Hoe je iets op aarde verandert

Hoe je iets op aarde verandert
Onderwerpen: Je afstemmen op Master More – De wet van progressieve openbaringen – Het concept Rusland – De illusie dat er een ras bestaat – De illusie dat er naties zijn – Menselijke wezens en andere menselijke wezens – Waarom die bereidheid om te doden in Rusland? – Waarom natiestaten zullen verdwijnen – Je basale menselijkheid delen – Contact maken met het méér in jou

Geascendeerde Meester Master More, 9 juni 2017 – Novosibirsk, Rusland

Mijn geliefden, wanneer je luistert naar de liefde in jullie hart, wanneer jullie het lied ‘More’ zingen, hoe kun je dan in gedachten nog twijfelen aan de reden waarom ik mijn naam in Master More heb veranderd? Je ziet dat zelfs de elementalen er zo erg naar verlangen om meer te worden dat zij het op dit moment zelfs een beetje overdrijven. Dus moeten wij hen dan als groep niet vragen om wat te kalmeren, het innerlijke evenwicht te vinden?

Alle mensen verlangen natuurlijk naar rust. Alle mensen in Rusland verlangen naar rust en vrede. Waarom zijn er dan zo veel stormen in de geschiedenis van deze natie geweest? Waarom waren er zoveel perioden dat het leek alsof de ene storm na de andere opstak? Er was nooit de kalmte bij de mensen om naar binnen te gaan om contact te maken met iets waar zij meer van houden dan iets op aarde. (Op de achtergrond hoor je tijdens het hele dictaat onweer en zware regenval).

 

Je afstemmen op Master More
Wat zal Moeder Rusland echt veranderen? Welnu, dat is dat de mensen die op dit land wonen bewust en openlijk gaan toegeven dat er iets is waar zij meer van houden en dat is iets wat zich niet in de materiële wereld bevindt of tot de materiële wereld behoort. Er is iets waar zij meer van houden dan de gevallen wezens, die hen al zulke lange periodes in hun geschiedenis regeren. Mijn geliefden, jullie zijn de voorlopers die het bewustzijn moeten verhogen en de mensen in contact brengen met iets waar zij in hun hart van houden, de grootste liefde die zij bezitten. Waarom is het voor veel mensen in Rusland zo moeilijk om met die liefde in contact te komen? Omdat zij door de gevallen wezens in een situatie zijn gemanipuleerd die zo onaangenaam, zo moeilijk, voor hen was dat hun dagelijkse leven zo zwaar was geworden dat zij het gevoel hadden dat er niets was waar zij echt van konden houden.

Mijn geliefden, dit kun je doen om verandering in een land te brengen, of in willekeurig welk land ook: Maak contact met iets waar je meer van houdt dan iets op deze aarde. Wees bereid om toe te geven wat dat is. Stem je af op je hart. Voel het in je hart. Wat laat je hart met iets op de loop gaan? Wat maakt je aan het huilen? Geen tranen van angst, maar tranen van vreugde. Volg dat gevoel dan. Volg het dan tot je weet dat je contact hebt met de bron en omarm het eenzijn met de bron van jouw liefde. Voor velen van jullie die hier zijn, kan het een tussenstap zijn om van iets te houden voor je echt van jouw IK BEN Aanwezigheid kunt houden of een hogere uitdrukkingsvorm van God die je nu misschien nog als te ver van jou vandaan beschouwt.

Mijn grootste wens is dat je contact maakt met de Aanwezigheid die ik ben. Wat ben ik dan? Wie ben ik dan? Zoals ik al vaker heb gezegd, ben ik meer dan je kunt bevatten, meer dan welk beeld ook dat je hebt. Omdat de beelden die jullie in gedachten hebben uit noodzaak lineair moeten zijn, want dat is iets waar je verstand alleen maar mee om kan gaan. Vaak zijn die beelden verbonden aan woorden. Wat is Master More? Hij is de chohan van de Eerste Straal. Wat is de Eerste Straal? Dus je begint er woorden bij te bedenken. Het is macht. Het is wil. Het is discipline. Master More is de strenge tuchtmeester. Een aantal van jullie zijn wel bepaalde liefde voor mij gaan voelen op grond van het beeld dat ik iemand ben die hier is om je strenge initiaties te geven en je, bij wijze van spreken, in bedwang te houden. Maar waar moet ik je mee in bedwang houden? Natuurlijk met mijn Aanwezigheid.

