Een openlijker Discussie over de Rol van Mannen en Vrouwen

ONDERWERPEN: Fanatisme en de relatie tussen mannen en vrouwen – De rol van mannen en vrouwen veranderen – Een nieuwe discussie over gelijkheid – Over seks praten – Het hoogste potentieel voor liefdesrelaties – Initiatieven van de jeugd zonder rebellie – De prijs die je moet betalen voor de traditionele benadering – Hoe demonen relaties gebruiken om energie te stelen – De bedoeling van een natie – De behoefte aan tevredenheid over seksualiteit

Geascendeerde Meester Venus, 5 mei 2017 – Seoel, Korea

 

IK BEN de Geascendeerde Meester Venus, en zoals jullie van mijn geliefde Sanat Kumara hebben kunnen begrijpen bij de laatste conferentie, maken wij ons natuurlijk zorgen over fanatisme. Toen wij van Venus kwamen, kwamen wij met de Vlam van Liefde en een van de meest extreme manifestaties van antiliefde die je op aarde hebt, is natuurlijk fanatisme.

 

Fanatisme en de relatie tussen mannen en vrouwen
Nu is het natuurlijk nodig om de oproepen te doen om die gevallen wezens en de demonen te binden die uit fanatisme zijn geschapen. Om de volledige overwinning op die fanatieke krachten te behalen en in feite de fanatieke denkwijze te overwinnen, moeten wij de Omega-aanpak gebruiken. Het is mogelijk als voldoende studenten van geascendeerde meesters de oproepen doen om de geascendeerde meesters in staat te stellen om alle demonen en duistere krachten van het fanatisme op deze planeet te binden. Wij zouden ook op grond van jullie oproepen bepaalde gevallen wezens uit hun incarnatie kunnen halen die deze fanatieke denkwijze belichamen. Maar dit op zich zou niet garanderen dat het de mensheid in het algemeen (of in ieder geval het lagere deel van de mensheid die geïncarneerd is) uit die fanatieke denkwijze haalt. Omdat deze denkwijze heel subtiel is en omdat die in sommige delen van de wereld, bij bepaalde groepen mensen, heel diep geworteld is.

Hoe vreemd dit ook lijkt, het Omega-aspect van de oplossing om die denkwijze te overwinnen, vind je in feite op het heel persoonlijke niveau in de relatie tussen menselijke wezens en vooral in de relatie tussen man en vrouw in een liefdesrelatie. Want de fanatieke denkwijze is een uitdaging van antiliefde. Waar begint antiliefde? Nu, die begint in de relatie tussen mannen en vrouwen.

Een land of een grote groep mensen kan op geen enkele manier in de fanatieke denkwijze worden ondergedompeld als zij een waar gevoel van liefde hebben op heel persoonlijk niveau in de familie, in liefdesrelaties. Je kunt op naties terugkijken, zoals Duitsland in de jaren (19)30, en dan zie je dat er een bepaalde dynamiek bestond tussen mannen en vrouwen – niet bij iedereen natuurlijk, maar bij velen. Dit betekende dat de persoonlijke relatie, het thuis, het gezin, niet een uitdrukkingsvorm van liefde was zoals die had kunnen zijn. Er was gebrek aan liefde tussen mannen en vrouwen, omdat zij in bepaalde rollen zaten opgesloten. Als zij niet in die rollen hadden vastgezeten, als er liefde had kunnen stromen, dan zouden ze niet zo ontvankelijk zijn geweest voor de fanatieke denkwijze die hen door het instrument van de duistere krachten werd opgedrongen: Adolf Hitler, het gevallen wezen zelf.

In de Sovjet-Unie, het Rusland van voor de bolsjewistische revolutie, zie je opnieuw dat de liefde niet vrij tussen mannen en vrouwen kon stromen. Dit was er gedeeltelijk voor verantwoordelijk dat heel veel mensen in Rusland na de bolsjewistische overname tot die fanatieke denkwijze vervielen en bereid waren om hun eigen landgenoten in zulke grote aantallen te doden.

Hetzelfde kun je in China zien na de overname door Mao en de Culturele Revolutie en de massamoorden die daar plaatsvonden. Je kunt tegenwoordig naar Noord-Korea zien en dan zie je dat er een dynamiek bestaat tussen mannen en vrouwen die een vrije stroom van liefde verhindert. Dan kun je natuurlijk naar Zuid-Korea zien en daar zie je dat, hoewel het probleem daar niet zo groot is als in Noord-Korea, hier ook een situatie bestaat waarin mannen en vrouwen in bepaalde rollen zitten opgesloten en dit voorkomt dat de liefde vrij tussen hen stroomt.

