Op Angst gebaseerde Samenlevingen transcenderen

Onderwerpen: Het wilde paard dat het Christusbewustzijn is – Een op angst gebaseerde samenleving achterlaten – Wanneer regeringen hun eigen volk wantrouwen – Een nieuw perspectief op 9/11 – Een samenleving waarin niets verborgen is – Het recht op privacy misbruiken – Is iets verbergen een recht? – Het verlangen om aan aansprakelijkheid te ontkomen – De autoritaire manier van denken achterlaten – Transparant leiderschap – Heb je een leger nodig?

Geascendeerde Meester Saint Germain, 11 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

IK BEN de Geascendeerde Meester Saint Germain. Ik ben blij dat ik de kans krijg om dit dictaat te geven voor zo’n groot publiek, omdat jullie chakra’s metaforisch gesproken, de luidsprekers worden die mijn vibratie, mijn Aanwezigheid, mijn ideeën naar het collectieve bewustzijn uitstralen en er zo voor zorgen dat zij verder gaan dan anders het geval was. Daardoor laten we de tijd, waarop mijn uitgave impact begint uit te oefenen op het fysieke niveau, sneller verlopen.

Het wilde paard dat het Christusbewustzijn is
Welnu, Jezus heeft jullie zijn magnifieke verhandeling over het collectieve bewustzijn gegeven en een aantal van de maar zelden begrepen aspecten van het Christusbewustzijn. Ik zou hier verder op in willen gaan door jullie specifiek het beeld te geven dat het Christusbewustzijn op een wild paard lijkt. Het is ongetemd, het is ontembaar, het beweegt zich constant heel erg snel. Terwijl hij over de vlakten davert, werpt hij stof op. De meeste mensen op aarde hebben zo’n laag bewustzijnsniveau dat zij het paard niet kunnen zien, maar het stof wel. Het Christusbewustzijn kondigt altijd veranderingen aan. Wanneer het de stad binnen komt denderen, betekent dit dat het een teken geeft dat er veranderingen in de samenleving moeten plaatsvinden.

Zo af en toe is er een menselijk wezen dat het getrappel van het paard hoort en naar buiten loopt, die zijn manen probeert te grijpen en zichzelf erop te zwaaien, iets waar maar heel weinigen in slagen, of in ieder geval wel een poos met het paard mee rennen, totdat de mensen meestal plat op hun gezicht vallen en dan uit de stofwolk stappen, helemaal bedekt met dat stof. De mensen die in staat zijn om dat te doen, zijn degenen die een beetje zijn afgestemd op de noodzaak dat er iets moet veranderen. Sommigen kunnen een glimp van het paard opvangen, enkelen kunnen hem aanraken, enkelen kunnen er misschien een poosje naast rennen. Als zij eenmaal uit die stofwolk tevoorschijn komen, kunnen de mensen zien dat die leiders met stof bedekt zijn en zien ze het verschil niet tussen het paard en het stof. Zij zien het flikkeren van het stof en dan denken ze dat die persoon, die leider, iets heeft wat zij niet hebben, een bepaald element van het Christusbewustzijn. Daarom beginnen ze die leider te volgen, en vaak volgen zij een leider zonder aan hem of haar te twijfelen, als ze eenmaal die beslissing hebben genomen om zich aan die leider te onderwerpen.

Dit verklaart vele situaties die jullie in de geschiedenis hebben gezien, toen sommige mensen de noodzaak tot verandering hebben opgepakt. Zij zijn in de stofwolk gegaan, zijn er bedekt met stof uit gekomen en daardoor kregen ze een soort charisma waar de mensen op reageerden. Toen de mensen zich eenmaal bij hem hadden aangesloten, gingen ze niet onderzoeken wie die leider was. In veel gevallen onderzoekt de leider helaas zichzelf ook niet als hij of zij eenmaal volgelingen heeft en in een bepaalde positie zit. Daarom zie je, zoals Jezus heeft uitgelegd, dat veel leiders een periode van groei kunnen meemaken om vervolgens te stagneren en uit de gunst te raken. Veel wereldrijken kunnen een periode van groei hebben, stagneren en in verval raken. Je moet herkennen dat hetgeen wat verandering brengt altijd een soort element van het Christusbewustzijn, een bepaalde overeenkomst met het Christusbewustzijn, is.

De vraag is: “Kunnen de mensen zich op één lijn brengen met de noodzaak om al het leven te verheffen of zullen ze alleen zichzelf, hun groep, hun gezelschap, hun natie, hun wereldrijk proberen te verheffen?” Als zij hun gerichtheid op zichzelf niet kunnen overwinnen en proberen het geheel te dienen, worden ze onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica en ondervinden ze een terugval, wat kan leiden tot vernietiging.