Wat is mijn Aanwezigheid? Meer dan je in woorden kunt uitdrukken. Meer dan je lineaire verstand kan doorgronden en categoriseren en labelen en analyseren. Als jij contact wilt maken met mijn Aanwezigheid, dan moet je bereid zijn om verder te kijken dan die beelden. Daarom besloot ik om mijn studenten, omdat heel veel van hen aan het uiterlijke beeld van El Morya gehecht waren, een schok te bezorgen en hen te verrassen door mijn naam te veranderen in de wetenschap dat een aantal dit natuurlijk zouden aangrijpen als reden om mijn nieuwe boodschap te verwerpen, omdat zij niet hogerop wilden komen, maar zich op hun gemak voelden bij het beeld dat zij van mij hadden opgebouwd. Wat kan ik anders dan hen in hun comfort zone laten? Maar daar verblijf ik niet in, mijn geliefden.

 

De wet van progressieve openbaringen
Je ziet dat er een heel eenvoudige wet van toepassing is op de geascendeerde meesters. Wij zijn hier om alle mensen voortdurend groei te onderrichten. Wanneer wij een lering geven en mensen die gebruiken om te groeien, kunnen wij nog een lering geven en daarna zelfs nog meer. Als mensen zich er comfortabel bij voelen en de leringen gebruiken om hun comfort te rechtvaardigen, dan moeten we verder kijken. Wij moeten het hogerop zoeken. Wij moeten andere studenten vinden die bereid zijn met ons mee te gaan de hoogte in, of die al hogerop zijn geklommen. Daarom noemen wij de uitgaven van onze leringen progressieve openbaringen.

Begrijpen jullie dat het geen zin heeft om te zeggen dat iets een progressieve openbaring is, maar dat wij door progressieve openbaringen de allerhoogste leer hebben ontvangen op de planeet? Progressieve openbaringen zijn progressief, omdat ze niet ophouden. Je krijgt een lering. Wanneer je de lering gebruikt en een hoger bewustzijn krijgt, geven we jullie het volgende niveau van de lering. Hoe moeilijk is het om dat te begrijpen? Ik heb dit al vaker gezegd. Andere meesters hebben dit al vaker gezegd, maar hoe komt het dan dat er nog steeds studenten zijn die dit nog niet in hun hart hebben opgeslagen?

Hoe komt het dat zij nu beweren dat zij van mij houden voor zover ze mij alleen maar tot zover kunnen begrijpen? Zij houden van de boodschappen die ik heb gegeven, maar zij willen niet verder met mij gaan en de Aanwezigheid die ik nu ben in hun hart sluiten. Ik ben niet hetzelfde als een paar jaar of decennia geleden. Ik ben niet wie ik daarvoor was. Daarom ben ik MEER. Natuurlijk betekent niet hetzelfde zijn als daarvoor, niet dat je automatisch meer bent; omdat je natuurlijk kunt achteruitgaan en minder worden, maar niet zolang je geascendeerde meester bent, mijn geliefden. Ik ben MEER, en ik ben altijd meer. Kunnen jullie dat begrijpen? Ja, ik weet dat je dat verstandelijk wel kunt, maar kunnen jullie het ook voelen? Kunnen jullie het ervaren? Kunnen jullie dat aspect van mijn wezen in je hart sluiten dat niet in een kader in jouw verstand, of het verstand van iemand anders, of zelfs van de mensheid als geheel past?

Ik wil niet door welke menselijke macht of welke macht op aarde of in het geascendeerde rijk ook, in een kader geplaatst worden. Als je die ene gedachte echt kunt bevatten, dan kan ik je de rest van je leven steeds verder omhoog brengen – als jij je met je hart op mij afstemt en niet met je verstand. Er is niets mis met je verstand, zolang je maar inziet waar je verstand voor bedoeld is en hem niet gebruikt voor taken waar hij niet voor is bedacht. Het verstand (het uiterlijke, lineaire, analytische, rationele brein) is niet ontworpen om je te helpen om verder te reiken dan het materiële universum. Je hart, je intuïtie, is ontworpen om je contact te laten maken met iets wat buiten je huidige bewustzijnsniveau en het materiële universum ligt, of dat nu het fysieke rijk of de drie hogere octaven is.

Wat zullen de studenten van Master More dan doen? In de eerste plaats een daad van wilskracht uitvoeren, te beslissen of ze contact met mij willen blijven houden, met mijn Aanwezigheid als geascendeerde meester, als een steeds verder ascenderende meester die niet hetzelfde blijft. Het is zelfs zo dat ik de mensen die niet verder willen opklimmen, niet kan helpen. Hoe komt dat? Omdat zij mijn hulp niet nodig hebben. Zij hebben een vastomlijnd beeld van mij en zij denken dat dit alles is wat ze nodig hebben en alles is wat ze willen. Ik moet hun vrije wil respecteren, want ik heb absoluut respect voor die vrije wil. Daarom is het noodzakelijk dat een paar studenten het hele idee dat ik hen tot groei probeer te dwingen, loslaten.

