, verafgoden, eruit bestaat je het beeld in stand houdt dat Christusschap een volmaakte staat is.

Wij hebben, vele, vele studenten gezien die oprecht streven naar Christusschap, maar die door hun ego zijn bedrogen, omdat zij hebben gedacht dat zij, als zij eenmaal een bepaald niveau van Christusschap hebben, niet naar zichzelf en hun eigen psyche hoeven te kijken, zij hoeven niet te veranderen, zij hoeven niet naar iemand die onder hen staat, te luisteren. In hun gedachten heeft een bepaald niveau van Christusschap een hiërarchie geschapen, waardoor degenen die een bepaald niveau van Christusschap hadden, ineens beter waren dan anderen die nog niet zover waren en dat zij niet naar hen hoefden te luisteren. Zij letten niet op hen wanneer zij hen erop wezen dat zij naar iets van zichzelf moesten kijken.

Op die manier stopt je vooruitgang en ineens zet de traagheid in, omdat je een bepaalde staat in een spirituele organisatie, of zelfs maar in gedachten, hebt bereikt waardoor jij je comfortabel voelt en je denkt dat jij niet verder hoeft te groeien. Veel van die studenten erkenden dat zij niet de allerhoogste staat van Christusschap hadden bereikt, omdat alleen de boodschapper die had. Zij hebben een heel subtiele overtuiging geschapen: “O, de boodschapper zit in een andere categorie, net als Jezus.” Zij zouden daar nooit kunnen komen, maar zij hadden wel een bepaald niveau en daarom waren zij hoger dan de andere studenten in die organisatie.

Wanneer die aardse hiërarchie bestaat, dan kan die organisatie hierdoor tot stilstand worden gebracht. Dit is op zichzelf al genoeg om een spirituele organisatie tot stilstand te brengen, als het niet wordt herkend en aangepakt. Degenen die op lagere niveaus zijn, kunnen het gevoel hebben dat zij geen ruimte krijgen om hun Christusschap te uiten. Zij hebben twee keuzes: Of zij pauzeren hun groei, zodat ze degenen die boven hen zitten, niet verstoren en in moeilijkheden komen, of ze vertrekken en uiten hun Christusschap ergens anders. Als de mensen die hun Christusschap willen uiten, vertrekken, dan kan een organisatie niet blijven groeien. Het is heel simpel en dit is in diverse organisaties gebeurd die door de geascendeerde meesters werden gesponsord. Ik hoef geen namen te zeggen, want degenen onder jullie die een organisatie van geascendeerde meesters kennen, kunnen het patroon duidelijk zien als je dat wilt.

Het gaat er eigenlijk om dat de hele idee van Christusschap is dat het een staat van perfectie is die uit de geest van de antichrist voortkomt. Op persoonlijk niveau komt het bij je ego vandaan, en dat komt omdat de krachten van de antichrist altijd proberen te voorkomen dat jij je ascensie bereikt. Zij weten dat zij jou tot het honderdvierenveertigste niveau in potentie op ieder niveau kunnen stoppen. Zij proberen jou altijd zover te krijgen dat je denkt dat jij niet hoeft te groeien, dat jij niet jezelf hoeft te transcenderen, dat jij niet verder hoeft. Daarom bestaat er een laatste gefixeerde illusie in je geest, die laatste illusie, zoals Hilarion heeft gezegd, waar je niet naar wilt kijken. Als je er niet naar wilt kijken, kun je hem niet opgeven, en daarom zit je tot in aller eeuwigheid in die illusie gevangen.

Mijn geliefden, er is niet veel eer te behalen aan het bereiken van het 143e bewustzijnsniveau en daar te stoppen. Het is een heel, heel erg treurige staat. Niet dat wij dat ooit hebben meegemaakt, maar als dat zou gebeuren, zou dat een heel treurige staat zijn. Het is trouwens bijna net zo treurig als je de 77e bewustzijnsstaat bereikt en dan stopt. Omdat wij natuurlijk altijd willen dat onze studenten ascenderen en je doet dat niet van het 77e of het 143e niveau. Je kunt dat alleen op het honderdvierenveertigste niveau, maar zelfs daar moet je die laatste illusie opgeven.

Mijn geliefden, dit was een lange verhandeling. Het is misschien wel een schokkende verhandeling. Ik heb gezegd wat ik wilde en ik bedank jullie, omdat jullie de open deur zijn geweest, zodat ik dit naar het collectieve bewustzijn kon uitstralen. Je denkt misschien dat ik niet zoveel over Rusland heb gezegd, maar ik kan je ervan verzekeren dat ik meer dan genoeg heb uitgestraald om Rusland in een opwaartse spiraal te laten gaan – als genoeg mensen zich maar op één lijn willen brengen met de impulsen die van de Christusgeest komen. Zodoende heb ik mijn bijdrage geleverd aan de opwaartse spiraal en het manifesteren van de Gouden Eeuw in deze geliefde en mooie natie.