Een op angst gebaseerde samenleving achterlaten
Op basis hiervan wil ik jullie een verhandeling geven over een van de subtielere veranderingen die moeten plaatsvinden voor ik werkelijk de matrijzen voor mijn Gouden Eeuw kan uitgeven. Die verandering is dat het cruciaal is dat wij een bepaald aantal van de meest volwassen, geavanceerde, onbevooroordeelde mensen nodig hebben die begrijpen dat het noodzakelijk is om van een op angst gebaseerde samenleving op een niet op angst gebaseerde samenleving over te stappen. Let op: Ik zeg niet van een op angst gebaseerde naar een op liefde gebaseerde samenleving, omdat veel mensen dit niet zouden kunnen bevatten. Zij hebben een menselijk concept van liefde.

In het begin moeten zij erover nadenken dat een heel, heel erg lange tijd alle samenlevingen op aarde op angst werden gebaseerd. Zij moeten beginnen na te denken hoe die op angst gebaseerde kijk op het leven, die op angst gebaseerde benadering van het leven, de samenlevingen op vele heel subtiele manieren heeft beïnvloed. Vervolgens moet je erover beginnen na te denken dat het alternatief voor een op angst gebaseerde samenleving er één is die niet op angst gebaseerd wordt, maar die misschien wordt gebaseerd op vertrouwen of een andere positieve eigenschap die zij kunnen begrijpen. Het gaat er eigenlijk om dat zij de stap moeten begrijpen van op angst gebaseerde naar niet op angst gebaseerde samenlevingen.

Nu, Jezus heeft jullie het inzicht gegeven dat er soms zelfs mensen zijn die het gevallen bewustzijn bezitten, of misschien wel gevallen wezens, die een korte periode op één lijn kunnen zitten met de Christusgeest en de noodzaak om veranderingen door te voeren. Dit kan daadwerkelijk een positief effect hebben in die zin dat dit, hoewel het zelfs een gewelddadige gebeurtenis kan voortbrengen, de mensen wel de kans geeft om na te denken over hun op angst gebaseerde denkwijze en die te transcenderen. Ik wil graag een van de elementen bespreken die zo kritisch mogelijk moeten worden onderzocht terwijl jij nadenkt over deze stap van op angst gebaseerde naar niet op angst gebaseerde samenlevingen.

Wanneer regeringen hun eigen volk wantrouwen
Laten wij, aangezien wij in Rusland zijn, eens naar de Sovjet-Unie kijken en hoe je een primitievere versie had van wat veel mensen tegenwoordig de gecontroleerde (surveillance, bewaakte) samenleving noemen. De communistische regering van de Sovjet-Unie voelde zich, vaak door haar eigen volk, bedreigd en deed wat zij kon, gezien de technologie, om altijd de mensen in het oog te laten houden en een heel uitgebreid, complex systeem te maken om zich ervan te verzekeren dat zij wisten wanneer iemand iets deed wat een bedreiging voor de staat kon vormen.

Dit valt natuurlijk gemakkelijk te begrijpen wanneer je kijkt hoe de bolsjewistische revolutie heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde door geweld, door manipulaties, door leugens, door bedrog. Mensen die deze bewustzijnsstaat hebben, weten hoe zij aan de macht zijn gekomen door anderen dat soort dingen aan te doen. Het heeft hen in staat gesteld om aan de macht te komen, maar de prijs die zij daarvoor betalen, is dat zij eeuwig, in ieder geval tot in het oneindige, met die angst moeten leven dat anderen met hen zullen doen wat zij anderen hebben aangedaan. Met andere woorden, dat anderen dezelfde middelen zullen gebruiken om hen omver te werpen als zij hebben gebruikt om de vorige machtselite omver te werpen. Dit wordt hun motivatie om deze gecontroleerde samenleving te hebben.

Als wij nu vooruitgaan naar de modernere tijd, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, en kijken naar een van de belangrijkste ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden, dan is dit natuurlijk het internet en de digitale technologie. Als de Sovjetleiders toegang hadden gehad tot dit soort technologie, dan hadden zij vanzelfsprekend zelfs nog een enger bewakingsnet over hun burgers heen gelegd. Zij bezaten dit niet, maar nu is het wel ontwikkeld, vooral in de jaren 1990.

Regeringen in het westen waren zich hier natuurlijk van bewust. Zij begonnen er enigszins gebruik van te maken, maar zij wisten dat hun volk heel erg kritisch zou zijn op deze toegenomen bewaking. Zij stonden voor een bepaald dilemma, omdat je niet gemakkelijk kunt beweren dat je een vrije, democratische natie bent en tegelijkertijd steeds nauwer toezicht op je eigen burgers houdt. De gevallen wezens die altijd proberen om samenlevingen over te nemen, vonden dit soort technologie natuurlijk prachtig.