 

De rol van mannen en vrouwen veranderen
Hoe kan de liefde vrij stromen tussen een man en een vrouw wanneer zij elkaar beiden niet als gelijke zien? Hoe kan er een vrije stroom van liefde ontstaan, als de man al vanaf zijn vroegste jeugd is geprogrammeerd dat hij op bepaalde manieren superieur aan vrouwen is, en als de vrouw is geprogrammeerd om een onderdanige positie in de relatie en de samenleving in te nemen? Dan kan dit gewoon niet gebeuren, mijn geliefden.

Op het geascendeerde niveau zien wij dat het nodig is dat er een nieuw bewustzijn in Zuid-Korea komt over de noodzaak om verandering te brengen in de rol van mannen en vrouwen, als de hereniging van Korea op een vreedzame manier moet gebeuren. Jullie moeten openlijk over de rol van mannen en vrouwen spreken en daarom moeten jullie dichter bij het punt komen, waarop mannen en vrouwen gelijk kunnen zijn en een relatie hebben die op gelijkheid wordt gebaseerd, zodat de liefde vrij tussen hen stroomt.

Dit is natuurlijk ook een potentieel dat wij zien, hoewel we zeggen dat wij niet zo heel optimistisch op dit punt zijn als bij de andere dingen die wij onder jullie aandacht hebben gebracht tijdens deze conferentie. Wij beseffen dat mensen zo vastzitten in die traditionele rollen dat het heel moeilijk zal worden, vooral voor de oudere generatie, om dit onderwerp zelfs maar te bespreken. Wij zien echter ook, zoals wij al eerder gezegd hebben, dat wij zoveel jonge mensen hebben laten incarneren dat het in feite wel mogelijk is om een openlijker discussie over dit onderwerp te krijgen, omdat die jonge mensen niet zo vastzitten in die rollen, zij maken zich niet zo druk over het invullen van die rol en daarom hebben zij een gelijkmatiger of gelijke houding ten aanzien van mannen en vrouwen. Wij vragen jullie, de spirituele studenten, om hier natuurlijk oproepen voor te doen, zodat er een nieuw bewustzijn ontstaat.

 

Een nieuwe discussie over gelijkheid
Wij weten dat wij al hebben gesproken over de noodzaak om gelijke rechten aan vrouwen te geven. Ik hoop dat jullie kunnen begrijpen dat dit verder gaat dan de fysieke of politieke gelijkheid, bij wijze van spreken. Dit is geen kwestie van wetten maken. Dit is een kwestie van discussies op gang brengen, een vrije discussie in de samenleving waarbij je openlijk begint te spreken over een paar kwesties die tot nu tot taboe zijn of waar gewoon niet over gesproken wordt. Niemand was zelfs maar in staat om de basis voor die discussie te leggen. Soms zijn de mensen zo verblind door een bepaalde rol dat zij niet eens de vragen kunnen stellen die voor een discussie over de kwestie zorgt.

Natuurlijk wordt er al een beetje gesproken over de rol van mannen en vrouwen, maar die heeft te veel hetzelfde patroon als in het westen, waar die wordt geconcentreerd op gelijkheid voor de wet, op het werk, op de politieke arena. Wij hebben het niet over quota stellen over hoeveel bedrijfsleiders vrouw moet zijn of hoeveel leiders in het onderwijs vrouw zouden moeten zijn. Wij hebben het over rechten thuis en in de relatie tussen één man en één vrouw die getrouwd zijn of op een andere manier een relatie hebben.

Hoe kunnen die mensen met elkaar omgaan en meer vrijheid vinden om hun liefde voor elkaar tot uitdrukking te brengen, zodat de relatie wordt gebaseerd op liefde en gedragen wordt door golven van liefde en daardoor te worden meegevoerd tijdens de hele duur van hun relatie? Wat je nu al te vaak ziet (niet alleen in Korea maar in veel delen van de wereld) is dat twee jonge mensen verliefd worden en besluiten om met elkaar te trouwen. Als ze eenmaal getrouwd zijn, realiseren ze zich dat het huwelijk een gevangenis is en dat zij daar zonder dit te weten, zijn ingestapt. Nu ze getrouwd zijn, zitten zij in een rol opgesloten die zo streng is gedefinieerd dat zij bijna geen ruimte hebben om te ademen. Ineens verdampt het euforische gevoel van verliefd zijn in plaats van dat dit zoals het in het ideale geval zou moeten, werd getransformeerd in een dieper gevoel van liefde tussen de man en de vrouw. Wij willen graag dat jullie de oproepen doen dat men zich bewuster wordt van de noodzaak om hierover te praten en een situatie in de samenleving te scheppen waar je vrij over de relatie tussen mannen en vrouwen kunt praten.