Ik probeer niemand te dwingen, maar ik ben wel direct. Een aantal hebben mij streng genoemd. Je kunt zeggen dat ik streng klink. Komt dat omdat ik jullie probeer te wekken of boven het onweer uit te spreken? Je zegt het maar. Wat is het beeld dat je in je hart van mij hebt, en wat is het beeld dat je in je gedachten hebt? Wil jij jezelf eens afvragen: “Bestaat er verschil tussen het beeld van El Morya dat ik in gedachten had en het gevoel dat ik over Master More in mijn hart heb?” Dan besluit je waar je trouw aan wilt zijn – en ik zal die keuze respecteren.

 

Het concept Rusland
Wat kun je dan over Rusland zeggen? Heel, heel veel. Ik wil onder jullie aandacht brengen waar jullie het over hebben, wanneer je het woord ‘Rusland’ gebruikt. Je denkt misschien dat je het over een natie hebt, een bepaald land dat op aarde gesitueerd is, maar in werkelijkheid heb je het over een concept, een idee. Geven jullie toe dat planeet aarde één planeet is?

Jullie hebben allemaal de beelden vanuit de ruimte van een ronde planeet gezien en jullie weten dat het een geheel is. Er zijn geen verschillende segmenten van de sfeer gesplitst, zodat je die je kunt afsnijden om één sectie dichter bij de maan te brengen en een andere naar de tegenovergestelde richting laten verhuizen. Je kunt het in continenten verdelen. Er is slechts één oceaan. Er is eigenlijk maar één land, of landmassa, hoewel die door de oceaan wordt opgesplitst. De mensen houden ervan op indelingen te maken en iets apart te zetten. Wanneer je naar de aarde kijkt en beseft dat er één planeet is, dan realiseer jij je ook dat er maar één volk is. Er is maar één mensheid.

Wat zijn indelingen? Die worden met de geest van de dualiteit geschapen. Enkele indelingen zijn praktisch gezien van nut, omdat het handig is als je onderscheid kunt maken tussen een appel en een sinaasappel, wanneer je communiceert. Het is legitiem om dingen een naam te geven vanuit praktisch opzicht. De problemen beginnen wanneer de gevallen wezens de mensen ertoe verleiden om een waardeoordeel te geven aan dat onderscheid, want dan worden het indelingen die de mensen uit elkaar drijven. Als je dit door de tijd heen bekijkt, dan zie je dat er in wat jullie de geschreven geschiedenis noemen (hoewel alle geschiedenis in de Akashakronieken wordt opgeslagen) een tijd was dat er geen naties op aarde waren. Er waren geen nationale grenzen.

 

De illusie dat er een ras bestaat
Ja, de mensen die in die tijd leefden, hadden een beperkter bewustzijn over de grootte van de aarde, de vorm van de aarde. Zij hadden niet eens het concept van een planeet, laat staan een planeet die aarde heet. Natuurlijk was het noodzakelijk dat de mensheid haar bewustzijn verhoogde. Een onderdeel hiervan is dat je meer weet, en om meer aan de weet te komen moet je onderscheid maken tussen twee dingen. Naarmate dit proces vorderde, hebben de gevallen wezens vaak geprobeerd om die in verschillende richtingen te zenden en dat heeft de mensen verdeeld. Hoe meer je weet, hoe meer je echt weet, hoe meer je natuurlijk ziet dat het leven echt één is. Ik ben het met je eens dat de mensen niet het gevoel hadden dat zij één waren, toen zij in primitieve samenlevingen leefden, hier en daar verstrooid leefden en elkaar nooit tegenkwamen vanwege de afstanden en de middelen van vervoer.

Een onderdeel van het bewustzijn verhogen, is dat je meer te weten komt over de aarde, hoe groot die wel niet is, hoeveel mensen erop wonen. Natuurlijk ben je gaan zien dat er verschillende delen zijn. Daarom moet je hiernaar verwijzen. Jullie zijn gaan zien dat mensen in andere delen van de wereld niet op jullie lijken. Bij sommigen is de huid donkerder. Sommigen hebben een andere huidskleur. Sommigen hebben andere gezichtstrekken. Jullie hebben indelingen gemaakt om hiernaar te verwijzen, zoals ras, etniciteit en andere dingen. Nu zijn die indelingen, tot op zekere hoogte natuurlijk genoeg in die zin dat er mensen in andere delen van de wereld zijn die er anders uitzien. De mensen in Afrika hebben een donkerder huidskleur.