Ik moet nu natuurlijk noemen dat het internet en digitale technologie door mij werden uitgegeven, omdat hierdoor ook de hoeveelheid informatie die voor de mensen beschikbaar was, toe is genomen. Je begrijpt dat een van de redenen dat de Sovjetleiders computertechnologie niet konden gebruiken, is dat zij in feite bang waren om hun wetenschappers computers te geven. Zij stonden oog in oog met het dilemma dat zij, als zij hun wetenschappers computers zouden geven, niet wisten tot wat voor informatie die toegang kregen en hoe zij met mensen in het westen konden communiceren. Het geldt natuurlijk ook voor westerse regeringen dat zij geen volledige controle op het internet kunnen hebben en de hoeveelheid informatie waar mensen toegang tot hebben.

Een nieuw perspectief op 9/11
De gevallen wezens waren hier natuurlijk niet blij mee, maar zoals altijd proberen zij een iets te beramen om gebruik te maken van nieuwe technologie om hun doelen, om de macht in handen te krijgen, te bevorderen. Zij beraamden heel slim de situatie om bepaalde mensen naar de Verenigde Staten te laten reizen, daar vlieglessen te nemen en vervolgens vier vliegtuigen te kapen en ze tegen een paar gebouwen in de Verenigde Staten te laten vliegen op 11 september 2001.

Nu, mijn geliefden, zullen een paar dingen heel erg vreemd op veel mensen overkomen, waaronder ook veel studenten van geascendeerde meesters. De naties in het westen zaten in die tijd in een periode van stagnatie, omdat zij bepaalde kwesties niet onder ogen hadden willen zien. De gebeurtenis van 11 september werd overduidelijk door de gevallen wezens beraamd en zij hadden een helder doel om dit te doen, hoofdzakelijk om het volmaakte excuus te hebben om regeringen hun toezicht op hun eigen burgers uit te breiden in naam van het bestrijden van terrorisme.

Gezien de impasse waarin de westerse naties in die tijd zaten, kunnen we inderdaad wel zeggen dat deze gebeurtenis de soort verandering heeft gebracht die noodzakelijk was om de samenleving vooruit te helpen en een samenleving te dwingen om bepaalde kwesties onder ogen te zien. Een kort moment en vanuit een bepaald standpunt bekeken, was dit in overeenstemming met de Christusgeest en de noodzaak om veranderingen door te voeren. Natuurlijk werd dit niet op wat voor manier ook door de geascendeerde meesters of de Christusgeest gesteund, maar zoals Jezus heeft gezegd, was het een van de voorbeelden dat de Wet van Vrije Wil vereist dat wij een stap terug doen en dingen te laten ontvouwen. Wanneer de tweede wet van de thermodynamica of de gevallen wezens een van die schokkende gebeurtenissen in het leven roept, dan dient dit om de mensen te wekken en hen te dwingen om bepaalde kwesties te bekijken. Je zag natuurlijk hoe de meeste mensen in de Verenigde Staten en in veel andere naties daarop reageerden met angst – sommigen zouden zeggen – ‘nieuwe’ – bedreiging door het terrorisme – maar was die dreiging er al niet heel lang geweest?

Wat hier eigenlijk nieuw aan was, was dat deze gebeurtenis zo schokkend was dat je die moeilijk kon negeren en daarom reageerden regeringen hierop in overeenstemming met hun bewustzijnsniveau. Een van die effecten was natuurlijk dat alle westerse democratische naties begonnen allerlei soorten technologie te gebruiken om gecontroleerd toezicht uit te oefenen, van camera’s op straat tot het monitoren van het internet om, zoals zij zeggen, meer terroristische aanvallen te voorkomen. Dit is natuurlijk in grote mate een excuus om iets te doen wat de gevallen wezens hen al heel lang wilden laten doen, namelijk de controle vergroten.

Natuurlijk doen de democratische regeringen dit niet bewust om de controle te vergroten, maar het is wel de uitkomst van wat ze aan het doen zijn. Er zijn nu vrije, democratische samenlevingen die zo’n hoog niveau van gecontroleerd toezicht op hun eigen burgers uitoefenen dat zij, als dit in de Sovjet-Unie was gebeurd, ontzet zouden zijn geweest over dat dit totalitaire regime van de Sovjet-Unie haar eigen burgers zo kon monitoren. Nu doen zij precies hetzelfde, alleen met veel verfijndere technologie. Een van de ironieën in de geschiedenis zou je kunnen zeggen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de moderne post-Sovjetregering niet hetzelfde doet. Natuurlijk doen zij dat.

Wat je hier ziet, is een van die voorbeelden van hoe wij soms een bepaald type technologie moeten gebruiken, waarvan wij weten dat die verkeerd kan en zal worden gebruikt, maar wel de technologie is die de samenleving vooruitbrengt. Wat was ook het resultaat van het internet? Welnu, meerdere malen heb je gezien dat een persoon informatie heeft gedownload van geclassificeerde geheime regeringsnetwerken en die openbaar heeft gemaakt. Als het eenmaal openbaar is, kun je de distributie ervan niet meer tegenhouden. Je ziet dat juist de technologie die de regeringen gebruiken om toezicht op het volk te houden ook tegen de regering kan worden gebruikt om hen voor iets aansprakelijk te stellen.