Wij realiseren ons natuurlijk dat dit (net als in andere landen waar al meer vooruitgang op dit gebied is geboekt) hoofdzakelijk door vrouwen zal worden aangezwengeld en gedragen die er in het algemeen gesproken meer voor openstaan om over persoonlijke problemen en gevoelens te praten. Daarom vragen wij jullie om oproepen te doen voor die vrouwen in de samenleving van Korea om hen te beschermen, hen los te snijden en zich ervan bewust te worden, als zij dat tenminste nog niet zijn, dat zij het potentieel hebben om naar voren te komen en die discussie op gang te brengen. Het is ook uiterst belangrijk om oproepen te doen dat die vrouwen – en ook sommige mannen die deze discussie kunnen aangaan, dit op nationaal niveau kunnen brengen – worden aangemoedigd, zodat zij de moed vatten om de traditionele taboes los te laten.

 

Over seks praten
Hoe kun je bijvoorbeeld ooit over de relatie tussen mannen en vrouwen praten zonder het over seksualiteit te hebben, die traditioneel in zowat heel Azië een taboe is. Het gaat zelfs zover dat, hoewel je er niet in het openbaar over kunt spreken (wat één ding is), zelfs mannen en vrouwen er niet met elkaar over kunnen spreken in veel naties in Azië.

Mijn geliefden, wat hebben wij steeds weer gezegd dat het fundament is voor het spirituele pad? Welnu, dat is dat jij je bewust wordt van dingen, zodat jij ze duidelijk ziet en dat je daarna betere beslissingen kunt nemen op basis van je verhoogde bewustzijn. Als er zelfs geen openheid is om over dingen te praten, hoe kun je dan dat proces doorlopen? Als je de verhandeling van Jezus over Christusschap bekijkt, zie je dat hij het erover heeft dat jij, naarmate je op hogere bewustzijnsniveaus komt, het punt bereikt waarop jij je steeds meer op eenzijn richt. Alle mensen verlangen naar eenzijn, vooral degenen die boven het 48e niveau zitten, hebben een verlangen naar eenzijn met iemand anders. Dit hoort bij de stuwkracht die ervoor zorgt dat jij je bezighoudt met het spirituele pad. Je verlangt naar iets, je verlangt naar eenwording met iets anders dan jezelf, omdat jij beseft dat jij alleen kunt ontsnappen aan het gesloten systeem dat je geest, jouw ego, jouw dagelijkse denkgeest, jouw lineaire, analytische geest is, als je in contact staat met iemand anders dan jezelf.

Begrijp je dat het, zodra je boven het 48e niveau uitkomt, in feite heel belangrijk wordt dat jij je bewust bent van de rol van eenzijn, eenzijn met iets wat groter is dan jouw gescheiden zelf? Kun jij met dit in je achterhoofd niet begrijpen dat het hoogste potentieel van de relatie tussen mannen en vrouwen is dat hun liefdesrelatie tot spirituele groei leidt, omdat zij een beperkte mate van eenzijn met elkaar krijgen? Wanneer de man en de vrouw in een relatie een bepaalde eenwording ervaren, dienen zij als referentiekader voor elkaar. Zij geven elkaar die ervaring van eenzijn naast het gescheiden zelf en dit kan tot spirituele groei leiden.

 

Het hoogste potentieel voor liefdesrelaties
Het hoogste potentieel dat een liefdesrelatie heeft, is dat zij eigenlijk een soort goeroe-chelarelatie krijgen, waarin zowel de man als de vrouw de goeroe als de chela zijn. Soms neemt de een de rol van goeroe op zich, soms doet de ander dat. Daarom helpen zij elkaar door wat zij met elkaar uitwisselen, zij helpen elkaar om te groeien, zodat zij nadat er een bepaalde mate van eenzijn met elkaar is ontstaan, zij ook eenwording met hun IK BEN Aanwezigheid krijgen, zelfs als zij de term ‘IK BEN Aanwezigheid’ niet kennen of niet weten wie de geascendeerde meesters zijn. Maar hun relatie wordt de motor voor spirituele groei.