Nu, wanneer ik zeg natuurlijk genoeg, zeg ik dit voorzichtig, omdat er een tijd in de ongeschreven geschiedenis van de aarde was dat er geen rassen en geen etnische groepen waren. Die ontwikkeling is gekomen nadat de planeet onder een bepaald bewustzijnsniveau zakte. Daardoor begon er zich meer diversiteit, je zou kunnen zeggen grotere verschillen tussen de mensen onderling, te openbaren. Wat je ziet als het om rassen gaat, is dat dit eigenlijk niet natuurlijk is. Dit is het gevolg van de fragmentatie van de mensheid, zou je kunnen zeggen, die volgde toen zij de dualiteit ingingen. Natuurlijk werd dit proces beïnvloed en versneld door de gevallen wezens.

Het punt dat ik nu wil maken, is dat er een tijd was dat je die indelingen niet had. Het is niet onvermijdelijk om geen verschillende rassen of verschillende etnische groepen te hebben. Niettemin kun je stellen dat waar het de geschreven geschiedenis betreft, dat die natuurlijk zijn, in die zin dat de meeste mensen niet denken dat de mens die gemaakt heeft. Wel, mijn geliefden, waarom hechten jullie een menselijke waarde aan ras, als jullie niet denken dat de indeling in rassen door de mens gemaakt is? Waarom zeggen jullie dat sommige rassen superieur en andere inferieur zijn? Bij andere dingen die jullie als natuurlijk beschouwen, doe je dit niet. Is een olifant beter dan een rinoceros? Heeft het zin om zo’n vraag te stellen? Het zijn slechts natuurlijke fenomenen.

Nu als je denkt dat ras een natuurlijk fenomeen is, wat voor zin heeft het dan om te zeggen dat het witte ras superieur is en dat het zwarte ras of het rode ras of het gele ras inferieur is? DAT HEEFT GEEN ZIN! Ik weet dat jullie dit allemaal weten, maar ik zeg dit tegen het massabewustzijn. DAT HEEFT GEEN ZIN! Omdat ik wil dat de mensen voelen dat dit geen zin heeft. Ik spreek hartstochtelijk, omdat het verder in het massabewustzijn gaat door de acceleratie van jullie chakra’s en het proces waardoor jullie één met mij worden, zodat wij beneden één zijn, zoals wij Boven één zijn. Jullie hebben een simpele keuze. Of je geeft het idee op dat ras natuurlijk is of je geeft het idee op dat sommige rassen superieur zijn aan anderen.

 

De illusie dat er naties zijn
Laten we dit nu eens verder doorvoeren. Wat is nog een indeling die je veel op aarde ziet? Dit is die van verschillende religieus. Nu dan, opnieuw, je kunt niet echt zeggen dat religies iets natuurlijks zijn. Als je totaal eerlijk bent, zie je dat religies door mensen zijn gemaakt. Veel religieuze mensen zullen het daar onmiddellijk niet mee eens zijn en zeggen: “Maar onze religie is door God aan ons gegeven. Wij hebben het gezag van de Bijbel en dat is het Woord van God. Wat is jouw woord?” Welnu, mijn geliefden, mijn woord is het Levende Woord. Kunnen jullie dat vergelijken met de dode woorden in jullie boeken? Kom dan gewoon eens bij me en daag mij uit met je dode woord, want ik zal zegevieren.

Alle religies zijn door mensen gemaakt. Zeker, de geascendeerde meesters hebben door de tijd heen spirituele ideeën, concepten, leringen, ervaringen, gegeven. Die zijn niet door de mensen gemaakt. Wij hebben niet zulke religies gegeven als je tegenwoordig ziet, omdat die religies de mensen opsplitsen. Onze leringen zijn er altijd op gericht om mensen te verenigen en mensen met hun bron, met hun God, te verenigen. De religies van tegenwoordig die de mensen verdelen door te beweren dat ze beter zijn dan andere, de enige ware zijn, zijn door de mensen gemaakt. Dit zijn scheppingen van de gevallen wezens om het meest basale aspect van het ego te bespelen, de inferioriteits-/superioriteitsdynamiek.