Een samenleving waarin niets verborgen is
Ik nam een ingecalculeerd risico toen ik deze technologie destijds heb uitgegeven en globaal heeft het een positieve uitwerking. Wat zal er gebeuren nu we dichter bij de Gouden Eeuw komen? Wat gaat er gebeuren wanneer samenlevingen die op angst gebaseerde manier van denken beginnen op te geven? Nu komen we bij een van de subtiele dingen die de gevallen wezens in het leven hebben geroepen. Wat is de essentie van die op angst gebaseerde denkwijze? Dit is het gevoel dat er gebrek aan iets is. Het gevoel bestaat dat er gebrek is aan de bronnen die beschikbaar zijn in het materiële rijk.

Daarom bestaat er een gevoel van concurrentie over die bronnen en er zijn groepen, zelfs naties, die zoveel mogelijk voor zichzelf te pakken willen krijgen. Dit is een reactie die op angst gebaseerd is. Het andere element van die op angst gebaseerde denkwijze is dat, omdat er gebrek aan iets is, jij iets hebt wat iemand anders van jou af wil nemen. Daardoor moet jij jezelf beschermen en een van de manieren om dat te doen, is verbergen wat je hebt, iets verborgen te houden. Wat je al eeuwenlang ziet, zelfs duizenden jaren, is dat veel samenlevingen op dit gevoel van gebrek zijn gebaseerd en dat dit gevoel volstrekt natuurlijk, onvermijdelijk en legitiem maakt dat mensen, zelfs instituties en regeringen, geheimen mogen hebben; dat zij iets voor het publieke oog verborgen mogen houden.

Je ziet dat vele, vele samenlevingen van dit bewustzijn zijn doordrongen. De Sovjet-Unie is er natuurlijk een voorbeeld van dat de leiders het absoluut noodzakelijk vonden om zich ervan te verzekeren dat de mensen niet wisten wat zij deden. Tegelijkertijd wilden zij wel weten wat de mensen deden. Je ziet dit ook in westerse samenlevingen terug – zelfs in de samenlevingen die zichzelf vrije democratieën noemen – dat de regeringen geloven dat het noodzakelijk en legitiem is dat zij bepaalde dingen voor hun eigen volk verborgen houden. Veel corporaties geloven dat zij het recht hebben om hun productiegeheimen verborgen te houden en zelfs voor hun eigen werknemers geheim te houden welke beslissingen de leiders van die bedrijven nemen – hoewel die van grote invloed zijn op het leven van de werknemers.

Het recht op privacy misbruiken
Dit is zo ver gefilterd dat de gevallen wezens heel, heel erg slim dit bewustzijn konden gebruiken om de situatie te manipuleren, waardoor de meeste mensen van de bevolking in de vrije democratische naties geloven dat het in feite noodzakelijk en rechtmatig is dat er geheimen bewaard moeten worden op alle niveaus van de samenleving, waaronder hun persoonlijke leven. Een van de basale mensenrechten in veel grondwetten is het recht op privacy. Nu, mijn geliefden, de uitdaging die ik de menselijke wezens heb toegeworpen met digitale technologie, was de noodzaak om te onderzoeken: “Heb ik eigenlijk wel recht op privacy?” Je kunt zeggen: “Nu, ik wil natuurlijk niet dat iemand zijn camera in mijn badkamer opstelt en dat live naar het internet streamt.” Maar dat bedoel ik niet.

Ik heb het over: “Moet ik in een samenleving wonen waar de mensen geheimen voor elkaar mogen hebben?” Nu denk je misschien dat de rest van de wereld wil kijken naar die live streaming van wat jij in je badkamer doet, maar dat kan de meeste mensen niets schelen. Wat je doet, is het recht op privacy bewaren om bepaalde elementen van jouw privéleven te beschermen die eigenlijk niet beschermd hoeven te worden. De prijs die samenlevingen daarvoor betalen is dat die concentratie op het recht op privacy en het recht om iets geheim te houden, de absoluut volmaakte dekmantel voor de gevallen wezens is om de samenleving, zelfs regeringen, te manipuleren.

Is het eigenlijk wel legitiem en noodzakelijk om een samenleving te hebben die beweert vrij te zijn, maar tegelijkertijd mensen toestaat geheimen te hebben en dingen te doen die andere mensen beïnvloeden, maar dat de mensen om wie het gaat, dit niet weten? Is dat echt een vrije samenleving? Je erkent wel dat de gemiddelde goedhartige, eerlijke burger eigenlijk geen geheimen heeft die hij voor de regering of het publiek verborgen moet houden. Natuurlijk heb je recht op privacy in je eigen huis. Dat is niet hetzelfde als in staat zijn om geheimen te hebben.