Welnu, dit is het hoogste potentieel dat jullie je kunnen voorstellen en oproepen voor kunnen doen. Jullie moeten ook beseffen dat de cultuur die jullie in principe overal ter wereld hebben, maar ook hier in Zuidoost Azië, precies het tegenovergestelde hiervan is – en dit is door de gevallen wezens gekomen – die barrières tussen mannen en vrouwen hebben geschapen, zodat die eenwording niet lukt. Wat is er eigenlijk voor nodig om één met iemand anders te worden? Dat je bereid bent om over de grenzen van je eigen geest heen te kijken. Wanneer zowel de man als de vrouw van kinds af aan zo is geprogrammeerd dat de man een bepaalde rol moet vervullen en dat je als vrouw een andere rol moet vervullen en zolang beiden zich daar absoluut in herkennen binnen die rol, en niet denken dat zij die kunnen doorbreken, hoe kun je dan uit die rol stappen en één met elkaar worden?

Je ziet dat je geen vrij stromende relatie kunt krijgen, als er schaamte gepaard gaat over je van te voren bepaalde rol. Hoe kunnen een man en een vrouw één worden, iets wat spontaan moet gebeuren, als zij het gevoel hebben dat het schaamtevol is om dat gedrag niet te vertonen of een van te voren uitgemaakte manier om tegen elkaar te spreken, te doorbreken.

Realiseren jullie je dat jij op een heel, heel diepgaande manier door je ouders wordt beïnvloed als je opgroeit? Omdat je als klein kind geneigd bent om je ouders te imiteren en je denkt dat jij je ook zo moet gedragen. Je kijkt terug op hoe je ouders met elkaar omgingen, hoe ze tegen elkaar spraken wanneer jij erbij was en je denkt dat dit de manier is waarop mannen en vrouwen tegen elkaar horen te praten. Je weet niet hoe je ouders tegen elkaar spraken als ze alleen waren, maar je neemt vaak aan dat zij als zij alleen waren net zo tegen elkaar spraken als wanneer jij erbij was.

Je denkt dat dit de enige manier is waarop mannen en vrouwen met elkaar om kunnen gaan en voor de meesten betekent dit dat je bent opgegroeid met ouders die jou in principe niet de indruk hebben gegeven dat zij een persoonlijke relatie hadden. Het waren net twee aparte mensen die met elkaar in hetzelfde huis woonden, die zorgvuldig hun rollen speelden en heel erg voorzichtig waren om niet over de grenzen van die rol heen te gaan. Dit zou misschien nog versterkt kunnen zijn door jouw grootouders en daardoor is dit een cultuur die van generatie op generatie in stand wordt gehouden.

 

Initiatieven van de jeugd zonder rebellie
Nu, zoals ik zei, zijn er veel mensen (en veel van hen zitten onder jullie) die in deze tijd in Korea zijn geïncarneerd, omdat zij het potentieel hebben om dit patroon te doorbreken en de samenleving vooruit te brengen. Wij vragen jullie om de oproepen voor deze mensen te doen om naar voren te komen en hun stem te laten horen bij discussies. Wij vragen ook van jullie, opnieuw (zoals wij gisteren hebben gezegd) om oproepen te doen om de jonge mensen een manier te laten vinden om met de oudere generatie te communiceren, zodat de oudere generatie zich niet meer bedreigd voelt dan absoluut nodig is. Er is een manier om open en direct te zijn, maar wel respectvol en diplomatiek, omdat je jouw eigen gevoelens, jouw eigen gedachten, jouw eigen overtuigingen uit zonder de oudere generatie ergens van te beschuldigen.

Zoals wij al hebben besproken, was er een poosje rebellie onder de jeugd in het westen, maar de leiders van die beweging waren helaas grotendeels in de macht van de gevallen wezens. Vanaf het allereerste begin zorgden zij voor een confronterende aanpak, zodat zij erop uit gingen en de oudere generatie, het establishment, ervan beschuldigden dat ze ongelijk hadden en dat ze hen probeerden te beperken. Het is heel belangrijk dat jullie het beeld hebben en de oproepen doen dat de jonge mensen een veel betere aanpak hebben als zij niet met beschuldigingen komen, niet zeggen dat er iets niet goed is, maar dat zij eenvoudig zeggen dat de oude aanpak voor hen niet goed is. Zij hebben een andere mening, zij hebben een nieuwe aanpak en zij willen er in alle vrijheid over kunnen spreken en hun leven in alle vrijheid leven en relaties hebben op de manier die zij willen.