Als je terugkijkt, zie je dat er een tijd was dat er wel religies waren, maar dat er nog maar een vaag idee was over naties. Je zegt misschien dat wij sinds de Grieken, sinds de Romeinen, en misschien nog wel eerder, over naties spreken. Maar jullie begrijpen niet dat de mensen niet zagen wat jullie tegenwoordig een natie noemen. Zij bezagen de Grieken niet zozeer als een natie, als een groep mensen. Jullie hebben een veel meer lineair, rationeel idee van het ontstaan van naties dan de mensen in het verleden.

Jullie zijn geneigd om de moderne, rationele, lineaire, analytische manier van denken op het verleden te projecteren, maar de mensen dachten een paar honderd jaar geleden niet zo. Hoewel het concept van naties een poosje nuttig was en zijn plaats had in de evolutie van de mensheid, is het ook vanaf het begin door de gevallen wezens gebruikt om indelingen te maken. Daarom zeg ik: “Wat is Rusland? Het is een concept. Het is een idee.”

 

Menselijke wezens en andere menselijke wezens
Nu, wat hebben we op de conferentie in Nederland gezegd? Wat hebben wij al vaker gezegd? Het grootste probleem op aarde op dit moment, is de overtuiging dat een idee aanprijzen of verdedigen het doden van menselijke wezens rechtvaardigt. Het was nooit de bedoeling van de geascendeerde meesters om het idee van een natie te gebruiken om het geoorloofd te maken om mensen die tot een andere natie behoren, te doden. Ik zeg het volgende: Er is geen verdeling op aarde, geen enkele verdeling op aarde mogelijk, waardoor het geoorloofd is om andere menselijke wezens te doden. Let goed op wat ik zeg. Ik zeg niet het doden van menselijke wezens, maar andere menselijke wezens. Omdat een menselijk wezen niet een menselijk wezen kan doden. Die kan alleen ANDERE menselijke wezens doden.

Je moet dat andere menselijke wezen als anders dan jij beschouwen, als iets wat apart van jou staat, behorend tot een andere klasse dan jij. Daardoor wordt het geoorloofd om ze te doden. Mijn geliefden, kijk eens naar de geschiedenis, vooral die van de laatste honderd jaar en zie dan eens hoeveel oorlogen er zijn begonnen vanwege die nationale verschillen. Het is nog maar honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is geëindigd en dat de bolsjewistische revolutie volgde.

Waar werd de communistische denkwijze, de hele filosofie van Marx en Engels, de hele filosofie van Lenin op gebaseerd om de vorming van de Sovjet-Unie te rechtvaardigen? Op het scheppen van een andere indeling. Nationale grenzen transcenderen, het lijkt wel een religie, maar deze keer een religie die God ontkent en de staat tot de status van God verheft. Nogmaals, je vormt het idee dat de staat, het communistische systeem, belangrijker is dan het individu of een willekeurig aantal personen.

Opnieuw kunstmatige splitsingen tussen menselijke wezens. Hoe vaak zijn die niet gebruikt om goed te keuren dat andere menselijke wezens werden gedood, die je als anders beschouwde, omdat zij een etiket hadden gekregen van het gedachtesysteem dat jullie ideeën beschrijft? Je hebt gezien dat er oorlogen tussen Rusland en andere naties zijn geweest en dat de Russische mensen verleid werden om elkaar te vermoorden en dit is zo doorgegaan tot het eind van Stalins regime. Het is daarna ook nog wel een beetje doorgegaan en tegenwoordig gaat het zelfs ook nog door.

 

Waarom die bereidheid om te doden in Rusland?
Je moet jezelf eens afvragen waarom zo veel mensen in Rusland bereid zijn anderen te doden om een idee te verdedigen? Dat komt, omdat zij niet zelf willen besluiten wat waar of niet waar is, wat echt is, wat niet echt is. Wanneer je niet je hart wilt gebruiken om de vibratie te voelen, te voelen wat echt of niet echt is, dan kun je heel gemakkelijk door een idee verleid worden. Natuurlijk zie je dit in iedere natie. Ik weet dat veel mensen die dit lezen of horen, zullen denken: “Maar kijk eens naar al die andere naties. Rusland doet dat niet alleen.” Dat klopt helemaal, mijn geliefden – en het is totaal irrelevant om het leven in Rusland te verbeteren.

Waarom zou je het leven in Amerika willen verbeteren, als je in Rusland woont? Waarom maak jij je dan druk over de mensen in Amerika veranderen? Als jij het leven voor jezelf wilt verbeteren, maak je dan druk over het veranderen van jezelf, want dat is de enige maatregel die het leven hier kan verbeteren. Waarom zeg ik dit? Omdat ik de neiging van het Russische volk ken om met de vinger naar iets anders te wijzen en dat ze willen zeggen dat als alle mensen hetzelfde gebrek hebben, het niet heel erg is als wij dat gebrek hebben en: “Dus hoeven wij niet te veranderen totdat zij veranderen.”