Je ziet dat er heel veel aspecten van een samenleving zijn waarin de gevallen wezens het recht op privacy hebben misbruikt om toe te dekken hoe zij de mensen manipuleren. Dit kan natuurlijk niet zo blijven in de Gouden Eeuw. Omdat de mensen dit bewustzijn niet willen onderzoeken, heb ik besloten om de digitale technologie uit te geven en de gevallen wezens hebben de gebeurtenis op 9/11 in het leven geroepen. De samenleving had hier op twee manieren op kunnen reageren. Zij hadden kunnen reageren zoals ze gedaan hebben, of op een betere manier door te zeggen (zoals sommige mensen ook hebben gedaan, maar heel weinigen hebben daarnaar gehandeld): “Wij kunnen niet toestaan dat die terroristen onze basale democratische rechten in gevaar brengen.” Veel regeringen in het westen hebben dit na 9/11 gezegd, maar gingen gewoon door en hebben de gecontroleerde samenleving opgebouwd die alle westerse naties tegenwoordig hebben.

Omdat zij dit hebben gedaan, zitten zij nu op de harde leerschool, mijn geliefden. Hier is maar één uitkomst mogelijk en dat is dat de nieuwe digitale technologie en de technologie om toezicht te houden, zo vaak wordt gebruikt dat niemand meer iets kan verbergen. Jullie weten toch wel dat je vanaf het moment dat je inlogt op het internet wordt gemonitord door NSA, de CIA, Google en Facebook. Jullie beslissen welke daarvan het ergst is.

Is iets verbergen een recht?
Jullie weten dat je vanaf het moment dat je de virtuele realiteit instapt, geen privacy meer hebt. Je zult zien dat dit wordt uitgebreid naarmate de maatschappij steeds meer gedigitaliseerd wordt. Er zal een moment komen waarop men simpelweg toegeeft dat wij de kat niet weer in de zak terug kunnen stoppen, we kunnen ons niet meer ontdoen van deze technologie. Wij zijn daadwerkelijk het informatietijdperk ingegaan en hebben informatiesamenlevingen gevestigd. Wij moeten de enige logische consequentie aanvaarden, namelijk dat wij niemand toestaan om iets te verbergen wat andere mensen beïnvloedt.

Als je in je eigen huis dingen doet die alleen jouzelf en je eigen familie aangaan, heb je natuurlijk privacy. Wanneer je iets doet wat andere mensen beïnvloedt, heb je geen recht op privacy. Je hebt niet het recht om dat geheim te houden, omdat de mensen wie het betreft het recht hebben om te weten wat jij aan het doen bent en hoe dat hen beïnvloedt, wat jouw motieven zijn. Dit vormt voor de gemiddelde burger natuurlijk geen bedreiging. Bedrieg jij iemand? Manipuleer jij iemand? Nee! Maar wie manipuleren anderen wel? Welnu, dat is de machtselite, de gevallen wezens, de verborgen elite die proberen naar de macht in de samenleving te grijpen. Dat zijn de mensen die iets te verbergen hebben en zij proberen jouw recht op privacy te gebruiken om het legaal te maken dat je iets mag blijven verbergen.

In de Gouden Eeuw zal de omslag komen waardoor de logische consequenties van de informatiemaatschappij natuurlijk zijn dat je geheimhouding moet opgeven. Dit zal vervolgens de verhoudingen veranderen op vele, vele subtiele manieren, omdat de mensen, bedrijven, naties, regeringen, gewapende strijdkrachten, detectivebureaus zich ineens zullen realiseren dat zij niets kunnen doen waarvoor zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het verlangen om aan aansprakelijkheid te ontkomen
Herkennen jullie, mijn geliefden, dat de modus operandi van de gevallen wezens, en de machtselites die er door de geschiedenis heen zijn geweest, juist is dat zij willen kunnen doen wat zij maar willen zonder er rekenschap van hoeven af te leggen? Nu, dit kan alleen maar in een samenleving waarin geheimhouding bestaat. In een samenleving waar alle informatie bekend is, word je altijd aansprakelijk gesteld voor jouw daden en dat is één aspect van het Christusbewustzijn. Voor het Christusbewustzijn blijft natuurlijk niets verborgen.