Mijn geliefden, dit kan in ieder geval een verandering bij een bepaald segment van de bevolking teweegbrengen, omdat die ineens begrijpt dat er over die dingen moet worden gesproken. Zij kunnen zien dat zij niet gelukkig waren, zij hadden geen relaties die hen voldoening schonken. Zij voelden zich opgesloten in hun huwelijk. Zij voelden dat er geen liefde was, er was geen groei in hun relatie en daarom staan zij ervoor open om over een betere manier van omgaan met elkaar in een relatie te spreken.

Vrouwen zullen worden aangemoedigd om naar voren te komen en te zeggen: “Maar waarom moet ik in zo’n rol vastzitten, wanneer ik mij daar niet eens gelukkig in voel en mij niet creatief kan ontplooien? Waarom moest ik worden gedegradeerd tot een rol als bediende in een relatie wanneer ik het potentieel heb om veel actiever, veel creatiever, te zijn?” Wanneer vrouwen hier eerlijk over spreken, dan zie je dat mannen ook wel willen toegeven dat zij zich ook in een traditionele mannelijke rol voelden opgesloten en zij zullen ook willen streven naar manieren om meer voldoening te voelen.

Er zit altijd wel een schaduwkant aan iedere stap die je vooruit doet, zouden we kunnen zeggen. Ik weet heel goed dat er mensen in de maatschappij zullen zeggen dat het gezin de eenheid is, de ruggengraat van de samenleving, en dat de ideeën waar ik over heb gesproken, zullen leiden tot wat je in het westen hebt gezien, dat gezinnen ontwricht raakten, relaties verbroken werden en dat die tot echtscheiding leidden, eenoudergezinnen, alleenstaande moeders die worstelden om de eindjes aan elkaar te knopen, kinderen die tussen families heen en weer geschoven worden, gemengde gezinnen en alle problemen die je in het westen ziet.

 

De prijs die je moet betalen voor de traditionele benadering
In de eerste plaats leidt dit niet tot al die problemen. Er zijn natuurlijk mensen die zullen scheiden als je de oude kijk op het huwelijk doorbreekt als iets wat nooit kan worden opgelost. Je moet twee dingen erkennen: in de eerste plaats, de traditionele rol waarin je, als je eenmaal getrouwd bent, de rest van je leven moet blijven, omdat er zoveel schaamte aan een echtscheiding kleeft dat niemand dat kan verdragen. Dit kent ook een hoge prijs. Die hoge prijs bestaat eruit dat een bepaald percentage vrouwen direct door hun echtgenoot wordt misbruikt. Die vrouwen kunnen in principe nergens in het oude systeem terecht. Zij hebben niemand waar zij mee kunnen spreken, omdat de vrouw altijd schuld krijgt, omdat zij hun echtgenoot niet tevreden kunnen stellen. Er bestaat in principe niet de openheid om toe te geven dat het eigenlijk zo is dat dat man meestal fysiek zijn vrouw misbruikt, haar uitscheldt, dit is niet de schuld van de vrouw, maar van de man, omdat de man psychologische problemen heeft.

Ik zeg niet dat er geen relaties zijn waarin de vrouw ook psychologische problemen heeft, maar de man is degene die meteen gewelddadig wordt, zijn psychologische problemen zorgen voor het misbruik. Je moet je natuurlijk ook wel realiseren dat misbruik in veel gevallen voortkomt uit frustratie. Frustratie komt voort uit je gevangen voelen, omdat je niet uit een situatie kunt stappen, maar je kunt er ook niet mee leven en je ziet niet hoe je dat moet veranderen. Dus opnieuw, kun je dan begrijpen dat het noodzakelijk is om die discussie te beginnen, zelfs als de prijs bestaat uit hoge echtscheidingsgetallen, het uiteenvallen van gezinnen en alles wat daarmee samenhangt?

Jullie moeten ook vanuit een spiritueel perspectief toegeven dat veel spirituele mensen meer dan één relatie in hun leven moeten hebben om maximale groei te kunnen ervaren. Ik zeg niet dat dit voor iedereen geldt, maar je moet je ervan bewust zijn dat je eerste huwelijk wordt gebaseerd op karma en dan kan er een tijd na komen waarin jij je karma hebt opgelost. Om maximale groei naar Christusschap te bereiken, kan het nodig zijn dat je verder gaat door geen relatie meer te hebben of een relatie te krijgen die niet op karmische omstandigheden wordt gebaseerd, omdat je een hogere mate van eenzijn met je partner kunt bereiken en daarom een relatie kan zijn die tot groei leidt.