Waarom zijn er naties op de wereld die verder ontwikkeld zijn dan Rusland? Omdat zij bereid waren om zichzelf te veranderen in plaats van met het vingertje naar iemand anders wijzen. Op die manier ontwikkel jij je. Zo groei je, als natie of als individu. Dat gaat niet anders. Er is geen andere manier. Ik ben de chohan van de Eerste Straal van wil en macht. Heel veel mensen zijn door de tijd heen bij de Eerste Straal gekomen en dachten dat het een kwestie was van macht krijgen en meer wilskracht tonen. Wat is het oude Chinese spreekwoord? Dat je de hele wereld kunt veroveren, maar dat degene die zichzelf overwint, de grootste overwinning is. Wat voor waarde heeft om zoveel wilskracht te bezitten dat je alle andere mensen kunt onderwerpen maar niet naar jezelf kunt kijken en jezelf bewust verheffen, meer te worden als een daad door wilskracht?

Degenen met de meeste wilskracht, zijn de mensen die naar zichzelf willen kijken en hun macht gebruiken om zichzelf te verheffen in plaats van anderen te veranderen of te onderdrukken of in hun macht te krijgen. Dit zijn beginnerslessen, mijn geliefden. Je zegt misschien dat wij dit al vaker hebben gezegd en hoewel ik misschien vroeger iets heb gezegd, ben ik nu meer dan ik de laatste keer was. Als jullie ook meer waren geweest, of liever het Russische volk meer was geweest, hoefde ik het nu niet weer te zeggen. Ik had een hogere lering kunnen geven. Als jullie of het Russische volk niet meer zijn geworden, dan moet ik het opnieuw zeggen met de grotere kracht die ik tegenwoordig ben. Wij, de geascendeerde meesters, moeten veel geduld voor de mensheid ontwikkelen. Wij moeten bereid zijn om dezelfde dingen steeds weer opnieuw, enigszins anders, te zeggen en hopen dat elke keer dat wij het zeggen, steeds meer mensen het oppakken.

 

Waarom natiestaten zullen verdwijnen
Mijn geliefden, Rusland is slechts een idee. De grenzen van Rusland staan alleen maar op een kaart. Zij staan niet op de planeet, behalve dan de plaatsen waar jullie een meer of afscheidingen hebben gebouwd. Er komt een moment in de Gouden Eeuw dat het idee van natiestaten is getranscendeerd en er geen individuele naties meer bestaan. Er zullen regio’s zijn waar de mensen gaan inzien waar wij in Nederland over gesproken hebben: De basale menselijkheid in jezelf waardoor je de menselijkheid in anderen ziet en daardoor zijn die anderen niet meer anderen. Het zijn menselijke wezens zoals jij. Maakt het nog wat uit of er een nationale grens tussen jullie zit, wanneer je dit begrijpt? Moeten en nationale grenzen tussen jullie zitten? Kunnen jullie niet een andere manier bedenken om met elkaar om te gaan dan op basis van jullie nationale identiteit?

Wat voor nut heeft de toename in technologie om gemakkelijker te reizen? Wat voor nut heeft het internet dat mensen toestaat om over grote afstanden met elkaar te communiceren? Dat helpt allemaal om de grenzen tussen mensen af te breken, want wanneer jullie fysiek naar een andere plaats op aarde gaan en je ervaart de basale menselijkheid in de mensen daar, dan besef je dat er meer is dan de uiterlijke indelingen. Deze boodschapper had het geluk dat hij opgroeide in een land waar ras nauwelijks van belang was en hij werd nooit opgevoed om op mensen van het zwarte ras neer te kijken. Hij verhuisde daarna naar Amerika en vond het gemakkelijk om met mensen om te gaan die een donkerder huid hadden dan hij (en dat zijn heel veel mensen) en hij zag het menselijke in hen.

Veel Amerikanen zijn opgevoed met kunstmatige raciale indelingen en veel witte Amerikanen kunnen niet de basale menselijkheid in zwarte Amerikanen zien en veel zwarte Amerikanen kunnen niet de basale menselijkheid in witte Amerikanen zien. Zij zijn niet in staat geweest om die raciale splitsingen te transcenderen en op het niveau van het hart contact te maken. Je vindt er veel mensen, vooral veel witte mensen in Amerika, die verstandelijk het idee hebben dat zij op zwarte mensen neer moeten kijken en hen anders moeten behandelen. Dit is iets wat zij zich tot taak stellen, want pas als je contact maakt met de menselijkheid in elkaar, is je relatie tot hen alleen maar op je verstand gebaseerd. Je kunt je verstand dwingen om een bepaald programma te overschrijven, maar de verbinding in je hart bevrijdt jou ervan.