Nu hebben we gesproken over het feit dat zelfs een aantal van onze volwassener studenten nog steeds enige afstand tussen zichzelf en de geascendeerde meesters zien en jullie hebben meerdere dingen die jullie vaak voor ons willen verbergen. Wij hebben jullie ook geprobeerd te helpen begrijpen dat jij de stap kunt maken om meer één met ons te worden, wanneer je dit verlangen om iets voor ons te verbergen opgeeft. Natuurlijk kun je niets verbergen als je één bent met elkaar. Hoe kun je nu één met mij zijn als je iets voor mij wilt verbergen? Dat kan niet. In de niet zo verre toekomst voorzie ik dat er een omslag in het collectieve bewustzijn komt, zodat ik een nieuw type informatietechnologie kan uitbrengen, waar ik al eerder over heb gesproken, zodat de maatschappij in staat zal zijn om iets wat wij traditioneel de Akashakronieken hebben genoemd, te lezen.

Nu, ze zullen niet het vermogen krijgen om het op de verfijnde manier te doen die wij in onze retraiteverblijven kunnen. Zij zullen in staat zijn om het zo te doen dat zij terug kunnen gaan naar het relatief nabije verleden en de acties te lezen, of ze op een scherm tonen, die precies zijn gebeurd op een bepaalde plek. Het lijkt enigszins op wat jullie nu een bewakingscamera noemen. Je hebt nu alleen geen camera nodig, want de opnames worden gemaakt in de Akashakronieken. Wanneer je hier toegang tot hebt, kun je bijvoorbeeld teruggaan naar de plaats van misdaad en kun je opnieuw afspelen wat er is gebeurd en zien wat de mensen hebben gedaan.

In het begin zal dit natuurlijk veel tegenstand en weerstand oproepen. Het is duidelijk dat dit in het begin specifiek zal worden gebruikt om misdaden op te lossen, maar het werkelijke effect is dat het misdaad voorkomt. Want als jij weet dat je niet weg kunt komen met een misdaad die jij hebt gepleegd, nu dan plegen de meeste mensen die misdaad niet, wel? Alleen omdat zij ermee weg kunnen komen, overtreden zij de wet.

Op den duur kan het natuurlijk ook worden gebruikt om allerlei verborgen manipulaties in de samenleving bloot te leggen. Dit zal werkelijk de tafels omkeren van de gevallen wezens en degenen die hen op het fysieke vlak dienen. Zij zullen niets meer kunnen verbergen en dus kan dit tot een omslag in instelling leiden.

Nu is er een Amerikaanse auteur, John Steinbeck genaamd, die een serie verhalen heeft geschreven over een klein dorpje, een klein vissersdorpje, aan de kust van Californië. In een van die verhalen is een koopman die zijn hele leven heeft geprobeerd om andere mensen te bedriegen en hen van hun geld af te helpen. Hij is de belichaming van oneerlijkheid, maar op een dag krijgt hij een openbaring en ineens beseft hij dat de allergrootste zwendel, de beste manier om iemand te bedriegen, totale eerlijkheid is. Als iedereen eerlijk is, kun je niemand anders bedriegen, dus dan hoe je niet in die constante angst te leven dat je wordt bedrogen.

We kunnen zelfs nog verder gaan en toegeven dat wanneer een samenleving wordt gebaseerd op vertrouwen en eerlijkheid en de mensen niet proberen om elkaar te bedriegen, het geascendeerde rijk dit zal vermenigvuldigen. De economie van die samenleving zal een heel ander niveau bereiken, iets wat de mensen zich nu amper voor kunnen stellen. Je hebt dit al gezien in een aantal landen waar meer transparantie is, meer eerlijkheid in het bedrijfsleven, omdat iedereen beseft dat het de moeite waard is om samen te werken. Als niemand probeert iemand anders te bedriegen, dan heeft iedereen daar profijt van.

Als dit op alle niveaus van de samenleving begint door te sijpelen, zullen de mensen beseffen dat zij dit bewustzijn van gebrek moeten loslaten, omdat je niet oneerlijk hoeft te zijn in een samenleving waar overvloed is. Het is vaak ingewikkelder om anderen te bedriegen of te bestelen dan zelf geld te verdienen. Zo nemen veel mensen in de huidige samenleving dat niet waar, maar in een samenleving met meer welvaart wel. Je zult dan in feite zien dat de naties die de materiële levensstandaard hebben verhoogd, een bepaald type misdaad hebben overwonnen, omdat het eigenlijk gemakkelijker en veiliger was voor de mensen om een baan te krijgen dan te stelen – en zij hebben een beter gevoel over zichzelf.

De autoritaire manier van denken achterlaten
Dit is een heel subtiele, en het zal een geleidelijke verandering zijn, maar het is een heel belangrijke verandering die veel verschillende uitwerkingen heeft. Een daarvan die ik nu wil bespreken, is dat het duidelijk wordt dat je geen macht kunt uitoefenen zonder er rekenschap van af te moeten leggen, de maatschappij zal niet meer, zouden we kunnen zeggen, een autoritaire denkwijze hebben. Wat zie je tegenwoordig in heel veel samenlevingen? Er zijn mensen die zich op diverse manieren in een positie hebben geplaatst waar zij het gevoel van hebben dat zij in die positie gezag kunnen uitoefenen en vaak gaat de bevolking van een bepaald land in die beoordeling mee.

