Een goed Gevoel over dat je op aarde bent

ONDERWERPEN: De wens om paranormale vermogens te hebben – Twijfelen aan het bestaan van God – Hoe zou het zijn als je buitengewone vermogens bezat? – De bedoeling van planeet met dichte materie – Het alternatief demonstreren – Het hoe en wat – Een egocentrisch altruïstisch verlangen – Een goed gevoel hebben over wie jij bent – De initiatie in het gebruik van buitengewone vermogens

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 3 december 2017 – Tallinn, Estland

IK BEN de Geascendeerde Meester Gautama Boeddha en ik ben in de vreugde van de Boeddha. Velen associëren de Boeddha misschien niet met vreugde en beschouwen hem als ernstig, iemand die zit, schijnbaar afstand nemend van de wereld en de mensen op de wereld. Maar als ik afstand hield tot de mensen op de wereld, dan zou ik natuurlijk niet uit het Nirvana zijn gekomen om voor hen te zorgen, wel? Had ik dan beloofd om de vlam van de Boeddha te dragen, de ruimte voor de aarde te bewaren, als ik afstandelijk was? Zeker niet en dus ben ik niet afstandelijk, maar ik ben ook niet gehecht. De Middenweg moet gevonden worden, niet beslist tussen die uitersten, maar door die te ontstijgen.

Dit evenwicht kun je maar heel moeilijk vinden op een planeet die zo dicht en donker is als de aarde. Degenen onder jullie die hier als avatar zijn gekomen, hebben natuurlijk deze uitdaging ook gekregen. Ieder van ons, die hier als avatar is gekomen, heeft de uitdaging gekregen om op de wereld te zijn, maar niet van de wereld. Natuurlijk hebben wij allemaal een periode gehad waarin wij ons in de wereld moesten onderdompelen, ons moesten vereenzelvigen met de wereld, en waarom hebben wij dat gedaan? Wij hebben dit gedaan omdat dit in het verlengde lag van de wens die ons hier oorspronkelijk heeft gebracht. Wij zijn hier gekomen om een positieve verandering te brengen en de aarde te helpen om de manifestaties te ontstijgen die wij duidelijk als niet normaal beschouwden en die niet op een natuurlijke planeet behoren voor te komen.

De wens om paranormale vermogens te hebben
Dit heeft ons hier gebracht en daarom, als gevolg van onze komst naar de aarde en het gevoel dat onze goede bedoelingen werden afgewezen en de grond in geboord, kregen we daarna een reactiepatroon. In veel gevallen werden we zelfs nog fanatieker, raakten er nog meer aan gehecht, om iets te doen wat men niet kon negeren, wat men niet kon ontkennen, hetzij door de duistere krachten, de gevallen wezens, of de mensen op aarde – de oorspronkelijke bewoners. Velen van ons hebben een bepaalde verwachting gekweekt toen wij dat allereerste geboortetrauma kregen, wij hebben de verwachting gekweekt dat wij, omdat de gevallen wezens en de mensen op de aarde ons hadden genegeerd of de grond in geboord, wilden dat wij het vermogen, zelfs het paranormale vermogen, zouden krijgen om iets te manifesteren wat zij niet konden negeren, iets wat zij niet konden ontkennen.

Je ziet tegenwoordig dat veel mensen zelfs het verlangen hebben dat er op een of andere manier een onweerlegbare manifestatie plaatsheeft, waardoor de spirituele kijk op het leven en dat er een spirituele kant aan het leven is, wordt gedemonstreerd. Veel mensen hebben de wens om helderziend of een ander bovennatuurlijk vermogen te krijgen, zodat zij iets kunnen doen wat de mensen niet kunnen negeren, ontkennen of wegredeneren. Veel religieuze mensen hebben die wens ook, hetzij een bepaald vermogen, in verschillende talen te spreken, helen (wat dat ook mag zijn) of dat de Christus terugkomt als een onweerlegbare manifestatie in de lucht waarvan niemand kan ontkennen dat dit gebeurt.