 

Je basale menselijkheid delen
Jullie hier op deze conferentie, ervaren allemaal deze band die meer is dan de uiterlijke verdelingen. Of je nu uit verschillende delen van wat jullie Rusland noemen, komen of dat er mensen zijn die uit wat jullie andere naties nomen, jullie maken contact met de basale menselijkheid in elkaar en dit kun je aan anderen geven. Dit kun je de mensen die je ontmoet, geven. Je kunt het naar het collectieve bewustzijn stralen. Je kunt er oproepen voor doen, zelfs een invocatie maken op basis van dit dictaat, als je dat zou willen, maar de ware essentie van het proces dat ik beschrijf aan jullie is dat je die ervaring krijgt. Durf te ervaren dat jij je met de basale menselijkheid contact maakt.

Maar voor je dit met elkaar kunt maken, moet je dat natuurlijk eerst met jezelf hebben, mijn geliefden. Er zijn vele, vele spirituele mensen overal op de wereld die een hele lange tijd een spirituele lering bestuderen, spirituele oefeningen doen, rituele uitvoeren, maar geen contact maken met de basale menselijkheid in zichzelf. Wat is die basale menselijkheid in jou? Nu, uiteindelijk is het jouw IK BEN Aanwezigheid. Het is ook de Bewuste Jij. Het is ook tot op zekere hoogte een onderdeel van je vier lagere lichamen dat ook dat gevoel van verbondenheid dat van Boven komt, kan ervaren. Jouw vier lagere lichamen kunnen jouw IK BEN Aanwezigheid totaal niet voelen, maar alleen maar via de Bewuste Jij.

Als de Bewuste Jij zich niet bewust is van zijn bron, dan zijn jouw vier lagere lichamen gevuld met indelingen. Wanneer jij je bewust wordt van je bron, dan kun je dat gevoel van contact krijgen, eenzijn in jouw identiteitslichaam, jouw mentale lichaam, jouw emotionele lichaam. Daarom kun jij dat ook fysiek uiten, wanneer je andere mensen ontmoet. Wij beschouwen jullie als de voorlopers. Als jij er geen contact mee hebt in jezelf, als jij je leven niet hebt gedepersonaliseerd, zodat jij niet alles persoonlijk opvat, zodat jij niet heel erg veel belang hecht aan jezelf, doe dan een poging om zover te komen.

 

Contact maken met het méér in jou
Voor elk van jullie is het echt mogelijk om het pad te volgen dat wij hebben gegeven en toe te geven dat dit het pad is van alles op aarde depersonaliseren, zodat je er niet aan gehecht bent, omdat jij beseft dat je meer bent. Hoe kun je iets depersonaliseren als je denkt dat jij alleen maar dat uiterlijke zelf bent dat op elke situatie reageert dat je niet bevalt? Pas wanneer jij weet dat jij meer bent, dat er iets is waar je meer van houdt dan dat uiterlijke zelf, ben jij in staat om je uit dat reactionaire patroon van dat uiterlijke zelf te halen en te zeggen: “Dit wil ik niet meer. Ik wil méér .” Dan kan ik jullie helpen. Ik kan jullie mijn assistentie aanbieden.

Degenen onder jullie die een band met mij hebben in je hart, degenen die het gevoel hebben dat mijn leringen waarde hebben, ben ik altijd bereid om te helpen om contact te maken met het meer in jezelf. Als je dit in het begin niet kunt, neem dan in ieder geval de moeite om met het meer in mij contact te maken en ik zal je dan geleidelijk aan leren om het te voelen en het meer in jou te ervaren. Zoals de andere meesters hebben gezegd, staan wij altijd voor het dilemma, wanneer wij als geascendeerde meesters een open deur hebben door wie wij kunnen spreken tot niet geascendeerde studenten. Hoewel er bepaalde beperkingen kunnen zijn vanwege wat de boodschapper weet met betrekking tot woordenschat en concepten, kunnen wij in principe alles zeggen wat wij willen.