Het extreme voorbeeld hiervan is natuurlijk een dictator die alle macht heeft en daarom door die mensen van zijn volk die nog leven, worden gezien als het allerhoogste gezag. In alle samenlevingen, zelfs in de samenlevingen die zichzelf een democratische natie noemen, heb je mensen in gezagsposities. Dan kunnen mensen zijn die zijn verkozen als volksvertegenwoordiger en een bepaalde positie in de regering hebben, zoals een minister. In veel gevallen zijn die mensen niet gekozen door het volk, maar door de bureaucraten die machtige posities in de bureaucratie hebben, mensen bij de politiemacht, bij de geheime politie, degenen die belast zijn met de gecontroleerde samenleving. Dat kunnen mensen in het leger zijn. Het kunnen ook mensen uit het zakenleven, vooral grote bedrijven, zijn.

Je ziet dat de meeste mensen die een gezagspositie bereiken, dat gezag niet kunnen uitoefenen op een manier die niet op angst gebaseerd is. De meesten van hen krijgen het gevoel dat zij iets moeten doen om hun gezagspositie te behouden. Daarom beginnen ze de mensen of het systeem op diverse manieren te manipuleren. Zij krijgen de modus dat zij het gevoel hebben dat zij het recht hebben om dit voor de mensen geheim te houden, omdat zij niet willen toegeven dat wat zij doen, niet iets is wat de mensen willen. Zij denken dat dit eigenlijk is wat de mensen willen, als de mensen maar wisten wat zij wilden. Omdat de mensen niet weten wat zij willen, is de persoon met het gezag degene die weet wat de mensen zouden moeten willen en daarom heeft die het recht om de situatie te manipuleren en dat voor de mensen geheim te houden.

In veel samenlevingen zie je dat het volk bang is voor personen die in gezagsposities zijn – waaronder natuurlijk de Sovjet-Unie, maar ook in veel westerse samenlevingen. Natuurlijk zal die angst voor gezagsdragers compleet en totaal verdwijnen, naarmate we de op angst gebaseerde samenleving steeds meer achter ons laten. Dit betekent dat veel personen die nu in gezagsposities zitten, gewoonweg niet in die posities kunnen blijven. Zij zullen sterven of zij zullen eerlijk gezegd door de mensen worden afgezet. Veel van hen zullen ervoor kiezen om zich terug te trekken en dit zal een heel nieuw soort leiders de ruimte geven; die leiders zullen zich als dienaar opstellen, zoals men dat populair noemt.

Zij bezitten dat element van het Christusbewustzijn omdat zij zich richten op het dienen van het geheel en dit zal, nogmaals, een belangrijke verandering zijn. Ineens zullen de mensen niet meer het gevoel hebben dat zij bang moeten zijn voor hun leiders. Als je niet bang bent voor je leiders, waarom moet je dan die leiders wantrouwen, vooral wanneer je begint te beseffen dat die leiders jou proberen te dienen op een eerlijke en duidelijke manier en bereid zijn om rekenschap af te leggen van wat zij doen? Zij zijn bereid om transparant te zijn.

Transparant leiderschap
Er komt een tijd waarin men gaat inzien dat de meest geavanceerde, de meest welvarende, vorm van leiderschap, transparant leiderschap is. Dit wordt gezien als een absolute noodzaak en het is noodzakelijk, omdat noch een samenleving noch een bedrijf uit de op angst gebaseerde denkwijze kan stappen zonder totale transparantie van haar leiders op gang te brengen. Daardoor raakt het allerlei vormen van oneerlijkheid kwijt, het komt van corruptie af, en opeens kan het bedrijf opnieuw iets veranderen. Je ziet dan bijvoorbeeld dat veel samenlevingen dan vele, vele mensen bevrijden om iets nieuws te produceren, waardoor de economie daadwerkelijk groter wordt.

Kijk nog eens naar de Sovjet-Unie en zie hoeveel mensen in dienst waren van de regering om de rest van de bevolking in het oog te houden. Dit betekende dat die mensen niet vrij waren om constructief werk te verrichten en dit is een aanzienlijke factor die heeft bepaald waarom de economie mislukte. Nu zie je dat in de westerse naties steeds meer mensen in een bureaucratie werken en steeds meer mensen worden in dienst genomen om specifiek bewakingswerk te verrichten over de rest van de bevolking, of in ieder geval degenen die worden beschouwd als extremistische elementen. Dit sluit opnieuw bronnen en creativiteit af. Het kan niet tot groei van de economie leiden, omdat wij, de geascendeerde meesters, de inspanningen van de mensen niet kunnen vermenigvuldigen, wanneer zij werken aan iets wat de samenleving niet verder brengt. Alleen wanneer de mensen iets doen wat het geheel verheft, kunnen we dit vermenigvuldigen en alleen dan de economie groeit de economie.