Als we helemaal realistisch zijn en terugblikken op wat ik eerder heb gezegd over het potentieel dat relaties een motor zijn voor spirituele groei, is dit vaak het geval wanneer twee mensen veel karma met elkaar hebben en dan kan hun relatie niet functioneren op die manier. In sommige situaties is het beter dat beide kanten apart verder gaan, nadat zij hun karma in evenwicht hebben gebracht. De mogelijkheid bestaat wel dat twee mensen, als zij hun karma eenmaal in evenwicht hebben gebracht, een nieuwe manier vinden om met elkaar om te gaan, zodat de vrije uiting van liefde niet meer wordt geblokkeerd door het karma dat er vaak voor zorgt dat eenzijn, het uiten van liefde of zelfs open communicatie, heel moeilijk wordt.

Jullie moeten toegeven dat het in sommige gevallen nodig is dat mensen meerdere relaties in een leven hebben en dit is iets wat mensen vrij moeten kunnen doen, zodat zij naar hun intuïtieve ingevingen kunnen luisteren. Ik besef natuurlijk ook wel dat sommige mensen hier misbruik van zullen maken en dit als excuus gebruiken om uit een relatie te stappen, omdat zij niet de moeite willen doen om naar hun eigen psyche te kijken, waardoor de relatie wel zou kunnen werken. Opnieuw, er is niets wat wij tegen jullie kunnen zeggen dat niet door sommige mensen kan worden misbruikt, maar het feit dat er mensen zullen zijn die daar misbruik van zullen maken, betekent niet dat het niet door moet gaan. Er zijn heel veel voorbeelden van dat als mensen meer vrijheid krijgen, daar dan misbruik van wordt gemaakt, maar is dat een excuus om hen die vrijheid niet te geven? Het is alleen maar een excuus als je een gevallen wezen bent die nooit mensen vrijheid wil geven.

Je ziet wel dat zelfs als mensen misbruik maken van hun vrijheid, dit hen wel een ervaring geeft die zij, om een of andere reden nodig hebben tot zij een betere aanpak vinden. Zelfs wat er in het westen gebeurt, wanneer mensen van relatie naar relatie gaan, kan dit er op den duur toe leiden dat die mensen een beter inzicht en een betere visie krijgen. Het hoeft niet heel chaotisch te zijn en daarom kunnen jullie oproepen doen voor een evenwichtiger aanpak, zodat jullie niet de fouten hoeven te herhalen die al eerder zijn gemaakt.

Je begrijpen wel dat wanneer er een nieuw bewustzijn op wereldschaal komt, er altijd een paar naties zijn die zich als eerste op die verandering afstemmen en wanneer zij die implementeren, dan gebeurt dat vaak, zouden we kunnen zeggen, op de moeilijke manier, zodat zij relatief onevenwichtig, relatief onvolwassen zijn in de manier waarop ze die implementeren. Naarmate zij meer ervaring krijgen, kan een nieuwe groep naties zich afstemmen, maar zij hoeven dan niet de fouten van de eerste groep meer te maken. Zij kunnen het volwassener aanpakken. Het potentieel bestaat dat je hier in Korea een volwassener aanpak kunt krijgen, omdat je niet dezelfde fouten hoeft te maken als in het westen.

 

Hoe demonen relaties gebruiken om energie te stelen
Ik wil ook graag dat er oproepen worden gedaan om de demonen te binden die hierachter zitten, de demonen die absoluut willen dat de traditionele familiestructuur blijft, omdat dit hen in staat stelt om Christusschap bij zowel mannen als vrouwen te voorkomen door hen in die rollen gevangen te houden. Het stelt hen in staat om spirituele groei te voorkomen. Het schept ook frustratie, het gevoel dat je gevangenzit waardoor de demonen energie aan de mensen kunnen onttrekken.

Je ziet dat er heel veel relaties zijn waaraan je aan de buitenkant denkt dat mensen een ideale relatie hebben volgens de traditionele definitie. Wanneer je naar hun privéleven kijkt, dan merk je dat zij vaak tegen elkaar zeuren en elkaar zelfs op bepaalde manieren emotioneel misbruiken. Dit stelt de demonen en entiteiten in staat om de energie van de mensen te absorberen en ze hitsen hen zelfs op om meer ruzie te maken of het meer met elkaar oneens te zijn, of zelfs kil te doen en afstand tussen hen te scheppen, wat er ook voor zorgt dat mensen hun energie verkeerd gebruiken en vervormde energie loslaten die de duistere krachten kunnen gebruiken om voor hun eigen instandhouding te zorgen.