Twijfelen aan het bestaan van God
Door de eeuwen heen hebben veel mensen gevraagd: “Waarom bewijst God niet dat hij bestaat, waarom verwijdert hij het kwaad en de duisternis niet van de aarde?” Wanneer zij zien dat de duisternis blijft en dat God er schijnbaar niet is en schijnbaar afstand houdt, dan beginnen zij te twijfelen of er zelfs wel een God bestaat. Dan hebben de gevallen wezens het gevoel dat zij echt een van hun grootste daden hebben verricht – wanneer zij ervoor hebben gezorgd dat een avatar aan het bestaan van God twijfelt. Dat is echt het laagste wat je kunt zinken als avatar die hier kwam met het gevoel dat het leven één is, die hier kwam met de wens om al het leven te verheffen. Nu ben je zover gekomen dat je eraan twijfelt of er wel een hoger doel bestaat en of het zin voor jou had om hier te komen.

Dit is eigenlijk wat ze willen. Zij willen dat wij in die staat terechtkomen en wij zijn er allemaal in geweest, zoals nu verscheidene geachte broeders hebben gezegd. Mijn geliefde, ik ben er zelf zeker in terechtgekomen. Ik ben ook zo laag gegaan dat iedereen die een ideaalbeeld van de Boeddha heeft, het weigert te geloven. Zij zeggen dan dat dit niet de ware Boeddha kan zijn, als hij zegt dat de Boeddha heel erg laag is gezonken, want hij werd natuurlijk perfect geboren. Ik ben niet perfect geboren, niet in mijn laatste incarnatie noch in vorige incarnaties. Mijn geliefden, ik heb dezelfde fouten gemaakt die velen van jullie ook hebben gemaakt.

Hoe zou het zijn als je buitengewone vermogens bezat?
Ik wilde ook graag een bepaald vermogen bezitten dat de mensen zou wekken, zodat zij niet konden ontkennen dat het leven ook een spirituele kant heeft. Ik moest dat in mijn laatste incarnatie overwinnen. De laatste initiatie die ik moest ondergaan, was natuurlijk dat ik door de demonen van Mara in verzoeking werd gebracht om mijn geestelijke vermogens die ik had verworven, te gebruiken als reactie op de demonen van Mara. Het gevolg van het bereiken van het bewustzijnsniveau van Boeddhaschap was dat ik in feite bepaalde vermogens had die ik had kunnen gebruiken als reactie op de demonen van Mara. Maar mijn geliefden, wat voor zin had dat gehad? Wat zou ik daarmee bereikt hebben? Wat had ik daarmee bereikt voor de voortdurende voortgang van het leven als ik dit had gedemonstreerd?

Je moet bij jezelf nagaan of je kunt herkennen of jij de wens had om een buitengewoon vermogen te bezitten. Je moet eens overwegen wat je er in feite mee bereikt als je dat vermogen had dat jij je soms verbeeldt te hebben. Als je dat gebruikt, wat zou je daar dan mee bereiken?

Allereerst moet je erkennen dat er wezens zijn, mensen die onmiddellijk die manifestatie zouden ontkennen, zelfs als ze dit met eigen ogen zouden zien. Er waren mensen die zagen dat Jezus over het water liep of die de wijn dronken die hij uit water had gemaakt, en het nog steeds niet geloofden. Zij geloofden niet wat zij met hun eigen zintuigen hadden ervaren. Toen die ervaring voorbij was, begon hun intellectuele, analytische geest eraan te twijfelen of dit wel echt gebeurd was. Zij begonnen te betwijfelen of dit wel een teken van spiritueel meesterschap was van de kant van Jezus. Zij dachten dat het een soort truc was. Zij dachten dat het een soort truc van de duivel was en dus was Jezus niet een echte spirituele leraar, hij was niet de Messias, enzovoort. Natuurlijk probeerden de gevallen wezens te demonstreren dat er een hogere macht door Jezus heen werkte, tegen te gaan door de mensen ook te laten geloven dat dit duistere krachten waren en dat de duivel hen bedrogen had of dat die op een of andere manier Jezus had overgenomen en die trucjes uitvoerde.

Als je dit naar de moderne tijd overbrengt, dan zouden ook de materialisten onmiddellijk beginnen eraan te twijfelen of dit had kunnen gebeuren. Veel van die materialisten zouden zeggen dat hoewel de mensen die manifestatie hadden gezien, hun gedachten en de groepsgeest hen om de tuin had geleid en hen had laten denken dat zij dit hadden gezien, maar dat het in werkelijkheid niet zo was. Je ziet wel, dat als je hierover nadenkt, er absoluut niets is waar de uiterlijke geest (het vlees, de menselijke gedachten, de intellectuele, analytische, lineaire geest) geen twijfel over kan opwerpen.