Als studenten van geascendeerde meesters moeten jullie een aantal heel belangrijke dingen in je achterhoofd houden. Het is belangrijk dat jullie de oproepen doen om de impuls te versterken die ik naar het collectieve bewustzijn heb uitgezonden, zodat jullie daadwerkelijk de weg bereiden – jullie openen de weg – voor bredere acceptatie. Jullie kunnen de oproepen doen dat degenen die in de positie zijn om die veranderingen tot stand te brengen, worden losgesneden, zodat zij die ideeën kunnen begrijpen en de noodzakelijke stappen nemen.

Wie wil er nu niet in een samenleving leven die niet op angst wordt gebaseerd? Wie wil er nu in een op angst gebaseerde samenleving leven? Wanneer voldoende mensen die ideeën snappen, beseffen ze dat er een alternatief is. Het is een voor de hand liggend alternatief. Het is er altijd al geweest, maar de mensheid was nog niet zover dat zij het in gang konden zetten, maar nu is dit aan het veranderen en steeds meer mensen zijn toe aan een samenleving die niet op angst gebaseerd is.

Heb je een leger nodig?
Nog een uitkomst is: “Als je niet bang bent, heb je dan wel een leger nodig?” Zoals ik al eerder heb gezegd, komt er een moment in de Gouden Eeuw dat er geen legers in naties zijn. Er komt een overgangsperiode waarin een aantal naties nog steeds een leger handhaaft, omdat zij erkennen dat er andere naties zijn die nog niet helemaal de op angst gebaseerde denkwijze achter zich hebben gelaten en dus hebben zij een afschrikmiddel nodig. Zij doen dit niet vanuit een op angst gebaseerde denkwijze.

Dit kan tot een evolutie leiden, omdat een aantal kleinere landen eenvoudig zeggen: “Maar waarom dwingt Donald Trump ons om twee procent van ons nationale product te besteden aan een leger dat wij realistisch gezien niet nodig hebben? En waarom zouden wij daarin mee moeten gaan? Dus laten wij in plaats van daarin mee te gaan, onze eigen gang gaan en de leiding nemen en de historisch noodzakelijke stap nemen door ons leger af te schaffen en erop vertrouwen dat dit ons waarlijk op een hoger niveau brengt, omdat het wel duidelijk is dat wij dat niet nodig hebben.”

Mijn geliefden, je zult ook zien dat vele vormen van agressie zullen vervagen. Je kunt bijvoorbeeld niet de verkiezingen van andere landen manipuleren, of dit nu met computers gebeurt of op andere manieren, als dit kan worden blootgelegd. Daar word je op afgerekend. Je kunt niet bij bedrijven spioneren, als je daarvoor aansprakelijk wordt gesteld. Alle dingen die je tegenwoordig als onvermijdelijk beschouwd (en denkt dat er nooit een wereld kan komen zonder deze vorm van agressie en bedrog en spioneren en manipulaties) kan eenvoudig verdwijnen en de mensen zullen erop gaan vertrouwen dat zij daadwerkelijk een samenleving kunnen manifesteren en er in leven die niet op angst gebaseerd is. Stel je eens voor wat een geweldige verandering dat zou zijn.

Durf je eens voor te stellen hoe jij je zou voelen als jij in zo’n samenleving woonde. Enkelen van jullie zeggen misschien: “Wel, dat is gemakkelijk voor degenen die in bepaalde naties zijn opgegroeid omdat zij niet bang hoefden te zijn voor hun regering, maar dat is niet zo gemakkelijk als je bent opgegroeid in bepaalde naties waarin je reden had om bang te zijn voor je regering en misschien nog steeds bang moet zijn.” Ik vraag toch van jullie, als studenten van geascendeerde meesters, om die staat van niet-angst in te gaan. Sta jezelf toe om te voelen wat je zou voelen als je in een samenleving woonde die niet op angst gebaseerd is en kies er dan voor om dat gevoel vast te houden. Hoe kunnen jullie de voorlopers zijn voor een omslag in het Gouden Eeuwbewustzijn, als jullie, de studenten van geascendeerde meesters, dat niet kunnen bereiken en dat gevoel handhaven?

Wij kijken naar jullie, of jullie bereid zijn om die verandering te door te voeren, waar je ook woont, en dat gevoel vast te houden dat je niet bang bent voor je eigen samenleving. Jullie benadering van het leven wordt niet op angst gebaseerd en sta jezelf toe om een goed gevoel over jezelf en je situatie te hebben. Hoe kun jij je goed voelen als je juist bang bent voor de samenleving waarin je iedere dag leeft? Dus bedank ik jullie nogmaals dat jullie de electroden wilden zijn voor deze uitgave, mijn geliefden.