Ik kan je wel vertellen dat jullie allemaal, stuk voor stuk, zoveel meer zijn dan jullie uiterlijke persoonlijkheid en je wereldse identiteit. Het dilemma is dat als ik je echt vertelde hoeveel meer je bent, het bijna ondraaglijk voor je zou worden om op een planeet als deze geïncarneerd te zijn. Ik sta voor het dilemma dat ik waarlijk begrijp dat jullie contact moeten maken met het feit dat jullie meer zijn om het mindere van de uiterlijke persoonlijkheid op te geven. Maar veel spirituele studenten zijn door deze schizofrene fase heengegaan, omdat zij die splitsing hebben gevoeld tussen de spirituele ervaringen die jullie hebben en het dagelijkse leven dat jullie op deze planeet leiden en ik wil jullie niet in die identiteitscrisis brengen. Ik wil het niet moeilijker voor jullie maken om geïncarneerd te zijn, omdat ik weet dat het belangrijk is dat jullie geïncarneerd zijn. Het is belangrijk voor jullie en jullie groei, maar ook voor ons, de geascendeerde meesters, die spirituele studenten nodig hebben waar wij ons licht en onze ideeën doorheen kunnen stralen.

Ik wil dat jullie toegeven dat jullie meer zijn dan deze uiterlijke persoonlijkheid. Ik weet dat veel van jullie dat vaker hebben gehoord, maar hebben jullie het echt gehoord? Hebben jullie het zo goed gehoord dat je in ieder geval iets van dat meer voelt en die ervaring toegeeft en erkent dat jij het waard bent om de ervaring te krijgen omdat je juist zoveel meer bent? Het is niet zo dat het gevoel van meer zijn niet echt is. Het gevoel dat je minder bent, is juist onecht.

Ik wil jullie dit geschenk uit mijn hart geven, de Aanwezigheid van méér voelen, die jullie, elk van jullie afzonderlijk, als je dat wilt, kunnen meenemen naar je hart. Misschien er ’s morgens wanneer je nog in bed ligt de gewoonte van maken om je een paar seconden of een paar minuten af te stemmen op mijn Aanwezigheid van MEER. Dit is alles wat ik vraag. Het is niet veel. Het is niet moeilijk, maar wel voldoende, als je het doet. Door dat meer te ervaren, kun je accepteren dat jij meer bent, maar velen van jullie blokkeren die ervaring. Misschien dat je op die momenten dat je nog niet helemaal wakker bent, wanneer je nog niet helemaal in je dagelijkse leven en dagelijkse bewustzijnsstaat bent, contact kunt maken. Je kunt ’s avonds hetzelfde doen, als jij jezelf voldoende tot rust kunt brengen voor je in slaap valt.

Mijn geliefden, dit is mijn geschenk aan jullie. Het is mijn geschenk aan deze natie. Je zegt misschien: “Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd dat het Russische volk echt zal veranderen?” In zekere zin heb ik niets gedaan en gezegd. Want niets zal het Russische volk veranderen, alleen degenen die zichzelf als spirituele wezens beschouwen en die weten dat zij meer zijn dan een nationaliteit, religie, politiek stelsel, ras of etnische groep. Alleen degenen die weten dat zij meer zijn, zullen veranderen. Degenen die zich identificeren met kunstmatige indelingen kunnen niet veranderen, in ieder geval niet in die zin dat zij meer worden. Zij kunnen alleen veranderen met betrekking tot het steeds meer consolideren van hun uiterlijke identiteitsgevoel.

Vanuit een bepaald standpunt zou jij je schouders op kunnen halen en zeggen: “Hij heeft ons niets van waarde gegeven.” Vanuit een ander standpunt zou je kunnen zeggen: “Hij heeft ons nu juist de sleutel gegeven om alles op aarde te veranderen.” Die beslissing laat ik graag aan jullie, ieder voor zich, over, maar ik wil dat je één ding weet voor ik stop met spreken.

Ik heb jullie, allemaal jullie stuk voor stuk, lief, welk beeld je ook van mij hebt. Je hoeft aan geen enkele voorwaarde te voldoen om mijn liefde te ontvangen. Als je een directere relatie met mij aangaat, één waarin ik je mentor ben op het pad, dan geef ik je natuurlijk wel aanwijzingen die je moet opvolgen voor je naar het volgende niveau kunt gaan, maar wat betreft mijn liefde heb ik geen voorwaarden.

Die kun je misschien zelf stellen. Dat recht heb je, maar ik zeg op de meest directe en duidelijkste manier waarop ik dat kan: “Ik, Master More, stel geen voorwaarden om mijn liefde aan jou te geven. Jij bepaalt de voorwaarden om die liefde te ontvangen. “Natuurlijk heb ik, vanwege mijn aanwezigheid, nog meer dingen tegen jullie te zeggen, maar die kunnen jullie nu nog niet aan.