Er zijn een aantal heel machtige demonen die niet willen dat dit ophoudt. Er zijn ook een aantal gevallen wezens in het identiteitsrijk die niet willen dat dit stopt, omdat zij er meerdere duizenden jaren aan gewerkt hebben om in het identiteitsrijk die van te voren gedefinieerde rollen voor mannen en vrouwen te scheppen en zij willen niet dat hun werk wordt vernietigd.

Dan kun je ook nog oproepen doen voor de gevallen wezens in het mentale rijk die aankomen met heel intelligente, heel slimme, argumenten bij wijze van spreken, over hoe de samenleving zal worden vernietigd als de je traditionele familiestructuur doorbreekt. Zij zullen zeggen, of in ieder geval door laten schemeren, dat het niet uitmaakt of mannen en vrouwen lijden in hun huidige rol, omdat het veel belangrijker is om de algemene stabiliteit in de samenleving te handhaven. Dit is het kenmerk van de gevallen wezens, zoals wij nu al heel vaak hebben gezegd. Zij willen een systeem maken en dan willen ze zeggen dat het in stand houden van het systeem veel belangrijker is dan het geluk en welzijn van de mensen binnen dat systeem. Zij willen zeggen dat het systeem een doel op zich is.

 

De bedoeling van een natie
Mijn geliefden, wat is de bedoeling van een natie? Is dit dat je alle burgers in een rol opsluit die hen ongelukkig of ontevreden maakt? Nu, als je een gevallen wezens bent, zeg je: “Ja, dat is precies de rol van een natie. Je moet de mensen vastzetten, zodat ze onze slaaf zijn en wij hun energie kunnen melken.” Als je een geascendeerde meester bent, dat zeg je dat het ware doel van een natie is dat de psychologische, het spirituele welbevinden van de burgers moet worden bevorderd en dat zij de beste kans moeten krijgen om hun spirituele, ingebouwde, door God geschonken creativiteit te gebruiken. Dit is niet alleen het best voor de mensen, maar ook voor de natie. Dus een natie waar de meeste mensen ontevreden zijn en gefrustreerd zijn in hun dagelijkse leven, kan niet aan haar hoogste potentieel voldoen. Ze kan niet met creatieve oplossingen komen.

Stel je nu eens voor waar wij over hebben gesproken, over bedrijven die creatiever moeten worden, zodat zij zich kunnen aanpassen aan het veranderende zakenklimaat op planetair niveau. Stel je eens voor dat de grootste corporatie in Korea zich op een of andere manier zich ervan bewust zou worden dat er meer creativiteit nodig was. Zij zouden dan besluiten om de meest creatieve werkomgeving te scheppen die zij zich maar konden bedenken. Zij schiepen die omgeving en in plaats van mensen op de traditionele manier aan te nemen, zochten zij overal naar de meest creatieve mensen in de Koreaanse samenleving te vinden en dan zouden zij die aannemen. Zij zouden hen in die omgeving zetten en zeggen: “Wees creatief.”

Stel je nu eens voor dat die mensen volwassenen zijn, getrouwd zijn en een persoonlijke relatie hebben. In hun relatie thuis zitten zij aan een traditionele rol vast, de liefde stroomt niet vrij in hun relatie, er bestaat geen creativiteit in hun relatie. Hoe kunnen die mensen die thuis zo’n niet-creatieve relatie hebben op het werk ineens overschakelen op creatief zijn? Alles hoort bij elkaar. Wanneer jij je openstelt voor de vrije stroom van liefde in je persoonlijke relatie, dan stel jij je open voor creativiteit in alle lagen van de samenleving. Wanneer het in een persoonlijke relatie vrij kan stromen, dan brengen ze dat met zich mee bij al hun activiteiten.

 

De behoefte aan tevredenheid over seksualiteit
Mijn geliefden, ik heb jullie veel gegeven om over na te denken, maar ik wil de nadruk leggen op de behoefte aan vrije en openlijke discussies. Jullie moeten de oproepen hiervoor doen, zodat degenen die deze discussies kunnen bevorderen, worden aangemoedigd om naar voren te komen. Jullie moeten ook als studenten van geascendeerde meesters een betere visie op lange termijn voor ogen houden. Je weet heel goed dat de mensen die radicaler, extremistischer zijn en die graag willen provoceren, in veel gevallen de discussie op gang brengen en daarom met de verschrikkelijkste, onevenwichtigste argumenten aankomen. Wij vragen van jullie als spirituele studenten om een duidelijker visie te hebben, omdat het nodig is dat zo’n turbulente fase er komt om de oude taboes te doorbreken. Wij vragen ook om de visie te hebben en oproepen te doen dat de mensen al heel snel een evenwichtiger, volwassener, manier vinden om over dingen te discussiëren.