Het geval is, mijn geliefden, dat je nooit iets kunt bewijzen op een planeet met zulke dichte materie als de aarde. Hoe komt dat? Omdat het de belangrijkste functie van een planeet met dichte materie is dat de mensen een ervaring krijgen dat zij zich onderdompelen, waardoor zij zich als een gescheiden wezen ervaren.

De bedoeling van een planeet met dichte materie
Om die ervaring te krijgen, kun je niet het referentiekader van een natuurlijke planeet hebben, waarop je het gevoel kunt hebben dat je verbonden bent met iets wat groter is dan jouw huidige zelf, je hebt enigszins het gevoel dat al het leven één is. Dit is niet een intellectueel inzicht dat je op een natuurlijke planeet hebt. Het is een ervaring, een innerlijke – wat je tegenwoordig ‘intuïtief’ ervaring noemt, maar die op een natuurlijke planeet als een natuurlijke ervaring wordt beschouwd. Het is net zo natuurlijk als je ogen openen en de zon zien.

Je kunt dat vermogen niet hebben als je een onderdompelingservaring moet krijgen. De mensen die in de onderdompelingsfase zitten, hebben niet het gevoel dat het leven één is. Dat is juist waarom zij geen referentiekader bezitten die hen het onweerlegbare gevoel geeft dat er meer in het leven is dan zij met hun gescheiden zelf ervaren. Zij kunnen niet begrijpen wat jij begrijpt, wanneer je ontwaakt voor de spirituele kant van het leven. Mijn geliefden, niets van wat jij zegt, niets wat jij doet kan de mensen in de onderdompelingsfase de ervaring van een hogere realiteit die jij bezit, laten ervaren – en die velen van jullie als vanzelfsprekend beschouwen, want jullie hebben die al heel lang en voor jou lijkt het vanzelfsprekend.

Velen van jullie hebben dat innerlijke gevoel van verbondenheid met iets groters je hele leven lang gehad. Zelfs als kind kon je niet begrijpen dat andere mensen dat niet hadden. Je hebt je later in het leven misschien wel eens afgevraagd hoe het kon dat jij iemand iets over de spirituele kant van het leven kon vertellen en dat het voor jou vanzelfsprekend was, maar zij het niet konden begrijpen. Het was voor hen niet vanzelfsprekend, zij voelden zich erdoor bedreigd en hadden het gevoel dat zij dit moesten verwerpen.

Nu, jullie begrijpen wel mijn geliefden, dat zolang iemand in de onderdompelingsfase zit, hij het moet afwijzen. Anders zouden ze niet ondergedompeld kunnen blijven, zich met de aarde en het uiterlijke zelf blijven vereenzelvigen. Natuurlijk weten wij allemaal dat er veel mensen op aarde zijn die niet vrijwillig in die onderdompelingsfase blijven. Zij zijn om de tuin geleid, zij zijn door de gevallen wezens gemanipuleerd om die reactiepatronen te krijgen die hen daarin ondergedompeld houden.

Als je het ideale scenario bekijkt, zou je kunnen zeggen dat alle oorspronkelijke bewoners van de aarde die nog geïncarneerd zijn, allang hadden moeten ascenderen gebaseerd op een ideaal scenario. Niettemin begrijpen wij ook wel dat vanwege de vrije wil een ideaal scenario slechts een richtlijn is, omdat je moet zien hoe de vrije wil uitwerkt. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat een planeet wanneer die wordt geschapen, wanneer er bepaalde levensstromen voor de eerste keer op die planeet incarneren, een ideaal scenario zou kunnen bestaan om te groeien. Maar door de vrije wil is dit ideale scenario niet in beton gestort en het is niet zo dat de geascendeerde meesters zeggen dat er iets heel erg verkeerd is gegaan op deze planeet als het ideale scenario niet wordt uitgevoerd.

De rest van dit dictaat staat in het boek: Healing Your Spiritual Traumas.