Jullie realiseren je wel dat wanneer er een nieuw debat aankomt, er machtige krachten zijn die dit zo snel mogelijk willen smoren. Soms zijn er tamelijk onevenwichtige en radicale, provocerende mensen voor nodig om die weerstand te doorbreken en dan staan er ineens mensen op die zeggen: “Wij denken dat we op een betere manier over dit onderwerp kunnen praten.”

Wij vragen van jullie dat jullie de visie hebben en oproepen doen dat de mensen worden aangemoedigd om over de onderwerpen die zo vaak taboe zijn, te spreken. Zoals ik zei, seksualiteit is in de meeste Aziatische landen een taboe, zoals het ook heel lang geleden in het westen taboe was. Het is nodig om over seksualiteit te praten, omdat de traditionele rollen die tussen mannen en vrouwen zijn vastgesteld, zowel de mannen als de vrouwen in een situatie vastzetten waarin zij zich niet tevreden voelen over hun seksuele relatie.

Waarom is er zoveel prostitutie in Korea? Waarom moeten mannen naar prostituees gaan, als ze zich thuis voldoende tevreden voelen? Je kunt je niet tevreden voelen als man als je niet een vrouw hebt die je gelijke is. Dan wordt zij slechts een werktuig, maar dat is op den duur niet bevredigend. Dus de man verlangt naar iets anders. Hij weet niet waar hij naar verlangt, dus probeert hij te experimenteren en gaat ergens anders heen. Maar opnieuw, als er een volwassener discussie over komt, waarin de mannen en vrouwen openlijk hierover gaan praten, zou er een verandering kunnen komen.

Het is belangrijk om te erkennen dat vrouwen ook niet tevreden zijn. Een man kan zich fysiek bevredigd voelen, een vrouw niet. Maar een man wordt niet per se emotioneel en spiritueel bevredigd en hij wil zich emotioneel en spiritueel niet tevreden voelen als zijn vrouw niet bevredigd is, zowel op fysiek, emotioneel, spiritueel niveau. Als hier geen discussie over komt, en over hoe mannen en vrouwen op een andere manier met elkaar kunnen omgaan, zowel thuis als in bed, kun je die machtige kracht niet stoppen die de mensen in die rollen wil houden.

Jullie moeten als studenten van de geascendeerde meesters in de eerste plaats zelf die onderwerpen bekijken. Ik zeg niet dat jullie dit nu met elkaar moeten gaan bespreken, maar ik zeg ook niet dat jullie dat per se niet zouden kunnen doen. Jullie moeten de visie hebben dat er mensen zullen zijn die moedig genoeg zijn om naar voren te stappen en opnieuw, zij kunnen zeggen hoe zij over de situatie denken. Waarom zij niet tevreden zijn en hoe zij graag willen dat de relatie verandert.

Dit zal veel mensen een ongemakkelijk gevoel geven, omdat ik kan voelen dat het voor een paar van jullie ongemakkelijk is. Niettemin is er opnieuw een fase nodig waarin mensen zich ongemakkelijk voelen. Op den duur is het de enige manier om ervoor te zorgen dat zij hogerop komen, zodat zij zich echt tevreden voelen om zich als vrije geest te uiten, zowel thuis, op het werk en in de samenleving. Dit willen we graag bij jullie zien en ik hoop dat jullie dit ook willen, want anders kunnen wij niet veel meer voor jullie doen.

Mijn geliefden, ik dank jullie nogmaals dat jullie de open deur wilden zijn, waardoor ik jullie chakra’s kon gebruiken, in ieder geval van degenen die zich niet ongemakkelijk hebben gevoeld, om een heel krachtige stoot of impuls van energie uit te stralen naar het collectieve bewustzijn en daardoor sommige mensen aan te moedigen die al met deze onderwerpen bezig zijn, die al in de positie zitten om de discussie te openen. Wij hopen oprecht dat wij dit de komende jaren gaan zien. Ik dank jullie voor jullie aandacht en de bereidheid om de open deur te zijn om het Gouden Eeuw bewustzijn naar Korea en Azië te stralen.